REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Wittchen (WTN)

PLWTCHN00030

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 16,7500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 17,7000 16,2000 16,8000 15,1000 20,6000 -
zmiana -5,37% 3,40% -0,30% 10,93% -18,69% -
WIG (zmiana) -0,10% 0,20% 1,03% 7,53% 0,46% 18,25%
Na tle WIG (pp) -5,27 3,19 -1,33 3,39 -19,15 -
WIG-ODZIEZ (zmiana) -1,29% 3,86% 11,39% 9,15% -10,07% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) -4,08 -0,47 -11,69 1,78 -8,62 -
WIG-Poland (zmiana) -0,13% 0,17% 0,96% 7,62% 0,45% 17,81%
Na tle WIG-Poland (pp) -5,24 3,22 -1,26 3,31 -19,14 -
InvestorMS (zmiana) -0,39% -1,42% 3,44% 4,80% -10,58% 13,60%
Na tle InvestorMS (pp) -4,98 4,81 -3,73 6,13 -8,11 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 304 021 243,50
Free float 27,69%
Liczba akcji 18 150 522
Dywidenda 0,84
Dywidenda (%) 0,0501
Cena / WK 2,25
C / Z 9,81

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 304 021 243,50
Liczba akcji: 18 150 522
Liczba głosów na WZA: 18 150 522
Kapitał akcyjny: 3 630 104,40
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 124 046
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,31%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 124 046
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,31%
Free float: 27,69%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 18 150 522 (100,00%) 18 150 522 (100,00%)
SIMEI Investments Ltd. 13 124 046 (72,31%) 13 124 046 (72,31%) WTN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 27 465 0,20 - 18 150 522 3 630 104,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-09-12
-
połączenie z JR Wittchen Premium sp. z o.o. 2018-03-05 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-04-03
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 23 057 0,20 - 18 123 057 3 624 611,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-06
-
podwyższenie kapitału - 1 600 000 0,20 - 18 100 000 3 620 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-11-19
2015-12-01
seria C - subskrypcja prywatna 2015-09-09 141 000 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
scalenie akcji 10:1 2015-06-08 - 0,20 - 16 500 000 3 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-06
-
seria D - subskrypcja prywatna 2014-12-04 150 535 286 0,02 0,02 165 000 000 3 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-03-19
-
renominacja akcji 2014-12-04 - 0,02 - 14 464 714 289 294,28 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-03-19
-
seria C - subskrypcja publiczna 2011-03-14 4 064 214 2,00 6,00 14 464 714 28 929 428,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-05-27
-
split 1:2,5 2011-03-13 - 2,00 - 10 400 500 20 801 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-10-14
2011-04-15
-
podział akcji 2011-03-14 - 5,00 - 4 160 200 20 801 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:100 2010-02-23 - 5,00 - 4 160 200 20 801 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-03-31
-
podwyższenie kapitału 2009-09-08 10 000 500,00 - 41 602 20 801 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-10-26
-
podwyższenie kapitału 2009-04-15 22 002 500,00 - 31 602 15 801 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-05-19
-
udziały - 9 600 500,00 500,00 9 600 4 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-12-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pocztylion OFE portfel 356 806 1,96% 356 806 1,96% 2018-12-31
OFE Aegon portfele 107 000 0,59% 107 000 0,59% 2018-12-31
SIMEI Investments Ltd. 13 124 046 72,31% 13 124 046 72,31% 2018-09-12
Ogółem 18 150 522 100,00% 18 150 522 100,00% 2018-09-12
Alior TFI SA portfele 29 0,00% 29 0,00% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 719 751 3,97% 719 751 3,97% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 255 029 1,41% 255 029 1,41% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 237 487 1,31% 237 487 1,31% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 174 404 0,96% 174 404 0,96% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 118 661 0,65% 118 661 0,65% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 92 538 0,51% 92 538 0,51% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 61 348 0,34% 61 348 0,34% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 30 487 0,17% 30 487 0,17% 2018-06-30
Ogółem 18 123 057 100,00% 18 123 057 100,00% 2017-07-06
SIMEI Investments Ltd. 13 124 046 72,42% 13 124 046 72,42% 2017-07-06
SIMEI Investments Ltd. 13 124 046 72,50% 13 124 046 72,50% 2015-12-28
SIMEI Investments Ltd. 13 653 768 75,43% 13 653 768 75,43% 2015-11-26
Jędrzejowski Robert 883 826 4,88% 883 826 4,88% 2015-11-26
Ogółem 18 100 000 100,00% 18 100 000 100,00% 2015-11-19
SIMEI Investments Ltd. 14 891 268 82,27% 14 891 268 82,27% 2015-11-19
Jędrzejowski Robert 1 213 826 6,70% 1 213 826 6,70% 2015-11-19
Jędrzejowski Robert 1 213 826 7,35% 1 213 826 7,35% 2015-10-14
SIMEI Investments Ltd. 14 891 268 90,25% 14 891 268 90,25% 2015-10-14
Ogółem 16 500 000 100,00% 16 500 000 100,00% 2015-07-06
Ogółem 165 000 000 100,00% 165 000 000 100,00% 2015-06-08
Wittchen Jędrzej 7 900 500 4,78% 12 900 500 7,81% 2015-06-08
Wittchen Jędrzej 7 900 500 4,78% 7 900 500 4,78% 2015-06-08
SIMEI Investments Ltd. 2 444 675 1,48% 2 444 675 1,95% 2015-03-19
Wittchen Jędrzej 7 900 500 4,78% 12 900 500 10,32% 2015-03-19
Ogółem 165 000 000 100,00% 124 999 997 100,00% 2015-03-19
SIMEI Investments Ltd. 2 444 675 16,90% 2 444 675 12,55% 2013-05-27
Wittchen Jędrzej 7 900 500 54,61% 12 900 500 66,27% 2013-05-27
Urbaniak Paweł 40 675 0,28% 40 675 0,20% 2013-05-27
Ogółem 14 464 714 100,00% 19 464 714 100,00% 2013-05-27
Wittchen Jędrzej 7 900 500 75,96% 12 900 500 83,76% 2011-07-01
SIMEI Investments Ltd. 2 444 675 23,50% 2 444 675 15,87% 2011-07-01
Urbaniak Paweł 40 675 0,39% 40 675 0,26% 2011-07-01
Ogółem 10 400 500 100,00% 15 400 500 100,00% 2011-04-15

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-05-23 2018-05-30 1,04502 0,84 PLN -
2017-05-24 2017-05-31 1,04891 0,83 PLN -
2016-05-05 2016-05-19 1,03873 0,66 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-28 2018-05-14 - WZA: wypłata dywidendy
2018-02-17 2018-03-05 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie, połączenie z JR Wittchen Premium sp. z o.o.
2017-04-22 2017-05-08 - WZA: wypłata dywidendy - 0,83 PLN
2016-04-10 2016-04-26 - WZA: wypłata dywidendy - 0,66 PLN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wittchen Jędrzej Prezes Zarządu 2011-07-01
Wittchen Monika Wiceprezes Zarządu 2011-07-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Marcinkiewicz Paweł Przewodniczący RN 2015-04-23 CNG
Mirecki Józef Wiceprzewodniczący RN 2011-07-01
Dziedzic, Monika Marta Członek RN 2015-08-18
Mirecka Barbara Członek RN 2011-07-01
Sobieszek Adam Członek RN 2018-03-05

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wittchen Jędrzej Prezes Zarządu 2011-07-01
Wittchen Monika Wiceprezes Zarządu 2011-07-01
Urbaniak Paweł Członek Zarządu 2011-07-01 GRI

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 321
2014 0 254
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA