Notowania spółki

Selvita (SLV)

PLSELVT00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 49,30 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 46,60 52,50 51,50 56,40 54,89 8,06
zmiana 5,79% -6,10% -4,27% -12,59% -10,18% 511,66%
WIG (zmiana) -1,68% 2,21% 0,58% -1,41% -6,81% 10,41%
Na tle WIG (pp) 7,48 -8,30 -4,85 -11,17 -3,38 501,25
sWIG80TR (zmiana) -0,18% 1,08% -5,27% -17,67% -20,58% -15,68%
Na tle sWIG80TR (pp) 5,97 -7,18 1,00 5,08 10,39 527,34
WIG-Poland (zmiana) -1,68% 2,27% 0,59% -1,44% -6,93% 10,20%
Na tle WIG-Poland (pp) 7,47 -8,36 -4,86 -11,15 -3,25 501,46
InvestorMS (zmiana) -0,62% 2,54% -0,20% -13,12% -19,12% 1,36%
Na tle InvestorMS (pp) 6,41 -8,63 -4,07 0,54 8,93 510,30
sWIG80 (zmiana) -0,22% 1,04% -5,71% -19,61% -23,47% -24,94%
Na tle sWIG80 (pp) 6,01 -7,14 1,44 7,02 13,29 536,60

Dane rynkowe

Kapitalizacja 787 381 589,70
Free float 54,86%
Liczba akcji 15 971 229
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 787 381 589,70
Liczba akcji: 15 971 229
Liczba głosów na WZA: 20 021 229
Kapitał akcyjny: 6 388 491,60
Cena nominalna akcji: 0,40
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 210 013
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,15%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 260 013
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,24%
Free float: 54,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 15 971 229 (100,00%) 20 021 229 (100,00%)
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (31,25%) 8 490 880 (42,41%) SLV
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 1 294 749 (8,11%) 1 294 749 (6,47%) RFK, ATT, BFT, IND, ZEP, LVC, EMT, PLY, ABE, MNI, IZB, MAB, MSP, MDG, SLV, TIM, LEN, PEP, ATD, KGL, PGO, AML, APR, PRT, BTM, STL, GPR, MVP, ZMT, SGN, CLE, ENT, NFT, DCR, LTX, HRS, MCR, PZU, PKO, PWX, CNG, KGH, ATR, GKI, CCC, ERB, BAH, MON, CAR, MGT, FRO, FMF, AGO, PEO, CDR, MBK, TRN, ALR, TPE, BKM, BRS, ACG, ATG, TAR, UNI, KRU, PFL, SNK, SWG, EAT, RWL, ART, VST, KTY, ECH, MIL, QRS, LBT, SKH, RDL, CIE, BBD, FTE, ORB, TEN, MPH, POZ, TOR, PKP, NWG, MNC, LCC, LTS, 08N, QMK, BDX, ELB, LRQ, RBW, PKN, AMC, CDC, WWL, INP, RON, PSW, CMP, PND, ACP
Sieczkowski Bogusław 924 384 (5,79%) 1 474 384 (7,36%) SLV

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - subskrypcja publiczna 2017-08-29 2 200 000 0,40 61,00 15 971 229 6 388 491,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-16
-
seria G2 - oferta menedżerska 2015-09-02 327 886 0,40 1,00 13 771 229 5 508 491,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-21
-
seria G1 - oferta menedżerska 2015-09-02 327 886 0,40 1,00 13 443 343 5 377 337,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-28
2016-06-28
seria F - oferta publiczna 2014-07-09 2 651 891 0,40 10,30 13 115 457 5 246 182,80 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2015-01-09
2015-01-26
seria E - subskrypcja prywatna 2011-03-22 2 700 000 0,40 - 10 463 566 4 185 426,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2011-05-31
2014-12-19
seria D - subskrypcja prywatna - 551 066 0,40 - 7 763 566 3 105 426,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-14
2014-12-19
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 833 000 0,40 0,40 7 212 500 2 885 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 329 500 0,40 0,40 5 379 500 2 151 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-10-06
2014-12-19
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA - 4 050 000 0,40 0,40 4 050 000 1 620 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Union Investment TFI SA portfele 28 013 0,18% 28 013 0,14% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 34 525 0,22% 34 525 0,17% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 67 196 0,42% 67 196 0,34% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 36 266 0,23% 36 266 0,18% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 54 486 0,34% 54 486 0,27% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 45 566 0,29% 45 566 0,23% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 90 289 0,57% 90 289 0,45% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 83 326 0,52% 83 326 0,42% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 6 207 0,04% 6 207 0,03% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 245 309 1,54% 245 309 1,23% 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 6 206 0,04% 6 206 0,03% 2018-06-30
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 1 294 749 8,11% 1 294 749 6,47% 2018-05-14
Ogółem 15 971 229 100,00% 20 021 229 100,00% 2018-03-16
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 459 029 2,87% 459 029 2,45% 2018-03-16
Sieczkowski Bogusław 924 384 5,79% 1 474 384 7,36% 2018-03-16
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 5,95% 950 000 4,75% 2018-03-16
Altus TFI SA portfele 6 206 0,04% 6 206 0,03% 2018-03-16
Millennium TFI SA portfele 18 245 0,11% 18 245 0,10% 2018-03-16
Pekao OFE portfel 40 000 0,25% 40 000 0,21% 2018-03-16
Rockbridge TFI SA portfele 53 810 0,34% 53 810 0,29% 2018-03-16
NN Investment Partners TFI SA portfele 55 400 0,35% 55 400 0,30% 2018-03-16
Santander TFI SA portfele 62 518 0,39% 62 518 0,33% 2018-03-16
Axa TFI SA portfele 61 257 0,38% 61 257 0,33% 2018-03-16
OFE Aegon portfel 129 000 0,81% 129 000 0,69% 2018-03-16
TFI Allianz Polska SA portfele 199 596 1,25% 199 596 1,07% 2018-03-16
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 31,25% 8 490 880 42,41% 2018-03-16
OFE Aviva Santander portfel 224 000 1,40% 224 000 1,20% 2018-03-16
Skarbiec TFI SA portfele 229 321 1,44% 229 321 1,23% 2018-03-16
OFE PZU Złota Jesień portfel 346 000 2,17% 346 000 1,85% 2018-03-16
Wesołowski Tadeusz 92 975 0,68% 92 975 0,52% 2017-12-08
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 132 713 8,23% 1 132 713 6,36% 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 36,24% 8 490 880 47,64% 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 6,71% 1 474 384 8,27% 2017-11-15
Ogółem 13 771 229 100,00% 17 821 229 100,00% 2017-08-21
Sieczkowski Bogusław 963 984 7,00% 1 513 984 8,50% 2017-08-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 9,31% 1 282 713 7,20% 2017-08-21
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 36,16% 8 479 728 47,58% 2017-08-21
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 6,90% 950 000 5,33% 2017-08-21
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 7,24% 950 000 5,53% 2017-07-06
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 886 724 6,76% 886 724 5,17% 2017-06-08
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 37,97% 8 479 728 49,40% 2017-04-26
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 9,78% 1 282 713 7,47% 2016-08-25
Sieczkowski Bogusław 963 984 7,35% 1 513 984 8,82% 2016-08-25
TW Investments Ltd. 1 282 713 9,00% 1 282 713 7,00% 2016-07-07
TW Investments Ltd. 1 282 713 9,78% 1 282 713 7,47% 2016-07-07
Przewięźlikowski Paweł 5 248 595 40,02% 8 748 595 50,97% 2016-04-28
Ogółem 13 115 457 100,00% 17 165 457 100,00% 2015-01-09
Sieczkowski Bogusław 909 259 6,93% 1 458 897 8,49% 2015-01-09
Privatech Holdings Ltd. 925 738 7,05% 925 738 5,39% 2015-01-09
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 41,50% 8 944 212 52,10% 2015-01-09
Przewięźlikowski Paweł 5 446 385 41,52% 8 946 385 52,11% 2015-01-09
Privatech Holdings Ltd. 925 738 7,00% 925 738 5,00% 2015-01-09
Romanowski Piotr 41 332 0,39% 41 332 0,28% 2014-07-09
Romanowski Piotr 41 332 0,00% 41 332 0,00% 2014-07-09
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 52,03% 8 944 212 61,62% 2014-03-18
Wesołowski Tadeusz 26 223 0,00% 26 223 0,00% 2014-03-12
Privatech Holdings Ltd. 925 738 8,84% 925 738 6,37% 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 26 223 0,25% 26 223 0,18% 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 24 543 0,23% 24 543 0,16% 2014-03-11
Wesołowski Tadeusz 12 400 0,11% 12 400 0,08% 2014-01-10
Wesołowski Tadeusz 137 400 1,31% 137 400 0,94% 2013-12-17
Wesołowski Tadeusz 122 000 1,16% 122 000 0,84% 2013-12-06
Przewięźlikowski Paweł 5 471 491 52,29% 8 971 491 61,81% 2013-12-05
Kwaśny Sebastian 51 545 0,49% 51 545 0,35% 2013-12-05
Kwaśny Sebastian 51 545 0,00% 51 545 0,00% 2013-12-05
Romanowski Piotr 36 000 0,34% 36 000 0,24% 2013-11-25
Przewięźlikowski Paweł 5 495 764 52,52% 8 995 764 61,98% 2013-11-21
Sieczkowski Bogusław 909 259 8,68% 1 458 897 10,05% 2013-11-15
Przewięźlikowski Paweł 5 485 029 52,42% 8 985 029 61,90% 2013-04-04
Privatech Holdings Ltd. 820 921 7,84% 820 921 5,65% 2013-01-11
Przewięźlikowski Paweł 5 514 063 52,69% 9 014 063 62,10% 2012-11-21
Kwaśny Sebastian 27 272 0,26% 27 272 0,18% 2012-11-16
Przewięźlikowski Paweł 5 502 124 52,58% 9 002 124 62,02% 2012-11-16
Przewięźlikowski Paweł 5 526 396 52,81% 9 026 396 62,19% 2012-10-29
Przewięźlikowski Paweł 5 509 310 52,65% 9 009 310 62,07% 2012-08-14
Sieczkowski Bogusław 908 259 8,68% 1 457 897 10,04% 2012-08-14
Kwaśny Sebastian 3 000 0,02% 3 000 0,02% 2012-07-27
Sieczkowski Bogusław 908 259 8,68% 1 458 259 10,04% 2012-07-25
Sieczkowski Bogusław 907 897 8,67% 1 457 897 10,04% 2012-07-19
Przewięźlikowski Paweł 4 999 123 47,77% 4 999 123 34,44% 2012-07-17
Przewięźlikowski Paweł 4 978 663 47,58% 4 978 663 34,30% 2012-07-13
Przewięźlikowski Paweł 4 967 738 47,47% 4 967 738 34,22% 2012-07-06
Przewięźlikowski Paweł 4 963 350 47,43% 4 963 350 34,19% 2012-06-06
Przewięźlikowski Paweł 4 958 578 47,38% 4 958 578 34,16% 2012-04-20
Przewięźlikowski Paweł 4 948 894 47,29% 4 948 894 34,09% 2012-04-10
Przewięźlikowski Paweł 4 944 188 47,25% 4 944 188 34,06% 2012-03-15
Przewięźlikowski Paweł 4 920 146 47,02% 4 920 146 33,90% 2011-12-30
Przewięźlikowski Paweł 4 918 316 47,00% 4 918 316 33,88% 2011-12-30
Romanowski Piotr poprzez Imageview Consultants oraz Altium sp. z o.o, SKA, 350 000 3,34% 350 000 2,41% 2011-06-28
Przewięźlikowski Paweł 5 404 461 51,65% 8 904 461 61,35% 2011-06-28
Gruca Miłosz 50 000 0,47% 50 000 0,34% 2011-06-28
Chwast Rafał 135 876 1,29% 135 876 0,93% 2011-06-28
Dubin Adam 280 033 2,00% 280 033 1,00% 2011-06-28
Beuzen Nicolas 156 500 1,00% 156 500 1,00% 2011-06-28
Sieczkowski Bogusław 907 159 8,66% 1 457 159 10,03% 2011-06-28
Beuzen Nicolas 156 500 1,49% 156 500 1,07% 2011-06-28
Privatech Holdings Ltd. 820 000 7,83% 820 000 5,64% 2011-06-28
Wesołowski Tadeusz poprzez Privatech Holdings Limited 820 000 7,83% 820 000 5,64% 2011-06-28
Romanowski Piotr poprzez Imageview Consultants oraz Altium sp. z o.o, SKA, 350 000 2,99% 350 000 2,00% 2011-06-28
Chwast Rafał 135 876 1,00% 135 876 0,00% 2011-06-28
Gruca Miłosz 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2011-06-28
Wesołowski Tadeusz poprzez Privatech Holdings Limited 820 000 7,00% 820 000 5,00% 2011-06-28
Dubin Adam 280 033 2,67% 280 033 1,92% 2011-06-28
Ogółem 10 463 566 100,00% 14 513 566 100,00% 2011-05-31

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-28 2018-05-14 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2017-08-13 2017-08-29 - NWZ: emisja serii H
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: pokrycie straty
2016-10-09 2016-10-25 - NWZA: zgoda na nabycie nieruchomości
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: podział zysku
2015-10-07 2015-10-23 - NWZA: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2015-08-17 2015-09-02 - NWZA: emisja warrantów serii G1 i G2, emisja akcji serii G1 i G2, zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2014-11-29 NWZ 2014-12-15, godzina 10:00:00
2014-06-23 ZWZ 2014-07-09, godzina 10:00:00
2013-10-05 NWZ 2013-10-21, godzina 10:00:00
2013-06-30 ZWZ 2013-07-16, godzina 10:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł Prezes Zarządu 2010-08-20
Brzózka Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-11-05
Sieczkowski Bogusław Wiceprezes Zarządu 2010-08-20
Gruca Miłosz Członek Zarządu 2012-01-27
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2017-12-01
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2013-11-05

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Romanowski Piotr Przewodniczący RN 2010-08-20
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2011-05-18 NEU, NNG, CRM
Chabasiewicz Wojciech Członek RN 2015-06-30
Chwast Rafał Członek RN 2010-08-20
Dubin Adam Członek RN 2011-05-18
Sobieraj Wojciech Członek RN 2018-05-14

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2017-12-01
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2013-11-05
Brzózka Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-11-05
Kwaśny Sebastian Członek Zarządu 2012-01-27 2015-12-31
Brzózka Krzysztof Członek Zarządu 2012-01-27 2013-11-05
Gruca Miłosz Członek Zarządu 2012-01-27
Sieczkowski Bogusław Wiceprezes Zarządu 2010-08-20
Beuzen Nicolas Wiceprezes Zarządu 2010-08-20 2012-01-27
Przewięźlikowski Paweł Prezes Zarządu 2010-08-20

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 273 431
2017 273 431
2016 217 364
2015 194 292
2014 166 220
2013 145 172