REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Unibep (UNI)

PLUNBEP00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 6,4600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 6,3400 5,8600 4,5000 4,9000 7,7600 7,6000
zmiana 1,89% 10,24% 43,56% 31,84% -16,75% -15,00%
WIG (zmiana) -1,00% -0,29% 4,82% 3,19% 1,11% 18,87%
Na tle WIG (pp) 2,90 10,53 38,73 28,64 -17,86 -33,87
WIG-Poland (zmiana) -1,05% -0,33% 4,80% 3,23% 1,17% 18,36%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,94 10,57 38,75 28,61 -17,92 -33,36
InvestorMS (zmiana) -0,36% 1,09% 11,21% 4,44% -9,60% 14,03%
Na tle InvestorMS (pp) 2,25 9,15 32,34 27,40 -7,15 -29,03
WIG-BUDOW (zmiana) 4,17% 13,58% 17,19% 15,23% -21,41% -1,98%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -2,28 -3,34 26,37 16,61 4,66 -13,02

Dane rynkowe

Kapitalizacja 226 556 295,64
Free float 20,68%
Liczba akcji 35 070 634
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 226 556 295,64
Liczba akcji: 35 070 634
Liczba głosów na WZA: 35 070 634
Kapitał akcyjny: 3 507 063,40
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 817 450
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,32%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 817 450
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,32%
Free float: 20,68%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 35 070 634 (100,00%) 35 070 634 (100,00%)
Mikołuszko Zofia 8 800 000 (25,09%) 8 800 000 (25,09%) UNI
Skowrońska, Beata Maria 5 792 000 (16,52%) 5 792 000 (16,52%) UNI
Stajkowska Zofia 5 000 000 (14,25%) 5 000 000 (14,25%) UNI
OFE Aviva Santander 3 418 920 (9,75%) 3 418 920 (9,75%) TAR, RMK, ACP, ARH, TRK, UNI, PCM, LVC, NWG, PKN, ECH, PHN, ADV, PKO, MSW, WPL, ALR, CCC, PEP, KGH, CAR, CNG, BDX, DOM, MIL, KST, AML, FRO, HRS, STF, INL, SKA, SON, KGN, LCC, PGO, HDR, HRP, OVO, MWT, ESS, ABG, GTC, ELT, FMF, FTE, ASE, KRU, KTY, DCR, ABS, SNK, ING, OPF, AMC, NFT, ABE, PKP, ELB, ERB, AMB, SWG, PFL, NVA
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 576 530 (7,35%) 2 576 530 (7,35%) QMK, ATD, UNI, SKH, LBT, ODL, SEK, ZUE, PUE, OTM, BRG, DCR, RWL, LEN, BSC, TSG, ABE, ELB, ERB, NVA
Nationale-Nederlanden OFE portfel 2 230 000 (6,36%) 2 230 000 (6,36%) BAH, MON, CDR, TAR, SGN, QMK, BFT, PRT, RBW, ATD, ART, PND, ACP, APR, AGO, WWL, UNI, ZEP, PWX, LBT, MPH, LVC, QRS, TPE, CLE, NWG, PKN, PZU, ECH, TIM, CIE, RDL, ENT, PEO, TRN, EMT, PKO, MAB, ALR, CCC, PEP, MDG, ATR, BKM, PLY, KGH, 08N, CAR, CNG, ZMT, MNI, KGL, LRQ, IND, BDX, MIL, MCR, RON, AML, FRO, HRS, CDC, LCC, POZ, PGO, PSW, RFK, TOR, GKI, LTX, ORB, FMF, FTE, BTM, KRU, IZB, KTY, INP, DCR, RWL, LEN, SNK, EAT, TEN, ATT, AMC, SLV, NFT, BBD, ABE, BRS, PKP, ATG, ELB, ERB, MNC, SWG, MGT, ACG, PFL, STL, MVP, VST, CMP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 230 452 0,10 - 34 420 164 3 442 016,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-16
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 168 028 0,10 - 34 189 712 3 418 971,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-08-02
-
seria J - połączenie z PRDiM w Bielsku Podlaskim sp. z o.o. 2011-07-08 94 500 0,10 - 34 021 684 3 402 168,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-01
2012-06-29
połączenie z Unihouse sp. z o.o. i Makbud sp. z o.o. 2009-08-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-09-01
-
seria C - oferta menedżerska 2007-10-26 1 048 950 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2007-10-26 6 700 000 0,10 9,00 33 927 184 3 392 718,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-29
-
2008-05-12
split 1:687 2007-09-19 - 0,10 - 27 227 184 2 722 718,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2007-08-29 39 632 68,70 - 39 632 2 722 718,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-09-10
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-11-26 39 632 68,62 68,62 39 632 2 719 547,84 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-29
2005-05-29
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 576 530 7,35% 2 576 530 7,35% 2019-02-28
AgioFunds TFI SA portfele 45 019 0,13% 45 019 0,13% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 965 897 2,75% 965 897 2,75% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 369 761 1,05% 369 761 1,05% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 40 254 0,11% 40 254 0,11% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 428 032 1,22% 428 032 1,22% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 200 0,00% 200 0,00% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 349 754 1,00% 349 754 1,00% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 235 0,00% 1 235 0,00% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 265 983 0,76% 265 983 0,76% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 165 719 0,47% 165 719 0,47% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 132 0,00% 132 0,00% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 5 645 0,02% 5 645 0,02% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 17 612 0,05% 17 612 0,05% 2018-06-30
PKO BP Bankowy OFE 2 098 756 5,98% 2 098 756 5,98% 2018-06-04
Nationale-Nederlanden OFE portfel 2 230 000 6,36% 2 230 000 6,36% 2016-12-31
Skowrońska, Beata Maria 5 792 000 16,52% 5 792 000 16,52% 2016-03-15
OFE Aviva Santander 3 418 920 9,75% 3 418 920 9,75% 2016-03-15
Mikołuszko Zofia 8 800 000 25,09% 8 800 000 25,09% 2016-03-15
Nationale-Nederlanden OFE 2 142 359 6,10% 2 142 359 6,10% 2015-05-18
Nationale-Nederlanden OFE 2 142 359 6,22% 2 142 359 6,22% 2015-05-18
Stajkowska Zofia 5 000 000 14,25% 5 000 000 14,25% 2015-05-15
Stajkowska Zofia 5 000 000 14,52% 5 000 000 14,52% 2015-05-15
Skowrońska, Beata Maria 6 036 800 17,53% 6 036 800 17,53% 2014-07-24
Skowrońska, Beata Maria 6 036 800 17,21% 6 036 800 17,21% 2014-07-24
OFE Aviva Santander 3 347 727 9,54% 3 347 727 9,54% 2014-04-07
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,17% 9 179 646 26,17% 2014-04-07
Ogółem 35 070 634 100,00% 35 070 634 100,00% 2014-04-07
Gołąbiecki, Leszek Marek 230 000 0,66% 230 000 0,66% 2014-01-17
Gołąbiecki, Leszek Marek 230 000 0,00% 230 000 0,00% 2014-01-17
Gołąbiecki, Leszek Marek 249 499 0,72% 249 499 0,72% 2014-01-07
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2013-12-31
Gołąbiecki, Leszek Marek 262 402 0,76% 262 402 0,76% 2013-12-30
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2013-12-16
Gołąbiecki, Leszek Marek 280 452 0,81% 280 452 0,81% 2013-12-16
Ogółem 34 420 164 100,00% 34 420 164 100,00% 2013-12-16
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,00% 80 000 0,00% 2013-12-16
Mikołuszko Jan 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2013-12-16
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,66% 9 179 646 26,66% 2013-12-16
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-12-16
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,57% 6 050 000 17,57% 2013-12-16
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,43% 6 000 000 17,43% 2013-12-16
OFE Aviva Santander 3 347 727 9,72% 3 347 727 9,72% 2013-12-16
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-12-16
Gołąbiecki, Leszek Marek 280 452 0,82% 280 452 0,82% 2013-10-31
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,69% 6 050 000 17,69% 2013-08-02
Gołąbiecki, Leszek Marek 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-08-02
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-08-02
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,84% 9 179 646 26,84% 2013-08-02
Ogółem 34 189 712 100,00% 34 189 712 100,00% 2013-08-02
OFE Aviva Santander 3 347 727 9,79% 3 347 727 9,79% 2013-08-02
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2013-08-02
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2013-08-02
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,54% 6 000 000 17,54% 2013-08-02
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2012-08-22
Sawoniewski Mariusz 80 000 0,23% 80 000 0,23% 2012-08-22
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,83% 6 050 000 17,83% 2011-09-30
Skowrońska, Beata Maria 6 050 000 17,78% 6 050 000 17,78% 2011-09-30
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2011-09-01
Ogółem 34 021 684 100,00% 34 021 684 100,00% 2011-09-01
Mikołuszko Zofia 9 179 646 26,98% 9 179 646 26,98% 2011-09-01
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,63% 6 000 000 17,63% 2011-09-01
OFE Aviva Santander 3 347 727 9,84% 3 347 727 9,84% 2011-09-01
Gołąbiecki, Leszek Marek 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2011-09-01
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,14% 2011-09-01
Skowrońska, Beata Maria 6 060 000 17,86% 6 060 000 17,86% 2011-03-31
OFE Aviva Santander 3 347 727 9,86% 3 347 727 9,86% 2011-03-31
Stajkowska Zofia 6 000 000 17,68% 6 000 000 17,68% 2011-03-31
Unibep SA 0 0,00% 0 0,00% 2010-07-22
OFE Aviva Santander 2 828 220 8,33% 2 828 220 8,33% 2010-06-17
Unibep SA 150 000 0,44% 0 0,00% 2010-06-11
Unibep SA 600 000 1,76% 0 0,00% 2010-03-24
OFE Aviva Santander 1 959 851 5,77% 1 959 851 5,98% 2010-01-18
OFE Aviva Santander 1 649 851 4,86% 1 649 851 5,04% 2010-01-15
Unibep SA 1 200 000 3,53% 0 0,00% 2010-01-13
Micał Zina 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-15
Gołąbiecki, Leszek Marek 50 000 0,14% 50 000 0,15% 2009-12-15
Mikołuszko Jan 50 000 0,14% 50 000 0,15% 2009-12-15
Skowroński, Dariusz Tomasz 50 000 0,14% 50 000 0,15% 2009-12-15
Micał, Robert Andrzej 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-15
Sawoniewski Mariusz 45 000 0,13% 45 000 0,13% 2009-12-15
Unibep SA 1 500 000 4,42% 0 0,00% 2009-12-15
Micał Zina 1 899 241 5,59% 1 899 241 5,59% 2009-11-20
Micał Zina 1 939 241 5,71% 1 939 241 5,71% 2009-10-14
Gołąbiecki, Leszek Marek 19 500 0,05% 19 500 0,05% 2009-06-19
Sawoniewski Mariusz 19 500 0,05% 19 500 0,05% 2009-06-19
Skowrońska, Beata Maria 6 406 962 18,61% 6 406 962 18,61% 2008-04-08
Micał Zina 1 985 241 5,85% 1 985 241 5,85% 2008-04-08
Stajkowska Zofia 6 406 962 18,61% 6 406 962 18,61% 2008-04-08
Mikołuszko Zofia 9 602 886 27,89% 9 602 886 27,89% 2008-04-08
Ogółem 33 927 184 100,00% 33 927 184 100,00% 2008-04-08
Micał, Robert Andrzej 2 733 573 7,94% 2 733 573 7,94% 2008-04-08
Micał, Robert Andrzej 2 613 093 7,70% 2 613 093 7,70% 2008-04-08
Micał Zina 2 076 801 6,03% 2 076 801 6,03% 2008-04-08
Skowrońska, Beata Maria 6 124 602 18,05% 6 124 602 18,05% 2008-04-08
Stajkowska Zofia 6 124 602 18,05% 6 124 602 18,05% 2008-04-08
Mikołuszko Zofia 9 179 646 27,06% 9 179 646 27,06% 2008-04-08
Stajkowska Zofia 6 406 962 23,53% 6 406 962 23,53% 2007-10-19
Skowrońska, Beata Maria 6 406 962 23,53% 6 406 962 23,53% 2007-10-19
Mikołuszko Zofia 9 602 886 35,26% 9 602 886 35,26% 2007-10-19
Micał, Robert Andrzej 2 733 573 10,03% 2 733 573 10,03% 2007-10-19
Ogółem 27 227 184 100,00% 27 227 184 100,00% 2007-10-19
Micał Zina 2 076 801 7,62% 2 076 801 7,62% 2007-10-19

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-06-25 2018-09-20 - 0,05 PLN II rata
2018-06-25 2018-07-09 1,03745 0,15 PLN I rata
2017-06-22 2017-07-07 1,01480 0,20 PLN -
2016-06-20 2016-07-05 1,01784 0,17 PLN -
2015-06-23 2015-07-07 1,01299 0,15 PLN -
2014-06-24 2014-07-03 1,01615 0,12 PLN -
2013-06-17 2013-07-02 1,01606 0,12 PLN -
2012-07-06 2012-07-20 1,02510 0,12 PLN -
2011-05-31 2011-06-15 1,01773 0,12 PLN -
2010-06-17 2010-07-02 1,01282 0,10 PLN -
2009-08-19 2009-09-03 1,01681 0,10 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-02-12 2019-02-28 - NWZ: zbycie ZCP
2017-05-28 2017-06-13 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-05-02 2016-05-18 - WZA: wypłata dywidendy - 0,17 PLN
2015-04-28 ZWZ 2015-05-14, godzina 10:00:00
2014-05-27 ZWZ 2014-06-12, godzina 10:00:00
2013-12-30 NWZ 2014-01-15, godzina 11:00:00
2013-05-21 ZWZ 2013-06-06, godzina 12:00:00
2012-05-06 ZWZ 2012-05-22, godzina 10:00:00
2011-06-22 NWZ 2011-07-08, godzina 10:00:00
2011-04-11 ZWZ 2011-04-27, godzina 10:00:00
2011-01-25 NWZ 2011-02-10, godzina 10:00:00
2010-05-15 ZWZ 2010-05-31, godzina 10:00:00
2009-11-28 NWZ 2009-12-14, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gołąbiecki, Leszek Marek Prezes Zarządu 2014-06-11 UDV_C
Kiszycki Sławomir Wiceprezes Zarządu 2014-06-11 MDV
Mikołajczyk Krzysztof Członek Zarządu 2018-05-01 EDI

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikołuszko Jan Przewodniczący RN 2014-06-12 UDV_C
Skowrońska, Beata Maria Wiceprzewodniczący RN 2014-01-23
Bełdowski, Jarosław Mariusz Członek RN 2014-06-12
Kacprzyk Dariusz Członek RN 2017-06-13 ALM, BGK_C
Kołosowski Michał Członek RN 2014-06-12 BCM
Markowski Paweł Członek RN 2014-06-12 ZEP
Stajkowski, Wojciech Jacek Członek RN 2012-05-22

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mikołajczyk Krzysztof Członek Zarządu 2018-05-01 EDI
Piotrowski Jan Członek Zarządu 2015-02-10
Piotrowski Jan Członek Zarządu 2015-02-10 2019-01-07
Szczepański Mirosław Członek Zarządu 2014-11-01
Gołąbiecki, Leszek Marek Prezes Zarządu 2014-06-11 UDV_C
Kiszycki Sławomir Wiceprezes Zarządu 2014-06-11 MDV
Drobek Marcin Członek Zarządu 2014-06-11 2018-04-30
Drobek Marcin Członek Zarządu 2014-06-11 2018-04-30
Kiszycki Sławomir Członek Zarządu 2013-06-14 MDV
Sawoniewski Mariusz Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 2013-06-13
Gołąbiecki, Leszek Marek Wiceprezes Zarządu 2005-03-31 UDV_C
Mikołuszko Jan Prezes Zarządu 2005-03-29 2014-06-11 UDV_C

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 1 225 1 386
2017 1 225 1 386
2016 1 063 1 208
2015 978 1 101
2014 944 975
2013 941 963
2011 722 751
2010 616 718
2009 462 471
2008 310 441
2007 300 372
2006 239 295
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA