Przemysł

Izoblok z potencjałem do zwyżki

Zdaniem analityków Noble Securities akcje producenta elementów z tworzyw sztucznych mają potencjał wzrostowy.
Foto: Adobestock

W związku z tym rekomendują kupno papierów spółki wyceniając je na 121 zł.

Na zamknięciu piątkowej sesji za akcje Izobloku płacono na rynku 99 zł.

Nieprognozowany wcześniej wzrost kosztów (przede wszystkim amortyzacji) oraz niższa od zakładanej dynamika sprzedaży były główną przyczyną korekty prognoz autorów rekomendacji. - Spółka wciąż jednak generuje wysoką EBITDA i stopniowo schodzi z zadłużenia. Nowe kontrakty uruchamiane na przełomie 2017/18 dają podstawę do prognozowania wzrostu sprzedaży w kolejnym roku obrotowym. Uważamy, iż w kursie uwzględnione zostały już słabsze od oczekiwań wyniki roku bieżącego, a jeszcze nie dyskontują oczekiwanych wzrostów w następnych okresach. Ponadto spółka notowana jest z dyskontem zarówno do krajowych, jak i zagranicznych spółek z sektora autoparts - zwracają uwagę analitycy.

W śród głównych ryzyk dla rekomendacji wymieniają zakończenie trendu wzrostowego na rynku automotive (na skutek zmiany polityki pieniężnej europejskich banków centralnych – zacieśnienie polityki, zakończenie wieloletniego okresu taniego pieniądza schłodzi popyt konsumpcyjny) oraz rosnące koszty pracy (producenci części związani wieloletnimi kontraktami z odbiorcami mają ograniczone możliwości przerzucenia rosnących kosztów wynagrodzeń na ceny).

Prognoza analityków Noble Securities zakłada, że w roku obrotowym 2017/2018 roku zysk netto Izo-Bloku wyniesie 6,5 mln zł przy przychodach sięgających 224,8 mln zł. W kolejnym roku zysk netto wzrośnie do 9,4 mln zł, a sprzedaż zwiększy się do 242,2 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły