Notowania spółki

Resbud (RES)

EE3100142985

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,7800 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,8100 0,4980 0,4840 0,4600 0,5800 -
zmiana -3,70% 56,63% 61,16% 69,57% 34,48% -
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 14 118 000,00
Free float 48,12%
Liczba akcji 18 100 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 118 000,00
Liczba akcji: 18 100 000
Liczba głosów na WZA: 18 100 000
Kapitał akcyjny: 1 991 000,00
Cena nominalna akcji: 0,11
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 390 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,88%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 390 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,88%
Free float: 48,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 18 100 000 (100,00%) 18 100 000 (100,00%)
AP Energobau OÜ wraz z kontrolującym Alexeyem Petrovem 7 078 000 (39,11%) 7 078 000 (39,11%) RES
Długosz Iwona poprzez DKW Polska OU 2 312 000 (12,77%) 2 312 000 (12,77%) RES

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe 2020-01-07 269 697 411 0,11 0,15 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe 2019-05-31 5 100 000 0,11 - 18 100 000 1 991 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-12-19
-
zmiana wartości nominalnej akcji - - 0,11 - 13 000 000 1 430 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-21
-
połączenie z połączenie z Resbud1 Polska a.s. 2018-01-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-21
-
zmiana firmy z Resbud SA na Resbud SE 2018-01-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-21
-
obniżenie kapitału 2018-01-03 - 0,45 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja prywatna 2017-03-30 4 290 000 0,50 0,88 13 000 000 6 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-11
-
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-11-17 - 0,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-14
-
scalenie akcji 5:1 2016-11-17 - 0,50 - 8 710 000 4 355 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-14
-
seria D - subskrypcja prywatna 2016-10-24 21 250 000 0,10 0,24 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2016-08-31 3 958 000 0,10 0,27 43 550 000 4 355 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-10-18
-
split 1:4 2016-07-07 9 898 000 0,10 - 39 592 000 3 959 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-07-29
-
renominacja akcji 2016-04-29 - 0,40 - 9 898 000 3 959 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-13
-
podział przez wydzielenie 2015-05-15 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-03-30
-
split 1:4 2014-08-25 - 0,43 - 9 898 000 4 256 140,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-09-09
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 500 1,72 7,05 2 474 500 4 256 140,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-23
2013-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 633 000 1,72 - 2 473 000 4 253 560,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-08
-
seria B - subskrypcja prywatna 2012-04-20 1 680 000 1,72 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:4 2012-04-20 - 0,43 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-05-26 840 000 1,72 1,72 840 000 1 444 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1994-07-01
2007-09-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 18 100 000 100,00% 18 100 000 100,00% 2019-12-19
AP Energobau OÜ wraz z kontrolującym Alexeyem Petrovem 7 078 000 39,11% 7 078 000 39,11% 2019-12-19
Długosz Iwona poprzez DKW Polska OU 2 312 000 12,77% 2 312 000 12,77% 2019-12-19
AP Energobau OÜ 4 290 000 23,70% 4 290 000 23,70% 2019-12-19
AP Energobau OÜ 0 0,00% 0 0,00% 2019-04-22
AP Energobau OÜ 4 290 000 33,00% 4 290 000 33,00% 2019-04-22
AP Energobau OÜ 4 290 000 33,00% 4 290 000 33,00% 2019-03-28
Patro Invest OU 4 330 0,03% 4 330 0,03% 2019-03-28
Patro Invest OU 4 300 000 33,08% 4 300 000 33,08% 2018-06-18
Patro Invest sp. z o.o. 4 290 000 33,00% 4 290 000 33,00% 2018-06-14
Patro Invest OU 4 290 000 33,00% 4 290 000 33,00% 2018-06-14
Patro Invest sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-14
Patro Invest sp. z o.o. ZWZ 3 419 100 26,30% 3 419 100 26,30% 2018-05-30
Patro Invest sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-11
Patro Invest sp. z o.o. 4 290 000 33,00% 4 290 000 33,00% 2017-05-25
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 622 478 4,79% 622 478 4,79% 2017-05-11
Ogółem 13 000 000 100,00% 13 000 000 100,00% 2017-05-11
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 622 478 7,15% 622 478 7,15% 2016-12-14
Ogółem 8 710 000 100,00% 8 710 000 100,00% 2016-12-14
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 3 112 389 7,15% 3 112 389 7,15% 2016-10-17
Ogółem 43 550 000 100,00% 43 550 000 100,00% 2016-09-23
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-08-26
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 10 401 110 26,27% 10 401 110 26,27% 2016-08-23
DAMF Invest SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-08-23
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 5 076 454 12,82% 5 076 545 12,82% 2016-08-22
Atlantis SE 0 0,00% 0 0,00% 2016-08-22
Fon SE przez Atlantis Energy SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-08-22
DAMF Invest SA 11 249 204 28,41% 11 249 204 28,41% 2016-08-17
DAMF Invest SA 8 938 196 22,58% 8 938 196 22,58% 2016-08-09
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 12 714 369 32,11% 12 714 369 32,11% 2016-08-09
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-08-03
Ogółem 39 592 000 100,00% 39 592 000 100,00% 2016-07-29
DAMF Invest SA 20 338 196 51,37% 20 338 196 51,37% 2016-06-20
DAMF Invest SA 5 084 549 51,37% 5 084 549 51,37% 2016-06-20
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 557 494 5,63% 557 494 5,63% 2016-06-09
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 2 229 976 5,63% 2 229 976 5,63% 2016-06-09
DAMF Invest SA WZA 4 656 301 47,04% 4 656 301 47,04% 2015-12-01
Fon SE przez Atlantis Energy SA 3 200 000 8,08% 3 200 000 8,08% 2014-09-09
Fon SE przez Atlantis Energy SA 800 000 8,08% 800 000 8,08% 2014-09-09
Atlantis SE 5 824 000 14,71% 5 824 000 14,71% 2014-09-09
Ogółem 9 898 000 100,00% 9 898 000 100,00% 2014-09-09
DAMF Invest SA 6 842 048 69,12% 6 842 048 69,12% 2014-09-09
Atlantis SE 1 456 000 14,71% 1 456 000 14,71% 2014-09-09
DAMF Invest SA 1 710 512 69,12% 1 710 512 69,12% 2014-08-13
DAMF Invest SA 1 709 358 69,07% 1 709 358 69,07% 2014-05-14
DAMF Invest SA 1 142 041 46,00% 1 142 041 46,00% 2014-01-27
DAMF Invest SA 1 142 041 46,15% 1 142 041 46,15% 2014-01-27
DAMF Invest SA 1 118 826 45,21% 1 118 826 45,21% 2014-01-07
Fon SE przez Atlantis Energy SA 200 000 8,08% 200 000 8,08% 2013-12-20
Mila 4 sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2013-04-25
Atlantis SE 364 000 14,71% 364 000 14,71% 2013-04-25
DAMF Invest SA 1 074 000 43,40% 1 074 000 43,40% 2013-02-14
Mila 4 sp. z o.o. 364 000 14,71% 364 000 14,71% 2013-02-14
Ogółem 2 474 500 100,00% 2 474 500 100,00% 2013-02-14
DAMF Invest SA 1 069 000 43,20% 1 069 000 43,20% 2013-02-14
DAMF Invest SA 1 069 000 43,22% 1 069 000 43,22% 2012-12-14
Mila 4 sp. z o.o. 364 000 14,71% 364 000 14,71% 2012-12-14
Ogółem 2 473 000 100,00% 2 473 000 100,00% 2012-12-14
Mila 4 sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2012-09-18
Mila 4 sp. z o.o. 59 000 7,02% 59 000 7,02% 2012-09-17
Mila 4 sp. z o.o. 429 249 51,10% 429 249 51,10% 2012-09-03
Mila 4 sp. z o.o. 549 249 65,38% 549 249 65,38% 2012-03-21
DAMF Invest SA przez Atlantis SA 549 249 65,38% 549 249 65,38% 2012-03-21
DAMF Invest SA przez Atlantis SA 549 249 65,00% 549 249 65,00% 2012-03-21
Craspiana Ltd. przez Investment Friends SA 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-07
Investment Friends SA poprzez Mila 4 sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-07
Mila 4 sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-05
Investment Friends SA poprzez Mila 4 sp. z o.o. 549 249 65,38% 549 249 65,38% 2012-03-05
Investment Friends SA 148 395 17,66% 148 395 17,66% 2012-03-05
Mila 4 sp. z o.o. 400 854 47,72% 400 854 47,72% 2012-03-05
Dipendu Holdings Ltd. 1 972 0,23% 1 972 0,23% 2011-09-09
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 0 0,00% 0 0,00% 2011-09-01
Mila 4 sp. z o.o. 549 249 65,38% 549 249 65,38% 2011-09-01
Dipendu Holdings Ltd. 41 972 4,99% 41 972 4,99% 2011-07-22
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej poprzez Mila 2 sp. z o.o. 549 249 65,38% 549 249 65,38% 2011-07-13
Pawlik Anna 0 0,00% 0 0,00% 2011-07-08
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej poprzez Mila 2 sp. z o.o. 441 324 52,00% 441 324 52,00% 2011-07-08
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej poprzez Mila 2 sp. z o.o. 519 357 61,82% 519 357 61,82% 2011-07-08
Noworyta Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2011-06-28
Dipendu Holdings Ltd. 43 372 5,16% 43 372 5,16% 2011-06-28
Krawczyk Wanda wraz z Joanną Materą 0 0,00% 0 0,00% 2008-11-14
Noworyta Jerzy 43 372 5,16% 43 372 5,16% 2008-07-10
Krawczyk Wanda wraz z Joanną Materą 65 512 7,79% 65 512 7,79% 2008-07-10
Noworyta Jerzy 57 895 6,89% 57 895 6,89% 2008-04-10
Noworyta Jerzy 67 650 8,05% 67 650 8,05% 2008-04-04
Błachut Monika 0 0,00% 0 0,00% 2008-03-27
Pawlik Anna 78 033 9,28% 78 033 9,28% 2008-03-27
Błachut Monika 78 033 9,28% 78 033 9,28% 2008-03-26
Błachut Monika 82 959 9,87% 82 959 9,87% 2008-02-20
Pawlikowska Grażyna 39 800 4,00% 39 800 4,00% 2007-08-03
Manterys Zbigniew 0 0,00% 0 0,00% 2007-03-16
Krzeczkowski Piotr z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARI 0 0,00% 0 0,00% 2007-03-16
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 441 324 52,53% 441 324 52,53% 2007-03-16
Pawlikowska Grażyna 39 800 4,73% 39 800 4,73% 2007-03-13
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 277 094 32,98% 277 094 32,98% 2007-02-06
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 277 104 32,98% 277 104 32,98% 2007-02-06
Skarb Państwa 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-05
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 193 104 22,98% 193 104 22,98% 2007-02-02
Krzeczkowski Piotr z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARI 83 992 9,99% 83 992 9,99% 2007-02-02
Pawlikowska Grażyna 82 724 9,84% 82 724 9,84% 2007-01-26
Skarb Państwa 84 000 10,00% 84 000 10,00% 2007-01-25
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 277 106 32,98% 277 106 32,98% 2007-01-25
Manterys Zbigniew 60 228 7,16% 60 228 7,16% 2007-01-24
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 193 106 22,98% 193 106 22,98% 2007-01-24
Skarb Państwa 168 000 20,00% 168 000 20,00% 2007-01-22
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 253 334 30,15% 253 334 30,15% 2007-01-22
Pawlikowska Grażyna 84 024 10,00% 84 024 10,00% 2006-09-25
Pawlikowska Grażyna 51 616 6,14% 51 616 6,14% 2006-09-11
Błachut Monika 116 100 13,82% 116 100 13,82% 2006-04-07
Noworyta Jerzy 83 900 9,98% 83 900 9,98% 2006-04-07
Pawlikowska Grażyna 42 561 5,06% 42 561 5,06% 2005-06-10
Błachut Monika 200 000 23,80% 200 000 23,80% 2004-12-31
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 208 450 24,81% 208 450 24,81% 2004-12-30
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej przez Hydro Solid sp. z o.o. 381 487 45,41% 381 487 45,41% 2004-08-31
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 381 487 45,00% 381 487 45,00% 2004-01-29
Hydro Solid sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2003-12-29
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej przez Hydro Solid sp. z o.o. 360 487 42,91% 360 487 42,91% 2003-12-19
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 357 487 42,55% 357 487 42,55% 2003-12-08
Krezus SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-05-14
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 325 702 38,77% 325 702 38,77% 2003-05-14
Krezus SA 277 200 33,00% 277 200 33,00% 1997-07-16
Skarb Państwa 212 884 25,34% 212 884 25,34% 1997-07-16
Ogółem 840 000 100,00% 840 000 100,00% 1997-07-16

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Zm. wart. nomin. 2018-04-09 z 0.45 PLN do 0.11 EUR - - 0,11 -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-22 2020-09-07 - ZWZ; zysk na kapitał zapasowy, zmiany w statucie, nowa emisja akcji
2020-07-25 2020-08-10 - ZWZ: podział zysku, emisja akcji. ZWZ odwołane - brak kworum
2020-03-14 2020-03-30 - NWZ: wybór audytora
2019-12-22 2020-01-07 - NWZ: zmiany w RN, podwyższenie kapitału
2019-12-02 2019-12-18 - NWZ: zmiany w RN, podwyższenie kapitału
2019-11-09 2019-11-25 - NWZ: zmiany w RN, podwyższenie kapitału
2019-09-08 2019-09-24 - ZWZ: podział zysku
2019-07-27 2019-08-12: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy
2019-05-15 2019-05-31 - NWZ: przerwa w obradach do 2019-06-18, zmiany w RN, zmiany w statucie, emisja akcji
2019-04-23 2019-05-09 - NWZ: przerwa w obradach do 2019-05-17, wybór audytora
2019-04-15 2019-05-01 - NWZ: zmiany w RN, emisja akcji
2019-03-20 2019-04-05 - NWZ: wybór audytora
2018-11-03 2018-11-19 11:00 | NWZ: zmiany uchwał ws. zmian w statucie, przerwa w obradach do 2018-12-03

