Medycyna i zdrowie

GLG Pharma: Współpraca powinna dać dużo korzyści

Notowana na małej giełdzie GLG Pharma będąca właścicielem projektu onkologicznego mającego za cel leczenie potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) podpisała umowę z Pure Biologics, z którym współpracuje też notowana na NewConnect BioMaxima.

Piotr Sobiś, prezes GLG Pharmy.

Foto: Archiwum

Celem jest dostarczenie przez Pure Biologics odczynników i przeciwciał na potrzeby rozwoju testu diagnostycznego w projekcie TNBC.

Flagowym projektem GLG Pharmy jest rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi, który jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów piersi, oraz rozwój testów do szybkiej diagnostyki tej choroby i monitorowania skuteczności terapii opracowanej przez spółkę. Całkowita wartość projektu wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które GLG Pharma uzyskała w czerwcu 2016 r., stanowi blisko 10 mln zł.

– Dostarczenie przez Pure Biologics przeciwciał do badań nad rozwojem testu diagnostycznego to jedynie część szerokiej współpracy, którą zamierzamy prowadzić. Nasze porozumienie zakłada m.in. wymianę doświadczeń w obszarze rozwoju laboratoryjnych i komercyjnych testów diagnostycznych oraz konsultacje merytoryczne i współpracę przy wymianie doświadczeń naukowych. Planujemy także współdziałać przy opracowaniu nowych grantów i projektów naukowych – tłumaczy Piotr Sobiś, prezes GLG Pharmy.

Polegając na doświadczeniu Pure Biologics, GLG Pharma planuje także rozwijać zespół naukowy, m.in. poprzez poszerzanie wiedzy młodych pracowników na temat technik i możliwości wykorzystania aparatury laboratoryjnej w badaniach. – Pozyskanie nowego, doświadczonego partnera specjalizującego się w inżynierii białkowej i genetycznej stanowi dla GLG istotne wzmocnienie w obszarach badawczych wymagających skomplikowanych procesów związanych z otrzymywaniem białek – wyjaśnia Sobiś. Dodaje, że opracowywane białka będę unikatowe i zoptymalizowane na potrzeby prac nad testem diagnostycznym. – Oznacza to wyraźny wzrost kompetencji oraz zwiększenie naszych możliwości operacyjnych – kwituje.


Wideo komentarz