REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Idea Bank (IDA)

PLIDEAB00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,52 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,44 2,38 3,46 7,44 21,00 -
zmiana 3,28% 5,88% -27,17% -66,13% -88,00% -
WIG (zmiana) 0,50% 4,19% 5,70% 4,24% -11,25% 15,08%
Na tle WIG (pp) 2,78 1,69 -32,86 -70,37 -76,75 -
sWIG80TR (zmiana) 0,40% 4,93% -1,20% -12,47% -24,12% -13,28%
Na tle sWIG80TR (pp) 2,88 0,96 -25,96 -53,66 -63,88 -
WIG-Poland (zmiana) 0,48% 4,20% 5,82% 4,37% -11,43% 15,21%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,79 1,68 -32,99 -70,50 -76,57 -
InvestorMS (zmiana) 0,58% 5,51% 0,70% -6,48% -21,23% 4,35%
Na tle InvestorMS (pp) 2,70 0,38 -27,87 -59,65 -66,77 -
WIG-BANKI (zmiana) 0,10% 2,98% 4,32% 5,23% -14,59% -8,80%
Na tle WIG-BANKI (pp) 3,18 2,91 -31,49 -71,35 -73,41 -
sWIG80 (zmiana) 0,40% 4,93% -2,17% -13,70% -27,45% -23,41%
Na tle sWIG80 (pp) 2,88 0,96 -25,00 -52,43 -60,55 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 197 572 992,12
Free float 25,60%
Liczba akcji 78 401 981
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,11
C / Z -0,53

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 200 709 071,36
Liczba akcji: 78 401 981
Liczba głosów na WZA: 79 453 181
Kapitał akcyjny: 156 803 962,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58 332 540
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,40%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59 383 740
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,74%
Free float: 25,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 78 401 981 (100,00%) 79 453 181 (100,00%)
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ 58 332 540 (74,40%) 59 383 740 (74,74%) GNB, GNB, MWT, IDA, GTN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria N - oferta menedżerska 2015-01-28 138 000 2,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria M - subskrypcja publiczna 2014-07-12 10 590 884 2,00 24,00 78 401 981 156 803 962,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-13
2015-04-17
2015-04-29
seria L - subskrypcja prywatna - 14 598 541 2,00 - 67 811 097 135 622 194,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-27
2015-04-29
seria K - subskrypcja prywatna - 4 744 526 2,00 - 53 212 556 106 425 112,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-06-18
2015-04-29
seria J - subskrypcja prywatna - 9 794 872 2,00 - 48 468 030 96 936 060,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2015-04-29
seria I - subskrypcja prywatna - 12 028 594 2,00 - 38 673 158 77 346 316,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-06-19
2015-04-29
seria H - subskrypcja prywatna - 8 385 967 2,00 - 26 644 564 53 289 128,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-21
2015-04-29
seria G - subskrypcja prywatna - 8 385 968 2,00 - 18 258 597 36 517 194,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-08-05
2015-04-29
seria F - założycielskie - 1 071 429 2,00 - 9 872 629 19 745 258,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria E - założycielskie - 1 500 000 2,00 - 8 801 200 17 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria D - założycielskie - 2 500 000 2,00 - 7 301 200 14 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria C - założycielskie - 1 250 000 2,00 - 4 801 200 9 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria B - założycielskie - 2 500 000 2,00 - 3 551 200 7 102 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria A - założycielskie - 1 051 200 2,00 - 1 051 200 2 102 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 963 367 1,23% 963 367 1,21% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 8 216 0,01% 8 216 0,01% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 50 743 0,06% 50 743 0,06% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 128 734 0,16% 128 734 0,16% 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 178 374 0,23% 178 374 0,22% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 724 688 0,92% 724 688 0,91% 2018-06-30
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ 58 332 540 74,40% 59 383 740 74,74% 2018-04-24
Getin Noble Bank SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-24
Getin Holding SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-23
LC Corp BV 1 794 103 2,29% 1 794 103 2,26% 2018-03-20
Altus TFI SA portfele 157 392 0,20% 157 392 0,20% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 403 805 1,79% 1 403 805 1,77% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 588 000 2,03% 1 588 000 2,00% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 363 000 0,46% 363 000 0,46% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 953 787 2,49% 1 953 787 2,46% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 28 354 0,04% 28 354 0,04% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 13 196 0,02% 13 196 0,02% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 31 242 0,04% 31 242 0,04% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 402 661 0,51% 402 661 0,51% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 82 160 0,11% 82 160 0,10% 2017-12-31
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84% 7 714 904 9,71% 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 54,43% 43 731 031 55,04% 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 54,43% 42 677 443 53,71% 2017-06-30
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71% 2017-06-30
LC Corp BV 4 834 178 6,17% 4 834 178 6,08% 2017-06-30
Getin Noble Bank SA 4 897 297 6,25% 4 897 297 6,16% 2017-05-17
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,00% 63 352 318 79,00% 2016-12-15
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46% 63 352 318 79,73% 2015-11-26
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46% 62 301 118 78,41% 2015-04-29
Czarnecki Leszek 6 774 329 8,64% 6 774 329 8,52% 2015-04-16
Ogółem 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00% 2015-04-16
LC Corp SA 6 774 329 8,64% 6 774 329 8,52% 2015-04-16
LC Corp SA 6 774 329 8,00% 6 774 329 8,00% 2015-04-16
Getin Holding SA 41 545 749 52,99% 42 596 949 53,61% 2015-04-16
Getin Holding SA 45 712 415 57,99% 46 763 615 57,99% 2015-04-16
Getin Holding SA 45 712 415 58,30% 46 763 615 58,85% 2015-04-16
Getin Holding SA 41 545 749 61,26% 41 545 749 61,26% 2015-03-19
Getin Holding SA 41 545 749 61,26% 42 596 949 61,85% 2015-03-19
Ogółem 67 811 097 100,00% 67 811 097 100,00% 2015-03-19
RB Investcom sp. z o.o. 3 040 045 4,48% 3 040 045 4,41% 2015-03-13
LC Corp SA 6 774 329 9,99% 6 774 329 9,83% 2015-03-13
Czarnecki Leszek 6 774 329 9,99% 6 774 329 9,83% 2015-03-13
Ogółem 67 811 097 100,00% 68 862 297 100,00% 2014-08-27

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-08 2018-04-24 - WZA: podział zysku
2017-10-07 2017-10-23 - NWZA: zmiany w statucie
2017-03-14 2017-03-30 - WZA: podział zysku
2016-10-09 2016-10-25 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-12 2016-06-28 - NWZA: zmiany w statucie
2016-04-02 2016-04-29 - WZA: podział zysku
2016-01-02 2016-01-18 - NWZA: zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pruski Jerzy Prezes Zarządu 2018-11-07
Daniluk Dariusz Członek Zarządu 2018-12-21 RLP
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01
Górski Tomasz Członek Zarządu 2018-02-01
Kubiński Artur Członek Zarządu 2018-08-01
Miałkowski Piotr Członek Zarządu 2018-08-23
Petelewicz Piotr Członek Zarządu 2018-10-15

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czarnecki Leszek Przewodniczący RN 2015-02-27 GTN, OPF, GNB, ERP, GNB
Baliński Remigiusz Wiceprzewodniczący RN 2015-02-27 GTN, GNB
Bielecki Krzysztof Członek RN 2015-01-28
Gabor Artur Członek RN 2015-01-28 SFS, MPY, ORB, ETS_IPO, PLS
Kamiński Piotr Członek RN 2015-06-30 WSE, ALI, SFS, WLT, BDX, PMP
Krawczyk Dariusz Członek RN 2015-06-30 PND
Lubczyńska Izabela Członek RN 2015-01-28 GTN, OPF

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Daniluk Dariusz Członek Zarządu 2018-12-21 RLP
Pruski Jerzy Prezes Zarządu 2018-11-07
Petelewicz Piotr Członek Zarządu 2018-10-15
Grodzicki Rafał Członek Zarządu 2018-09-01
Grodzicki Rafał Członek Zarządu 2018-09-01 2018-12-21
Miałkowski Piotr Członek Zarządu 2018-08-23
Kubiński Artur Członek Zarządu 2018-08-01
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2018-04-25
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2018-04-25 2018-11-07
Górski Tomasz Członek Zarządu 2018-02-01
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2017-10-06
Skwarzec Magdalena Wiceprezes Zarządu 2017-10-06 2018-11-16
Skwarzec Magdalena Wiceprezes Zarządu 2017-10-06
Skwarzec Magdalena Członek Zarządu 2017-10-06
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01
Bury Tobiasz Członek Zarządu 2017-01-01
Bury Tobiasz Wiceprezes Zarządu 2017-01-01
Skrodzka-Książek Aneta Członek Zarządu 2015-07-01
Skrodzka-Książek Aneta Członek Zarządu 2015-07-01 2018-06-25
Makosz Dariusz Członek Zarządu 2013-01-01 2018-06-25
Makosz Dariusz Członek Zarządu 2013-01-01
Szturmowicz Małgorzata Członek Zarządu 2012-01-01 2018-08-23
Syciński Marcin Członek Zarządu 2012-01-01 2017-06-26
Szturmowicz Małgorzata Członek Zarządu 2012-01-01
Augustyniak Jarosław Prezes Zarządu 2010-01-01 2017-10-06
Fajbusiewicz Dominik Członek Zarządu 2010-01-01 2017-10-06

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 3 423
2014 0 4 076
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA