Notowania spółki

Play Communications (PLY)

LU1642887738

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 20,42 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 20,76 20,10 25,62 33,20 37,25 -
zmiana -1,64% 1,59% -20,30% -38,49% -45,18% -
WIG (zmiana) 1,18% -1,04% 2,89% -3,47% -11,15% 14,37%
Na tle WIG (pp) -2,81 2,63 -23,19 -35,02 -34,03 -
mWIG40TR (zmiana) 1,93% -5,73% -4,86% -12,52% -15,96% 43,41%
Na tle mWIG40TR (pp) -3,57 7,33 -15,43 -25,97 -29,22 -
WIG30TR (zmiana) 1,08% 0,31% 5,31% -0,67% -10,07% 14,53%
Na tle WIG30TR (pp) -2,72 1,28 -25,60 -37,82 -35,11 -
WIG30 (zmiana) 1,05% -0,40% 3,41% -2,86% -12,33% -0,97%
Na tle WIG30 (pp) -2,69 1,99 -23,71 -35,63 -32,85 -
WIG-Poland (zmiana) 1,24% -0,98% 2,99% -3,40% -11,20% 14,71%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,88 2,58 -23,28 -35,10 -33,98 -
WIG-TELKOM (zmiana) -0,31% -2,58% -5,36% -19,32% -20,03% -30,36%
Na tle WIG-TELKOM (pp) -1,33 4,17 -14,94 -19,17 -25,16 -
mWIG40 (zmiana) 1,93% -5,73% -6,24% -15,23% -18,58% 24,03%
Na tle mWIG40 (pp) -3,57 7,33 -14,06 -23,26 -26,60 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 5 180 726 426,48
Free float 49,38%
Liczba akcji 253 708 444
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 180 726 426,48
Liczba akcji: 253 708 444
Liczba głosów na WZA: 253 708 444
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Free float: 49,38%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 253 708 444 (100,00%) 253 708 444 (100,00%)
Tollerton Investments Limited 64 598 972 (25,46%) 64 598 972 (25,46%) PLY
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 (25,16%) 63 828 407 (25,16%) PLY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 538 325 - - 253 708 444 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 3 170 119 - 36,00 253 170 119 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 250 000 000 - - 250 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarbiec TFI SA portfele 85 000 0,03% 85 000 0,03% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 73 139 0,03% 73 139 0,03% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 49 200 0,02% 49 200 0,02% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 44 323 0,02% 44 323 0,02% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 25 000 0,01% 25 000 0,01% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 43 272 0,02% 43 272 0,02% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 35 417 0,01% 35 417 0,01% 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 7 493 000 2,95% 7 493 000 2,95% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 538 000 1,79% 4 538 000 1,79% 2017-12-31
AXA OFE portfel 2 697 000 1,06% 2 697 000 1,06% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 348 000 0,93% 2 348 000 0,93% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 299 000 0,51% 1 299 000 0,51% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 1 249 000 0,49% 1 249 000 0,49% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 894 379 0,35% 894 379 0,35% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 814 000 0,32% 814 000 0,32% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 789 000 0,31% 789 000 0,31% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 699 000 0,28% 699 000 0,28% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 664 000 0,26% 664 000 0,26% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 400 800 0,16% 400 800 0,16% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 250 000 0,10% 250 000 0,10% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 158 589 0,06% 158 589 0,06% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 128 135 0,05% 128 135 0,05% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 89 214 0,04% 89 214 0,04% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 77 000 0,03% 77 000 0,03% 2017-12-31
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-11
Tollerton Investments Limited 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,16% 63 828 407 25,16% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,54% 250 000 000 98,54% 2017-07-27
Ogółem 253 708 444 100,00% 253 708 444 100,00% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03
Ogółem 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-05-02 2018-05-10 1,08558 2,57 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-22 2018-06-07 - NWZ: zmiany w statucie
2018-05-22 2018-06-07 - ZWZ: pokrycie straty

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu 2018-08-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karagiannis Ioannis Przewodniczący RN 2017-06-21
Billis Vasileios Dyrektor 2017-06-21
Bourlas Rouben Dyrektor 2018-07-25
Cetin Serdar Dyrektor 2017-06-21
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21
McInroy Bruce Dyrektor 2017-06-21
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 BHW
Tillieux Patrick Dyrektor 2017-06-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu 2018-08-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01 2018-08-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 2 600