Notowania spółki

Investment Friends (IFS)

EE3100143033

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,4000 0,3720 0,3320 0,3200 0,3300 -
zmiana 0,00% 7,53% 20,48% 25,00% 21,21% -
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 600 000,00
Free float 46,91%
Liczba akcji 9 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 600 000,00
Liczba akcji: 9 000 000
Liczba głosów na WZA: 9 000 000
Kapitał akcyjny: 3 240 000,00
Cena nominalna akcji: 0,36
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 777 950
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,09%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 777 950
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,09%
Free float: 46,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 9 000 000 (100,00%) 9 000 000 (100,00%)
Patro Invest OU 4 777 950 (53,09%) 4 777 950 (53,09%) IFC, DIN, FON, IFR, ATS, EKP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana wartości nominalnej akcji 2018-01-03 - 0,36 - 9 000 000 3 240 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-26
-
połączenie z Investment Friends 1 Polska Akciova spolecnost 2018-01-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-26
-
zmiana firmy z Investment Friends SA na Investment Friends SE 2018-01-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-02-26
-
obniżenie kapitału 2018-01-03 - 1,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
scalenie akcji 2:1 2017-07-12 - 1,60 - 9 000 000 14 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-11
-
seria B - subskrypcja prywatna 2016-08-31 7 230 500 0,80 0,80 18 000 000 14 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-19
2017-01-27
podział przez wydzielenie 2015-05-15 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-03-30
-
obniżenie kapitału 2014-07-30 -1 600 000 0,80 - 10 769 500 8 615 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-06
-
scalenie akcji 4:1 2014-10-29 - 0,80 - 12 369 500 9 895 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-11-18
-
obniżenie kapitału 2014-07-30 -6 400 000 0,20 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:5 2014-06-09 - 0,20 - 49 478 000 9 895 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-03
-
zmiana firmy z Budvar Centrum SA na Investment Friends SA 2014-06-09 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-03
-
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-14 7 421 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-14 1 600 000 1,00 15,00 9 895 600 9 895 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-06-26
2007-07-11
split 1:100 2006-12-14 - 1,00 - 8 295 600 8 295 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C 2004-12-30 80 456 100,00 - 82 956 8 295 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2005-01-13
2007-07-11
seria B 2004-07-30 1 500 100,00 - 2 500 250 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
-
2007-07-11
seria A - akcje założycielskie - 1 000 100,00 100,00 1 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
1997-03-24
2007-07-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest OU 4 777 950 53,09% 4 777 950 53,09% 2020-10-08
Patro Invest OU NWZ 3 135 398 34,84% 3 135 398 34,84% 2018-11-19
Patro Invest sp. z o.o. 38 166 0,42% 38 166 0,42% 2018-04-26
Patro Invest OU 3 097 232 34,41% 3 097 232 34,41% 2018-04-25
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-11
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 6 154 500 68,38% 6 154 500 68,38% 2018-02-26
Ogółem 9 000 000 100,00% 9 000 000 100,00% 2018-02-26
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 476 661 2,65% 476 661 2,65% 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 6 154 500 34,19% 6 154 500 34,19% 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 11 879 794 66,00% 11 879 794 66,00% 2017-01-12
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 1 827 990 10,16% 1 827 990 10,16% 2016-12-19
DAMF Invest SA 11 879 794 66,00% 11 879 794 66,00% 2016-12-19
Ogółem 18 000 000 100,00% 18 000 000 100,00% 2016-12-19
DAMF Invest SA WZA 5 769 115 32,05% 5 769 115 32,05% 2016-12-19
DAMF Invest SA WZA 5 769 115 53,56% 5 769 115 53,56% 2015-12-21
DAMF Invest SA 5 764 845 53,52% 5 764 845 53,52% 2015-06-29
DAMF Invest SA 5 658 058 52,53% 5 658 058 52,53% 2015-02-12
Ogółem 10 769 500 100,00% 10 769 500 100,00% 2015-02-06
Investment Friends SE 0 0,00% 0 0,00% 2015-02-06
DAMF Invest SA 6 931 134 64,35% 6 931 134 64,35% 2015-02-06
Ogółem 12 369 500 100,00% 12 369 500 100,00% 2014-11-18
Investment Friends SE 1 600 000 12,93% 0 0,00% 2014-11-18
DAMF Invest SA 6 931 134 56,03% 6 931 134 64,35% 2014-11-18
DAMF Invest SA 27 724 535 56,03% 27 724 535 64,35% 2014-10-02
DAMF Invest SA 26 862 115 54,29% 26 862 115 62,35% 2014-09-29
DAMF Invest SA 26 343 828 53,24% 26 343 828 61,15% 2014-09-26
DAMF Invest SA 25 669 952 51,88% 25 669 952 59,58% 2014-09-24
DAMF Invest SA 37 156 820 75,09% 37 156 820 86,25% 2014-09-01
DAMF Invest SA 36 306 820 73,37% 36 306 820 84,28% 2014-08-28
Investment Friends SE 6 400 000 12,93% 0 0,00% 2014-07-24
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 423 645 0,85% 423 645 0,85% 2014-07-23
DAMF Invest SA 35 556 820 71,86% 35 556 820 71,86% 2014-07-23
DAMF Invest SA 35 556 820 71,86% 35 556 820 82,54% 2014-07-23
Ogółem 49 478 000 100,00% 49 478 000 100,00% 2014-07-03
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA i Sky–Tech sp. z o.o. 35 556 820 71,86% 35 556 820 71,86% 2014-07-03
DAMF Invest SA 36 306 820 73,37% 36 306 820 84,28% 2014-07-03
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 7 111 364 71,86% 7 111 364 71,86% 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA i Sky–Tech sp. z o.o. 7 111 364 70,99% 7 111 364 70,99% 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 9 089 229 91,85% 9 089 229 91,85% 2014-05-14
DAMF Invest SA 9 089 229 91,00% 9 089 229 91,00% 2014-05-06
DAMF Invest SA 9 089 229 91,85% 9 089 229 91,85% 2014-05-06
UMT sp. z o.o. poprzez Sky-Tech sp. z o.o, 0 0,00% 0 0,00% 2014-04-30
Trzciński Marek 0 0,00% 0 0,00% 2014-04-30
UMT sp. z o.o. poprzez Sky-Tech sp. z o.o, 9 004 500 90,99% 9 004 500 90,99% 2014-04-14
Trzciński Marek 43 066 0,43% 43 066 0,43% 2014-04-09
Trzciński Marek wraz z UMT sp. z o.o. 9 004 796 90,99% 9 004 796 90,99% 2014-03-21
Trzcińska Urszula 0 0,00% 0 0,00% 2014-03-21
Trzciński Marek 8 544 796 86,34% 8 544 796 86,34% 2014-01-30
Trzciński Marek 8 333 109 84,21% 8 333 109 84,21% 2014-01-20
Trzcińska Urszula 450 000 4,54% 450 000 4,54% 2012-11-12
Trzciński Marek 7 845 600 79,28% 7 845 600 79,28% 2012-09-20
Trzcińska Urszula 0 0,00% 0 0,00% 2012-09-20
Trzciński Marek 7 395 600 74,73% 7 395 600 74,73% 2007-05-28
Trzcińska Helena 450 000 4,54% 450 000 4,54% 2007-05-28
Trzcińska Urszula 450 000 4,54% 450 000 4,54% 2007-05-28
Ogółem 9 895 600 100,00% 9 895 600 100,00% 2007-05-28
Trzciński Marek 7 395 600 89,15% 7 395 600 89,15% 2006-12-14
Trzcińska Urszula 450 000 5,42% 450 000 5,42% 2006-12-14
Trzcińska Helena 450 000 5,42% 450 000 5,42% 2006-12-14
Ogółem 8 295 600 100,00% 8 295 600 100,00% 2006-12-14

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-11-18 2020-12-04 - ZWZ: zmiany w statucie, zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych
2020-06-09 2020-06-25 - NWZ: zmiany w statucie
2020-05-11 2020-05-27 - NWZ: zmiany w statucie
2020-03-04 2020-03-20 - NWZ:
2020-02-04 2020-02-20 - NWZ: wybór audytora
2019-12-23 2020-01-08 - ZWZ: podział zysku
2019-11-23 2019-12-09 - ZWZ: podział zysku
2019-06-22 2019-07-08 - NWZ: ustalenie standardu sprawozdawczości finansowej, wybór audytora
2019-05-22 2019-06-07 - NWZ: zgoda na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki
2019-04-27 2019-05-13 - NWZ: zmiany w statucie
2019-04-23 2019-05-09 - NWZ: przerwa w obradach do 2019-05-17, wybór audytora
2019-03-20 2019-04-05 - NWZ: wybór audytora
2018-11-03 2018-11-19 - NWZ: przerwa w obradach do 2018-12-03, zmiany w statucie

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gujgo Agnieszka Prezes Zarządu 2014-11-01 DIN, IFC, PIW

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Patrowicz Damian Przewodniczący RN 2018-05-30 DIN, ATS, FON, PIW, EKP
Patrowicz Mariusz Przewodniczący RN 2014-04-30 EKP
Patrowicz Małgorzata Sekretarz RN 2018-05-30 DIN, ATS, FON, IFC, EKP
Hetkowski Wojciech Członek RN 2014-06-10 DIN, ATS, FON, IFC, EKP
Kajkowska Anna Członek RN 2014-06-10 EKP
Koralewski Jacek Członek RN 2017-04-27 DIN, FON, IFC, EKP
Michalec Michał Członek RN 2014-04-30
Słupska Katarzyna Członek RN 2014-04-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gujgo Agnieszka Prezes Zarządu 2014-11-01 3000-01-01 DIN, IFC, PIW
Koralewski Jacek Prezes Zarządu 2014-04-30 2014-10-31
Błasik Artur Członek Zarządu 2007-10-04 2008-08-20
Skrzypiec Maria Członek Zarządu 2007-10-04 2012-02-23
Trzciński Marek Prezes Zarządu 1000-01-01 2014-04-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 0
2017 1 0
2016 0 0
2015 0 0
2014 1 0
2013 288 0
2011 331 0
2010 298 0
2009 289 0
2008 261 0
2007 205 0
2006 139 0
2005 131 0
2004 87 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.