Budownictwo

Budimex dostanie kontrakt na budowę trasy S5

Kontrakt na 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem zgarnie Budimex.

Firma wygrała przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy pomiędzy Wronczynem a węzłem Kościan Południe. Zaproponowana cena 359 mln zł okazała się najniższą z dziesięciu ofert, przy czym Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad zarezerwowała na inwestycję kwotę o 300 mln zł wyższą. Gwarancja na wykonane roboty będzie obowiązywać przez 10 lat, przy czym te same warunki gwarancyjne zaproponowali wszyscy uczestnicy postepowania.

Budimex  prócz samej drogi wybuduje jeszcze dwa węzły, a także łącznik z droga krajową nr 5 o długości przeszło 2 kilometrów. Firma będzie musiała także przebudować fragmenty istniejących dróg w obrębie ekspresówki, przygotować drogi serwisowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja ma być zrealizowana w 32 miesiące od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy połową grudnia a połową marca.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w systemie projektuj-buduj. Wykonawca musi najpierw zaprojektować trasę i uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i prawomocne decyzje administracyjne. Po zakończeniu budowy ma jeszcze uzyskać decyzję  o pozwoleniu na użytkowanie. Przed podpisaniem umowy dokumenty przetargowe będzie jeszcze kontrolował prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Kilka dni wcześniej rozstrzygnięty został przetarg na kolejny odcinek tej trasy – Kościan – Radomicko. Wybuduje go Mota Engil za nieco ponad 300 mln zł.

Budowany odcinek jest częścią drogi mającej powiązać docelowo województwo dolnośląskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej. Poprawi przejazd ruchu dalekobieżnego i regionalnego oraz umożliwi aktywację terenów położonych wzdłuż nowej trasy.

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portu w Gdańsku. Budowa trasy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach do Mielna na granicy z Wielkopolską.


Wideo komentarz