REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Idea Bank (IDA)

PLIDEAB00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,6950 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,6500 2,0150 1,5400 2,4100 2,2100 25,8000
zmiana 1,70% 33,75% 75,00% 11,83% 21,95% -89,55%
WIG (zmiana) 3,38% 0,32% 18,72% -11,85% -14,79% -1,77%
Na tle WIG (pp) -1,68 33,42 56,28 23,67 36,74 -87,79
sWIG80TR (zmiana) 3,22% 7,16% 35,23% 15,72% 21,79% 26,22%
Na tle sWIG80TR (pp) -1,52 26,58 39,77 -3,90 0,16 -115,78
WIG-Poland (zmiana) 1,99% -1,02% 17,25% -12,95% -15,84% -3,42%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,29 34,77 57,75 24,78 37,79 -86,14
InvestorMS (zmiana) 2,47% 3,66% 30,23% 1,79% -1,62% 6,55%
Na tle InvestorMS (pp) -0,77 30,09 44,77 10,04 23,56 -96,10
WIG-BANKI (zmiana) 3,93% -0,94% 4,55% -36,52% -44,17% -39,00%
Na tle WIG-BANKI (pp) -2,23 34,68 70,45 48,35 66,11 -50,55
sWIG80 (zmiana) 3,11% 6,97% 33,56% 14,28% 17,92% 8,56%
Na tle sWIG80 (pp) -1,42 26,78 41,44 -2,46 4,02 -98,12

Dane rynkowe

Kapitalizacja 211 293 338,80
Free float 25,60%
Liczba akcji 78 401 981
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,32
C / Z 4,45

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 197 180 982,22
Liczba akcji: 78 401 981
Liczba głosów na WZA: 79 453 181
Kapitał akcyjny: 156 803 962,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58 332 540
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,40%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59 383 740
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,74%
Free float: 25,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 78 401 981 (100,00%) 79 453 181 (100,00%)
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ 58 332 540 (74,40%) 59 383 740 (74,74%) GTN, GNB, MWT, GNB_1, IDA

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria N - oferta menedżerska 2015-01-28 138 000 2,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria M - subskrypcja publiczna 2014-07-12 10 590 884 2,00 24,00 78 401 981 156 803 962,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-13
2015-04-17
2015-04-29
seria L - subskrypcja prywatna - 14 598 541 2,00 - 67 811 097 135 622 194,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-27
2015-04-29
seria K - subskrypcja prywatna - 4 744 526 2,00 - 53 212 556 106 425 112,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-06-18
2015-04-29
seria J - subskrypcja prywatna - 9 794 872 2,00 - 48 468 030 96 936 060,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2015-04-29
seria I - subskrypcja prywatna - 12 028 594 2,00 - 38 673 158 77 346 316,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-06-19
2015-04-29
seria H - subskrypcja prywatna - 8 385 967 2,00 - 26 644 564 53 289 128,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-21
2015-04-29
seria G - subskrypcja prywatna - 8 385 968 2,00 - 18 258 597 36 517 194,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-08-05
2015-04-29
seria F - założycielskie - 1 071 429 2,00 - 9 872 629 19 745 258,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria E - założycielskie - 1 500 000 2,00 - 8 801 200 17 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria D - założycielskie - 2 500 000 2,00 - 7 301 200 14 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria C - założycielskie - 1 250 000 2,00 - 4 801 200 9 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria B - założycielskie - 2 500 000 2,00 - 3 551 200 7 102 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria A - założycielskie - 1 051 200 2,00 - 1 051 200 2 102 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Altus TFI SA portfele 178 374 0,23% 178 374 0,22% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 50 743 0,06% 50 743 0,06% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 963 367 1,23% 963 367 1,21% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 724 688 0,92% 724 688 0,91% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 8 216 0,01% 8 216 0,01% 2018-06-30
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ 58 332 540 74,40% 59 383 740 74,74% 2018-04-24
Getin Noble Bank SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-24
Getin Holding SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-23
LC Corp BV 1 794 103 2,29% 1 794 103 2,26% 2018-03-20
AgioFunds TFI SA portfele 13 196 0,02% 13 196 0,02% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 157 392 0,20% 157 392 0,20% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 402 661 0,51% 402 661 0,51% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 28 354 0,04% 28 354 0,04% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 403 805 1,79% 1 403 805 1,77% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 82 160 0,11% 82 160 0,10% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 953 787 2,49% 1 953 787 2,46% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 588 000 2,03% 1 588 000 2,00% 2017-12-31
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84% 7 714 904 9,71% 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 54,43% 43 731 031 55,04% 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 54,43% 42 677 443 53,71% 2017-06-30
LC Corp BV 4 834 178 6,17% 4 834 178 6,08% 2017-06-30
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71% 2017-06-30
Getin Noble Bank SA 4 897 297 6,25% 4 897 297 6,16% 2017-05-17
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,00% 63 352 318 79,00% 2016-12-15
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46% 63 352 318 79,73% 2015-11-26
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46% 62 301 118 78,41% 2015-04-29
Develia SA 6 774 329 8,00% 6 774 329 8,00% 2015-04-16
Getin Holding SA 45 712 415 58,30% 46 763 615 58,85% 2015-04-16
Getin Holding SA 45 712 415 57,99% 46 763 615 57,99% 2015-04-16
Getin Holding SA 41 545 749 52,99% 42 596 949 53,61% 2015-04-16
Czarnecki Leszek 6 774 329 8,64% 6 774 329 8,52% 2015-04-16
Develia SA 6 774 329 8,64% 6 774 329 8,52% 2015-04-16
Ogółem 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00% 2015-04-16
Getin Holding SA 41 545 749 61,26% 41 545 749 61,26% 2015-03-19
Getin Holding SA 41 545 749 61,26% 42 596 949 61,85% 2015-03-19
Ogółem 67 811 097 100,00% 67 811 097 100,00% 2015-03-19
RB Investcom sp. z o.o. 3 040 045 4,48% 3 040 045 4,41% 2015-03-13
Develia SA 6 774 329 9,99% 6 774 329 9,83% 2015-03-13
Czarnecki Leszek 6 774 329 9,99% 6 774 329 9,83% 2015-03-13
Ogółem 67 811 097 100,00% 68 862 297 100,00% 2014-08-27

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-07-11 2020-07-27: NWZ - zmiany w RN
2020-06-21 2020-07-07 - NWZ: emisja akcji serii O (PP 1:1)
2020-06-13 2020-06-29 - NWZ: zmiany w RN
2020-05-13 2020-05-29 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie, zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: pokrycie straty
2018-04-08 2018-04-24 - WZA: podział zysku
2017-10-07 2017-10-23 - NWZA: zmiany w statucie
2017-03-14 2017-03-30 - WZA: podział zysku
2016-10-09 2016-10-25 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-12 2016-06-28 - NWZA: zmiany w statucie
2016-04-02 2016-04-29 - WZA: podział zysku
2016-01-02 2016-01-18 - NWZA: zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pruski Jerzy Prezes Zarządu 2018-11-07
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01
Kempny Marek Członek Zarządu 2019-08-05
Miałkowski Piotr Członek Zarządu 2018-08-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czarnecki Leszek Przewodniczący RN 2015-02-27 OPF, GNB, GTN, ERP
Baliński Remigiusz Wiceprzewodniczący RN 2015-02-27 GTN, GBK, ERP
Bielecki Krzysztof Członek RN 2015-01-28
Gabor Artur Członek RN 2015-01-28 PLS, ORB
Kamiński Piotr Członek RN 2015-06-30 ALI, PMP
Krawczyk Dariusz Członek RN 2015-06-30
Lubczyńska Izabela Członek RN 2015-01-28 GTN

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czeremcha Jan Wiceprezes Zarządu 2020-05-15 2020-05-28 RBP_C
Kempny Marek Członek Zarządu 2019-08-05 3000-01-01
Daniluk Dariusz Członek Zarządu 2018-12-21 2019-05-31 ALI, BAH, SNT
Pruski Jerzy Prezes Zarządu 2018-11-07 3000-01-01
Petelewicz Piotr Członek Zarządu 2018-10-15 2019-05-31
Miałkowski Piotr Członek Zarządu 2018-08-23 3000-01-01
Kubiński Artur Członek Zarządu 2018-08-01 2020-04-23
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2018-04-25 2018-11-07
Górski Tomasz Członek Zarządu 2018-02-01 2019-05-31
Skwarzec Magdalena Wiceprezes Zarządu 2017-10-06 2018-11-16
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2017-10-06 2018-04-24
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01 3000-01-01
Bury Tobiasz Wiceprezes Zarządu 2017-01-01 2018-04-24
Skrodzka-Książek Aneta Członek Zarządu 2015-07-01 2018-06-25 OPF
Makosz Dariusz Członek Zarządu 2013-01-01 2018-06-25
Syciński Marcin Członek Zarządu 2012-01-01 2017-06-26 GBK
Szturmowicz Małgorzata Członek Zarządu 2012-01-01 2018-08-23
Fajbusiewicz Dominik Członek Zarządu 2010-01-01 2017-10-06
Augustyniak Jarosław Prezes Zarządu 2010-01-01 2017-10-06

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 2 357
2017 0 2 860
2015 0 3 423
2014 0 4 076
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA