Notowania spółki

Play Communications (PLY)

LU1642887738

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 19,06 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 18,25 16,25 21,40 25,90 34,00 -
zmiana 4,44% 17,29% -10,93% -26,41% -43,94% -
WIG (zmiana) -1,68% 2,21% 0,58% -1,41% -6,81% 10,41%
Na tle WIG (pp) 6,12 15,09 -11,52 -24,99 -37,13 -
mWIG40TR (zmiana) -0,91% 2,58% 0,79% -10,23% -12,93% 34,75%
Na tle mWIG40TR (pp) 5,35 14,71 -11,73 -16,18 -31,01 -
WIG30TR (zmiana) -1,98% 2,62% 1,63% 1,73% -4,12% 14,39%
Na tle WIG30TR (pp) 6,42 14,68 -12,56 -28,14 -39,83 -
WIG30 (zmiana) -1,98% 2,56% 0,87% -0,15% -6,28% -0,73%
Na tle WIG30 (pp) 6,42 14,73 -11,81 -26,26 -37,66 -
WIG-Poland (zmiana) -1,68% 2,27% 0,59% -1,44% -6,93% 10,20%
Na tle WIG-Poland (pp) 6,12 15,03 -11,52 -24,97 -37,01 -
WIG-TELKOM (zmiana) -0,20% 2,59% -1,04% -10,17% -16,53% -39,92%
Na tle WIG-TELKOM (pp) 4,64 14,70 -9,89 -16,24 -27,41 -
mWIG40 (zmiana) -0,91% 2,58% 0,79% -11,74% -15,64% 16,61%
Na tle mWIG40 (pp) 5,35 14,71 -11,73 -14,67 -28,30 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 4 835 682 942,64
Free float 41,88%
Liczba akcji 253 708 444
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 835 682 942,64
Liczba akcji: 253 708 444
Liczba głosów na WZA: 253 708 444
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147 467 914
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,12%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147 467 914
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,12%
Free float: 41,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 253 708 444 (100,00%) 253 708 444 (100,00%)
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 (27,32%) 69 321 279 (27,32%) PLY
Tollerton Investments Limited 64 598 972 (25,46%) 64 598 972 (25,46%) PLY
Nationale-Nederlanden OFE 13 547 663 (5,34%) 13 547 663 (5,34%) RFK, ATT, BFT, IND, ZEP, LVC, EMT, PLY, ABE, MNI, IZB, MAB, MSP, MDG, SLV, TIM, LEN, PEP, ATD, KGL, PGO, AML, APR, PRT, BTM, STL, GPR, MVP, ZMT, SGN, CLE, ENT, NFT, DCR, LTX, HRS, MCR, PZU, PKO, PWX, CNG, KGH, ATR, GKI, CCC, ERB, BAH, MON, CAR, MGT, FRO, FMF, AGO, PEO, CDR, MBK, TRN, ALR, TPE, BKM, BRS, ACG, ATG, TAR, UNI, KRU, PFL, SNK, SWG, EAT, RWL, ART, VST, KTY, ECH, MIL, QRS, LBT, SKH, RDL, CIE, BBD, FTE, ORB, TEN, MPH, POZ, TOR, PKP, NWG, MNC, LCC, LTS, 08N, QMK, BDX, ELB, LRQ, RBW, PKN, AMC, CDC, WWL, INP, RON, PSW, CMP, PND, ACP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 538 325 - - 253 708 444 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 3 170 119 - 36,00 253 170 119 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 250 000 000 - - 250 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE 13 547 663 5,34% 13 547 663 5,34% 2018-11-09
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 27,32% 69 321 279 27,32% 2018-11-05
Santander TFI SA portfele 25 871 0,01% 25 871 0,01% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 852 401 0,34% 852 401 0,34% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 31 882 0,01% 31 882 0,01% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 70 932 0,03% 70 932 0,03% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 78 406 0,03% 78 406 0,03% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 150 0,00% 150 0,00% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 85 0,00% 85 0,00% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 1 476 0,00% 1 476 0,00% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
PKO BP Bankowy OFE portfel 664 000 0,26% 664 000 0,26% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 400 800 0,16% 400 800 0,16% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 250 000 0,10% 250 000 0,10% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 158 589 0,06% 158 589 0,06% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 128 135 0,05% 128 135 0,05% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 89 214 0,04% 89 214 0,04% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 77 000 0,03% 77 000 0,03% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 85 000 0,03% 85 000 0,03% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 73 139 0,03% 73 139 0,03% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 49 200 0,02% 49 200 0,02% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 44 323 0,02% 44 323 0,02% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 43 272 0,02% 43 272 0,02% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 7 493 000 2,95% 7 493 000 2,95% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 538 000 1,79% 4 538 000 1,79% 2017-12-31
AXA OFE portfel 2 697 000 1,06% 2 697 000 1,06% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 348 000 0,93% 2 348 000 0,93% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 299 000 0,51% 1 299 000 0,51% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 1 249 000 0,49% 1 249 000 0,49% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 894 379 0,35% 894 379 0,35% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 814 000 0,32% 814 000 0,32% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 789 000 0,31% 789 000 0,31% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 699 000 0,28% 699 000 0,28% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 25 000 0,01% 25 000 0,01% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 34 478 0,01% 34 478 0,01% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 35 417 0,01% 35 417 0,01% 2017-12-31
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,16% 63 828 407 25,16% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-11
Tollerton Investments Limited 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Ogółem 253 708 444 100,00% 253 708 444 100,00% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,54% 250 000 000 98,54% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03
Ogółem 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-05-02 2018-05-10 1,08558 2,57 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-22 2018-06-07 - NWZ: zmiany w statucie
2018-05-22 2018-06-07 - ZWZ: pokrycie straty

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu 2018-08-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karagiannis Ioannis Przewodniczący RN 2017-06-21
Billis Vasileios Dyrektor 2017-06-21
Bourlas Rouben Dyrektor 2018-07-25
Cetin Serdar Dyrektor 2017-06-21
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21
McInroy Bruce Dyrektor 2017-06-21
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 BHW
Tillieux Patrick Dyrektor 2017-06-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Harion, Jean-Marc Prezes Zarządu 2018-08-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01 2019-01-31
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01 2018-08-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01 2018-12-31
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01 2018-12-31
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 2 600