REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

Onico: Pomógł UOKiK

We wtorek mocno wzrósł popyt na akcje Onico. Przed południem handlowano nimi nawet po 6 zł, co oznaczało zwyżkę kursu o 17,7 proc.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Bezpośrednim powodem poprawy nastrojów były zapewne informacje podane przez UOKiK o złożeniu przez luksemburską firmę Eneris Fuels Société Anonyme wniosku o przejęcie kontroli nad Onico. Potencjalny nabywca obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Należy jednak do grupy kapitałowej Eneris Grupa, której głównym przedmiotem działalności jest gospodarka odpadami. W ubiegłym roku firma ta zanotowała 277,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i poniosła 17,7 mln zł czystej straty.

Niedawno zarząd Onico podjął decyzję o przygotowaniu i złożeniu samodzielnego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Według niego jest możliwość uniknięcia likwidacji spółki i przeprowadzenia restrukturyzacji jej działalności oraz firm zależnych w sposób umożliwiający spłatę wierzycieli w dalszej perspektywie. Restrukturyzacja zakładałaby m.in. kontynuowanie działalności operacyjnej w ograniczonym zakresie i stopniowy rozwój firmy zależnej Onico Gas. Podmiot ten posiada koncesje na obrót paliwami ciekłymi, ich magazynowanie i przeładunek oraz na wytwarzanie paliw ciekłych.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA