Notowania spółki

Gino Rossi (GRI)

PLGNRSI00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,56 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,57 0,39 0,61 0,99 1,50 2,69
zmiana -1,75% 43,59% -8,20% -43,43% -62,67% -79,18%
WIG (zmiana) 0,63% 0,25% 1,25% -5,15% -11,82% 8,78%
Na tle WIG (pp) -2,39 43,34 -9,45 -38,29 -50,85 -87,96
WIG-ODZIEZ (zmiana) -1,55% -2,95% -3,25% -12,65% -6,83% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) -0,20 46,54 -4,94 -30,79 -55,83 -
WIG-Poland (zmiana) 0,87% 0,38% 1,44% -5,00% -11,91% 9,07%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,62 43,21 -9,63 -38,44 -50,76 -88,25

Dane rynkowe

Kapitalizacja 28 186 533,20
Free float 63,50%
Liczba akcji 50 333 095
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 2,46
C / Z -0,39

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 683 202,25
Liczba akcji: 50 333 095
Liczba głosów na WZA: 50 333 095
Kapitał akcyjny: 50 333 095,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 370 382
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,50%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 370 382
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,50%
Free float: 63,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 50 333 095 (100,00%) 50 333 095 (100,00%)
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 077 597 (18,04%) 9 077 597 (18,04%) BTM, GRI
Pilch Jan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 (12,94%) 6 514 850 (12,94%) BTM, GRI
Trigon TFI SA poprzez zarządzane fundusze 2 777 935 (5,52%) 2 777 935 (5,52%) VIN, DEK, IF4, KME, ONC, GRN, GRI, BLO, SVRS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 190 000 1,00 - 50 333 095 50 333 095,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-20
2016-10-11
seria J - subskrypcja prywatna 2014-06-10 2 387 766 1,00 2,57 50 143 095 50 143 095,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-06-30
-
seria I - subskrypcja prywatna 2013-12-17 1 910 213 1,00 1,45 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - prawo poboru 2:1 2011-12-22 15 918 443 1,00 1,00 47 755 329 47 755 329,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-15
2012-11-16
seria G - subskrypcja prywatna 2009-09-02 18 216 600 1,00 - 31 836 886 31 836 886,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-16
2010-01-05
2010-03-16
seria F - Lidia Kalita, Andrzej Kalita, Marzena Palma, Michał Palma 2006-11-24 449 496 1,00 - 13 620 286 13 620 286,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-01-29
2007-07-02
seria E - Ewa Falkowska, Jacek Falkowski 2006-02-09 390 000 1,00 12,00 13 170 790 13 170 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-08-23
2006-10-05
seria D - Gherardo Iannelli 2006-02-09 150 000 1,00 12,00 12 780 790 12 780 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-08-23
2006-10-06
seria C - subskrypcja publiczna 2006-02-09 3 000 000 1,00 12,00 12 630 790 12 630 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-29
2006-07-12
2006-07-26
split 1:10 2006-02-09 - 1,00 - 9 630 790 9 630 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-03-28
-
seria B - konwersja akcji serii A 2006-02-09 - 10,00 - 963 079 9 630 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-09
-
2006-07-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2000-12-14 963 079 10,00 10,00 963 079 9 630 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-29
2000-12-29
2010-03-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 985 468 3,94% 1 985 468 3,94% 2018-09-18
Alior TFI SA portfele 1 711 0,00% 1 711 0,00% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 1 380 062 2,74% 1 380 062 2,74% 2018-06-30
mBank SA 2 093 759 4,16% 2 093 759 4,16% 2018-04-03
NN Investment Partners TFI SA 2 455 874 4,88% 2 455 874 4,88% 2017-03-06
NN Investment Partners TFI SA 2 576 689 5,12% 2 576 689 5,12% 2017-03-01
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 590 506 5,15% 2 590 506 5,15% 2016-11-28
Pekao TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 446 576 4,86% 2 446 576 4,86% 2016-11-16
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 077 597 18,04% 9 077 597 18,04% 2016-10-11
Trigon TFI SA poprzez zarządzane fundusze 2 777 935 5,52% 2 777 935 5,52% 2016-10-11
mBank SA 2 774 390 5,51% 2 774 390 5,51% 2016-10-11
Pioneer Pekao IM SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-10-11
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 074 597 18,03% 9 074 597 18,03% 2016-10-11
Pioneer Pekao IM SA 3 531 299 7,02% 3 531 299 7,02% 2016-10-11
Pekao TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 531 299 7,02% 3 531 299 7,02% 2016-10-11
Ogółem 50 333 095 100,00% 50 333 095 100,00% 2016-10-11
Pioneer Pekao IM SA WZA 2 507 155 4,98% 2 507 155 4,98% 2016-10-11
Pilch Jan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 12,94% 6 514 850 12,94% 2016-10-11
mWealth Management SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-05-20
mBank SA 2 774 390 5,53% 2 774 390 5,53% 2016-05-20
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 493 510 4,97% 2 493 510 4,97% 2016-05-18
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 514 902 5,02% 2 514 902 5,02% 2016-02-19
mWealth Management SA 2 560 428 5,10% 2 560 428 5,10% 2015-12-09
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 500 616 4,98% 2 500 616 4,98% 2015-10-29
Trigon TFI SA poprzez zarządzane fundusze 2 777 935 5,53% 2 777 935 5,53% 2015-09-25
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 937 332 3,86% 1 937 332 3,86% 2015-07-09
Pioneer Pekao IM SA WZA 2 507 155 5,00% 2 507 155 5,00% 2015-06-17
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 9 074 597 18,09% 9 074 597 18,09% 2015-06-17
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 944 597 17,83% 8 944 597 17,83% 2015-02-25
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 555 071 5,09% 2 555 071 5,09% 2015-01-19
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 221 878 6,42% 3 221 878 6,42% 2015-01-14
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 0 0,00% 0 0,00% 2014-07-29
Bajołek Krzysztof 1 660 615 3,31% 1 660 615 3,31% 2014-07-29
Forum TFI SA 10 629 831 21,19% 10 629 831 21,19% 2014-07-29
Pioneer Pekao IM SA na WZA 3 354 714 6,69% 3 354 714 6,69% 2014-07-08
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 3 180 000 6,34% 3 180 000 6,34% 2014-06-30
Koryciak Grzegorz 40 000 0,07% 40 000 0,07% 2014-06-30
Malicki Tomasz 59 873 0,11% 59 873 0,11% 2014-06-30
Malicki Tomasz 59 873 0,00% 59 873 0,00% 2014-06-30
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 1 235 264 2,46% 1 235 264 2,46% 2014-06-30
Forum TFI SA 7 449 831 14,85% 7 449 831 14,85% 2014-06-30
Pilch Jan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 12,99% 6 514 850 12,99% 2014-06-30
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 3 742 096 7,46% 3 742 096 7,46% 2014-06-30
Pioneer Pekao IM SA 2 518 935 5,02% 2 518 935 5,02% 2014-06-30
Ogółem 50 143 095 100,00% 50 143 095 100,00% 2014-06-30
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 4 840 615 9,65% 4 840 615 9,65% 2014-06-30
Koryciak Grzegorz 40 000 0,00% 40 000 0,00% 2014-06-30
mWealth Management SA 2 104 149 4,40% 2 104 149 4,40% 2014-04-07
mWealth Management SA 2 404 149 5,03% 2 404 149 5,03% 2014-04-06
Quercus TFI SA 2 353 176 4,92% 2 353 176 4,92% 2014-02-19
Quercus TFI SA 2 395 476 5,01% 2 395 476 5,01% 2014-02-18
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 3 180 000 6,65% 3 180 000 6,65% 2013-12-23
Nova Idea Farm sp. z o.o. SKA 4 770 000 9,98% 4 770 000 9,98% 2013-12-23
Forum TFI SA 7 449 831 15,60% 7 449 831 15,60% 2013-11-22
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 3 742 096 7,83% 3 742 096 7,83% 2013-11-20
Forum TFI SA 6 898 000 14,44% 6 898 000 14,44% 2013-10-24
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 1 171 090 2,00% 1 171 090 2,00% 2013-10-18
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 1 171 090 2,45% 1 171 090 2,45% 2013-10-17
Pioneer Pekao IM SA 2 518 935 5,27% 2 518 935 5,27% 2013-10-16
Quercus TFI SA 2 379 010 4,98% 2 379 010 4,98% 2013-10-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 1 703 451 3,56% 1 703 451 3,56% 2013-10-14
Quercus TFI SA 2 423 010 5,07% 2 423 010 5,07% 2013-10-10
mWealth Management SA 2 396 898 5,01% 2 396 898 5,01% 2013-04-04
mWealth Management SA 2 384 227 4,99% 2 384 227 4,99% 2013-04-03
mWealth Management SA 2 289 308 4,79% 2 289 308 4,79% 2013-02-07
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 4 840 615 10,13% 4 840 615 10,13% 2012-11-16
mWealth Management SA 2 466 509 5,16% 2 466 509 5,16% 2012-10-31
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 4 978 235 10,42% 4 978 235 10,42% 2012-10-22
Pilch Jan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 6 514 850 13,64% 6 514 850 13,64% 2012-10-15
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 4 522 090 9,46% 4 522 090 9,46% 2012-10-15
Rubicon Partners SA 1 496 513 3,13% 1 496 513 3,13% 2012-08-22
Quercus TFI SA 1 766 203 3,69% 1 766 203 3,69% 2012-08-17
Quercus TFI SA 1 766 203 2,99% 1 766 203 2,99% 2012-08-17
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 4,14% 1 978 770 4,14% 2012-08-16
Iannelli Gherardo 2 285 080 4,00% 2 285 080 4,00% 2012-08-16
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 4,00% 1 978 770 4,00% 2012-08-16
Quercus TFI SA 1 766 203 3,69% 1 766 203 3,69% 2012-08-16
Rubicon Partners SA 1 673 148 3,50% 1 673 148 3,50% 2012-08-16
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 2 923 228 6,12% 2 923 228 6,12% 2012-08-16
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 4 410 000 9,23% 4 410 000 9,23% 2012-08-16
Ogółem 47 755 329 100,00% 47 755 329 100,00% 2012-08-16
Pilch Jan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 2 910 000 6,09% 2 910 000 6,09% 2012-08-16
Iannelli Gherardo 2 285 080 4,78% 2 285 080 4,78% 2012-08-16
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 3 075 449 6,43% 3 075 449 6,43% 2012-08-16
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 3 227 077 6,75% 3 227 077 6,75% 2012-08-16
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA poprzez Forum XXIII FIZ 0 0,00% 0 0,00% 2012-08-01
Pilch Jan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 2 910 000 9,14% 2 910 000 9,14% 2012-08-01
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 2 923 228 9,18% 2 923 228 9,18% 2012-05-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 3 075 449 9,66% 3 075 449 9,66% 2012-05-15
Rubicon Partners SA 1 673 148 5,25% 1 673 148 5,25% 2012-05-15
Quercus TFI SA 1 766 203 5,54% 1 766 203 5,54% 2012-05-15
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 2 712 839 8,52% 2 712 839 8,52% 2012-04-13
Quercus TFI SA 1 595 089 5,01% 1 595 089 5,01% 2012-01-20
Quercus TFI SA 1 551 233 4,87% 1 551 233 4,87% 2012-01-18
Rubicon Partners SA 1 654 843 5,19% 1 654 843 5,19% 2011-12-06
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 2 237 839 7,02% 2 237 839 7,02% 2011-11-14
Investors TFI SA wraz z Investors FO TFI 4 410 000 13,85% 4 410 000 13,85% 2011-11-14
Adach Łukasz 10 000 0,00% 10 000 0,00% 2011-10-17
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 1 597 839 5,01% 1 597 839 5,01% 2011-08-22
Nova PBB sp. z o.o. SKA poprzez Forum X FI SA oraz Forum XXIII FIZ 0 0,00% 0 0,00% 2011-08-01
Bajołek Krzysztof wraz z Nova PBB sp. z o.o.SKA 3 227 077 10,13% 3 227 077 10,13% 2011-08-01
Adach Łukasz 10 000 0,03% 10 000 0,03% 2011-07-29
Fedorowicz Maciej 728 080 2,00% 728 080 2,00% 2011-06-15
Paduch Zbigniew 69 256 0,21% 69 256 0,21% 2011-05-23
Paduch Zbigniew 2 029 256 6,37% 2 029 256 6,37% 2011-05-22
Nova PBB sp. z o.o. SKA poprzez Forum X FI SA oraz Forum XXIII FIZ 3 180 000 9,98% 3 180 000 9,98% 2011-05-19
Nova PBB sp. z o.o. SKA 3 180 000 9,98% 3 180 000 9,98% 2011-05-19
Nova PBB sp. z o.o. SKA poprzez Forum X FI SA oraz Forum XXIII FIZ 3 180 000 8,99% 3 180 000 8,99% 2011-05-19
Jesionowski, Witold Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2011-05-18
Rubicon Partners SA poprzez Rubicon Partners DM SA 736 600 2,31% 736 600 2,31% 2011-05-16
FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA poprzez Forum XXIII FIZ 2 910 000 9,14% 2 910 000 9,14% 2011-05-16
Fedorowicz Maciej 728 080 2,28% 728 080 2,28% 2011-05-12
Quercus TFI SA 1 670 672 5,24% 1 670 672 5,24% 2011-03-29
Quercus TFI SA 1 675 164 5,26% 1 675 164 5,26% 2011-03-23
TFI Allianz Polska SA przez Fundusz Allianz Platinium wraz z Funduszem Allianz FIO 1 688 339 5,30% 1 688 339 5,30% 2010-11-18
Paduch Zbigniew 1 915 782 6,01% 1 915 782 6,01% 2010-11-15
Quercus TFI SA 1 613 243 5,06% 1 613 243 5,06% 2010-09-14
Quercus TFI SA 1 574 509 4,94% 1 574 509 4,94% 2010-09-13
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 3 016 229 9,47% 3 016 229 9,47% 2010-08-31
Paduch Zbigniew 1 907 212 5,99% 1 901 212 5,97% 2010-08-31
Rubicon Partners SA poprzez Rubicon Partners DM SA 3 546 600 11,13% 3 546 600 11,13% 2010-05-10
Paduch Zbigniew 1 891 262 5,94% 1 891 262 5,94% 2010-04-21
Paduch Zbigniew 291 262 0,91% 292 262 0,91% 2010-04-20
Jesionowski, Witold Jerzy 540 000 1,69% 540 000 1,69% 2010-03-16
Rubicon Partners SA poprzez Rubicon Partners DM SA 4 546 600 14,28% 4 546 600 14,28% 2010-03-16
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 3,75% 1 194 620 3,75% 2010-03-05
Suggelli Massimo 808 080 2,00% 808 080 2,00% 2010-03-05
Stępniak Kazimierz 816 480 2,00% 816 480 2,00% 2010-03-05
Stępniak Kazimierz 816 480 2,56% 816 480 2,56% 2010-03-05
Suggelli Massimo 808 080 2,53% 808 080 2,53% 2010-03-05
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 2,99% 1 194 620 2,99% 2010-03-05
Fedorowicz Maciej 828 080 2,60% 828 080 2,60% 2010-03-04
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 6,21% 1 978 770 5,91% 2010-03-04
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 6,21% 1 978 770 6,21% 2010-03-04
Iannelli Gherardo 2 285 080 7,17% 2 285 080 6,82% 2010-03-04
Iannelli Gherardo 2 285 080 7,17% 2 285 080 7,17% 2010-03-04
Suggelli Massimo 808 080 2,53% 808 080 2,41% 2010-03-04
Stępniak Kazimierz 816 480 2,56% 816 480 2,43% 2010-03-04
Fedorowicz Maciej 828 080 2,60% 828 080 2,47% 2010-03-04
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 3,75% 1 194 620 3,56% 2010-03-04
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 3 180 000 9,98% 3 180 000 9,98% 2010-01-14
Wojas, Wiesław Tadeusz wraz z Wojas SA 3 180 000 9,98% 3 180 000 9,49% 2010-01-14
Ogółem 31 836 886 100,00% 31 836 886 100,00% 2010-01-05
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 3,75% 1 483 540 4,43% 2010-01-05
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 6,21% 2 402 520 7,17% 2010-01-05
Ogółem 31 836 886 100,00% 33 474 096 100,00% 2010-01-05
Stępniak Kazimierz 986 945 3,09% 1 275 865 3,81% 2010-01-05
Suggelli Massimo 808 080 2,53% 1 000 690 2,98% 2010-01-05
Fedorowicz Maciej 828 080 2,60% 1 117 000 3,33% 2010-01-05
Iannelli Gherardo 2 285 080 7,17% 2 728 090 8,14% 2010-01-05
Stępniak Kazimierz 986 945 7,24% 1 275 865 8,20% 2009-08-31
OFE PZU Złota Jesień 0 0,00% 0 0,00% 2009-07-30
Abratański Rafał 24 000 0,00% 24 000 0,00% 2009-06-26
Luzzi, Gian Piero 1 978 770 14,52% 2 402 520 15,45% 2009-03-02
Suggelli Massimo 808 080 5,93% 1 000 690 6,43% 2009-03-02
Iannelli Gherardo 2 285 080 16,77% 2 728 090 17,54% 2009-01-14
Fedorowicz Maciej 828 080 6,07% 1 117 000 7,18% 2009-01-14
Babral Mariusz 47 269 0,00% 47 269 0,00% 2008-11-18
Szczurko Jan 123 0,00% 123 0,00% 2008-11-18
Węgrzyn Stanisław 99 0,00% 99 0,00% 2008-11-18
OFE PZU Złota Jesień 1 076 967 7,90% 1 076 967 6,92% 2008-11-14
OFE PZU Złota Jesień 1 076 093 7,90% 1 076 093 6,92% 2008-08-14
Babral Mariusz 47 269 0,34% 47 269 0,30% 2008-08-14
OFE PZU Złota Jesień 1 076 967 7,91% 1 076 967 6,93% 2008-05-19
Fedorowicz Dorota 231 540 1,00% 481 540 2,99% 2008-03-31
Babral Mariusz 0 0,00% 0 0,00% 2008-02-29
Babral Mariusz 47 269 0,34% 47 269 0,30% 2008-01-23
Deutsche Bank AG 762 816 5,60% 762 816 4,90% 2007-09-24
Deutsche Bank AG 802 806 5,89% 802 806 5,16% 2007-09-21
OFE PZU Złota Jesień 838 744 6,15% 838 744 5,39% 2007-08-14
Fedorowicz Maciej 773 080 5,67% 965 690 6,21% 2007-03-01
Iannelli Gherardo 2 235 080 16,41% 2 678 090 17,23% 2007-03-01
Stępniak Kazimierz 1 134 620 8,33% 1 423 540 9,16% 2007-03-01
Suggelli Massimo 773 080 5,68% 965 690 6,21% 2007-03-01
Luzzi, Gian Piero 1 928 770 14,16% 2 352 520 15,13% 2007-03-01
Fedorowicz Dorota 231 540 1,70% 481 540 3,09% 2007-03-01
Fedorowicz Maciej 963 080 7,07% 1 252 000 8,05% 2007-03-01
OFE PZU Złota Jesień 780 000 5,72% 780 000 5,01% 2007-02-21
Banaszkiewicz Jan 1 194 620 8,77% 1 483 540 9,54% 2007-02-14
Abratański Rafał 24 000 0,17% 24 000 0,15% 2007-01-29
Ogółem 13 620 286 100,00% 15 546 416 100,00% 2007-01-29
Banaszkiewicz Jan 1 324 620 9,72% 1 613 540 10,37% 2007-01-29
Szczurko Jan 123 0,00% 123 0,00% 2007-01-29
Węgrzyn Stanisław 99 0,00% 99 0,00% 2007-01-29
Luzzi, Gian Piero 2 058 770 15,11% 2 482 520 15,96% 2007-01-29
Fedorowicz Maciej 963 080 7,07% 1 252 000 8,05% 2007-01-29
Stępniak Kazimierz 1 264 620 9,28% 1 553 540 9,99% 2007-01-29
Fedorowicz Dorota 361 540 2,65% 361 540 2,32% 2007-01-29
Suggelli Massimo 903 080 6,63% 1 095 690 7,04% 2007-01-29
Iannelli Gherardo 2 215 080 16,26% 2 658 090 17,09% 2007-01-29
Abratański Rafał 24 000 0,18% 24 000 0,15% 2006-12-05
Suggelli Massimo 903 080 6,85% 1 095 690 7,25% 2006-11-30
Luzzi, Gian Piero 2 058 770 15,63% 2 482 520 16,44% 2006-11-30
Fedorowicz Dorota 361 540 2,74% 361 540 2,39% 2006-11-30
Banaszkiewicz Jan 1 324 620 10,05% 1 613 540 10,68% 2006-11-30
Fedorowicz Maciej 963 080 7,31% 1 252 000 8,29% 2006-11-30
Stępniak Kazimierz 1 264 620 9,60% 1 553 540 10,29% 2006-11-30
Stępniak Kazimierz 1 384 620 10,51% 1 673 540 11,08% 2006-09-01
Fedorowicz Maciej 1 023 080 7,76% 1 312 000 8,69% 2006-09-01
Węgrzyn Stanisław 99 0,00% 99 0,00% 2006-08-23
Stępniak Kazimierz 1 444 620 10,96% 1 733 540 11,48% 2006-08-23
Banaszkiewicz Jan 1 444 620 10,96% 1 733 540 11,48% 2006-08-23
Fedorowicz Dorota 481 540 3,65% 481 540 3,18% 2006-08-23
Fedorowicz Maciej 963 080 7,31% 1 252 000 8,29% 2006-08-23
Suggelli Massimo 963 080 7,31% 1 155 690 7,65% 2006-08-23
Luzzi, Gian Piero 2 118 770 16,08% 2 542 520 16,84% 2006-08-23
Iannelli Gherardo 2 215 080 16,81% 2 658 090 17,60% 2006-08-23
Iannelli Gherardo 2 365 080 17,95% 2 808 090 18,60% 2006-08-23
Ogółem 13 170 790 100,00% 15 096 920 100,00% 2006-08-23
Szczurko Jan 123 0,00% 123 0,00% 2006-08-23
Fedorowicz Dorota 481 540 3,81% 481 540 3,30% 2006-06-28
Fedorowicz Maciej 963 080 7,62% 1 252 000 8,60% 2006-06-26
Iannelli Gherardo 2 215 080 17,53% 2 658 090 18,26% 2006-06-26
Luzzi, Gian Piero 2 118 770 16,77% 2 542 520 17,46% 2006-06-26
Banaszkiewicz Jan 1 444 620 11,43% 1 733 540 11,90% 2006-06-26
Ogółem 12 630 790 100,00% 14 556 920 100,00% 2006-06-26
Ogółem 9 630 790 100,00% 11 556 920 100,00% 2006-03-28
Luzzi, Gian Piero 2 118 770 22,00% 2 542 520 22,00% 2006-03-28
Fedorowicz Maciej 963 080 10,00% 1 252 000 10,83% 2006-03-28
Banaszkiewicz Jan 1 444 620 14,99% 1 733 540 14,99% 2006-03-28
Stępniak Kazimierz 1 444 620 14,99% 1 733 540 14,99% 2006-03-28
Suggelli Massimo 963 080 10,00% 1 155 690 10,00% 2006-03-28
Iannelli Gherardo 2 215 080 23,00% 2 658 090 23,00% 2006-03-28

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2012-07-02 seria H - prawo poboru 2:1 2:1 1,0253 1,00 15 918 443

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-24 2018-05-10 - NWZA: zmiany w statucie
2018-04-08 2018-04-24 - NWZA: odwołane 2018-04-12, zmiany w statucie
2017-07-15 2017-07-31 - NWZA: zmiany w RN
2017-06-05 2017-06-21 - WZA: podział zysku
2016-05-30 2016-06-15 - WZA: podział zysku
2015-06-01 ZWZ 2015-06-17, godzina 11:00:00
2014-06-22 NWZ 2014-07-08, godzina 13:00:00
2014-05-25 ZWZ 2014-06-10, godzina 11:00:00
2013-12-01 NWZ 2013-12-17, godzina 12:00:00
2013-06-02 ZWZ 2013-06-18, godzina 13:00:00
2012-06-03 ZWZ 2012-06-19, godzina 12:00:00
2012-01-15 NWZ 2012-01-31, godzina 12:00:00
2011-12-06 NWZ 2011-12-22, godzina 12:00:00
2011-05-30 ZWZ 2011-06-15, godzina 12:00:00
2010-09-22 NWZ 2010-10-08, godzina 12:00:00
2010-05-12 ZWZ 2010-05-28, godzina 11:00:00
2010-05-12 NWZ 2010-05-28, godzina 14:00:00
2009-08-17 NWZ 2009-09-02, godzina 09:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Malicki Tomasz Prezes Zarządu 2012-04-03
Urbaniak Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-09
Szymański Janusz Członek Zarządu 2015-06-17

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pilch Jan Przewodniczący RN 2011-06-15 BTM
Bajołek Krzysztof Członek RN 2011-06-15 BTM
Jędrzejewska-Gołąb Izabella Członek RN 2013-12-17
Klusa Katarzyna Członek RN 2013-12-17
Rodzynkiewicz Mateusz Członek RN 2013-06-18 ELT

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Urbaniak Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-09
Szymański Janusz Członek Zarządu 2015-06-17
Koryciak Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2012-04-03
Malicki Tomasz Prezes Zarządu 2012-04-03
Malicki Tomasz Wiceprezes Zarządu 2011-10-17 2012-04-03
Koterwa Grzegorz Prezes Zarządu 2011-10-17 2012-04-03
Adach Łukasz Członek Zarządu 2011-07-01 2011-10-17 DAM
Morawiec Artur Członek Zarządu 2011-05-06 2011-10-17
Jesionowski, Witold Jerzy Prezes Zarządu 2009-09-03 2011-09-07 BMI, ZUK, API_old, KVT
Stenszke Anna Wiceprezes Zarządu 2009-09-03 2011-07-10
Iannelli Gherardo Prezes Zarządu 2009-06-26 2009-09-02
Fedorowicz Maciej Wiceprezes Zarządu 2009-06-26 2010-05-28
Kapłon Paweł Prezes Zarządu 2008-11-17 2009-04-16
Gryglewski Tomasz Wiceprezes Zarządu 2008-11-17 2009-04-16
Kapłon Paweł Członek Zarządu 2006-11-24
Banaszkiewicz Jan Wiceprezes Zarządu 2005-07-26
Szczurko Jan Członek Zarządu 2005-07-26 2008-11-17
Fedorowicz Maciej Prezes Zarządu 2005-07-26 2008-11-17
Węgrzyn Stanisław Członek Zarządu 2005-07-26 2008-11-17
Węgrzyn Stanisław Wiceprezes Zarządu 2005-07-26
Banaszkiewicz Jan Członek Zarządu 2005-07-26 2008-11-17

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 567 1 392
2017 567 1 392
2016 938 1 422
2016 938 1 422
2015 827 1 282
2014 787 1 214
2013 630 1 009
2011 545 870
2010 538 836
2009 560 836
2008 529 806