Rekomendacje

Najnowsze rekomendacje. Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

"Kupuj" Forte

Analitycy Trigon DM podnieśli rekomendację dla Forte do "kupuj", a cenę docelową do 95 zł. Według szacunków Trigon DM budowana fabryka płyt wiórowych dodaje do obecnej wyceny Forte około 9 zł na akcję, a przyjęte założenia uważa za ostrożne. "Spółka jest już na tyle dużym producentem mebli, że będzie w stanie wykorzystać całą produkcję średniej wielkości fabryki płyt (400 tys. m sześc.), bez konieczności posiadania dla niej struktur sprzedażowych i zaplecza administracyjnego" - napisano w rekomendacji.

"Kupuj" Forte

Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową dla akcji Forte z 74 zł do 86 zł, jednocześnie podtrzymali zalecenie "kupuj". "Umacniamy się w swojej opinii o potencjalnie bardzo wysokim zwrocie z fabryki płyty, której start zaplanowany jest na I kwartał 2018 r. Sama sprzedaż mebli cały czas rośnie, choć coraz trudniej jest utrzymać tempo ze względu na wzrost skali. Dodatkową opcją na wzrost jest start biznesu w Indiach. Ze względu na dobre średnioterminowe perspektywy, decydujemy się utrzymać rekomendację "kupuj", pomimo oczekiwanego stabilnego wyniku w 2017 r." - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Kupuj" PGE, "trzymaj" Eneę

Analitycy DM mBanku podnieśli rekomendację dla PGE do "kupuj" z "trzymaj", a dla Enei do "trzymaj" ze "sprzedaj". Cena docelowa dla akcji PGE została podniesiona do 14,46 zł z 10,63 zł, a wycena akcji Enei została podwyższona do 12,6 zł z 8,81 zł. Analitycy DM mBanku wskazali, że indeks WIG-Energia zachowywał się lepiej niż indeks szerokiego rynku WIG tylko dwa razy w ciągu ostatnich siedmiu lat, a pobił indeks MSCI Europe Utilities jedynie raz. Ich zdaniem, po olbrzymiej przecenie w latach 2015-16, jest jednak głębokie uzasadnienie do przeważania polskich spółek energetycznych w średnim terminie, biorąc pod uwagę nadal pozytywne perspektywy dla rynku krajowego i lepszy sentyment dla sektora na świecie.

„Przeważaj" PZU

Analitycy JP Morgan podnieśli cenę docelową akcji PZU do 51,3 zł z 47,45 zł, podtrzymując dla nich rekomendacje "przeważaj".

"Sprzedaj" PKP Cargo

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj" z "kupuj", obniżając jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 52,90 zł z 59 zł poprzednio. W opinii DM BZ WBK, PKP Cargo z uwagi na silną wrażliwość na krajowy popyt na przewozy masowe, powinien korzystać z ostatnich pozytywnych trendów również w 2017 roku. Spółka stała się naturalnym beneficjentem odbicia wolumenu przewiezionych towarów (około 9 proc. rok do roku) oraz pracy przewozowej w wysokości około 6,4 proc. rok do roku. "Głównym problemem spółki pozostaje baza kosztów pracowniczych, a przez to wysoka dźwignia operacyjna" - napisano w raporcie.

"Trzymaj" Ciech

Analitycy Wood&Co. podnieśli cenę docelową dla akcji Ciechu do 73 zł z 65 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "trzymaj". Analitycy obniżyli o 2 proc. prognozę wyniku EBITDA Ciechu w tym roku do 794 mln zł, gdyż spodziewają się, że wpływ tańszych surowców zostanie skompensowany przez negatywny wpływ silniejszego złotego. Z kolei na lata 2018-19 podnieśli oczekiwania zysku EBITDA o 5-6 proc. i przewidują, że grupa wypracuje w tym okresie odpowiednio 712 mln zł i 630 mln zł EBITDA.

"Neutralnie" BZ WBK

Analitycy JP Morgan podnieśli cenę docelową akcji BZ WBK do 366 zł z 302 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "neutralnie".

"Trzymaj" Trakcję

Noble Securities DM obniżył rekomendację dla Trakcji PRKiI do "trzymaj" z "akumuluj", podnosząc cenę docelową akcji spółki do 15,7 zł z 14,9 zł. Jak podają analitycy, skonsolidowane wyniki za I kwartał tego roku były słabsze niż przed rokiem, ale - ich zdaniem - jest to zjawisko przejściowe związane z sezonowością na rynku zagranicznym. "Spółka odbudowuje portfel zamówień dzięki ożywieniu w rozstrzyganiu przetargów przez PKP PLK. Niemniej jednak konkurencja na przetargach jest wysoka, co prawdopodobnie będzie wywierać presję na marżę" - napisano w rekomendacji. To właśnie presja na marże i ryzyko spiętrzenia robót w kolejnych latach Noble Securities wskazuje jako główne ryzyka inwestycji w spółkę.

"Trzymaj" AmRest

Analitycy Noble Securities podwyższyli cenę docelową AmRestu z 313 do 348,1 zł, podtrzymując rekomendację "trzymaj". "Wyniki I kwartału 2017 r. pokazały presję kosztową po stronie wynagrodzeń w obszarze CEE, jak również sezonowość rynku niemieckiego. Dlatego - naszym zdaniem - mimo wysypu akwizycji, spółce trudno będzie poprawić wynik EBITDA w tym roku o 20 proc." - napisano w uzasadnieniu raportu. "Akwizycje dla spółki stanowić będą z jednej strony dużą szansę do rozwoju pozycji w Europie Zachodniej, a z drugiej strony duże wyzwanie operacyjne. Niemniej jednak oceniamy je pozytywnie jako możliwość rozszerzenia działalności poza obszarem centralnej i wschodniej Europy. W wyniku aktualizacji naszych prognoz i rekomendacji, podnosimy cenę docelową z 313 zł do 348,1 zł i widząc w średnim okresie ograniczony potencjał wzrostowy podtrzymujemy rekomendację "trzymaj" - dodano.

"Kupuj" PlayWay

Trigon DM zainicjował wydawanie rekomendacji dla spółki PlayWay od zalecenia "kupuj" z ceną docelową na poziomie 85 zł za akcję. "Grupa PlayWay jest deweloperem gier posiadającym niespotykany u innych tego typu podmiotów w kraju model biznesowy. Koncentracja na większej liczbie mniejszych projektów, zamiast tworzenia jednej dużej gry co kilka lat, ma umożliwić dywersyfikację ryzyka oraz przychodów, a także zapewnić stabilne źródło wyników. Dodatkowo zwiększa szansę na stworzenie tytułu, który okaże się dużym sukcesem" - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Akumuluj" Alior, Millennium i PKO BP, "redukuj" Handlowy i mBank, "trzymaj" BZ WBK i Pekao, "sprzedaj" ING BSK

Analitycy Noble Securities w raporcie z 21 czerwca zainicjowali wydawanie rekomendacji dla Banku Handlowego od "redukuj" i BZ WBK od "trzymaj", obniżyli zalecenia dla mBanku i PKO BP oraz podtrzymali zalecenia dla Aliora, ING BSK, Millennium i Pekao. "Naszym zdaniem, trwająca od początku roku dobra passa banków jeszcze się nie skończyła. Po stronie pozytywów na kolejne miesiące widzimy: wynikającą z działań w ostatnich kwartałach poprawę wyników prowizyjnych, rosnące choć wytracające impet wyniki odsetkowe, niskie rezerwy oraz być może odbijający popyt na kredyt ze strony firm, a także dobre oczekiwania co do sytuacji makroekonomicznej" - napisano. "Po stronie ryzyk jawią się dalsze podnoszenie wymagań co do współczynników, wag ryzyka czy oddalające się w czasie podwyżki stóp procentowych, a także nie najlepsza sytuacja w sektorze spółdzielczym, co może wymusić kolejne kontrybucje do BFG. Obecnie banki są wyceniane średnio z P/E 16,5 na 2017 r. i 13,5 na rok kolejny, a kursy większości z nich wróciły do poziomów z 2007 r. choć środowisko ich działania, a co za tym idzie możliwości generowania wyników i zwrotu na kapitale zmieniły się istotnie" - dodano.

"Akumuluj" LPP

Analitycy DM mBanku podnieśli rekomendację dla LPP do "akumuluj", cena docelowa akcji sięga 7400 zł. Od wydania naszej ostatniej rekomendacji kurs LPP zachowywał się nieznacznie gorzej od szerokiego rynku. Zmieniamy nasze zalecenie inwestycyjne mając na uwadze obiecujące perspektywy wzrostu wyników Spółki oraz istotną poprawę generowanych przepływów pieniężnych – czytamy w raporcie.


Wideo komentarz