Chemia

Sanok spada po wynikach

Wyniki kwartalne sanockiego producenta wyrobów gumowych zostały negatywnie przyjęte przez rynek.
Foto: Bloomberg

W trakcie wtorkowej sesji kurs akcji Sanoka spada o prawie 1,5 proc, ale przecenie towarzyszy stosunkowo niska aktywność inwestorów.

W III kwartale 2017 r. Sanok RC wypracował 23,5 mln zł zysku netto, o prawie 26 proc. mniej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny skurczył się o 11 proc., do 31,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 250 mln zł i były o 5,4 proc. wyższe niż w rok wcześniej. Warto odnotować pogorszenie rentowności grupy - marża EBITDA obniżyła się do 16,6 proc. z 19,1 proc. przed rokiem.

- W najbliższych kwartałach nie należy spodziewać się znacznego odwrócenia obecnie obserwowanych tendencji. Baza wyników dla kolejnych kwartałów jest coraz niższa w związku z czym dynamika wyników powinna się wypłaszczać w ujęciu rocznym. Problemy spółki cały czas pozostają jednak te same: rosnąca presja płacowa, wyższe niż pierwotnie zakładano koszty surowców produkcyjnych, umocnienie się złotego względem euro, czy ujemne wyniki Drafteksu - skomentował Łukasz Rudnik, analityk Trigon DM.

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Sanok RC wypracował 753,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Czysty zarobek grupy w tym okresie skurczył się o 16 proc., do 75,2 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły