REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Impel (IPL)

PLIMPEL00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 7,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 8,0000 7,6000 5,9000 7,4000 5,7000 29,7900
zmiana -6,25% -1,32% 27,12% 1,35% 31,58% -74,82%
InvestorMS (zmiana) 2,47% 3,66% 30,23% 1,79% -1,62% 6,55%
Na tle InvestorMS (pp) -8,72 -4,97 -3,11 -0,44 33,20 -81,37

Dane rynkowe

Kapitalizacja 96 488 827,50
Free float 13,73%
Liczba akcji 12 865 177
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,29
C / Z 6,36

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 96 488 827,50
Liczba akcji: 12 865 177
Liczba głosów na WZA: 17 865 177
Kapitał akcyjny: 64 325 885,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 099 255
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,71%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 100 901
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,43%
Free float: 15,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 12 865 177 (100,00%) 17 865 177 (100,00%)
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s., w porozumieniu 4 989 195 (38,00%) 7 889 195 (44,00%) IPL
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s.,w porozumieniu 3 415 336 (26,00%) 5 516 982 (30,00%) IPL
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 506 985 (11,71%) 1 506 985 (8,43%) NWG, ABE, AML, ENE, DCR, NET, WLC_1, IPE, OBL, KRU, KTY, MIL, DVL, AGO, VRG, MDG, MSP, RMK, PRM, MCR, OTM, MNC, SNK, APR, GTC, MSW, SPN, IPL, KGN, ZEP, TRK, PCE
Fedha sp. z o.o. w porozumieniu 1 187 739 (9,00%) 1 187 739 (6,00%) IPL

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Impel Agile SA 2020-02-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie transgraniczne z TMSI Partners S.a r.l. 2016-10-12 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-16
-
seria E - subskrypcja prywatna 2012-09-11 713 715 5,00 25,00 12 865 177 64 325 885,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-25
2012-09-15
2012-10-24
obniżenie kapitału 2010-06-28 -3 000 000 5,00 - 12 151 462 60 757 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-09-17
-
zmiana numeracji akcji 2010-02-15 - 5,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-05-26
-
realizacja oferty menedżerskiej - 10 000 5,00 - 15 151 462 75 757 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-03-10
-
realizacja oferty menedżerskiej - 14 000 5,00 - 15 141 462 75 707 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-11-22
2007-11-30
realizacja oferty menedżerskiej - 50 000 5,00 - 15 127 462 75 637 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-05
2007-09-27
realizacja oferty menedżerskiej - 39 000 5,00 - 15 077 462 75 387 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-08-30
2007-08-02
umorzenie akcji 2004-01-05 -1 461 538 5,00 26,00 15 038 462 75 192 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-09-09
-
seria F - oferta menedżerska 2003-07-09 500 000 5,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
-
-
seria E - oferta pracownicza 2003-07-09 200 000 5,00 13,00 16 500 000 82 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
2004-01-13
2005-01-10
seria D - subskrypcja publiczna 2003-07-09 6 000 000 5,00 26,00 16 300 000 81 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
2003-10-23
2003-11-14
seria C - aport: przedsiębiorstwo s.j. Impel 1999-06-22 10 000 000 5,00 5,00 10 300 000 51 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
1999-07-01
-
zmiana firmy z Tel-Eko SA na Impel SA 1998-10-06 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
1998-10-16
-
seria B 1992-11-27 100 000 5,00 5,00 300 000 1 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
-
2003-11-14
seria A - przekształcenie PP Tel-Eko w SA 1990-12-20 200 000 5,00 5,00 200 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-09-12
1999-01-14
2003-11-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Fedha sp. z o.o. 1 187 739 9,23% 1 187 739 6,65% 2019-09-10
Fedha sp. z o.o. w porozumieniu 1 187 739 9,00% 1 187 739 6,00% 2019-09-10
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2019-09-10
OFE Pocztylion portfel 35 000 0,27% 35 000 0,19% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 506 985 11,71% 1 506 985 8,43% 2018-12-31
NN OFE portfel 242 985 1,88% 242 985 1,36% 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 227 175 9,54% 1 227 175 6,87% 2018-12-11
Altus TFI SA portfele 30 693 0,24% 30 693 0,17% 2018-12-11
Altus TFI SA portfele 1 392 863 10,83% 1 392 863 7,80% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 202 216 1,57% 202 216 1,13% 2018-06-30
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 1 393 463 10,83% 1 393 463 7,80% 2017-06-09
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 020 333 7,93% 1 020 333 5,71% 2016-09-15
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s. 4 989 195 38,78% 7 889 195 44,16% 2016-07-19
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s., w porozumieniu 4 989 195 38,00% 7 889 195 44,00% 2016-07-19
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 1 506 000 11,71% 1 506 000 8,43% 2016-06-13
Dzik Grzegorz wraz z Nutit a.s. 4 928 572 38,30% 7 828 587 43,82% 2015-06-24
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s.,w porozumieniu 3 415 336 26,00% 5 516 982 30,00% 2015-06-23
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s. 3 415 336 26,54% 5 516 982 30,88% 2015-06-23
Biegaj Józef 3 635 336 28,25% 5 735 336 32,10% 2014-12-30
Biegaj Józef przez Trade Bridge Czechy a.s. 3 635 336 28,00% 5 735 336 32,00% 2014-12-30
Dzik Grzegorz 4 928 572 38,30% 7 828 587 43,82% 2014-12-30
Biegaj Józef przez Birmat Ltd. 3 786 982 29,43% 5 936 982 33,23% 2014-07-25
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 4 939 195 38,39% 7 789 195 43,59% 2013-01-25
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 5 139 195 39,94% 7 989 195 44,71% 2012-10-08
Biegaj Józef przez Birmat Ltd. 3 508 255 27,26% 5 658 255 31,67% 2012-09-18
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 863 272 6,71% 863 272 4,83% 2012-09-18
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 5 090 907 39,57% 7 940 907 44,44% 2012-09-18
Dzik Jakub 0 0,00% 0 0,00% 2012-09-18
Dzik Jakub 53 000 0,41% 53 000 0,29% 2012-09-18
Ogółem 12 865 177 100,00% 17 865 177 100,00% 2012-09-18
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 863 272 7,10% 863 272 5,03% 2012-08-03
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 852 826 7,01% 852 826 4,97% 2012-08-02
Biegaj Józef przez Birmat Ltd. 3 508 255 28,87% 5 658 255 32,98% 2012-07-30
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 5 090 907 41,89% 7 940 907 46,29% 2012-07-27
Dzik Grzegorz przez PrajJa Holding 5 037 907 40,99% 7 887 907 45,00% 2012-07-25
Biegaj Józef przez Birmat Holding 3 508 255 28,00% 5 658 255 32,00% 2012-07-25
Dzik Jakub 53 000 0,43% 53 000 0,30% 2011-09-30
Biegaj Józef 3 508 255 28,87% 5 658 255 32,98% 2010-12-15
Impel SA zakup akcji własnych 0 0,00% 0 0,00% 2010-09-17
Biegaj Józef 3 800 555 31,27% 5 950 555 34,69% 2010-09-17
Ogółem 12 151 462 100,00% 17 151 462 100,00% 2010-09-17
Dzik Jakub 49 886 0,41% 49 886 0,29% 2010-09-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 41,45% 7 887 907 45,98% 2010-09-17
Rembikowski Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 2009-11-16
Dzik Jakub 49 886 0,32% 49 886 0,29% 2009-09-11
Dzik Jakub 130 294 0,85% 130 294 0,75% 2009-08-27
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 002 699 5,99% 1 002 699 5,00% 2009-08-27
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 002 699 6,61% 1 002 699 5,84% 2009-04-07
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 014 759 6,69% 1 014 759 5,91% 2009-04-06
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2009-02-26
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 1 198 659 7,91% 1 198 659 6,98% 2009-02-03
Rembikowski Wojciech 514 0,00% 514 0,00% 2009-02-02
Impel SA zakup akcji własnych 3 000 000 19,80% 0 0,00% 2009-02-02
Pioneer Pekao IM SA w imieniu Pioneer Pekao TFI SA 994 763 6,56% 994 763 4,93% 2008-11-13
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 2 013 976 13,29% 2 013 976 9,99% 2008-11-12
Pioneer Pekao IM SA w imieniu Pioneer Pekao TFI SA 1 014 763 6,69% 1 014 763 5,03% 2008-11-12
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 2 083 976 13,75% 2 083 976 10,34% 2008-11-11
Rembikowski Wojciech 14 343 0,09% 14 343 0,07% 2008-08-13
Rembikowski Wojciech 14 343 0,09% 14 343 0,07% 2008-08-13
Rembikowski Wojciech 14 343 0,09% 14 343 0,07% 2008-08-13
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. 1 171 701 7,00% 1 171 701 5,00% 2008-03-10
Ogółem 15 151 462 100,00% 20 151 462 100,00% 2008-03-10
Trigon Active Alpha Fund wraz z Trigon Central and Eastern European Fund 2 051 842 13,55% 2 051 842 10,18% 2008-01-11
Trigon Active Alpha Fund 2 001 842 13,22% 2 001 842 9,93% 2008-01-10
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,27% 7 887 907 39,16% 2007-11-22
Pioneer Pekao IM SA w imieniu Pioneer Pekao TFI SA 1 964 708 12,97% 1 964 708 9,75% 2007-11-22
Biegaj Józef 3 800 555 25,10% 5 950 555 29,54% 2007-11-22
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,73% 1 171 701 5,81% 2007-11-22
Ogółem 15 141 462 100,00% 20 141 462 100,00% 2007-11-22
Trigon Active Alpha Fund 1 023 626 6,76% 1 023 626 5,08% 2007-11-22
Pioneer Pekao IM SA 1 964 708 12,98% 1 964 708 9,76% 2007-11-21
Pioneer Pekao IM SA 2 061 930 13,63% 2 061 930 10,24% 2007-10-11
Trigon Active Alpha Fund 1 023 626 6,76% 1 023 626 5,08% 2007-10-01
Trigon Active Alpha Fund 1 001 550 6,62% 1 001 550 4,97% 2007-09-30
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,30% 7 887 906 39,18% 2007-09-27
Ogółem 15 127 462 100,00% 20 127 462 100,00% 2007-09-27
Pioneer Pekao IM SA 2 463 702 16,28% 2 463 702 12,24% 2007-09-27
Biegaj Józef 3 800 555 25,12% 5 950 555 29,56% 2007-09-27
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,74% 1 171 701 5,82% 2007-09-27
Ogółem 15 077 462 100,00% 20 077 462 100,00% 2007-08-02
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,77% 1 171 701 5,83% 2007-08-02
Pioneer Pekao IM SA 2 463 702 16,34% 2 463 702 12,27% 2007-08-02
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,41% 7 887 906 39,28% 2007-08-02
Biegaj Józef 3 800 555 25,20% 5 950 555 29,63% 2007-08-02
Pioneer Pekao IM SA 2 463 702 16,38% 2 463 702 12,29% 2007-07-23
Pioneer Pekao IM SA 1 041 645 6,92% 1 041 645 5,19% 2007-06-28
Pioneer Pekao IM SA 2 106 078 14,00% 2 106 078 10,51% 2007-06-28
Pioneer Pekao IM SA 2 056 593 13,67% 2 056 593 10,26% 2007-06-05
Merrill Lynch Investment Managers Group Ltd. z podmiotami zależnymi 1 171 701 7,79% 1 171 701 5,84% 2005-10-12
Pioneer Pekao IM SA 1 074 422 7,14% 1 074 422 5,36% 2004-09-13
Ogółem 15 038 462 100,00% 20 038 462 100,00% 2004-09-09
Dzik Grzegorz 5 037 907 33,50% 7 887 906 39,36% 2004-09-09
Impel SA rejestracja umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2004-09-09
Biegaj Józef 3 800 555 25,27% 5 950 555 29,69% 2004-09-09
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 1 074 422 6,51% 1 074 422 5,36% 2004-07-20
Markiewicz Grzegorz 4 000 0,02% 4 000 0,01% 2004-07-16
Pioneer Pekao IM SA zarządzanie aktywami 1 084 063 6,57% 1 084 063 5,04% 2004-05-26
Impel SA w celu umorzenia 1 461 538 8,85% 0 0,00% 2004-03-17
Biegaj Józef 3 800 555 23,03% 5 950 555 27,67% 2004-03-17
Dzik Grzegorz 5 037 907 30,53% 7 887 906 36,68% 2004-03-17
Ogółem 16 500 000 100,00% 21 500 000 100,00% 2004-02-10
Biegaj Józef 4 429 016 26,84% 6 579 016 30,60% 2004-02-10
Dzik Grzegorz 5 870 984 35,58% 8 720 984 40,56% 2004-02-10
Dzik Grzegorz 5 870 984 35,58% 11 570 984 43,66% 2004-01-13
Biegaj Józef 4 429 016 26,84% 8 729 016 32,93% 2004-01-13
Ogółem 16 500 000 100,00% 26 500 000 100,00% 2004-01-13
Dzik Grzegorz 5 870 984 36,01% 11 570 984 43,99% 2003-10-23
Ogółem 16 300 000 100,00% 26 300 000 100,00% 2003-10-23
Biegaj Józef 4 429 016 27,17% 8 729 016 33,19% 2003-10-23
Ogółem 10 300 000 0,00% 20 300 000 0,00% 1999-07-01
Biegaj Józef 4 429 016 43,00% 8 729 016 43,00% 1999-07-01
Dzik Grzegorz 5 870 984 56,99% 11 570 984 56,99% 1999-07-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-07-04 2016-07-18 1,04545 1,00 PLN -
2015-06-30 2015-07-17 1,05093 1,50 PLN -
2013-08-05 2013-08-22 1,04960 1,50 PLN -
2012-08-14 2012-08-30 1,05545 1,50 PLN -
2011-06-06 2011-06-20 1,05983 2,00 PLN -
2010-07-15 2010-07-30 1,05085 1,50 PLN -
2009-07-15 2009-07-30 1,03108 0,41 PLN -
2007-06-01 2007-06-22 1,00663 0,27 PLN -
2006-06-09 2006-06-30 1,04396 0,68 PLN -
2004-07-12 2004-07-30 1,01325 0,34 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2010-11-02 - - - - 3 000 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-27 2020-07-13 - ZWZ: podział zysku
2019-06-01 2019-06-17 - ZWZ: podział zysku
2018-10-21 2018-11-06 - NWZ: zmiany w RN
2018-05-28 2018-06-13 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-10-31 2017-11-16 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-24 2017-06-09 - WZA: podział zysku
2017-03-14 2017-03-30 - NWZA: zgody na zawarcie umów poręczenia
2016-09-26 2016-10-12 - nWZA: połączenie transagraniczne z TMSI Partners S.a.r.l.
2016-05-28 2016-06-13 - WZA: podział zysku
2015-04-09 ZWZ 2015-04-25, godzina 10:00:00
2014-07-26 NWZ 2014-08-11, godzina 10:00:00
2014-06-12 ZWZ 2014-06-28, godzina 10:00:00
2013-10-14 NWZ 2013-10-30, godzina 11:00:00
2013-06-13 ZWZ 2013-06-29, godzina 10:00:00
2012-06-07 ZWZ 2012-06-23, godzina 10:00:00
2011-08-21 NWZ 2011-09-06, godzina 12:00:00
2011-05-02 ZWZ 2011-05-18, godzina 12:00:00
2011-02-22 NWZ 2011-03-10, godzina 12:00:00
2010-06-12 ZWZ 2010-06-28, godzina 12:00:00
2010-01-30 NWZ 2010-02-15, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dzik Grzegorz Prezes Zarządu 2006-05-26 TIM
Chudobska Monika Członek Zarządu 2016-02-26
Dzik Jakub Członek Zarządu 2016-03-01 GWR, VTG
Popławski Dawid Członek Zarządu 2019-06-27
Rembikowski Wojciech Członek Zarządu 2007-07-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Forlicz Stefan Przewodniczący RN 2017-06-09
Kaleta Andrzej Przewodniczący RN 2017-12-16
Malinowski Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2014-08-11 OTS
Biegaj Józef Sekretarz RN 2014-08-11
Urbańczyk Piotr Członek RN 2008-05-19 KRI
Więckowski Tadeusz Członek RN 2018-11-06

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Popławski Dawid Członek Zarządu 2019-06-27 3000-01-01
Greber Mirosław Członek Zarządu 2017-04-01 2019-06-17 GWR
Dzik Bogdan Członek Zarządu 2016-03-01 2017-07-12
Dzik Jakub Członek Zarządu 2016-03-01 3000-01-01 GWR, VTG
Dzik Bogdan Członek Zarządu 2016-02-26 2016-02-29
Chudobska Monika Członek Zarządu 2016-02-26 3000-01-01
Czajka Danuta Wiceprezes Zarządu 2015-04-25 2016-02-29
Dzik Jakub Członek Zarządu 2013-05-15 2016-02-29 GWR, VTG
Czajka Danuta Członek Zarządu 2009-07-01 2015-04-24
Rembikowski Wojciech Członek Zarządu 2007-07-01 3000-01-01
Dzik Grzegorz Prezes Zarządu 2006-05-26 3000-01-01 TIM
Biegaj Józef Wiceprezes Zarządu 2005-09-12 2014-08-10
Sobolewska Dagmara Wiceprezes Zarządu 2005-03-22 2005-09-30
Markiewicz Grzegorz Członek Zarządu 1000-01-01 2004-12-14
Laufer Edward Członek Zarządu 1000-01-01 2007-07-01 VTG
Dzik Bogdan Członek Zarządu 1000-01-01 2006-01-04
Czechowski-Jamroziński Waldemar Członek Zarządu 1000-01-01 2004-04-05
Borkowski Sławomir Członek Zarządu 1000-01-01 2006-12-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 248 0
2017 174 16 160
2016 212 14 690
2015 226 13 215
2014 202 13 559
2013 236 14 062
2011 224 12 511
2010 224 14 425
2009 226 15 099
2008 238 10 659
2007 288 17 787
2006 360 21 638
2004 8 663 20 555
2003 8 315 18 902
2002 8 756 18 391
2001 6 579 15 343
2000 11 714 11 777
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA