Notowania spółki

Stelmet (STL)

PLSTLMT00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 8,20 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 8,38 12,35 12,30 17,40 21,50 -
zmiana -2,15% -33,60% -33,33% -52,87% -61,86% -
WIG (zmiana) 1,18% -1,04% 2,89% -3,47% -11,15% 14,37%
Na tle WIG (pp) -3,32 -32,57 -36,22 -49,40 -50,71 -
sWIG80TR (zmiana) 1,44% -9,15% -10,86% -16,17% -21,09% -0,76%
Na tle sWIG80TR (pp) -3,59 -24,45 -22,48 -36,70 -40,77 -
WIG-Poland (zmiana) 1,24% -0,98% 2,99% -3,40% -11,20% 14,71%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,39 -32,62 -36,32 -49,48 -50,66 -
InvestorMS (zmiana) 1,43% -7,48% -8,22% -15,27% -23,59% 11,74%
Na tle InvestorMS (pp) -3,57 -26,13 -25,11 -37,61 -38,27 -
sWIG80 (zmiana) 1,21% -9,37% -12,38% -19,04% -23,83% -11,54%
Na tle sWIG80 (pp) -3,35 -24,24 -20,96 -33,83 -38,03 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 240 786 563,00
Free float 14,12%
Liczba akcji 29 364 215
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 240 786 563,00
Liczba akcji: 29 364 215
Liczba głosów na WZA: 29 364 215
Kapitał akcyjny: 29 364 215,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 218 418
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,88%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 218 418
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,88%
Free float: 14,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 29 364 215 (100,00%) 29 364 215 (100,00%)
Rainbow Fund 2 FIZ 23 468 418 (79,92%) 23 468 418 (79,92%) STL
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ, wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 750 000 (5,96%) 1 750 000 (5,96%) LRQ, PRT, DCR, SNK, GKI, RFK, KRU, QMK, AML, VST, 08N, MON, HRS, CCC, ORB, CMP, CLE, ATD, BFT, BRS, ALR, MGT, KGH, CAR, ELB, PZU, MNC, LEN, NFT, EAT, PKP, IZB, RWL, FMF, TAR, MSP, NWG, TPE, FTE, BTM, BDX, CDR, CIE, ACP, PEO, MDG, AGO, EMT, MBK, PSW, KTY, INP, PKN, MNI, QRS, FRO, LTS, SGN, ATR, ATT, LTX, MIL, SLV, ABE, PKO, PND, ZMT, ECH, ATG, PFL, RBW, RON, SWG, BBD, CNG, TEN, STL, CDC, MVP, GPR, ART, TIM, APR, ERB, KGL, MAB, WWL, PWX, TOR, SKH, TRN, ZEP, LVC, AMC, MPH, PGO, POZ, PEP, RDL, LBT, LCC, MCR, ACG, BKM, ENT, BAH, UNI, IND

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - subskrypcja publiczna 2016-06-29 1 468 210 1,00 31,00 29 364 215 29 364 215,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-23
2016-11-10
2016-12-01
seria B - subskrypcja prywatna 2015-09-16 2 923 051 1,00 - 27 896 005 27 896 005,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-16
2016-10-25
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-08-11 24 972 954 1,00 - 24 972 954 24 972 954,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-08-01
2016-10-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ, wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 750 000 5,96% 1 750 000 5,96% 2018-03-27
Quercus TFI SA portfele 20 000 0,07% 20 000 0,07% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 348 000 1,19% 348 000 1,19% 2017-12-31
Generali OFE portfel 343 000 1,17% 343 000 1,17% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 242 000 0,82% 242 000 0,82% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 218 427 0,74% 218 427 0,74% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 185 000 0,63% 185 000 0,63% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 111 081 0,38% 111 081 0,38% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 71 761 0,24% 71 761 0,24% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 25 622 0,09% 25 622 0,09% 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 1 176 000 4,01% 1 176 000 4,01% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE 1 481 739 5,05% 1 481 739 5,05% 2017-08-02
Rainbow Fund 2 FIZ 23 468 418 79,92% 23 468 418 79,92% 2016-10-25
Rainbow Fund 2 FIZ 27 873 051 94,92% 27 873 051 94,92% 2016-10-25
Rainbow Fund 2 FIZ 23 468 418 79,92% 23 468 418 79,92% 2016-10-25
Ogółem 29 364 215 100,00% 29 364 215 100,00% 2016-10-25
Rainbow Fund 2 FIZ 27 873 051 99,92% 27 873 051 99,92% 2016-09-23
Stelmet sp. z o.o. 22 954 0,08% 22 954 0,08% 2016-09-23
Ogółem 27 896 005 100,00% 27 896 005 100,00% 2015-10-16

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-03-11 2018-03-27 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2017-08-14 2017-08-30 - NWZ: zmiany w statucie i jednolity tekst statutu
2017-02-26 2017-03-14 - WZA: podział zysku

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bieńkowski Stanisław Prezes Zarządu 2015-09-01
Bieńkowska Dominika Członek Zarządu 2018-04-01
Leszkowicz Piotr Członek Zarządu 2017-05-01
Trybuś Andrzej Członek Zarządu 2015-09-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dąbek Paweł Przewodniczący RN 2015-09-01
Markiewicz Andrzej Sekretarz RN 2016-06-13 MPY
Bieńkowska Małgorzata Członek RN 2016-09-07
Bieńkowski Przemysław Członek RN 2018-04-01
Łagowski Piotr Członek RN 2016-06-13 COL

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bieńkowska Dominika Członek Zarządu 2018-04-01
Leszkowicz Piotr Członek Zarządu 2017-05-01
Trybuś Andrzej Członek Zarządu 2015-09-01 2018-09-01
Bieńkowski Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-09-01 2018-03-31
Bieńkowski Stanisław Prezes Zarządu 2015-09-01 2018-09-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 1 119 1 754
2016 1 155 1 427