Firmy

Żywiec wypłaci zaliczki na dywidendy

Zarząd Grupy Żywiec przeznaczył blisko 113 mln zł na wypłatę zaliczek za akcje na poczet dywidendy za rok 2017 r.
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Grupa Żywiec zrobiła ukłon w stronę swoich akcjonariuszy. - Zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki - napisano w komunikacie. Jak poinformowała spółka, zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ubiegły rok wykazało zysk, a łączna kwota blisko 112,9 mln zł przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2016.

Decyzją zarządu dzień ustalania prawa do zaliczki został wyznaczony na 22 listopada 2017 r., a rozpoczęcie wypłaty nastąpi tydzień później, 29 listopada. Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem, że na wypłatę w/w zaliczki wyrazi zgodę Rada Nadzorcza.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły