Waluty

Podaż nie nadąża za popytem

Stabilizacja cen krajowych obligacji skarbowych odbywała się przy przeciętnych obrotach.

Andrzej Bebłociński, szef sprzedaży instytucjonalnej, PKO BP

Foto: Archiwum

W środę do godziny 14 na rynku TBS Poland właściciela zmieniły papiery warte niewiele ponad 300 mln zł. Na tle innych obligacji skarbowych krajów regionu EMEA polskie papiery znajdowały się w środku stawki. Rentowność krajowej dziesięciolatki serii DS0727 nie zmieniła się, podczas gdy rentowność czeskich dziesięciolatek rosła o jeden punkt bazowy, a dziesięciolatek hiszpańskich i portugalskich spadała o dwa punkty. Lepszy klimat geopolityczny i mocniejsze odczyty w sferze makro spowodowały, że od piątku inwestorzy skracali pozycje w bezpiecznych aktywach. W efekcie rentowność bunda i treasuriesa wzrosła od piątku o dziesięć punktów bazowych. Na czwartkowym przetargu zamiany MF zaoferuje obligacje serii OK0419, WZ1122, PS0123, WZ0126 i DS0727. Ten przetarg będzie pierwszą od ponad miesiąca okazją do kupienia obligacji na rynku pierwotnym. Dwa ostatnie przetargi przeprowadzono jako aukcje zamiany, które nie zagospodarowały wolnych środków pozostających na rynku. A tych w krajowych detalicznych funduszach inwestycyjnych ciągle przybywa. We wrześniu inwestorzy otrzymają kupon od obligacji serii WS0922, a w październiku kupony od pięciu serii krajowych obligacji skarbowych oraz pozostający do wykupu nominał obligacji serii DS1017.


Wideo komentarz