Technologie i IT

Madkom planuje wzrost przychodów

Spółka zaprezentowała strategię rozwoju na lata 2015-2020. Zamierza wejść w nowe obszary usług IT.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek gkmp Grzegorz Psujek

Najważniejszym celem spółki, zajmującej się produkcją systemów IT dla urzędów samorządowych, na 2015 r. jest terminowa realizacja pozyskanych projektów ze środków POKL oraz utworzenie biura obsługi klintów, co wynika z szybko powiększającej się liczby kontrahentów. Madkom ma także zamiar dokonać zmian w swojej strukturze organizacyjnej, które pozwolą na lepsze zarządzenie procesami i zwiększenie przepływu informacji. Ważnym elementem strategii rozwoju będzie również wejście w nowe obszary świadczenia usług IT, głównie dla branży medycznej oraz hotelowej. - Z perspektywy czasu, kluczowym jest posiadanie kolejnych modułów oprogramowania, które będziemy mogli oferować obecnym klientom, umacniając tym samym swoją relację z nimi. W przeciągu dwóch najbliższych lat wpływy tylko ze stałych umów serwisowych będą pokrywały znaczną część kosztów stałych spółki - mówi Grzegorz Szczechowiak, prezes zarządu Madkom.

Spółka zakończyła 2014 r. zyskiem netto w wysokości 79 tys. zł oraz przychodami na poziomie 6,5 mln zł. Rok wcześniej Madkom zanotował stratę netto sięgającą 196 tys. zł, a jej sprzedaż wyniosła 5 mln zł. Zdaniem spółki znaczący wzrost przychodów był efektem prowadzenia skutecznych działań handlowych i pozyskania wielu znaczących kontraktów.

Spółka zakłada coroczne zwiększanie sprzedaży o co najmniej 20 proc. W latach 2017 – 2020

dynamika sprzedaży powinna wzrosnąć nawet do 35 proc. Długofalowa strategia spółki zakłada również, że znaczna część przychodów pochodzić będzie ze stałych umów serwisowych. W latach 2017-2018 przychody te powinny pokrywać już 70 – 80 proc. rocznych kosztów stałych spółki. W chwili obecnej większość wpływów spółki generowana jest ze sprzedaży licencji i usług w sektorze administracji publicznej, przychody te stanowią bez mała 99 proc. W grupie kapitałowej znajdują się dwa podmioty, które posiadają produkty do segmentu biznesowego. Zarząd zakłada, że w latach 2015 – 2016 przychody spółki Cloud Industry Solutions powinny generować 5-10 proc. przychodów grupy, a w latach kolejnych dynamika ta powinna rosnąć w tempie co najmniej 15 proc. Poziom przychodów tej spółki powinien wzrosnąć z chwilą komercjalizacji produktu Hotel Data poza granicami kraju. Proces ten powinien się rozpocząć w połowie 2016 r. równocześnie z rozpoczęciem komercjalizacji produktu MedData na polskim rynku.


Wideo komentarz