REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Atlanta (ATL)

PLATLPL00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 4,9900 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 4,7300 5,0000 4,1900 4,8400 4,2300 7,5000
zmiana 5,50% -0,20% 19,09% 3,10% 17,97% -33,47%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 30 398 600,96
Free float 32,95%
Liczba akcji 6 091 904
Dywidenda 0,33
Dywidenda (%) 0,0661
Cena / WK 0,40
C / Z 3,12

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 459 520,00
Liczba akcji: 6 091 904
Liczba głosów na WZA: 6 091 904
Kapitał akcyjny: 6 091 904,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 084 685
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,57%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 084 685
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,57%
Free float: 33,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 091 904 (100,00%) 6 091 904 (100,00%)
Mazur Dariusz przez porozumienie Rockfield Trading Ltd., Rockfield Holding AG i Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3 622 947 (59,00%) 3 622 947 (59,00%) ATP
Generali OFE portfel 461 738 (7,57%) 461 738 (7,57%) ATP, NVS, PEP, CLN, ARR, OPN, OVO, TOA, MAB, ENE, CMP, ENT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Bakal Center sp. z o.o. 2009-08-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-08-14
-
seria J - prawo poboru 8:1 2006-05-29 750 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria I - zamienna: udziałowcy Bakal Center sp. z o.o. 2006-05-29 144 568 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - zamienna: Arkadiusz Mikłasz za udziały w Bakal Center sp. z o.o. 2006-05-29 91 904 1,00 - 6 091 904 6 091 904,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-10-13
2007-05-09
seria G - oferta menedżerska 2004-07-20 100 000 1,00 1,00 6 000 000 6 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
2004-12-23
2007-05-09
seria F - subskrypcja publiczna 2004-07-20 1 265 850 1,00 10,50 5 900 000 5 900 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
2004-12-23
2005-01-10
split 1:10 2004-07-20 - 1,00 - 4 634 150 4 634 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
2004-07-26
-
uchylenie uchwał o renominacji 2004-05-06 - 10,00 - 463 415 4 634 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-06-03
-
umorzenie, renominacja 2002-12-02 - 21,20 - 463 415 9 824 398,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-05-26
-
serie D, E - zamienna: akcjonariusze Agronut SA 2000-04-28 23 015 10,00 - 981 915 9 819 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
2000-05-04
2005-01-10
seria C - Rockkfield Trading Ltd 1999-11-23 190 000 10,00 19,00 958 900 9 589 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
2000-02-28
2005-01-10
seria B - Piotr Mazur 1999-06-24 5 10,00 10,00 768 900 7 689 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
1999-07-01
2005-01-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1999-06-24 768 895 10,00 10,00 768 895 7 688 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-19
1999-07-01
2005-01-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE portfel 461 738 7,57% 461 738 7,57% 2018-12-31
Mazur Dariusz przez porozumienie Rockfield Trading Ltd., Rockfield Holding AG i Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3 622 947 59,00% 3 622 947 59,00% 2018-11-19
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd., Rockfield Holding AG i Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3 622 947 59,00% 3 622 947 59,00% 2018-11-19
Mazur Dariusz przez poprzumienie Rockfield Trading Ltd., Rockfield Holding AG i Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3 622 947 59,00% 3 622 947 59,00% 2018-11-19
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 3 622 947 59,47% 3 622 947 59,47% 2016-02-29
Generali OFE 461 738 7,58% 461 738 7,58% 2015-03-02
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 3 587 262 58,88% 3 587 262 58,88% 2014-05-21
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 3 484 276 57,19% 3 484 276 57,19% 2014-05-21
AIG Asset Management (Polska) SA 0 0,00% 0 0,00% 2012-04-19
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 3 473 860 57,02% 3 473 860 57,02% 2012-04-02
Tomalka Jolanta 0 0,00% 0 0,00% 2011-03-31
Tomalka Jolanta 2 0,00% 2 0,00% 2010-07-27
Tomalka Jolanta 761 0,01% 761 0,01% 2010-02-22
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata sp. z o.o. 3 581 860 58,79% 3 581 860 58,79% 2010-01-28
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata sp. z o.o. 3 562 281 58,47% 3 562 281 58,47% 2009-12-30
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata sp. z o.o. 3 553 860 58,33% 3 553 860 58,33% 2009-12-29
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata sp. z o.o. 3 520 360 57,78% 3 520 360 57,78% 2009-12-18
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata sp. z o.o. 3 513 187 57,66% 3 513 187 57,66% 2009-12-17
Nienartowicz Maciej 24 500 0,40% 24 500 0,40% 2009-08-31
Nienartowicz Maciej 4 500 0,07% 4 500 0,07% 2008-08-14
MetLife TFI SA 227 670 3,73% 227 670 3,73% 2008-05-12
Tomalka Jolanta 10 000 0,16% 10 000 0,16% 2007-07-23
Generali OFE 560 000 9,19% 560 000 9,19% 2007-06-30
Tomalka Jolanta 18 000 0,29% 18 000 0,29% 2007-03-01
Tomalka Jolanta 28 000 0,45% 28 000 0,45% 2007-01-24
MetLife TFI SA 320 902 5,26% 320 902 5,26% 2006-11-24
Ogółem 6 091 904 100,00% 6 091 904 100,00% 2006-10-24
AIG Asset Management (Polska) SA 373 910 6,13% 373 910 6,13% 2006-10-24
Generali OFE 303 001 4,97% 303 001 4,97% 2006-10-24
Mikłasz Arkadiusz 91 904 1,50% 91 904 1,50% 2006-10-24
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 3 473 860 57,02% 3 473 860 57,02% 2006-10-24
Mikłasz Arkadiusz 91 904 1,53% 91 904 1,53% 2006-09-07
Mazur Piotr 50 0,00% 50 0,00% 2006-08-04
Tomalka Jolanta 18 000 0,30% 18 000 0,30% 2006-08-04
AIG Asset Management (Polska) SA 373 910 6,23% 373 910 6,23% 2006-07-19
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 3 473 860 57,89% 3 473 860 57,89% 2006-07-14
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 4 264 000 71,06% 4 264 000 71,06% 2006-01-23
Generali OFE 303 001 5,04% 303 001 5,04% 2005-05-23
Ogółem 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 2004-12-23
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 4 634 000 77,23% 4 634 000 77,23% 2004-12-23
Mazur Dariusz przez Rockfield Trading Ltd. 4 634 000 99,99% 4 634 000 99,99% 2004-07-26
Ogółem 4 634 150 0,00% 4 634 150 0,00% 2004-07-26

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-07 2019-06-19 1,20243 1,00 PLN -
2017-02-10 2017-02-28 1,05000 0,33 PLN -
2016-02-10 2016-02-26 1,08291 0,65 PLN -
2014-12-08 2014-12-23 1,05501 0,39 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2006-06-29 seria J - prawo poboru 8:1 (emiisja nie doszła do skutku) 8:1 - - 750 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-11 2019-05-27 - NWZ: zmiany w RN
2018-12-12 2018-12-28: ZWZ - podział zysku
2017-12-02 2017-12-18 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-12-04 2016-12-20 - WZA: wypłata dywidendy - 0,32 PLN. zmiany w RN
2015-12-14 2015-12-30 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2015-12-05 2015-12-21 - WZA: odwołane 2015-12-02, wypłata dywidendy, zmiany w RN
2014-11-08 ZWZ 2014-11-24, godzina 10:00:00
2013-11-02 ZWZ 2013-11-18, godzina 10:00:00
2012-06-09 ZWZ 2012-06-25, godzina 10:00:00
2012-01-01 NWZ 2012-01-17, godzina 11:00:00
2011-06-05 ZWZ 2011-06-21, godzina 11:00:00
2010-06-12 ZWZ 2010-06-28, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bieliński Piotr Prezes Zarządu 2015-02-26
Nienartowicz Maciej Wiceprezes Zarządu 2008-06-20
Kurdach Joanna Członek Zarządu 2017-06-06

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tomalka Jolanta Przewodniczący RN 2008-06-20
Jastrzębski Arkadiusz Wiceprzewodniczący RN 2012-06-25 PEP, KRU
Gierszewski Roman Członek RN 2010-08-16
Kurpisz Tomasz Członek RN 2019-05-27
Możejko Maciej Członek RN 2005-03-21
Nawrocki Krzysztof Członek RN 2015-02-26

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kurdach Joanna Członek Zarządu 2017-06-06
Niedbalski, Andrzej Piotr Prezes Zarządu 2017-01-17 2017-06-03
Bieliński Piotr Prezes Zarządu 2015-02-26
Pawelska-Mazur Magdalena Prezes Zarządu 2015-02-26 2017-01-17
Bieliński Piotr Wiceprezes Zarządu 2015-02-26
Nienartowicz Maciej Wiceprezes Zarządu 2008-06-20
Mazur Dariusz Prezes Zarządu 2008-06-20 2014-09-26
Mazur Dariusz Wiceprezes Zarządu 2007-05-14
Górny Roman Prezes Zarządu 2007-05-14 2008-06-20 KSW
Kleinschmidt Jolanta Członek Zarządu 2005-03-21 2006-05-08
Mazur Dariusz Prezes Zarządu 2004-08-13
Tomalka Jolanta Wiceprezes Zarządu 2004-08-13 2007-05-14

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 312 0
2014 283 0
2013 212 0
2008 145 0
2007 152 0
2005 117 0
2004 105 0
2003 86 0
2002 83 0
2001 79 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA