Surowce i paliwa

PKN Orlen mocno inwestuje w energetykę

Wydatki na nowe elektrociepłownie i modernizację istniejących sięgają 3,5 mld zł. Dzięki nim w tym roku produkcja prądu w Orlenie wzrośnie o połowę.
Foto: Bloomberg

Paliwowy koncern szacuje, że w tym roku wytworzy o około 50 proc. prądu więcej niż w 2016 r. – Łączna produkcja energii elektrycznej w grupie kapitałowej Orlen przekroczy 4 TWh (terawatogodziny – red.). Po uruchomieniu CCGT Płock produkcja energii będzie na poziomie około 7 TWh – informuje biuro prasowe spółki.

Duże zwyżki to przede wszystkim efekt realizacji dwóch inwestycji związanych z budową bloków gazowo-parowych. W połowie tego roku ruszyła komercyjna eksploatacja elektrociepłowni we Włocławku, a do końca roku ma powstać nieco większy obiekt w Płocku.

Duże projekty

Foto: GG Parkiet

PKN Orlen zauważa, że uruchomiony niedawno blok gazowo-parowy we Włocławku nie ma wpływu na produkcję ciepła, ponieważ nowa jednostka przejęła część produkcji od elektrociepłowni Anwilu, również należącej do koncernu. W rezultacie w skali roku produkcja ciepła w koncernie wyniesie około 40 PJ (petadżule). Koszt inwestycji we Włocławku sięgnął 1,4 mld zł.

W Płocku trwają obecnie końcowe prace przy budowie drugiego bloku. – „Pierwszy ogień", a więc pierwsze uruchomienie bloku planowane jest jeszcze w III kwartale tego roku. Wolumen energii elektrycznej wytworzonej w Płocku wielkości około 3 TWh zostanie skierowany do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym, natomiast wytworzona para będzie w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy Orlen oraz lokalnych odbiorców – podaje biuro prasowe. Przekonuje, że nowa elektrociepłownia będzie najwydajniejszym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczającym prąd i parę technologiczną. Nowy obiekt będzie kosztował 1,65 mld zł.

Rośnie udział gazu

PKN Orlen realizuje projekt energetyczny w Trzebini, polegający m.in. na zastąpieniu istniejącego kotła węglowego nowymi kotłami gazowymi. Realizacja inwestycji weszła w fazę kontraktowania dostaw kluczowych elementów, tj. technologii uzdatniania wody i kotłów gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Trwają także prace budowlane. W IV kwartale 2018 r. planowany jest rozruch próbny w celu sprawdzenia funkcjonowania wszystkich elementów i dokonania ewentualnych korekt.

– Zakładamy, że przejęcie wszystkich instalacji do eksploatacji nastąpi do końca 2018 roku. Budżet całego programu dostosowawczego wyniesie około 80 mln zł – twierdzi biuro prasowe. PKN Orlen inwestuje też w aktywa energetyczne w Czechach i na Litwie. Dzięki temu chce głównie doprowadzić do ograniczenia wielkości emitowanych zanieczyszczeń w posiadanych obiektach oraz poprawić ich efektywność. Szacowany koszt projektów realizowanych w spółkach córkach wynosi około 350 mln zł.

W ubiegłym roku w elektrociepłowniach grupy spośród zużywanych surowców największy udział miał ciężki olej opałowy, gdyż stanowił 56 proc. miksu paliwowego pod względem tzw. wartości kalorycznej. Koncern zużywał też węgiel brunatny (24 proc.), gaz ziemny wraz z gazami rafineryjnymi (18 proc.) i węgiel kamienny (2 proc.). PKN Orlen wstępnie szacuje, że tylko po uruchomieniu elektrociepłowni we Włocławku udział gazu wzrośnie do ponad 30 proc. kosztem innych surowców.

W ubiegłym roku grupa zużyła około 1,8 mld m sześc. gazu, z tego ponad 90 proc. w Polsce, a resztę w Czechach. W tym roku spodziewa się wzrostu zużycia błękitnego paliwa o około 25 proc.


Wideo komentarz