Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała Waldemar Kompała

"Kupuj" PZU Trigon

DM podwyższył rekomendację PZU do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji ubezpieczyciela do 51,7 zł z 40 zł. "Wyniki PZU za I kwartał 2017 r. i kolejne dane sektorowe utwierdzają nas w tym przekonaniu, co skłoniło nas do wyraźnego podniesienia prognoz zysku netto. Oczekujemy, że spółka może zarobić niemal 3,3 mld zł (+68 proc. rok do roku) w tym roku i ponad 3,6 mld zł w przyszłym, co czyni nasze prognozy najwyższymi na rynku, o 25-30 proc. powyżej konsensusu" - napisano w rekomendacji.

Vigo System Vestor

DM podniósł cenę docelową akcji Vigo System z 277 do 468 zł. "Kurs akcji Vigo System wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 57 proc., jednak naszym zdaniem nie dyskontuje jeszcze poprawy wyników i potencjału spółki. Biorąc pod uwagę konkurencyjne parametry detektorów Vigo, zintensyfikowane działania sprzedażowe i rozbudowę mocy produkcyjnych, prognozujemy, że spółka osiągnie CAGR przychodów i EPS w latach 2016-19 na poziomie odpowiednio 27 proc. i 22 proc." - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Akumuluj" Asseco Business Solutions

DM BDM podtrzymał rekomendację "akumuluj" Asseco Business Solutions, podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji spółki z 24,6 do 33,1 zł. "Pomimo znacznych wydatków związanych z akwizycją Macrologic, oceniamy, że spółka utrzyma swoją zdolność do wypłaty dywidend. Prognozujemy, że cały zysk wypracowywany przez "stare" Asseco BS będzie trafiał do akcjonariuszy. Ponadto w związku z tą fuzją, upatrujemy szans na wzrost wartości spółki" - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Trzymaj" Neuca Analitycy

DM PKO BP obniżyli rekomendację dla Neuci do "trzymaj" z "kupuj", podwyższając jednocześnie cenę docelową do 400 zł z 386 zł poprzednio.

- Ze względu na brak przejęć na horyzoncie, zakładamy wolniejszy wzrost w segmencie tradycyjnego hurtu, który generuje 97 proc. przychodów. Optymistycznie patrzymy na rosnący segment marek własnych, który w 2016 r. wygenerował 18 proc. zysku netto i będzie dalej poprawiał rentowność grupy. Natomiast rozwój nowych projektów (badania kliniczne, telemedycyna, platforma zamówień aptecznych czy projekt Diabdis), będzie obciążał wyniki w następnych latach, co widoczne jest również w prognozie spółki na bieżący rok (115 mln zł zysku netto), która jest lekkim rozczarowaniem - napisano w raporcie.

"Kupuj" TXM Analitycy

DM mBanku obniżyli cenę docelową akcji TXM do 6,25 zł z 6,95 zł wcześniej, pozostawiając jednocześnie zalecenie "kupuj".

- Rewidujemy nasze poprzednie szacunki po uwzględnieniu negatywnych efektów związanych z komplikacjami przy wdrażaniu systemu ERP dostarczonego przez SAP. Uważamy, że większość błędów związanych z nieodpowiednim zatowarowaniem sklepów i kontrolą cen zostało rozwiązanych. Proces odbudowy odwiedzalności sklepów oraz efektywności sprzedaży w sieci powinien przynieść pozytywne efekty od czerwca 2017 r. - napisano w raporcie.

"Sprzedaj" Grupa Azoty

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "trzymaj", ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 55 zł.

- Otoczenie sektora nawozowego pozostaje niekorzystne z uwagi na niskie ceny zbóż, nadpodaż i wzrost cen gazu rok do roku. Silny segment tworzyw sztucznych i chemii oraz dyscyplina nakładów operacyjnych znacznie zniwelują słabe wyniki segmentu nawozów, ale ich wsparcie nie jest wystarczająco duże, by zapewnić fundamentalny potencjał wzrostu ceny akcji w obliczu szacowanej przez nas średniej EBITDA 1,24 mld zł w okresie 2017-19 - napisali analitycy.

