Banki

Pocztowy emituje obligacje

Zgodne z zapowiedzią Bank Pocztowy wyemituje obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 50 mln zł. Nie trafią jednak do inwestorów indywidualnych.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Zarząd Banku Pocztowego zdecydował dzisiaj o emisji przez bank obligacji podporządkowanych serii C3 o wartości nominalnej łącznie 50 mln zł (po 1000 zł każda). Transakcja zostanie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej. Papiery będą dziesięcioletnie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 2,5 proc. Przy obecnym poziomie WIBOR6M (1,81 proc.) daje to łączne oprocentowanie w wysokości 4,31 proc. Obligacje będą niezabezpieczone. Wpływy z emisji zostaną zakwalifikowane – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego – jako składnik funduszy własnych banku w kapitale Tier II

Pocztowy będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot.

Parę dni temu, przy okazji publikacji wyników za I półrocze, zarząd banku zapowiadał, że niebawem ruszy pierwsza oferta obligacji w ramach nowego programu. Pod koniec sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej w wysokości 500 mln zł.

Przy tej emisji Pocztowemu udało się nieco zmniejszyć płacony kupon. W maju ubiegłego roku uplasował w ofercie publicznej dziesięcioletnie papiery serii P1 oprocentowane według stawki także WIBOR 6M, ale marża wyniosła 2,8 pkt proc. Oferta ta, skierowana do inwestorów indywidualnych, cieszyła się dużym powodzeniem. Pomogła w tym wysokość minimalnego zapisu wynosząca tylko 50 obligacji, czyli 5 tys. zł. Gwarantowano zapis bez redukcji na łączną kwotę 30 mln zł, czyli do 30 tys. zł dla pojedynczego inwestora. Stopa redukcji dla transzy niepodlegającej gwarancji zapisu, czyli na kwotę 20 mln zł, wyniosła 10,7 proc., 709 inwestorów złożyło zapisy. Ze słów przedstawicieli zarządu Banku Pocztowego wynika, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać publicznych emisji obligacji.


Wideo komentarz