Portfel funduszy inwestycyjnych

10 funduszy na jesienny czas

Z pomocą doradców inwestycyjnych i finansowych z pięciu instytucji wytypowaliśmy dziesięć funduszy do budowy portfela na najbliższe cztery miesiące.
Foto: Fotolia

Hossa I półrocza wyhamowała na rynku akcji i obligacji. Do tego na GPW pojawiły się spore rozbieżności w notowaniach dużych i małych spółek. To wszystko utrudnia teraz inwestorom wybór funduszu, który może się sprawdzić w czterech miesiącach pozostających do końca 2017 r.

Ze wsparciem ekspertów z BM Alior Banku, Expander Advisors, DM mBanku, Xeliona i doradcy inwestycyjnego w jednym z biur maklerskich „Parkiet" wytypował dziesięć funduszy, które powinny przynieść przyzwoite stopy zwrotu od września do grudnia.

Do bezpiecznej...

Foto: GG Parkiet

– Cztery miesiące to dość krótki okres, aby podejmować ryzyko związane z rynkiem akcji. Wiele osób może liczyć na „złoty strzał", ale tutaj zbliżamy się bardziej do hazardu niż inwestowania – zastrzega Marcin Sokoliński, starszy specjalista zarządzający portfelami w DM mBanku. Dlatego radzi zainwestować w mało ryzykowne fundusze gotówkowe i pieniężne NN Lokacyjny lub UniKorona Pieniężny.

Na drugi z funduszy, w bezpiecznej części portfela, stawia również Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego w Xelionie. – Wysokie ceny obligacji na świecie i perspektywa odbicia inflacji w ciągu najbliższych miesięcy sprawiają, że klienci szukający bezpiecznych rozwiązań powinni się zastanowić nad redukcją pozycji w funduszach zagranicznych obligacji i rozważyć krajowe portfele obligacji korporacyjnych, które dzięki zmiennemu kuponowi tych papierów będą oferowały atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka – przekonuje Cisowski. Strategie gotówkowe i pieniężne w dużej mierze bazują właśnie na obligacjach korporacyjnych, choć w mniejszym stopniu niż fundusze długu przedsiębiorstw.

Zdaniem Piotra Nowaka, dyrektora ds. produktów inwestycyjnych w Expanderze Advisors, można zaryzykować trochę bardziej i wybrać właśnie portfel obligacji korporacyjnych – Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych.

Wybór strategii o ograniczonym ryzyku inwestycyjnym zamyka fundusz zarządzany przez Franklina Templetona – Templeton Global Total Return (z jednostką PLN-hedged, zabezpieczoną przed wpływem wahań złotego). To fundusz absolutnej stopy zwrotu dłużny globalny inwestujący głównie w wysokodochodowe obligacje skarbowe krajów z emerging markets. – Zakładamy, że trend spadku rentowności najwyżej oprocentowanych papierów z emerging markets utrzyma się. A nawet gdyby nie spadały (ceny obligacji by nie rosły), tylko się utrzymały na obecnych poziomach, bieżące odsetki – rentowność rzędu 7–8 proc. jest nie do osiągnięcia na pozostałych rynkach dłużnych – przekonuje Zbigniew Obara, menedżer zespołu analiz i doradztwa w BM Alior Banku.

...i do ryzykownej części portfela

Foto: GG Parkiet

Wybór ryzykownych funduszy zaproponowanych przez ekspertów jest szerszy. Zaczynając od funduszy akcji rynku polskiego, eksperci wskazali Agio Agresywny Spółek Wzrostowych, Ipopemę Akcji i NN Akcji. Wytypowanie pierwszych dwóch może dziwić w kontekście ich stosunkowo słabych stóp zwrotu na tle średniej dla funduszy akcji polskich od początku roku. Doradca, który je wybrał, zwraca jednak uwagę na wzrostowy charakter spółek wchodzących w skład ich portfeli. Do tej pory ich notowania zachowywały się słabiej niż dużych, stabilnych firm. Warto być gotowym, na wypadek gdyby ten trend miał się odwrócić. Jeżeli jednak to WIG20 wciąż miałby być najmocniejszym indeksem warszawskiej giełdy, dobrze zapracują oszczędności ulokowane w NN Akcji.

Przechodząc na rynki zagraniczne, można rozważyć wybór funduszu Ipopema Globalnych Megatrendów, inwestującego w akcje przedstawicieli takich branż, jak rozwój technologii, cyfryzacja, e-commerce i wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci czy starzenie się społeczeństwa. – Warto zagrać pod to, że ostatni kwartał roku na światowych giełdach będzie raczej udany ze względu na dobrą koniunkturę gospodarczą, ciągle niski poziom stóp procentowych oraz powolny wzrost inflacji – radzi Piotr Nowak.

Listę funduszy na ostatnie miesiące roku zamykają portfele akcji (oczywiście z jednostkami PLN-hedged) prowadzone przez zagranicznych powierników. Pierwszy z nich to Fidelity Funds European Dynamic Growth. Drugi to inwestujący na rynkach wschodzących Schroder Global Emerging Markets Opportunities. – Rynki wschodzące znajdują się w korzystniejszej fazie cyklu gospodarczego niż rynki rozwinięte (głównie USA), ze względu na posiadanie cały czas rezerwy w postaci niezagospodarowanej siły roboczej i większego wzrostu wydajności na skutek przewagi kosztów – tłumaczy Obara. – Problem w tym, że w obrębie tej grupy stopy zwrotu z poszczególnych rynków potrafią mocno się różnić, dlatego jednym z lepszych rozwiązań w długim terminie może nie być samodzielny wybór jednego kraju (Turcji, Indii itp.), ale zdanie się na kompetencje zarządzających w zakresie zarówno selekcji spółek, jak i alokacji geograficznej – przekonuje menedżer w BM Alior Banku.

Nasza rada: nie warto budować portfela ze wszystkich dziesięciu funduszy. Wystarczy wybrać po dwa bezpieczne i dwa–cztery ryzykowne, różniące się strategiami. Proporcje zależą już od osobistych preferencji.

Agio Agresywny spółek wzrostowych akcji polskich

Fundusz jest na wzrostowej ścieżce i w tym roku zarabia przy mniejszych wahaniach niż w 2016 r. To oznaka poprawy jakościowej dobieranych spółek oraz lepszego zarządzania ryzykiem na zajmowanych pozycjach – przekonuje jeden z doradców.

Fidelity European Dynamic Growth akcji europejskich rynków rozwiniętych

W naszej ocenie wśród rynków rozwiniętych największy potencjał ma teraz Europa Zachodnia, przy czym trzeba uważać na Wielką Brytanię lub ją ominąć, wybierając fundusz operujący w strefie euro – mówi Marcin Sokoliński z DM mBanku.

Ipopema Akcji akcji polskich

W 2017 r. mieliśmy kilka razy trudne chwile, z których rynek akcji wychodził obronną ręką. Właśnie w takim otoczeniu bardzo często dobrze radzą sobie agresywne fundusze spółek wzrostowych, które posiadają jeszcze spory potencjał do bicia nowych rekordów – to argumenty m.in. za funduszem Ipopemy.

Ipopema globalnych megatrendów akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz inwestuje w 40–60 spółek z całego świata, z branż nieobecnych na polskiej giełdzie. Jest to dobre rozwiązanie dla inwestora poszukującego ciekawych spółek i możliwości zarabiania na globalnej hossie – uważa Piotr Nowak z Expandera.

NN akcji akcji polskich

Naszą propozycją w segmencie polskich funduszy akcji jest NN Akcji, od lat mogący się pochwalić wynikami powyżej średniej w grupie przy rozsądnym ryzyku i wielkości, która gwarantuje, że stopa zwrotu nie jest zależna od pojedynczych udanych inwestycji – mówi Kamil Cisowski z Xeliona.

Schroder global emerging markets akcji globalnych rynków wschodzących

Fundusz systematycznie pokonuje benchmark i posiada dobry wskaźnik zysków do zmienności, co przypisujemy wysokim kompetencjom zarządzających, m.in. na rynkach azjatyckich – tłumaczy Zbigniew Obara z BM Alior Banku.

Templeton Global Total Return dłużne globalne uniwersalne

Rentowność długoterminowych obligacji z rynków wschodzących, takich jak Rosja, Turcja czy RPA, sięga 8–10 proc., czyli znacznie więcej niż jakichkolwiek innych klas obligacji – to podstawowy argument Obary za funduszem Templetona.

Aviva dłużnych papierów korporacyjnych dłużne polskie korporacyjne

Niska i spadająca liczba bankructw firm w Europie i w Polsce, zmniejszające się zadłużenie oraz utrzymanie skupu obligacji korporacyjnych przez EBC co najmniej do końca 2018 r. – zadaniem Piotra Nowaka przemawiają za tym funduszem.

NN Lokacyjny plus gotówkowe i pieniężne

To fundusz zapewniający bezpieczeństwo i dający szansę na wypracowanie zysków wyższych niż na lokacie bankowej. Dodatkowo cechuje go niski poziom ryzyka stopy procentowej oraz ograniczone ryzyko kredytowe – podaje Marcin Sokoliński. Do tej definicji pasuje również kolejny fundusz.

Unikorona pieniężny gotówkowe i pieniężne

W grupie funduszy inwestujących m.in. w obligacje korporacyjne naszym numerem jeden pozostaje UniKorona Pieniężny, stabilnie osiągający świetne stopy zwrotu i zdywersyfikowany bardziej niż większość produktów konkurencji – ocenia Cisowski. To jedyny fundusz wskazany dwa razy przez różnych ekspertów.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły