Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

„Kupuj" Orange Polska

Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli cenę docelową Orange Polska do 7,1 zł za akcję. Rekomendacja została podtrzymana na poziomie "kupuj". "Orange Polska postawiło na agresywne zdobywanie klientów od początku 2015 r. Strategia przyniosła dwukrotnie większy wzrost klientów abonamentowych telefonii mobilnej w ciągu roku, ale z drugiej strony przełożyła się na istotny wzrost koszów sprzedaży (zwłaszcza przez subsydia sprzętu telefonicznego) i dość duże spadki ARPU" - napisano w komunikacie. Analitycy uważają, że w nadchodzących kwartałach telekom skoncentruje się na generowaniu wartości w ramach posiadanej bazy klientów, co - ich zdaniem - istotnie złagodzi spadki na linii EBITDA. "Szacujemy, że w II kwartale 2017 r. wynik spadnie tylko 2 proc. rok do roku (i 5 proc. w III kwartale 2017 r., głównie ze względu na regulacje RLAH), co inwestorzy powinni odebrać jako oznakę stabilizacji po ośmiu kwartałach, kiedy średnia dynamika wyniku EBITDA rok do roku wyniosła aż -11,9 proc." - napisano w raporcie. "Oczekujemy, że koncentracja na monetyzacji klientów będzie jednym z głównych punktów aktualizacji strategii zapowiedzianej na wrzesień 2017 r. Spodziewamy się, że przy stabilizacji wyników inwestorzy skoncentrują się na potencjale Orange Polska, jaki widzimy w optymalizacji nieefektywnej struktury kosztowej, monetyzacji sieci FTTH i przywiązywaniu bazy abonenckiej jedyną na rynku ofertą konwergentną" - dodano.

„Kupuj" Livechat

Analitycy DM BOŚ podnieśli rekomendację dla Livechat Software do "kupuj" z "trzymaj" i ceną docelową do 66 zł z 57,1 zł. „Nasza percepcja spółki LiveChat nie ulega zmianie i podtrzymujemy opinię, że jest to spółka oferująca znakomity produkt z widokami na ponadprzeciętny wzrost zysków i zdolnością generowania przepływów pieniężnych, aczkolwiek z modelem biznesowym dźwigającym ponadprzeciętne ryzyko, natomiast pod wpływem wzrostu naszej wyceny akcji spółki w horyzoncie 12-miesięcznym podwyższamy długoterminową rekomendację fundamentalną do „kupuj+" (poprzednio „trzymaj"; w naszej ocenie potencjał wzrostu przekracza poziom rocznej wymaganej stopy zwrotu z inwestycji w walory spółki)" - napisano w raporcie. "Wzrost wyceny akcji LiveChat jest przede wszystkim efektem znacznej korekty w górę (prawie +30 proc.) mediany przyszłych mnożników wyceny spółek wykorzystanych w wycenie porównawczej (co osłabia, ceteris paribus, tezę inwestycyjną, gdyż nasza bezwzględna wycena metodą DCF wzrasta tylko nieznacznie), jednakże sądzimy, że nie można tego zlekceważyć (nie znajdujemy wyraźnego uzasadnienia, by akcje spółki były wyceniane względem porównywalnych podmiotów z dyskontem), tym bardziej że ostatnie dane dotyczące bazy klientów wskazują na jej dynamiczny wzrost (o ponad 0,5 tys. netto miesięcznie), co wzmacnia komfort, jaki odczuwamy w stosunku do naszych średnioterminowych prognoz wyników finansowych spółki" - dodano. DM BOŚ prognozuje, że LiveChat wypracuje w tym roku 55,4 mln zł zysku netto i 71,6 mln zł EBITDA, a w przyszłym roku 68,3 mln zł zysku netto i 88,6 mln zł EBITDA.

„Kupuj" Pfleiderer Group

Analitycy Trigon DM podnieśli o 10 proc. cenę docelową dla Pfleiderer Group do 54 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj". "Ceny surowej płyty wiórowej w Niemczech urosły w maju drugi miesiąc z rzędu (+2 proc. od dołka w marcu) i potwierdzają, zapowiadane przez spółkę, rozpoczęcie trendu podwyżek cen. Fakt ten został również potwierdzony przez zarząd Forte podczas ostatniej konferencji wynikowej i uważamy, że podwyżki mogą sięgnąć do końca roku około 5-6 proc. Dodatkowo, w maju, trzeci miesiąc z rzędu, spadły ceny metanolu i mocznika, kluczowych do wytwarzania żywic wykorzystywanych w produkcji płyt wiórowych (około 20 proc. kosztów). Ceny tych surowców wróciły do poziomów z jesieni ubiegłego roku i są 30 proc. niżej od krótkoterminowej „górki" w lutym tego roku, która odpowiadała za niską marżę spółki w I kwartale 2017 r." - napisano w raporcie.. „Uważamy, że powyższe czynniki, przy stabilnych cenach drewna, pomogą spółce osiągnąć wysokie marże w latach 2017 i 2018. Zapowiadany przez spółkę scenariusz wzrostu skorygowanej EBITDA w tym roku o kilkanaście mln euro staje się bardziej wiarygodny, dlatego podwyższamy nasze prognozy o 8 proc." - dodano. Analitycy wskazują, że Pfleiderer jest obecnie jedną z najtańszych spółek z indeksu mWIG40 (EV/EBITDA 6,5x). „Zakładamy, że oczekiwane przez nas dobre wyniki w II kwartale 2017 r. (około 40 mln euro EBITDA) przyczynią się do „re-ratingu" w okolice postrzeganego przez nas za „fair" EV/EBITDA 7,5x" - czytamy w raporcie.

Colian Holding po 3,48 zł

Analitycy Vestor DM ustalili cenę docelową jednej akcji Coliana na 3,48 zł. Analitycy ocenili, że pozytywami grupy są m. in. dywersyfikacja działalności, niewielkie zadłużenie, dobre przepływy gotówkowe i poziom gotówki netto. Vestor DM oczekuje wzrostu udziału eksportu do 20 proc. w 2018 vs. 15,6 proc. w 2016 przy wykorzystaniu brytyjskiej marki Elizabeth Shaw. Analitycy spodziewają się także wzrostu rentowności, który - ich zdaniem - najbardziej powinien być widoczny w dywizji napojów oraz słodyczy po uwolnieniu rynku cukru w październiku 2017 roku. "Jednakże w naszej ocenie w najbliższych kwartałach na wyniki Coliana największy wpływ będą mieć następujące czynniki: zmiana funkcjonowania wewnątrz dywizji w tym m.in. zmiana systemu sprzedaży oraz zewnętrzna produkcja czekolady, a także wysokie ceny zakontraktowanych wcześniej surowców, które sprawią, iż najbliższe dwa kwartały, podobnie jak I kwartał nie będą zbytnio udane, odwrócenia tendencji oczekujemy w IV kwartale 2017 r." - napisano w raporcie. Analitycy prognozują, że przychody Coliana w 2017 roku wyniosą 972,5 mln zł i wzrosną w roku 2018 do 1,013 mld zł. Zysk netto w tych latach wyniesie z kolei odpowiednio 46,4 mln zł i 61,5 mln zł.

„Trzymaj" PKN Orlen

Raiffeisen Centrobank podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "trzymaj" z "redukuj", ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 118 zł wobec 98 zł wcześniej.

"Akumuluj" CEZ, "trzymaj" Eneę, Tauron i Energę, "kupuj" PGE

DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji zwiększył do 14,46 zł z 10,63 zł. Rekomendacja dla CEZ została podtrzymana na poziomie "akumuluj" przy spadku ceny docelowej do 453,01 zł z 496,8 zł. Analitycy podnieśli rekomendację dla Enei do "trzymaj" ze "sprzedaj" i cenę docelową do 12,6 zł z 8,81 zł. Podtrzymano rekomendacje "trzymaj" dla Energi i Taurona, przy czym cena docelowa Energi została podniesiona do 10,71 zł z 9,2 zł, a wycena Taurona do 3,67 zł z 3,03 zł. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku dostrzegają trendy korzystne dla spółek energetycznych, a za najbardziej perspektywiczną z nich uważają Polską Grupę Energetyczną. "Wydaje się, że przy skali wyprzedaży, jaka miała miejsce w okresie 2015-16, znacznej poprawie globalnego sentymentu do sektora użyteczności publicznej i rysującej się perspektywie zatwierdzenia rynku mocy oraz nowego wsparcia dla kogeneracji, są przesłanki do przeważania polskich spółek energetycznych w portfelu w średnim terminie" – czytamy w raporcie. Zdaniem analityków, korzystne transakcje repolonizacji aktywów, zmniejszenie ryzyk bilansowych i wzrost konsensusu prognoz powinny pozwolić na ekspansję wskaźników i częściowe domykanie ogromnego dyskonta na EV/EBITDA wobec konkurentów europejskich. "Uwzględniając zachowanie kursu od początku roku, nasze prognozy FCF i potencjał do kolejnych pozytywnych zaskoczeń na rynku M&A najciekawiej wyglądają obecnie akcje PGE. Pozytywną rekomendację podtrzymujemy również dla CEZ, dla którego przyszły rok powinien pierwszy raz od 2009 roku przynieść dodatnią dynamikę na EBITDA. Najmniej preferowaną spółką jest Energa, która najbardziej odczuwa załamanie rynku zielonych certyfikatów" – czytamy.

"Kupuj" AmRest

Ipopema Securities podwyższyła rekomendację dla AmRestu do "kupuj" ze "sprzedaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 400 zł z 200 zł.

„Trzymaj" Forte i Paged, „kupuj" Pfleiderer i Grupa Kęty

DM BZ WBK w raporcie o spółkach przemysłowych z 5 lipca podniósł rekomendację dla Forte do "trzymaj" ze "sprzedaj", Grupy Kęty i Pfleiderer do "kupuj" z "trzymaj" , a obniżył rekomendację dla Pagedu do "trzymaj" z "kupuj". Analitycy BZ WBK podali, że są pozytywnie nastawieni do przemysłowych małych i średnich spółek. "Po pierwsze, są one dobrze pozycjonowane, żeby czerpać korzyści z dobrych (i stabilnych) wyników polskiej gospodarki, jak również z poprawy warunków ekonomicznych głównych partnerów handlowych Polski i pozostałych krajów EU" - napisano w raporcie. W najnowszych prognozach DM BZ WBK uśredniony CAGR dla przychodów w latach 2017-19 wynosi 8 proc. (poprzednio 7 proc.), a uśredniony CAGR dla EBITDA powinien wynieść około 12 proc. (poprzednio 11,5 proc.). W ocenie analityków, spółki mające najlepsze perspektywy to Amica, Elemental, Forte, Grupa Kęty, Izoblok, Mangata, Pfleiderer, Stalprodukt i Wielton.


Wideo komentarz