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Podolski, Jarosław Gerard Członek Zarządu 2020-02-13

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Petrov Alexey Przewodniczący RN 2019-06-18
Jemets Anna Członek RN 2019-06-18
Prakopchyk Andrei Członek RN 2019-06-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Podolski, Jarosław Gerard Członek Zarządu 2020-02-13
Stradomski Bartosz Prezes Zarządu 2019-03-28 2020-04-14
Kajkowska Anna Prezes Zarządu 2013-05-31 2019-03-28 IFR, EKP
Sobol Anna Prezes Zarządu 2012-06-28 2013-05-31
Kubica Grzegorz Członek Zarządu 2011-09-01 2011-11-16 RBW, CAI, MDI, PGD
Federowicz Przemysław Prezes Zarządu 2011-07-26 2013-12-31
Wąsik Andrzej Członek Zarządu 2011-05-02 2011-05-30
Federowicz Przemysław Członek Zarządu 2011-05-02 2011-07-25
Skoglund Per Członek Zarządu 2011-05-02 2013-12-31
Bochenek Włodzimierz Członek Zarządu 2010-05-11 2010-05-20
Łagowska Genowefa Prezes Zarządu 2009-12-07 2011-07-26
Wolański Krzysztof Członek Zarządu 2009-09-08 2010-09-09
Wór Adam Członek Zarządu 2009-04-16 2009-09-08
Marczewski Andrzej Członek Zarządu 2009-03-16 2009-04-10
Łagowska Genowefa Prezes Zarządu 2009-03-16 2009-12-06
Marczewski Andrzej Prezes Zarządu 2007-11-12 2009-03-15
Skwarliński Bolesław Członek Zarządu 2007-10-01 2009-01-22
Duda Sławomir Prezes Zarządu 2007-04-23 2007-11-12 ADS
Skarbek Andrzej Członek Zarządu 2007-04-23 2007-07-20
Łagowska Genowefa Członek Zarządu 2006-07-20 2008-06-12
Dykto Hubert Członek Zarządu 2005-11-21 2007-04-23
Skarbek Andrzej Prezes Zarządu 2005-10-21 2007-04-22
Pięta Jacek Prezes Zarządu 2004-01-01 2005-10-21
Pawlik Marek Prezes Zarządu 2003-05-16 2003-12-29 ABM
Wielgus Maria Członek Zarządu 2003-05-16 2005-04-25
Sołek Robert Prezes Zarządu 1000-01-01 2003-05-16 CNT
Serwański Zbigniew Członek Zarządu 1000-01-01 2003-05-16
Gierla Zdzisław Członek Zarządu 1000-01-01 2003-05-16

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 4 0
2016 4 0
2015 4 0
2014 4 0
2013 4 0
2012 44 0
2011 110 0
2010 151 0
2009 175 229
2008 258 275
2007 303 389
2006 469 381
2002 676 0
2001 741 0
2000 960 0
1999 1 023 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.