Notowania spółki

Próchnik (PRC)

PLPRCHK00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,01 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,02 0,02 0,04 0,48 0,79 0,35
zmiana -50,00% -50,00% -75,00% -97,92% -98,73% -97,14%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 534 256,66
Free float 67,10%
Liczba akcji 53 425 666
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 534 256,66
Liczba akcji: 53 425 666
Liczba głosów na WZA: 53 425 666
Kapitał akcyjny: 53 425 666,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 575 252
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,90%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 575 252
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,90%
Free float: 67,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 53 425 666 (100,00%) 53 425 666 (100,00%)
Soho Development SA 17 575 252 (32,90%) 17 575 252 (32,90%) PRC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-06-05
-
seria O - subskrypcja prywatna 2017-11-20 60 549 089 0,30 0,30 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2017-11-20 - 0,30 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria N - subskrypcja prywatna 2017-03-03 6 400 277 1,00 1,05 53 425 666 53 425 666,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-03-13
-
seria M - subskrypcja prywatna 2015-09-22 9 047 462 1,00 1,00 47 025 389 47 025 389,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-11-23
-
seria L - subskrypcja prywatna 2015-09-22 3 452 538 1,00 1,00 37 977 927 37 977 927,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-11-23
-
renumeracja akcji: seria K 2014-03-04 - 1,80 1,80 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-04-04
-
scalenie akcji 9:1 2014-03-04 - 1,80 - 34 525 389 62 145 700,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-04-04
2014-05-22
połączenie z Equity Doctors sp. z o.o. 2013-12-16 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-31
-
seria J - subskrypcja prywatna 2013-08-08 28 248 045 0,20 0,32 310 728 501 62 145 700,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-10
-
seria I - subskrypcja prywatna 2012-11-28 160 000 000 0,20 - 282 480 456 56 496 091,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-02-12
-
renominacja akcji 2012-11-28 - 0,20 - 122 480 456 24 496 091,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-14
-
seria H - prawo poboru 4:1 2009-09-25 24 496 091 0,50 0,50 122 480 456 61 240 228,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-06
2010-06-17
2010-07-15
seria G - subskrypcja prywatna 2009-06-26 7 074 065 0,50 0,50 97 984 365 48 992 182,50 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-07
2009-07-22
2009-10-07
seria F - oferta menedżerska 2006-12-19 9 089 700 0,50 0,50 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - prawo poboru 1:1 2005-10-24 45 455 150 0,50 0,50 90 910 300 45 455 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-25
2006-07-27
-
seria D - Elżbieta Sjöblom 2005-01-10 5 455 150 0,50 0,50 45 455 150 22 727 575,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-04-11
-
seria C - prawo poboru 1:3 2005-01-10 30 000 000 0,50 0,50 40 000 000 20 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-04-11
2005-04-28
obniżenie kapitału 2005-01-10 - 0,50 - 10 000 000 5 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-04-11
-
seria B - prawo poboru 1997-09-11 1 897 569 2,00 16,60 10 000 000 20 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1997-12-31
1998-03-30
seria B - NFI za akcje spółek odzieżowych 1997-09-11 6 602 431 2,00 16,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1997-12-31
1998-03-30
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-10-01 1 500 000 2,00 - 1 500 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1991-10-18
1990-10-01
1991-04-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Listella SA 50 000 0,09% 50 000 0,09% 2018-08-30
Soho Development SA 17 575 252 32,90% 17 575 252 32,90% 2018-08-30
Listella SA 17 625 252 32,99% 17 625 252 32,99% 2018-04-17
MetLife PTE SA 2 661 283 4,98% 2 661 283 4,98% 2018-04-06
Altus TFI SA z Listella SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-01-31
Soho Development SA poprzez Listella SA 18 473 852 34,00% 18 473 852 34,00% 2018-01-30
Soho Development SA poprzez Listella SA 18 473 852 34,58% 18 473 852 34,58% 2018-01-30
Altus TFI SA poprzez Progress FIZAN, z Listella SA 17 625 252 32,99% 17 625 252 32,99% 2017-06-12
Altus TFI SA z Listella SA 17 625 252 32,00% 17 625 252 32,00% 2017-06-12
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 30 536 750 57,16% 30 536 750 57,16% 2017-03-13
MetLife PTE SA portfel 3 683 000 6,89% 3 683 000 6,89% 2017-03-13
Altus TFI SA poprzez Progress FIZAN, z Listella SA 17 875 252 33,46% 17 875 252 33,46% 2017-03-13
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 35 912 002 67,22% 35 912 002 67,22% 2017-03-13
Ogółem 53 425 666 100,00% 53 425 666 100,00% 2017-03-13
MetLife PTE SA portfel 3 683 000 7,83% 3 683 000 7,83% 2016-12-31
MetLife PTE SA NWZ 3 500 000 7,44% 3 500 000 7,44% 2016-12-12
Capital Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 350 488 5,00% 2 350 488 5,00% 2016-12-02
Capital Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 857 310 6,08% 2 857 310 6,08% 2016-11-28
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 30 536 750 64,94% 30 536 750 64,94% 2016-11-23
MetLife PTE SA 2 481 745 5,28% 2 481 745 5,28% 2016-06-16
Soho Development SA 2 298 570 4,88% 2 298 570 4,88% 2015-11-25
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 28 453 409 60,50% 28 453 409 60,50% 2015-11-25
Ogółem 47 025 389 100,00% 47 025 389 100,00% 2015-11-23
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 5 142 375 10,93% 5 142 375 10,93% 2015-11-23
Soho Development SA 1 924 570 4,09% 1 924 570 4,09% 2015-11-23
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 5 142 375 14,89% 5 142 375 14,89% 2015-10-27
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 11 392 375 32,99% 11 392 375 32,99% 2015-06-25
Soho Development SA 1 924 570 5,57% 1 924 570 5,57% 2015-06-25
MetLife PTE SA 1 688 889 4,89% 1 688 889 4,89% 2015-04-07
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 409 231 9,87% 3 409 234 9,87% 2015-03-05
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 595 899 10,41% 3 595 899 10,41% 2015-02-27
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 340 784 12,57% 4 340 784 12,57% 2014-12-04
Altus TFI SA 5 197 789 15,05% 5 197 789 15,05% 2014-06-24
Soho Development SA poprzez Listella SA 11 233 604 32,00% 11 233 604 32,00% 2014-06-24
Soho Development SA 11 233 604 32,53% 11 233 604 32,53% 2014-06-24
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA 9 879 034 28,61% 9 879 034 28,61% 2014-06-18
Altus TFI SA 4 354 292 12,61% 4 354 292 12,61% 2014-06-18
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA 0 0,00% 0 0,00% 2014-06-18
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA i Eustis Company Ltd. 10 213 963 29,58% 10 213 963 29,58% 2014-06-18
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. 10 213 963 29,58% 10 213 963 29,58% 2014-06-17
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA 10 213 963 28,99% 10 213 963 28,99% 2014-06-17
Rage Age International Holding Ltd. 555 557 1,60% 555 557 1,60% 2014-06-17
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 793 533 2,29% 793 533 2,29% 2014-05-29
Rage Age International Holding Ltd. 6 850 195 19,84% 6 850 195 19,84% 2014-04-04
Ogółem 34 525 389 100,00% 34 525 389 100,00% 2014-04-04
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. 3 927 476 11,37% 3 927 476 11,37% 2014-04-04
Altus TFI SA 3 114 444 9,02% 3 114 444 9,02% 2014-04-04
Soho Development SA 2 240 802 6,49% 2 240 802 6,49% 2014-04-04
MetLife PTE SA 2 000 000 5,79% 2 000 000 5,79% 2014-04-04
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 1 738 401 5,03% 1 738 401 5,03% 2014-04-04
Altus TFI SA 28 030 000 9,02% 28 030 000 9,02% 2014-03-03
MetLife PTE SA 18 000 000 5,79% 18 000 000 5,79% 2014-03-03
Soho Development SA 20 167 221 6,49% 20 167 221 6,49% 2014-03-03
Rage Age International Holding Ltd. 61 651 754 19,84% 61 651 754 19,84% 2014-03-03
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. 35 347 284 11,37% 35 347 284 11,37% 2014-03-03
porozumienie akcjonariuszy Black Lion Fund SA, Kortowo sp. z o.o, Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer,Rage Age International Holding Ltd., Limited, Eustis Company Ltd., Altus TFI SA 155 461 904 50,03% 155 461 904 50,03% 2014-02-28
porozumienie akcjonariuszy Black Lion Fund SA, Kortowo sp. z o.o, Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer,Rage Age International Holding Ltd., Limited, Eustis Company Ltd., Altus TFI SA 155 461 904 50,03% 1 555 461 904 500,58% 2013-11-05
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 161 761 904 52,05% 161 761 904 52,05% 2013-10-09
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 157 823 209 50,79% 157 823 209 50,79% 2013-09-30
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 167 671 455 59,35% 167 671 455 59,35% 2013-04-10
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 167 671 455 53,96% 167 671 455 53,96% 2013-04-10
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 15 645 609 5,03% 15 645 609 5,03% 2013-04-04
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 15 645 609 5,53% 15 645 609 5,53% 2013-04-04
Ogółem 310 728 501 100,00% 310 728 501 100,00% 2013-03-10
Altus TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-15
Rage Age International Holding Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-15
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. i Eustis Company Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-15
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 186 171 455 65,90% 186 171 455 65,90% 2013-02-15
Soho Development SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-15
Kortowo sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2013-02-13
Soho Development SA 25 618 975 9,06% 25 618 975 9,06% 2013-02-13
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. i Eustis Company Ltd. 32 522 480 11,51% 32 522 480 11,51% 2013-02-13
Altus TFI SA 28 030 000 9,92% 28 030 000 9,92% 2013-02-13
Rage Age International Holding Ltd. 90 000 000 31,86% 90 000 000 31,86% 2013-02-13
Augustyniak Marcin 1 600 000 0,56% 1 600 000 0,56% 2013-02-12
Grabowski Krzysztof 823 909 0,00% 823 909 0,00% 2013-02-12
Augustyniak Marcin 1 600 000 0,00% 1 600 000 0,00% 2013-02-12
Ogółem 282 480 456 100,00% 282 480 456 100,00% 2013-02-12
Kortowo sp. z o.o. 32 500 000 11,50% 32 500 000 11,50% 2013-02-12
Kordalska Dorota 200 000 0,07% 200 000 0,07% 2013-02-12
Kordalska Dorota 200 000 0,00% 200 000 0,00% 2013-02-12
Grabowski Krzysztof 823 909 0,29% 823 909 0,29% 2013-02-12
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 0 0,00% 0 0,00% 2013-01-31
Grabowski Krzysztof 823 909 0,67% 823 909 0,67% 2013-01-31
Jarosław Drozd 56 765 0,04% 56 765 0,04% 2013-01-31
Kortowo sp. z o.o. 32 500 000 26,53% 32 500 000 26,53% 2013-01-31
Augustyniak Marcin 1 600 000 1,30% 1 600 000 1,30% 2012-06-30
Kuś Mirosław 6 116 122 4,99% 6 116 122 4,99% 2011-12-14
Kuś Mirosław 6 126 123 5,00% 6 126 123 5,00% 2011-12-13
Kordalska Dorota 200 000 0,16% 200 000 0,16% 2011-09-30
Jarosław Drozd 12 200 000 9,96% 12 200 000 9,96% 2011-09-30
Augustyniak Marcin 825 000 0,67% 825 000 0,67% 2011-09-30
Grabowski Krzysztof 12 000 000 9,79% 12 000 000 9,79% 2011-09-20
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 9 149 024 7,46% 9 149 024 7,46% 2011-09-20
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 4 584 640 3,74% 4 584 640 3,74% 2011-05-20
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 6 138 608 5,01% 6 138 608 5,01% 2011-05-19
Kordalska Dorota 178 836 0,14% 178 836 0,14% 2011-05-16
Kuś Mirosław 9 470 000 7,73% 9 470 000 7,73% 2010-11-12
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 6 755 215 5,51% 6 755 215 5,51% 2010-10-28
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 21 149 024 17,26% 21 149 024 17,26% 2010-10-28
Jarosław Drozd 9 990 000 8,15% 9 990 000 8,15% 2010-10-28
Grabowski Krzysztof 0 0,00% 0 0,00% 2010-10-28
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 5 930 922 4,84% 5 930 922 4,84% 2010-10-27
Bauer Rafał 350 000 0,00% 350 000 0,00% 2010-06-30
Kuś Mirosław 8 800 000 7,18% 8 800 000 7,18% 2010-06-30
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 29 139 024 23,79% 29 139 024 23,79% 2010-06-23
Augustyniak Marcin 625 000 0,51% 625 000 0,51% 2010-06-23
Grabowski Krzysztof 2 000 000 1,63% 2 000 000 1,63% 2010-06-23
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 25 541 154 20,85% 25 541 154 20,85% 2010-06-22
Grabowski Krzysztof 5 574 066 4,55% 5 574 066 4,55% 2010-06-22
Kuś Mirosław w tym: 670000 PDA 9 470 000 7,73% 9 470 000 7,73% 2010-06-22
Augustyniak Marcin 500 000 0,40% 500 000 0,40% 2010-06-17
Bauer Rafał 350 000 0,28% 350 000 0,28% 2010-06-17
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 7 541 154 6,15% 7 541 154 6,15% 2010-06-17
Ogółem 122 480 456 100,00% 122 480 456 100,00% 2010-06-17
Kuś Mirosław 8 800 000 7,18% 8 800 000 7,18% 2010-06-17
Grabowski Krzysztof 3 574 066 2,91% 3 574 066 2,91% 2010-06-17
Kuś Mirosław 5 008 442 4,08% 5 008 442 4,08% 2010-06-17
Grabowski Krzysztof 3 574 066 3,64% 3 574 066 3,64% 2010-05-28
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 7 541 154 7,69% 7 541 154 7,69% 2009-12-01
Grabowski Krzysztof 1 574 066 1,60% 1 574 066 1,60% 2009-12-01
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 4 041 154 4,12% 4 041 154 4,12% 2009-11-30
Kuś Mirosław 5 008 442 5,11% 5 008 442 5,11% 2009-11-23
Grabowski Krzysztof 5 074 066 5,17% 5 074 066 5,17% 2009-11-18
Wiśniewski Józef 2 000 000 2,04% 2 000 000 2,04% 2009-11-18
Augustyniak Marcin 500 000 0,51% 500 000 0,51% 2009-09-30
Bauer Rafał 350 000 0,35% 350 000 0,35% 2009-09-01
Grabowski Krzysztof 1 0,00% 1 0,00% 2009-07-22
Wiśniewski Józef 7 074 065 7,21% 7 074 065 7,21% 2009-07-22
Bauer Rafał 4 545 550 4,63% 4 545 550 4,63% 2009-07-22
Ogółem 97 984 365 100,00% 97 984 365 100,00% 2009-07-22
Grabowski Krzysztof 1 0,00% 1 0,00% 2009-06-15
Grabowski Krzysztof 0 0,00% 0 0,00% 2009-05-21
Bauer Rafał 4 545 550 5,00% 4 545 550 5,00% 2009-05-18
Osiej Krzysztof 0 0,00% 0 0,00% 2009-05-15
Grabowski Krzysztof 8 949 767 9,84% 8 949 767 9,84% 2009-01-02
Mikulska Agnieszka 17 231 0,00% 17 231 0,00% 2008-11-14
Andrzejak Przemysław 328 444 0,00% 328 444 0,00% 2008-11-14
Truszkowski Piotr 700 000 0,00% 700 000 0,00% 2008-11-14
Serafiński Robert 57 000 0,00% 57 000 0,00% 2008-11-14
Grabowski Krzysztof 7 076 164 7,78% 7 076 164 7,78% 2008-11-04
Osiej Krzysztof 3 200 000 3,52% 3 200 000 3,52% 2008-11-04
Grabowski Krzysztof 5 550 034 6,10% 5 550 034 6,10% 2008-09-02
Osiej Krzysztof 3 200 000 2,99% 3 200 000 2,99% 2008-06-30
Andrzejak Przemysław 328 444 0,36% 328 444 0,36% 2008-06-30
Habit Mikołaj 700 000 0,00% 700 000 0,00% 2008-05-05
Habit Mikołaj 700 000 0,00% 700 000 0,00% 2008-04-01
Serafiński Robert 57 000 0,06% 57 000 0,06% 2008-03-31
Andrzejak Przemysław 458 944 0,50% 458 944 0,50% 2008-03-31
Truszkowski Piotr 700 000 0,77% 700 000 0,77% 2008-03-31
Serafiński Marek 360 000 0,00% 360 000 0,00% 2008-03-31
Habit Mikołaj 700 000 0,77% 700 000 0,77% 2008-03-25
Habit Mikołaj 0 0,00% 0 0,00% 2008-03-25
Serafiński Marek 360 000 0,39% 360 000 0,39% 2008-02-13
Osiej Krzysztof 3 200 000 3,52% 3 200 000 3,52% 2008-02-13
Truszkowski Piotr 586 772 0,64% 586 772 0,64% 2008-02-13
Habit Mikołaj 218 886 0,24% 218 886 0,24% 2008-02-13
Mikulska Agnieszka 17 231 0,01% 17 231 0,01% 2008-02-13
Okoński Krzysztof 15 720 0,00% 15 720 0,00% 2008-02-13
Habit Mikołaj 240 016 0,26% 240 016 0,26% 2007-11-02
Habit Mikołaj 190 016 0,20% 190 016 0,20% 2007-10-16
Sjőblom Elżbieta 3 500 000 3,84% 38 499 0,04% 2006-12-21
Habit Mikołaj 60 000 0,06% 60 000 0,06% 2006-10-17
Sjőblom Elżbieta 5 500 000 6,04% 5 500 000 6,04% 2006-08-04
Okoński Krzysztof 15 720 0,01% 15 720 0,01% 2006-08-04
Panek Zdzisław 68 232 0,00% 68 232 0,00% 2006-08-04
Panek Zdzisław 68 232 0,07% 68 232 0,07% 2006-08-04
Habit Mikołaj 80 000 0,08% 80 000 0,08% 2006-08-04
Sjőblom Elżbieta 5 455 151 6,00% 5 455 151 6,00% 2006-07-27
Ogółem 90 910 300 100,00% 90 910 300 100,00% 2006-07-27
Sjőblom Elżbieta 5 455 151 12,00% 5 455 151 12,00% 2006-02-15
Sjőblom Elżbieta 6 455 151 14,20% 6 455 151 14,20% 2005-12-30
Pawłowski Henryk na WZA 360 000 0,79% 360 000 0,79% 2005-10-24
Kuś Mirosław 2 050 000 4,50% 2 050 000 4,50% 2005-08-04
Sjőblom Elżbieta 5 455 152 12,00% 5 455 152 12,00% 2005-05-11
Sjőblom Elżbieta 5 455 150 12,00% 5 455 150 12,00% 2005-04-11
Kuś Mirosław 3 155 122 6,94% 3 155 122 6,94% 2005-04-11
Compagnie Financiere Ottomane 700 000 1,54% 700 000 1,54% 2005-04-11
Ogółem 45 455 150 100,00% 45 455 150 100,00% 2005-04-11
Panek Zdzisław 10 304 0,10% 10 304 0,10% 2004-12-14
Sjőblom Elżbieta 200 000 2,00% 200 000 2,00% 2004-12-14
Sjőblom Elżbieta 0 0,00% 0 0,00% 2004-03-17
Sjőblom Elżbieta 650 000 6,50% 650 000 6,50% 2004-02-05
BBI Development SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-06-09
BBI Development SA 1 532 054 15,32% 1 532 054 15,32% 2003-06-08
BBI Development SA 2 311 391 23,11% 2 311 391 23,11% 2003-06-03
BBI Development SA 2 706 391 27,06% 2 706 391 27,06% 2003-03-03
BBI Development SA 3 316 565 33,16% 3 316 565 33,16% 2003-02-20
BBI Development SA 3 569 565 35,69% 3 569 565 35,69% 2003-02-13
BBI Development SA 3 899 565 38,99% 3 899 565 38,99% 2003-02-10
Paribas Affaires Industrielles 0 0,00% 0 0,00% 2001-12-31
Compagnie Financiere Ottomane 700 000 7,00% 700 000 7,00% 2001-12-31
BBI Development SA 4 831 595 48,32% 4 831 595 48,32% 2001-02-19
BBI Development SA 4 681 117 46,81% 4 681 117 46,81% 2000-11-09
BBI Development SA 4 990 794 49,91% 4 990 794 49,91% 2000-06-29
Paribas Affaires Industrielles 700 000 7,00% 700 000 7,00% 1997-12-31
Ogółem 10 000 000 100,00% 10 000 000 100,00% 1997-12-31
BBI Development SA 4 982 094 49,82% 4 982 094 49,82% 1997-12-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
1994-06-20 1994-12-07 1,01744 0,66 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2014-05-22 - 9:1 0,1111 - -
Zm. wart. nomin. 2013-03-14 - - - - -
Prawo poboru 2009-12-14 seria H 4:1 1,0000 0,50 24 496 091
Prawo poboru 2005-12-05 - 1:1 1,5261 0,50 90 910 300
Prawo poboru 2005-02-07 - 1:3 1,9522 0,50 30 000 000
Asymilacja 1998-03-30 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-11-04 2017-11-20 - NWZA: obniżenie kapitału, emisja akcji serii O
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: podział zysku
2016-11-26 2016-12-12 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2016-06-04 2016-06-20 - ZWZ: podział zysku
2015-09-06 2015-09-22 - NWZ: renominacja akcji, emisja akcji serii L i M, zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - ZWZ: pokrycie straty
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 10:00:00
2014-02-16 NWZ 2014-03-04, godzina 12:00:00
2013-11-30 NWZ 2013-12-16, godzina 12:00:00
2013-07-23 NWZ 2013-08-08, godzina 11:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 10:00:00
2013-03-04 NWZ 2013-03-20, godzina 09:00:00
2012-11-12 NWZ 2012-11-28, godzina 09:00:00
2012-05-20 ZWZ 2012-06-05, godzina 10:00:00
2011-06-06 ZWZ 2011-06-22, godzina 10:00:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 10:00:00
2009-09-09 NWZ 2009-09-25, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kutrzeba Julian Prezes Zarządu 2017-07-02
Ruszel Jacek Członek Zarządu 2017-11-21

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zientara Maciej Przewodniczący RN 2016-11-10 BMI
Szumielewicz Jakub Sekretarz RN 2014-08-27
Piela Maciej Członek RN 2017-10-19
Staszewski Hubert Członek RN 2017-07-10 ELB
Ungier Marcin Członek RN 2017-04-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ruszel Jacek Członek Zarządu 2017-11-21
Kutrzeba Julian Prezes Zarządu 2017-07-02
Czapul Rafał Członek Zarządu 2015-05-04 2017-07-10
Nasiłowski Zbigniew Członek Zarządu 2015-05-04 2017-07-10 WDX
Bauer Rafał Prezes Zarządu 2013-02-12 SCM
Grabowski Krzysztof Prezes Zarządu 2009-01-02 2013-02-12
Jaworski Paweł Wiceprezes Zarządu 2008-10-03 2013-02-12
Jaworski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2008-10-03
Tuczko Jarosław Wiceprezes Zarządu 2008-07-31 2008-09-23
Osiej Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2008-03-28 2008-06-27
Pudło Jacek Prezes Zarządu 2007-11-14 2009-01-02
Maciaszczyk Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2007-11-14
Filipczyk Sławomir Prezes Zarządu 2007-11-13 2007-11-14
Habit Mikołaj Wiceprezes Zarządu 2005-05-01 2008-03-28
Okoński Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2005-04-01 2007-11-14
Pudło Jacek Prezes Zarządu 2004-04-29 2007-11-13
Suszanowicz Katarzyna Prezes Zarządu 2002-10-11 2004-03-30
Suszanowicz Katarzyna Członek Zarządu 2002-10-01 2002-10-11

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 175 22
2015 22 22
2014 22 22
2013 132 132
2011 85 0
2010 140 0
2009 106 0
2008 302 0
2007 299 0
2006 267 0
2004 190 0
2003 227 0
2002 277 0
2001 322 1 179
2000 281 0
1999 728 0
1998 1 020 0
1997 1 716 0
1996 1 798 0
1995 1 964 0
1994 2 062 0