"Trzymaj" JSW

Analitycy DM PKO BP wznowili wydawanie rekomendacji dla JSW od zalecenia "trzymaj" z ceną docelową 75 zł. "Bardzo wysoka zmienność cen węgla koksowego przesłania poprawiający się obraz JSW. Strukturalnie niższe koszty (20 proc. mniej etatów) i CAPEX (oddanie części kopalń) pozwolą osiągnąć wyższą rentowność i przepływy. Przy obecnej cenie węgla EBITDA wynosi 2,5 mld zł, a FCF sięga 12 proc. kapitalizacji" - czytamy w raporcie. DM PKO BP prognozuje, że JSW wypracuje w tym roku 1,93 mld zł zysku netto, 3,16 mld zł EBITDA przy przychodach na poziomie 8,08 mld zł. W 2018 r. zysk netto może wynieść 1,55 mld zł, EBITDA 2,73 mld zł, a przychody prawie 8 mld zł.

"Kupuj" Wasko

Analitycy DM BDM podwyższyli cenę docelową dla Wasko do 2,22 zł z 2,05 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj". "Uważamy, że aktualna cena rynkowa Wasko jest w dalszym ciągu mocno nieefektywna i nie odzwierciedla perspektywy poprawy EBITDA w kolejnych latach (jest nawet poniżej bilansowej wartości aktywów). Dlatego podtrzymujemy zalecenie "kupuj" i podnosimy cenę docelową do 2,22 zł/akcję" - napisano w raporcie.

"Kupuj" Dom Development

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Dom Development z "trzymaj" do "kupuj", jednocześnie podnosząc cenę docelową z 62,2 zł do 85,1 zł. W ocenie analityków, Dom Development zwiększy w tym roku skalę działalności operacyjnej. "Obecnie umiarkowany wzrost kosztów umożliwia osiąganie wysokiej marży przy utrzymaniu poziomu cenowego zapewniającego dostępność mieszkań. Wyzwaniem może być utrzymanie bieżących marży przy rosnących kosztach działek i wykonawstwa" - napisano.

"Trzymaj" Atal

Analitycy DM PKO BP podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji ATAL a cenę docelową podnieśli z 28 zł do 42,1 zł za akcję. Dzięki zmianie polityki dywidendowej wycena rynkowa akcji zamknęła lukę w stosunku do porównywalnych spółek. Atal jest dobrze przygotowany do kontynuacji obecnej koniunktury na rynku mieszkaniowym. Główne ryzyka, jakie widzimy, związane są z rynkiem deweloperskim - w dłuższym terminie z sytuacją makro, a w krótszym okresie z poziomem popytu na mieszkania w relacji do obecnych wysokich oczekiwań. Pewnego rodzaju ograniczeniem dla wyceny rynkowej spółki może być także potencjalna emisja akcji" - napisano w raporcie.

"Kupuj" Globe Trade Center

Analitycy DM BZ WBK podnieśli cenę docelową akcji Globe Trade Centre o 14 proc. do 10,76 zł i podtrzymali jednocześnie zalecenie "kupuj". DM BZ WBK podał, że podwyższenie ceny jest efektem uwzględnienia w wycenie planowanych projektów deweloperskich. "Z naszych szacunków wynika, że projekty (zarówno w budowie, jak w planach) zwiększą do końca roku 2019 wartość księgową przypadającą na jedną akcję (BVPS) GTC o 37 proc., czyli znacznie powyżej średniego, 5-procentowego wzrostu BVPS spodziewanego w przypadku zagranicznych spółek z sektora (konsensus)" - napisano w raporcie.

"Niedoważaj" PKN Orlen

Analitycy Concorde Securities obniżyli rekomendację PKN Orlen do "niedoważaj" z "równoważ", podwyższając cenę docelową akcji spółki do 94,5 zł z 79 zł.


Wideo komentarz