Fundusze inwestycyjne

Inwestorzy odzyskają część pieniędzy. Po ponad trzech latach

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który stracił płynność pod koniec 2013 r., a we wrześniu 2014 r. został postawiony w stan likwidacji zwróci uczestnikom część oszczędności.

Marcin Billewicz, prezes Copernicus Capital TFI

Foto: Fotorzepa/Rafał Guz

- Pragniemy poinformować, że TFI w procesie likwidacji prowadzi intensywne prace mające na celu odzyskanie środków pieniężnych z lokat znajdujących się w portfelu funduszu, czego efektem jest zebranie na rachunku bankowym kwoty 3,7 mln zł – informuje zarząd Copernicus Capital TFI w piątkowym komunikacie. - TFI uzyskało opinię Komisji Nadzoru Finansowego, akceptującą możliwość realizacji częściowych wypłat i umorzeń jednostek uczestnictwa gdy w toku likwidacji dokonano upłynnienia części aktywów funduszu – dodaje Copernicus Capital TFI.

To nie pierwszy raz kiedy KNF zgadza się na wypłatę płynnych aktywów funduszu będącego w likwidacji mimo, że przepisy nie przewidują takiej możliwości. Również ING Bank Śląski, likwidator funduszy Inventum, wypłacił w  inwestorom pieniądze pochodzące z likwidacji funduszy, nie czekając na formalne zakończenie tego procesu.

- TFI dokona wypłaty wyżej wskazanych środków z rachunku funduszu do wszystkich uczestników. Umorzenia jednostek uczestnictwa będą realizowane proporcjonalnie każdemu z uczestników, według wartości jednostki uczestnictwa na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 92,32 zł. Kwota, którą wypłaci TFI, stanowi ok. 10 proc. aktywów netto funduszu – informuje Copernicus.

Proces realizacji wypłat rozpocznie się 26 kwietnia i zakończy 28 kwietnia. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem agenta transferowego, na rachunki bankowe wskazane przez inwestorów. Kolejne wypłaty TFI planuje po upłynnieniu kolejnych aktywów funduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły