Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: 123rf

"Trzymaj" CCC

Wood & Company obniżył rekomendację dla CCC z "kupuj" do "trzymaj", ustalając cenę docelową na poziomie 239 zł. W piątek na zamknięciu sesji akcje CCC kosztowały 223,2 zł.

"Sprzedaj" LPP

Wood & Company obniżył rekomendację dla LPP do "sprzedaj" z "trzymaj", ustalając cenę docelową na poziomie 5,528 zł. W piątek na zamknięciu sesji za akcje odzieżowej firmy płacono 6270 zł.

"Sprzedaj" Police

DM BOŚ w raporcie z 26 kwietnia obniżył cenę docelową akcji Polic do 16 zł z 18,6 zł, podtrzymując zalecenie "sprzedaj". Raport wydano przy kursie 20,15 zł. W piątek na zamknięciu sesji papiery firmy kosztowały 20,69 zł.

"Na razie rozczarowały nas ceny gazu i nawozów (...). Podtrzymujemy również nasze wcześniejsze wnioski, że są ograniczone szanse na istotną i utrzymującą się poprawę skonsolidowanego EBITDA dopóki nie wzrosną ceny zbóż" - napisano w raporcie. Zdaniem analityków, przy braku poprawy na rynku zbóż, EBITDA grupy może utknąć na poziomie 200 mln zł.

DM BOŚ oczekuje natomiast stosunkowo dobrych marż dla bieli tytanowej w nadchodzących kwartałach. "Niestety ten produkt nadal nie ma znaczącego udziału w skonsolidowanych wynikach spółki. Wobec stosunkowo nie najlepszych warunków makroekonomicznych na rynku nawozów brak silnego segmentu chemikaliów w Policach stanowi problem (...)" - przyznają analitycy.

"Trzymaj" Puławy

DM BOŚ, w raporcie z 26 kwietnia, obniżył cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy z 207,4 do 197 zł i zachował rekomendację "trzymaj". Raport wydano przy kursie 172,8 zł.

"Ostatnia poprawa marż dla kaprolaktamu i plastików to z pewnością korzystne zjawisko, które prawdopodobnie przyjemnie zaskoczyło inwestorów. Zgodnie z naszymi szacunkami może ona mieć dodatni efekt na EBITDA spółki w 2017 roku, który szacujemy na 100 mln zł w zależności od tego, jak marże te będą się kształtowały w II połowie roku i od średnich cen kaprolaktamu realizowanych przez spółkę (biorąc pod uwagę duży wzrost cen referencyjnych należy spodziewać się wysokiego dyskonta względem tych cen w Puławach)" - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Niestety mamy obawy, że bardzo dobra dynamika w segmencie chemikaliów zostanie zniwelowana przez wpływ gorszej sytuacji makroekonomicznej na rynku nawozów. Na razie rozczarowały nas ceny gazu i nawozów. Ostatecznie prognozujemy w 2017 i 2018 roku tylko około 500 mln EBITDA w porównaniu z około 489 mln zł skorygowanej EBITDA w 2016 r. Jeśli nasze prognozy okażą się trafne, można powiedzieć, że zabraknie istotnych powodów do zainteresowania Puławami po pierwsze, ze względu na przeciętne perspektywy zysków, po drugie ze względu na fakt, że walory spółki są notowane przy stosunkowo wysokich wskaźnikach P/E i EV/EBITDA na lata 2017 i 2018 a po trzecie uważamy, że wolne przepływy pieniężne w spółce będą minimalne, co w przyszłości może obniżyć ewentualne dywidendy zważywszy na planowane wysokie wydatki inwestycyjne rzędu 350 mln zł rocznie w ciągu kolejnych 3 lat (2017-2019)" - szacują analitycy.

"Trzymaj" Ciech

DM BOŚ w raporcie z 24 kwietnia obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj" z "kupuj", obniżając jednocześnie cenę docelową do 82,5 zł z 91,8 zł. Raport wydano przy kursie 78,2 zł.

Analitycy skorygowali swoje krótko- i długoterminowe prognozy dla Ciechu o 5-7 proc. w dół, w związku z oczekiwanymi wyższymi kosztami gazu, osłabieniem euro i nieco niższymi cenami sody.

"Nasza prognoza całorocznej EBITDA w 2017 r. maleje do około 760 mln zł i jest niższa o ponad 10 mln zł niż skorygowany wynik w 2016 r." - napisano w raporcie. Analitycy nie dostrzegają obecnie żadnych bodźców, które w najbliższych kwartałach mogłyby dźwignąć w górę kurs Ciechu. Ich zdaniem, perspektywy zysków nie wyglądają imponująco. "Oczekujemy, że każdy kwartał bieżącego roku będzie słabszy w porównaniu do 2016 r. z powodu wysokiej bazy" - podali. Dodali, że nie wydaje się, by 2018 r. miał być łatwiejszy, zważywszy na możliwą presję na ceny sody w związku z dodatkową podażą tureckiej sody naturalnej.

Wskazali, że pewne rozczarowanie przyniosły wysokie wydatki inwestycyjne planowane na 2017 r. "(...) jest to bowiem znak, że wprowadzenie długo oczekiwanej polityki wypłaty dywidendy przesunie się na lata następne, prawdopodobnie 2018-2019" - napisano w raporcie.

"Kupuj" Ronson

DM BOŚ, w raporcie z 23 kwietnia, podniósł cenę docelową akcji Ronson Europe NV z 1,6 do 2 zł i podtrzymał zalecenie "kupuj". Raport wydano przy kursie 1,68 zł. "Najbliższe perspektywy dla budownictwa mieszkaniowego wyglądają korzystnie; rosnący popyt na mieszkania, migracja młodych z obszarów wiejskich do dużych aglomeracji przemawiają za inwestycją w spółki z sektora budownictwa mieszkaniowego. Podaż lokali szybko rośnie, jednak spotyka się z silnym zapotrzebowaniem. Niskie stopy procentowe powinny się utrzymać w 2017 i prawdopodobnie w 2018 roku wspierając popyt. Ponadto dostępność kredytów hipotecznych jest dobra, a zdolność kredytowa poprawia się" - piszą analitycy. Wskazują, że w I kwartale 2017 r. łączny wolumen sprzedaży największych spółek deweloperskich notowanych na GPW wzrósł o 25 proc. rok do roku, a w przypadku Ronsona tempo wzrostu wyniosło 26 proc.

"Odpowiedzialnymi za tak widoczny wzrost są nabywcy płacący gotówką poszukujący bezpiecznej i opłacalnej inwestycji dla swoich środków oraz panujące na rynku przekonanie, że ceny mieszkań w długim horyzoncie będą rosły zapewniając inwestorom przyzwoitą stopę zwrotu. W rzeczy samej zwrot w przypadku wynajętego lokalu w porównaniu z oprocentowaniem lokat bankowych może być spektakularny. Obecnie nabywcy płacący gotówką mają 30-40 proc. udział w wolumenie sprzedaży" - napisano.

"Łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest malejąca oferta Ronsona, która na koniec I kwartału wynosiła zaledwie 670 lokali w porównaniu z zadeklarowanym poziomem minimum rzędu 800. Uważamy, że planowane przez spółkę w br. zwiększenie oferty do tysiąca lokali powinno przełożyć się na poprawę liczby sprzedanych lokali w skali roku" - dodają analitycy.

"Kupuj" Asbis

DM BOŚ w raporcie z 23 kwietnia podwyższył rekomendację dla Asbisu do "kupuj" z "trzymaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową do 4,1 zł z 3,3 zł poprzednio. Raport wydano przy kursie 2,75 zł.

Analitycy wskazują, że ostatnie trzy kwartały przyniosły konsekwentną poprawę wyników Asbisu w ujęciu rok do roku. "(...) w 2017 r. spodziewamy się kontynuacji tego trendu" - twierdzą. Według prognoz DM BOŚ w I kwartale tego roku przychody grupy wyniosą 274 mln dolarów, zysk netto, przy braku nadzwyczajnych zdarzeń, 0,5 mln dolarów. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 dolara na akcję. "Oczekujemy, że w kolejnych latach Asbis powróci do swojej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę około 20 proc. zysku netto w formie dywidendy" - zakładają analitycy.

"Trzymaj" Agorę

DM BOŚ w raporcie z 23 kwietnia podwyższył rekomendację dla Agory do "trzymaj" ze "sprzedaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 13,8 zł z 12,2 zł. Raport wydano przy kursie 14,42 zł.

Według analityków, akcje Agory nie stanowią obecnie porywającej okazji inwestycyjnej. Z drugiej strony - na chwilę obecną nie widać negatywnych bodźców na horyzoncie. 12 maja spółka opublikuje wyniki za I kwartał tego roku. Analitycy spodziewają się, że będzie to kwartał porównywalny rok do roku. Zakładają średni jednocyfrowy wzrost przychodów. W przewidywalnej przyszłości, w ciągu najbliższych dwóch lat, EBITDA grupy będzie ich zdaniem na stabilnym poziomie, z możliwymi niewielkimi odchyleniami w górę.

"Kupuj" Kernel

HSBC rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Kernela od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową akcji spółki na poziomie 85,4 zł.

"Redukuj" Asseco Poland

DM mBanku, w raporcie z 27 kwietnia, obniżył cenę docelową dla akcji Asseco Poland z 53 do 51,8 zł i podtrzymał zalecenie "redukuj".


Wideo komentarz

Powiązane artykuły