Notowania spółki

Play Communications (PLY)

LU1642887738

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 38,5200 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 38,5200 38,5200 38,7400 32,7600 36,4000 -
zmiana 0,00% 0,00% -0,57% 17,58% 5,82% -
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 9 792 765 913,32
Free float 75,34%
Liczba akcji 254 225 491
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 792 765 913,32
Liczba akcji: 254 225 491
Liczba głosów na WZA: 254 225 491
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62 687 672
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,66%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62 687 672
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,66%
Free float: 75,34%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 254 225 491 (100,00%) 254 225 491 (100,00%)
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 (24,66%) 62 687 672 (24,66%) PLY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 51 489 - - 254 225 491 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-02-03
-
akcje zwykłe - 39 742 - - 254 174 002 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe - 180 476 - - 254 134 260 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-08-08
-
akcje zwykłe - 40 890 - - 253 953 784 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-07-26
-
akcje zwykłe - 538 325 - - 253 708 444 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 3 170 119 - 36,00 253 170 119 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 250 000 000 - - 250 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 0 0,00% 0 0,00% 2020-11-20
Kenbourne Invest II S. r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2020-11-18
Nikelo Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2020-11-18
Nikelo Holdings Ltd. 51 160 632 20,12% 51 160 532 20,12% 2020-10-30
Kenbourne Invest II S. r.l. 51 160 632 20,12% 51 160 632 20,12% 2020-05-25
NN OFE 14 191 324 5,58% 14 191 324 5,58% 2020-05-21
NN OFE 12 457 049 4,90% 12 457 049 4,90% 2020-02-14
Kenbourne Invest II S. r.l. 64 633 592 25,42% 64 633 592 25,42% 2020-02-03
Ninety One UK Ltd. 12 660 429 4,98% 12 660 429 4,98% 2020-02-03
Ogółem 254 225 491 100,00% 254 225 491 100,00% 2020-02-03
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,66% 62 687 672 24,66% 2020-02-03
NN OFE 12 726 682 5,01% 12 726 682 5,01% 2020-02-03
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02% 12 752 447 5,02% 2020-02-03
NN OFE 12 726 682 5,01% 12 726 682 5,01% 2020-01-10
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02% 12 752 447 5,02% 2020-01-10
Ogółem 254 174 002 100,00% 254 174 002 100,00% 2020-01-10
Kenbourne Invest II S. r.l. 64 633 592 25,43% 64 633 592 25,43% 2020-01-10
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,66% 62 687 672 24,66% 2020-01-10
Kenbourne Invest II S. r.l. 64 633 592 25,43% 64 633 592 25,43% 2019-11-13
NN OFE 12 726 682 5,01% 12 726 682 5,01% 2019-10-23
Ogółem 254 133 618 100,00% 254 133 618 100,00% 2019-10-18
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,67% 62 687 672 24,67% 2019-10-18
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02% 12 752 447 5,02% 2019-10-18
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,67% 62 687 672 24,67% 2019-09-05
Tollerton Investments Ltd. 64 598 972 25,42% 64 598 972 25,42% 2019-08-08
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 27,28% 69 321 279 27,28% 2019-08-08
Ogółem 254 134 260 100,00% 254 134 260 100,00% 2019-08-08
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02% 12 752 447 5,02% 2019-08-08
Ogółem 253 953 784 100,00% 253 953 784 100,00% 2019-07-26
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 27,30% 69 321 279 27,30% 2019-07-26
Tollerton Investments Ltd. 64 598 972 25,44% 64 598 972 25,44% 2019-07-26
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02% 12 752 447 5,02% 2019-07-26
NN OFE 12 645 728 4,98% 12 645 728 4,98% 2019-07-12
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,03% 12 752 447 5,03% 2019-03-29
AXA Polska OFE portfel 3 046 260 1,20% 3 046 260 1,20% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 530 000 0,60% 1 530 000 0,60% 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 489 229 0,58% 1 489 229 0,58% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 464 239 0,57% 1 464 239 0,57% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 2 668 632 1,05% 2 668 632 1,05% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 7 500 000 2,95% 7 500 000 2,95% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 331 704 0,91% 2 331 704 0,91% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 2 509 772 0,98% 2 509 772 0,98% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 700 000 0,27% 700 000 0,27% 2018-12-31
NN OFE portfel 16 100 227 6,34% 16 100 227 6,34% 2018-12-31
NN OFE 13 547 663 5,34% 13 547 663 5,34% 2018-11-09
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 27,32% 69 321 279 27,32% 2018-11-05
Investors TFI SA portfele 85 0,00% 85 0,00% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 1 476 0,00% 1 476 0,00% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 70 932 0,03% 70 932 0,03% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 150 0,00% 150 0,00% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 25 871 0,01% 25 871 0,01% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 78 406 0,03% 78 406 0,03% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 31 882 0,01% 31 882 0,01% 2018-06-30
OFE Pocztylion portfel 699 000 0,28% 699 000 0,28% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 664 000 0,26% 664 000 0,26% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 400 800 0,16% 400 800 0,16% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 250 000 0,10% 250 000 0,10% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 158 589 0,06% 158 589 0,06% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 128 135 0,05% 128 135 0,05% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 89 214 0,04% 89 214 0,04% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 77 000 0,03% 77 000 0,03% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 85 000 0,03% 85 000 0,03% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 73 139 0,03% 73 139 0,03% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 49 200 0,02% 49 200 0,02% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 44 323 0,02% 44 323 0,02% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 43 272 0,02% 43 272 0,02% 2017-12-31
Altus SA portfele 25 000 0,01% 25 000 0,01% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 35 417 0,01% 35 417 0,01% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 2 697 000 1,06% 2 697 000 1,06% 2017-12-31
NN OFE portfel 4 538 000 1,79% 4 538 000 1,79% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 348 000 0,93% 2 348 000 0,93% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 7 493 000 2,95% 7 493 000 2,95% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 299 000 0,51% 1 299 000 0,51% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 249 000 0,49% 1 249 000 0,49% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 814 000 0,32% 814 000 0,32% 2017-12-31
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Tollerton Investments Ltd. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,16% 63 828 407 25,16% 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,54% 250 000 000 98,54% 2017-07-27
Ogółem 253 708 444 100,00% 253 708 444 100,00% 2017-07-27
Ogółem 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-05-04 2020-05-12 1,05265 1,65 PLN -
2019-05-02 2019-05-10 1,06197 1,45 PLN -
2018-05-02 2018-05-10 1,08558 2,57 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-03-22 2020-04-07 - ZWZ: podział zysku, zmiany w Radzie Dyrektorów, zmiany w statucie
2019-09-22 2019-10-08 - ZWZ: zmiany w Radzie Dyrektorów, zatiwredzenie planu motywacyjnego V3
2018-05-22 2018-06-07 - NWZ: zmiany w statucie
2018-05-22 2018-06-07 - ZWZ: pokrycie straty

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu 2018-08-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Kuriata Piotr Członek Zarządu 2019-02-01
Noesgaard Mikkel Członek Zarządu 2019-11-01
Szul Marcin Członek Zarządu 2020-07-01
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaeger Nicolas Dyrektor 2020-11-18
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21
Libicki Dominik Dyrektor 2019-10-08
Lombardini Maxime Dyrektor 2020-11-18
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 BHW
Perrin Camille Dyrektor 2020-11-18
Reynaud Thomas Dyrektor 2020-11-18
Sharvan Shahrzad Dyrektor 2020-11-18
Thomas Nicolas Dyrektor 2020-11-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szul Marcin Członek Zarządu 2020-07-01
Noesgaard Mikkel Członek Zarządu 2019-11-01
Kuriata Piotr Członek Zarządu 2019-02-01
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu 2018-08-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21 2020-06-30
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01 2018-08-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01 2018-12-31
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01 2018-12-31
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01 2019-01-31
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01 2019-01-31
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 2 662
2017 0 2 600
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.