REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Seco/Warwick (SWG)

PLWRWCK00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 16,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 16,1000 16,8000 15,0000 14,6000 17,4000 27,2500
zmiana 2,48% -1,79% 10,00% 13,01% -5,17% -39,45%
WIG (zmiana) 0,16% -6,87% -5,84% -0,06% -2,20% 8,28%
Na tle WIG (pp) 2,33 5,08 15,84 13,07 -2,97 -47,73
WIG-Poland (zmiana) 0,49% -6,57% -5,60% 0,40% -1,72% 8,03%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,99 4,78 15,60 12,61 -3,45 -47,48
InvestorMS (zmiana) 0,18% -4,94% -5,27% 1,80% -11,78% 7,52%
Na tle InvestorMS (pp) 2,30 3,16 15,27 11,21 6,61 -46,97

Dane rynkowe

Kapitalizacja 169 926 141,00
Free float 25,97%
Liczba akcji 10 298 554
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 169 926 141,00
Liczba akcji: 10 298 554
Liczba głosów na WZA: 10 298 554
Kapitał akcyjny: 2 059 710,80
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 648 061
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,78%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 151 727
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,60%
Free float: 16,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 10 298 554 (100,00%) 10 298 554 (100,00%)
SW Holding sp. z o.o. ZWZ 3 387 139 (32,89%) 3 387 139 (34,92%) SWG
Spruce Holding LLC ZWZ 1 123 337 (10,91%) 1 123 337 (11,58%) SWG
OFE Aviva Santander portfel 1 046 573 (10,16%) 1 046 573 (10,16%) AMB, AMB, PKO, PKO, PFL, PFL, HRS, HRS, HRP, ERB, ERB, ELT, ELT, SWG, ESS, ESS, ALR, WPL, WPL, NFT, NFT, AMC, AMC, WWL, AML, AML, ADV, ADV, ABS, KST, KGH, KGH, CAR, CAR, ABE, PEP, PEP, GTC, GTC, ARH, ARH, SON, ECH, ECH, ASE, KTY, KTY, RMK, CNG, CNG, FRO, TRK, PCM, ACP, ACP, BDX, BDX, UNI, ELB, ELB, PKN, PKN, ABG, ABG, CCC, CCC, MSW, MSW, ING, ING, HDR, HDR, STF, STF, SNK, SNK, OVO, KGN, KGN, KRU, FTE, FTE, FMF, FMF, NVA, NVA, PKP, DOM, DOM, MIL, MIL, DCR, DCR, TAR, OPF, PHN, PGO, INL, LCC, NWG, SKA, SKA, MWT, LCC, LVC
Nationale-Nederlanden OFE portfel 789 279 (7,66%) 789 279 (7,66%) RWL, PND, TEN, MDG, STL, PKO, PLY, PFL, HRS, ERB, PEO, ORB, SWG, ATD, BBD, CLE, BFT, MVP, ALR, ART, BKM, CDC, NFT, MNC, AMC, WWL, AML, KGL, PWX, MPH, MNI, MGT, TPE, KGH, ACG, CAR, PZU, RDL, PBX, ZEP, LTX, ABE, PEP, APR, ECH, POZ, KTY, FRO, CMP, CNG, ENT, QMK, CIE, ACP, EMT, ATT, BAH, BDX, QRS, ATR, UNI, CDR, AGO, RON, PKN, VST, IZB, CCC, SGN, 08N, BRS, LEN, TIM, SNK, RBW, LRQ, IND, KRU, FTE, MIL, TRN, FMF, PKP, ATG, DCR, BTM, PSW, MON, ZMT, MAB, EAT, TAR, PGO, RFK, SLV, MCR, LCC, PRT, LBT, NWG, TOR, INP, LVC, GKI
MetLife OFE portfel 640 798 (6,22%) 640 798 (6,22%) ORB, SWG, BFT, PUE, MNC, SKH, WWL, KTY, CMP, CNG, CMR, EMT, MLG, ELB, RON, ABG, ZUE, WXF, NVA, OTS, NWG, LCC
Bleauhard Holdings LLC 637 028 (6,19%) 637 028 (6,57%) SWG
PKO BP Bankowy OFE 527 573 (4,93%) 527 573 (5,49%) RWL, HRP, EGS, SWG, ATM, SEK, BSC, ROB_C, ODL, FRO, ELB, SGN, OTM
Seco/Warwick SA 496 334 (4,82%) 0 (0,00%) SWG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Seco/Warwick Europe sp. z o.o. 2016-12-02 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-02
-
obniżenie kapitału 2016-06-24 -439 283 0,20 - 10 298 554 2 059 710,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-10-28
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 57 640 0,20 - 10 737 837 2 147 567,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-14
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 27 518 0,20 0,20 10 680 197 2 136 039,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-03
2013-12-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 27 230 0,20 0,20 10 652 679 2 130 535,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-19
2013-10-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 149 239 0,20 - 10 625 449 2 125 089,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-04
2013-09-10
seria E - oferta menedżerska 2012-05-28 500 000 0,20 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2010-11-18 904 207 0,20 32,71 10 476 210 2 095 242,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-07
2010-12-09
2011-01-18
seria C - oferta menedżerska 2007-07-13 300 000 0,20 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2007-07-13 1 155 803 0,20 37,00 9 572 003 1 914 400,60 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2007-12-27
2008-01-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-14 8 416 200 0,20 0,20 8 416 200 1 683 240,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2007-01-02
2007-12-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pocztylion OFE portfel 157 876 1,53% 157 876 1,53% 2018-12-31
OFE Aviva Santander portfel 1 046 573 10,16% 1 046 573 10,16% 2018-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 789 279 7,66% 789 279 7,66% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 640 798 6,22% 640 798 6,22% 2018-12-31
OFE Aegon portfele 49 405 0,48% 49 405 0,48% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 494 623 4,80% 494 623 4,80% 2018-12-31
Seco/Warwick SA 496 334 4,82% 0 0,00% 2018-09-20
Altus TFI SA portfele 1 263 0,01% 1 263 0,01% 2018-06-30
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 789 279 7,66% 789 279 8,14% 2018-04-11
OFE Aviva Santander portfel 1 046 573 10,16% 1 046 573 10,79% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 144 119 1,40% 144 119 1,49% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 49 000 0,48% 49 000 0,51% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 641 000 6,00% 641 000 6,00% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 158 000 1,53% 158 000 1,63% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 15 000 0,15% 15 000 0,16% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 22 000 0,21% 22 000 0,23% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 495 000 4,81% 495 000 5,10% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 641 000 6,22% 641 000 6,61% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 789 000 7,66% 789 000 8,13% 2016-12-31
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,61% 577 470 5,95% 2016-10-28
Ogółem 10 298 554 100,00% 10 298 554 100,00% 2016-10-28
SW Holding sp. z o.o. ZWZ 3 387 139 32,89% 3 387 139 34,92% 2016-10-28
Spruce Holding LLC ZWZ 1 123 337 10,91% 1 123 337 11,58% 2016-10-28
Seco/Warwick SA 598 500 5,81% 0 0,00% 2016-10-28
Bleauhard Holdings LLC 637 028 6,19% 637 028 6,57% 2016-10-28
OFE Aviva Santander ZWZ 1 046 000 10,16% 1 046 000 10,78% 2016-10-28
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,83% 600 000 6,19% 2016-10-28
SW Holding sp. z o.o. ZWZ 3 387 139 31,54% 3 387 139 34,92% 2016-06-24
Spruce Holding LLC ZWZ 1 123 337 10,46% 1 123 337 11,58% 2016-06-24
OFE Aviva Santander ZWZ 1 046 000 9,74% 1 046 000 10,78% 2016-06-24
Seco/Warwick SA 1 037 783 9,66% 0 0,00% 2016-05-23
Seco/Warwick SA 1 041 783 9,70% 0 0,00% 2015-07-29
Bleauhard Holdings LLC 689 725 6,45% 689 725 7,17% 2015-02-13
Seco/Warwick SA 1 073 783 10,05% 0 0,00% 2015-02-13
Seco/Warwick SA 1 073 788 10,00% 0 0,00% 2015-02-13
Bleauhard Holdings LLC 637 028 5,93% 637 028 6,59% 2015-02-13
Spruce Holding LLC 976 034 9,08% 976 034 10,09% 2015-02-13
Spruce Holding LLC 1 123 337 10,51% 1 123 337 11,69% 2015-02-13
Spruce Holding LLC 976 034 9,13% 976 034 10,16% 2015-02-13
Bleauhard Holdings LLC 637 028 5,96% 637 028 6,63% 2015-02-13
PKO BP Bankowy OFE 527 573 4,93% 527 573 5,49% 2015-02-13
SW Holding sp. z o.o. 3 238 485 30,15% 3 238 485 33,51% 2015-02-13
SW Holding sp. z o.o. 3 238 485 30,32% 3 238 485 33,71% 2015-02-13
SW Holding sp. z o.o. 3 387 139 31,71% 3 387 139 31,71% 2014-12-30
SW Poland Holding BV 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-30
Wyrzykowski Paweł 22 233 0,20% 22 233 0,20% 2014-05-14
Wyrzykowski Paweł 22 233 0,00% 22 233 0,00% 2014-05-14
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,37% 577 470 5,97% 2014-03-14
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,58% 600 000 6,20% 2014-03-14
Ogółem 10 737 837 100,00% 10 737 837 100,00% 2014-03-14
OFE Aviva Santander 904 794 8,42% 904 794 9,36% 2014-03-14
Modrzyk Wojciech 400 0,00% 400 0,00% 2013-12-03
OFE Aviva Santander 904 794 8,47% 904 794 8,47% 2013-12-03
Boswell Jeffrey 229 633 2,15% 229 633 2,15% 2013-12-03
Zawistowski Andrzej 307 100 2,87% 307 100 2,87% 2013-12-03
Klinowski Witold 58 100 0,54% 58 100 0,54% 2013-12-03
Boswell Jeffrey 229 633 2,00% 229 633 2,00% 2013-12-03
PKO BP Bankowy OFE 849 698 7,95% 849 698 7,95% 2013-12-03
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,40% 577 470 5,40% 2013-12-03
Olejnik Józef 58 100 0,00% 58 100 0,00% 2013-12-03
Bleauhard Holdings LLC 743 456 6,96% 743 456 6,96% 2013-12-03
SW Poland Holding BV 3 387 139 31,71% 3 387 139 31,71% 2013-12-03
Pilarski Henryk 100 0,00% 100 0,00% 2013-12-03
Spruce Holding LLC 1 419 294 13,28% 1 419 294 13,28% 2013-12-03
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12% 13 541 0,12% 2013-12-03
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,61% 600 000 5,61% 2013-12-03
Ogółem 10 680 197 100,00% 10 680 197 100,00% 2013-12-03
Olejnik Józef 58 100 0,54% 58 100 0,54% 2013-12-03
Zawistowski Andrzej 307 100 2,00% 307 100 2,00% 2013-12-03
Klinowski Witold 58 100 0,00% 58 100 0,00% 2013-12-03
OFE Aviva Santander 904 794 8,51% 904 794 8,51% 2013-09-24
OFE Aviva Santander 904 794 8,49% 904 794 8,49% 2013-09-24
Bleauhard Holdings LLC 743 456 6,97% 743 456 6,97% 2013-09-20
Bleauhard Holdings LLC 743 456 6,99% 743 456 6,99% 2013-09-20
SW Poland Holding BV 3 387 139 31,79% 3 387 139 31,79% 2013-09-20
Spruce Holding LLC 1 419 294 13,32% 1 419 294 13,32% 2013-09-20
Spruce Holding LLC 1 419 294 13,35% 1 419 294 13,35% 2013-09-20
SW Poland Holding BV 3 387 139 31,87% 3 387 139 31,87% 2013-09-20
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12% 13 541 0,12% 2013-09-19
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,42% 577 470 5,42% 2013-09-19
Olejnik Józef 58 100 0,54% 58 100 0,54% 2013-09-19
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,63% 600 000 5,63% 2013-09-19
Ogółem 10 652 679 100,00% 10 652 679 100,00% 2013-09-19
Klinowski Witold 58 100 0,54% 58 100 0,54% 2013-09-19
Modrzyk Wojciech 400 0,00% 400 0,00% 2013-09-19
Zawistowski Andrzej 307 100 2,88% 307 100 2,88% 2013-09-19
Pilarski Henryk 100 0,00% 100 0,00% 2013-09-19
PKO BP Bankowy OFE 849 698 7,97% 849 698 7,97% 2013-09-19
Boswell Jeffrey 229 633 2,15% 229 633 2,15% 2013-09-19
Pilarski Henryk 100 0,00% 100 0,00% 2013-09-10
Boswell Jeffrey 229 633 2,16% 229 633 2,16% 2013-09-10
SW Poland Holding BV 4 119 508 38,77% 4 119 508 38,77% 2013-09-10
Spruce Holding LLC 1 726 174 16,24% 1 726 174 16,24% 2013-09-10
Bleauhard Holdings LLC 904 207 8,50% 904 207 8,50% 2013-09-10
PKO BP Bankowy OFE 849 698 7,99% 849 698 7,99% 2013-09-10
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,64% 600 000 5,64% 2013-09-10
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,43% 577 470 5,43% 2013-09-10
Modrzyk Wojciech 400 0,00% 400 0,00% 2013-09-10
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12% 13 541 0,12% 2013-09-10
Olejnik Józef 58 100 0,54% 58 100 0,54% 2013-09-10
Klinowski Witold 58 100 0,54% 58 100 0,54% 2013-09-10
Zawistowski Andrzej 307 100 2,89% 307 100 2,89% 2013-09-10
Ogółem 10 625 449 100,00% 10 625 449 100,00% 2013-09-10
PKO BP Bankowy OFE 849 698 8,11% 849 698 8,11% 2013-07-23
OFE Polsat w tym PKO PFE 0 0,00% 0 0,00% 2013-07-23
OFE Polsat w tym PKO PFE 1 026 675 9,80% 1 026 675 9,80% 2013-04-16
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,51% 577 470 5,51% 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 227 470 2,17% 227 470 2,17% 2012-11-04
Kula Piotr 8 500 0,00% 8 500 0,00% 2012-09-01
Zawistowski Andrzej 307 100 2,93% 307 100 2,93% 2012-08-24
Zawistowski Andrzej 307 100 2,00% 307 100 2,00% 2012-05-25
Pilarski Henryk 100 0,00% 100 0,00% 2012-05-15
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12% 13 541 0,12% 2012-03-26
Goltz, James A. 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-12
Bleauhard Holdings LLC 904 207 8,63% 904 207 8,63% 2012-03-12
OFE Polsat 485 974 4,00% 485 974 4,00% 2011-05-16
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,75% 600 000 5,75% 2011-05-16
Nationale-Nederlanden OFE 600 000 5,72% 600 000 5,72% 2011-05-16
Boswell Jeffrey 229 633 2,20% 229 633 2,20% 2011-05-16
Boswell Jeffrey 229 633 2,19% 229 633 2,19% 2011-05-16
Goltz, James A. 904 207 8,66% 904 207 8,66% 2011-02-04
Goltz, James A. 904 207 8,63% 904 207 8,63% 2011-02-04
PKO TFI SA 508 847 4,87% 508 847 4,87% 2010-12-20
Olejnik Józef 58 100 0,55% 58 100 0,55% 2010-12-09
Ogółem 10 476 210 100,00% 10 476 210 100,00% 2010-12-09
Ogółem 10 431 210 100,00% 10 431 210 100,00% 2010-12-09
SW Poland Holding BV 4 119 508 39,49% 4 119 508 39,49% 2010-12-09
SW Poland Holding BV 4 119 508 39,32% 4 119 508 39,32% 2010-12-09
Spruce Holding LLC 1 726 174 16,54% 1 726 174 16,54% 2010-12-09
Spruce Holding LLC 1 726 174 16,47% 1 726 174 16,47% 2010-12-09
Nationale-Nederlanden OFE 723 199 6,93% 723 199 6,93% 2010-12-09
OFE Polsat 485 974 4,65% 485 974 4,65% 2010-12-09
PKO TFI SA 478 601 4,58% 478 601 4,58% 2010-12-09
Zawistowski Andrzej 307 100 2,94% 307 100 2,94% 2010-12-09
Zawistowski Andrzej 307 100 2,93% 307 100 2,93% 2010-12-09
Boswell Jeffrey 276 926 2,65% 276 926 2,65% 2010-12-09
Klinowski Witold 58 100 0,55% 58 100 0,55% 2010-12-09
Kula Piotr 8 500 0,08% 8 500 0,08% 2010-12-09
Modrzyk Wojciech 400 0,00% 400 0,00% 2010-12-09
Pilarski Henryk 1 000 0,00% 1 000 0,00% 2010-12-09
Boswell Jeffrey 276 926 2,89% 276 926 2,89% 2010-12-03
PZU Asset Management SA 467 460 4,88% 467 460 4,88% 2010-11-29
PZU Asset Management SA 478 610 5,00% 478 610 5,00% 2010-11-28
Pilarski Henryk 1 000 0,01% 1 000 0,01% 2010-11-15
Boswell Jeffrey 283 415 2,96% 283 415 2,96% 2010-11-15
PZU Asset Management SA 484 692 5,06% 484 692 5,06% 2010-05-14
PKO TFI SA 478 601 5,00% 478 601 5,00% 2010-05-14
Modrzyk Wojciech 400 0,00% 400 0,00% 2010-05-14
OFE Polsat 485 974 5,07% 485 974 5,07% 2010-04-13
OFE Polsat 475 172 4,96% 475 172 4,96% 2010-04-12
Zawistowski Andrzej 307 100 3,20% 307 100 3,20% 2009-12-31
Zawistowski Andrzej 306 500 3,20% 306 500 3,20% 2009-08-31
PKO TFI SA 577 716 6,03% 577 716 6,03% 2009-05-11
Nationale-Nederlanden OFE 723 199 7,55% 723 199 7,55% 2009-05-11
PZU Asset Management SA 513 000 5,35% 513 000 5,35% 2009-05-11
Kula Piotr 8 500 0,08% 8 500 0,08% 2009-03-31
PKO TFI SA 482 316 5,03% 482 316 5,03% 2008-10-09
Modrzyk Wojciech 1 000 0,01% 1 000 0,01% 2008-09-30
Kula Piotr 9 000 0,09% 9 000 0,09% 2008-03-31
Klinowski Witold 58 100 0,60% 58 100 0,60% 2008-02-29
Boswell Jeffrey 311 250 3,25% 311 250 3,25% 2008-02-29
Kula Piotr 8 500 0,08% 8 500 0,08% 2008-02-29
Zawistowski Andrzej 307 100 3,20% 307 100 3,20% 2008-02-29
Nationale-Nederlanden OFE 724 419 7,56% 724 419 7,56% 2008-02-29
PZU Asset Management SA 495 000 5,17% 495 000 5,17% 2008-02-29
Spruce Holding LLC 1 726 174 18,03% 1 726 174 18,03% 2008-02-29
SW Poland Holding BV 4 119 508 43,03% 4 119 508 43,03% 2008-02-29
Olejnik Józef 58 100 0,60% 58 100 0,60% 2008-02-29
Nationale-Nederlanden OFE w tym 225762 PDA 612 000 6,39% 612 000 6,39% 2007-12-06
PZU Asset Management SA w tym: 177068 PDA 480 000 5,01% 480 000 5,01% 2007-11-29
Zawistowski Andrzej 307 100 3,20% 307 100 3,20% 2007-11-29
Gudaczewski Janusz 307 100 3,20% 307 100 3,20% 2007-11-29
Boswell Jeffrey 311 250 3,25% 311 250 3,25% 2007-11-29
Spruce Holding LLC 1 679 948 17,55% 1 679 948 17,55% 2007-11-29
Ogółem 9 572 003 100,00% 9 572 003 100,00% 2007-11-29
SW Poland Holding BV 4 008 176 41,87% 4 008 176 41,87% 2007-11-29
Spruce Holding LLC 2 178 750 25,88% 2 178 750 25,88% 2007-07-17
Zawistowski Andrzej 307 100 3,64% 307 100 3,64% 2007-07-17
SW Poland Holding BV 5 195 800 61,73% 5 195 800 61,73% 2007-07-17
Boswell Jeffrey 311 250 3,69% 311 250 3,69% 2007-07-17
Gudaczewski Janusz 307 100 3,64% 307 100 3,64% 2007-07-17
Ogółem 8 416 200 100,00% 8 416 200 100,00% 2007-07-17

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-04 2019-07-18 - 0,41 PLN propozycja
2017-07-04 2017-07-18 1,02430 0,51 PLN -
2016-07-04 2016-07-18 1,01397 0,31 PLN -
2014-06-16 2014-07-01 1,03044 0,75 PLN -
2011-06-16 2011-07-01 1,00279 0,10 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2016-11-17 umorzenie 439.283 akcji - - - 439 283

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-20 2019-06-05 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,41 PLN
2018-05-13 2018-05-29 - ZWZ: podział zysku
2018-03-26 2018-04-11 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-05-10 2017-05-26 - WZA: wypłata dywidendy - 0,51 PLN, pokrycie straty, zmiany w statucie
2016-11-16 2016-12-02 - NWZ: połączenie z Seco
2016-06-08 2016-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,31 PLN, umorzenie akcji
2015-05-10 ZWZ 2015-05-26, godzina 11:30:00
2014-10-14 NWZ 2014-10-30, godzina 11:30:00
2014-05-14 ZWZ 2014-05-30, godzina 11:30:00
2013-05-08 ZWZ 2013-05-24, godzina 11:30:00
2012-11-12 NWZ 2012-11-28, godzina 11:30:00
2012-05-12 ZWZ 2012-05-28, godzina 11:30:00
2011-05-10 ZWZ 2011-05-26, godzina 12:00:00
2010-11-02 NWZ 2010-11-18, godzina 12:00:00
2010-04-13 ZWZ 2010-04-29, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wyrzykowski Paweł Prezes Zarządu 2012-02-01 AMC
Good Earl Członek Zarządu 2019-01-02
Klinowski Bartosz Członek Zarządu 2017-01-02
Woźniak Sławomir Członek Zarządu 2017-01-02

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Boswell Jeffrey Członek RN 2015-05-26
Murawski Marcin Członek RN 2015-05-26 APT, CCC, GTC
Pilarski Henryk Członek RN 2015-05-26
Tucharz Jacek Członek RN 2018-04-11 PEL, FTE, HRS, MLG, POZ
Zawistowski Andrzej Członek RN 2015-05-26 PRL

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Good Earl Członek Zarządu 2019-01-02
Woźniak Sławomir Członek Zarządu 2017-01-02
Klinowski Bartosz Członek Zarządu 2017-01-02
Peret Wojciech Członek Zarządu 2015-12-03 2017-08-31
Talerzak Jarosław Wiceprezes Zarządu 2013-01-01
Wyrzykowski Paweł Prezes Zarządu 2012-02-01 AMC
Przybysz Leszek Prezes Zarządu 2009-03-01 2011-12-31
Modrzyk Wojciech Wiceprezes Zarządu 2008-05-01 2015-12-03
Boswell Jeffrey Prezes Zarządu 2007-02-01 2009-03-01
Olejnik Józef Członek Zarządu 2007-02-01 2012-12-31
Klinowski Witold Członek Zarządu 2007-02-01 2012-12-31
Zawistowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2007-02-01 2012-05-25 PRL

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 549 946
2017 549 946
2016 20 894
2015 21 958
2014 20 985
2013 25 1 081
2011 296 739
2010 277 696
2009 310 576
2008 310 681
2007 288 665
2006 260 624
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA