Fundusze inwestycyjne TFI

TFI: Alior nie audytował funduszy rolnych

„Alior Bank zaprzecza, jakoby kiedykolwiek przeprowadził audyt w którymkolwiek z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez DM W Investments – napisał Julian Krzyżanowski, rzecznik Aliora, w oświadczeniu przesłanym do redakcji.
Foto: 123rf

– Alior Bank jako dystrybutor pośredniczył jedynie – jako jeden z wielu podmiotów – w sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych funduszy Inwestycje Rolne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN oraz Vivante FIZAN. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Alior Bank, występując jako dystrybutor, nie ma prawa do prowadzenia profesjonalnego audytu aktywów funduszy lub ich kontrolowania" – dodał rzecznik banku.

Nawiązał w ten sposób do słów Piotra Wiśniewskiego, prezesa W Investments, który w wywiadzie udzielonym „Parkietowi" stwierdził, że Alior Bank „kilkakrotnie robił audyt funduszy oraz otrzymał propozycję, aby przedstawiciele banku zasiedli w radzie nadzorczej domu maklerskiego".

„Alior Bank zaprzecza również, jakoby DM W Investments proponował kiedykolwiek przedstawicielom banku wejście w skład rady nadzorczej" – stwierdził Krzyżanowski.

Piotr Wiśniewski zapewnia z kolei, że wszystko, co powiedział, jest prawdą i w najbliższym czasie prześle nam odpowiedź na oświadczenie Aliora. Na razie można się jedynie domyślać, że rozbieżności wynikają z dosłownego – z jednej strony, i potocznego – z drugiej – rozumienia słowa „audyt".

Rzecznik banku poinformował, że pod koniec 2015 r. Alior podjął próby uzyskania szczegółowych informacji o inwestycjach realizowanych przez fundusze, jednak DM W Investments pisemnie odmówił. Gdy pod koniec 2016 r. bank dowiedział się, że Piotr Wiśniewski sprzedał w maju 2016 r. spółkę zarządzającą aktywami, a fundusze przeprowadziły duże redukcje wykupów certyfikatów, zasłaniając się brakiem płynności, Alior podjął własne działania wyjaśniające, wychodzące poza swoje obowiązki – powiadomił o sprawie Komisję Nadzoru Finansowego, apelując o kontrolę w funduszach, i poprosił kancelarię prawną Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, aby zadbała o interesy klientów Aliora, będących uczestnikami funduszy. Od maja 2017 r. bank złożył trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dotyczące m.in. transakcji sprzedaży spółki zarządzającej funduszami przez spółkę Piotra Wiśniewskiego – PJW Holding w maju 2016 r., która mogła zostać sfinansowana za pieniądze samych funduszy.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły