Notowania spółki

Qumak (QMK)

PLQMKSK00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,83 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,01 1,52 1,47 1,52 1,97 13,75
zmiana -17,82% -45,39% -43,54% -45,39% -57,87% -93,96%
WIG (zmiana) 1,28% 0,90% 1,91% -4,53% -11,25% 9,48%
Na tle WIG (pp) -19,11 -46,29 -45,44 -40,86 -46,62 -103,45
WIG-Poland (zmiana) 0,65% 0,17% 1,22% -5,20% -12,10% 8,83%
Na tle WIG-Poland (pp) -18,47 -45,56 -44,75 -40,19 -45,77 -102,79
WIG-INFO (zmiana) 0,62% 5,25% -0,05% 1,48% -1,94% 46,66%
Na tle WIG-INFO (pp) -18,44 -50,65 -43,48 -46,88 -55,93 -140,63

Dane rynkowe

Kapitalizacja 33 511 318,06
Free float 46,50%
Liczba akcji 40 375 082
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -0,73
C / Z -0,72

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 33 915 068,88
Liczba akcji: 40 375 082
Liczba głosów na WZA: 40 375 082
Kapitał akcyjny: 40 375 082,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 601 086
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,99%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 601 086
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,99%
Free float: 47,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 40 375 082 (100,00%) 40 375 082 (100,00%)
Allianz Polska OFE NWZ 5 083 790 (12,59%) 5 083 790 (12,59%) OTS, VOX, QMK, MCR, CNG, ELB, RDL, KTY
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 4 235 346 (10,49%) 4 235 346 (10,49%) DCR, BTM, FRO, INP, AMC, VST, ATG, PFL, PEP, CCC, ERB, MBK, AGO, NWG, BRS, ALR, MIL, PRT, BFT, POZ, SWG, LTS, FTE, RWL, ZEP, BKM, MNI, 08N, SLV, PKN, WWL, LRQ, TEN, TIM, PND, IZB, GPR, STL, ACG, MVP, TRN, QMK, PZU, PKO, MSP, LEN, AML, ENT, ART, MCR, CNG, RON, LBT, SNK, CDR, APR, KRU, RFK, PGO, LCC, SKH, ORB, PWX, MNC, MAB, BBD, FMF, ACP, HRS, UNI, BDX, MGT, TOR, RBW, MDG, QRS, CIE, ELB, ZMT, LVC, CLE, MPH, PEO, ATD, KGH, KGL, IND, CAR, NFT, PKP, MON, SGN, ECH, RDL, KTY, EAT, TPE, BAH, PSW, TAR, GKI, ATT, EMT, ABE, CDC, LTX, ATR, CMP
Value FIZ Subfundusz 1 3 950 000 (9,78%) 3 950 000 (9,78%) KRC, 4FM, RMK, QMK, SKH, HRS, SNT
Wolny Wojciech w porozumieniu z IT Works SA, Euvic Services sp. z o.o., Euvic Investments sp. z o.o., Iwoną Kudra, Zbigniewem Ciukaj, Wojciechem Kosińskim i Euvic sp. z o.o. 3 431 950 (8,00%) 3 431 950 (8,00%) QMK
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 500 000 (6,19%) 2 500 000 (6,19%) PGS, ETL, PRT, QMK, HDR, TOR, EDI, NVS, RDL, JCA, KBD
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 400 000 (5,94%) 2 400 000 (5,94%) DCR, ODL, ERB, BSC, RWL, BRG, QMK, LEN, LBT, NVA, SKH, UNI, SEK, ELB, ATD, ZUE, TSG, ABE, OTM

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria N - subskrypcja prywatna 2018-09-04 199 747 344 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria M - subskrypcja prywatna 2018-09-04 35 000 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria L - subskrypcja prywatna 2017-06-26 30 000 000 1,00 1,00 40 375 082 40 375 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-18
-
zmiana firmy z Qumak-Sekom SA na Qumak SA 2013-01-09 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-24
-
realizacja oferty menedżerskiej - 250 000 1,00 - 10 375 082 10 375 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-10-31
2008-11-25
realizacja oferty menedżerskiej - 250 000 1,00 - 10 125 082 10 125 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-09
2008-11-28
realizacja oferty menedżerskiej - 300 000 1,00 - 9 875 082 9 875 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-11-15
2007-01-26
seria K - program menedżerski 2006-04-25 800 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - subskrypcja prywatna 2006-04-25 25 000 1,00 1,00 9 575 082 9 575 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
2007-01-26
seria I - subskrypcja publiczna 2006-04-25 2 500 000 1,00 8,20 9 550 082 9 550 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
-
seria PZ01 i PP01 - 165 647 1,00 - 7 050 082 7 050 082,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2005-11-23
-
seria H - 1 376 887 1,00 - 6 884 435 6 884 435,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2002-12-30
-
seria F - konwersja akcji serii B 2000-06-30 - - - 5 507 548 - KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
-
-
seria E - 450 000 1,00 - 5 507 548 5 507 548,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1999-07-19
-
seria D - 1 850 000 1,00 - 5 057 548 5 057 548,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-10-05
-
seria C - konwersja akcji serii B - - - - 3 207 548 - KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-05-19
-
seria B - 1 707 548 1,00 - 3 207 548 3 207 548,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-05-04
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-12-04 1 500 000 1,00 1,00 1 500 000 1 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1997-12-23
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 4 900 000 12,14% 4 900 000 12,14% 2018-09-04
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 500 000 6,19% 2 500 000 6,19% 2018-09-04
Quercus TFI SA portfele 8 365 0,02% 8 365 0,02% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 43 014 0,11% 43 014 0,11% 2018-06-30
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 4 235 346 10,49% 4 235 346 10,49% 2018-06-29
Quercus TFI SA NWZ 1 373 611 3,40% 1 373 611 3,40% 2018-01-04
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 400 000 5,94% 2 400 000 5,94% 2018-01-04
Allianz Polska OFE NWZ 5 083 790 12,59% 5 083 790 12,59% 2018-01-04
Pocztylion OFE portfel 73 000 0,18% 73 000 0,18% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 1 016 195 2,52% 1 016 195 2,52% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 076 000 2,67% 1 076 000 2,67% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 191 000 0,47% 191 000 0,47% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 66 494 0,17% 66 494 0,17% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 4 086 757 10,12% 4 086 757 10,12% 2017-12-05
Allianz Polska OFE 5 985 246 14,82% 5 985 246 14,82% 2017-09-28
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 1 036 757 2,57% 1 036 757 2,57% 2017-09-26
Allianz Polska OFE 6 073 393 15,04% 6 073 393 15,04% 2017-09-22
Nationale-Nederlanden PTE 5 038 826 12,48% 5 038 826 12,48% 2017-09-18
Allianz Polska OFE portfel 989 000 2,45% 989 000 2,45% 2017-09-18
Wolny Wojciech w porozumieniu z IT Works SA, Euvic Services sp. z o.o., Euvic Investments sp. z o.o., Iwoną Kudra, Zbigniewem Ciukaj, Wojciechem Kosińskim i Euvic sp. z o.o. 3 431 950 8,00% 3 431 950 8,00% 2017-09-18
Nationale-Nederlanden PTE 5 038 826 12,00% 5 038 826 12,00% 2017-09-18
Value FIZ Subfundusz 1 3 950 000 9,78% 3 950 000 9,78% 2017-09-18
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 1 150 826 2,85% 1 150 826 2,85% 2017-09-18
Ogółem 40 375 082 100,00% 40 375 082 100,00% 2017-09-18
PKO BP Bankowy OFE 2 486 022 6,16% 2 486 022 6,16% 2017-09-18
PKO TFI SA 2 971 164 7,36% 2 971 164 7,36% 2017-09-18
Wolny Wojciech w porozumieniu z IT Works SA, Euvic Services sp. z o.o., Euvic Investments sp. z o.o., Iwoną Kudra, Zbigniewem Cukaj, Wojciechem Kosińskim i Euvic sp. z o.o. 3 431 950 8,50% 3 431 950 8,50% 2017-09-18
OFE PZU Złota Jesień 464 281 4,48% 464 281 4,48% 2017-07-17
OFE Aviva BZ WBK 468 675 4,52% 468 675 4,52% 2017-07-06
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 1 150 826 11,09% 1 150 826 11,09% 2017-06-26
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 326 536 3,15% 326 536 3,15% 2017-06-14
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 896 562 8,64% 896 562 8,64% 2017-04-27
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 039 324 10,02% 1 039 324 10,02% 2017-03-02
Allianz Polska OFE portfel 989 000 7,29% 989 000 7,29% 2016-12-31
Allianz Polska OFE portfel 989 000 9,53% 989 000 9,53% 2016-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 756 000 7,29% 756 000 7,29% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 037 757 10,00% 1 037 757 10,00% 2016-12-29
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 456 789 4,40% 456 789 4,40% 2016-10-12
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 474 633 4,57% 474 633 4,57% 2016-09-28
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 540 861 5,21% 540 861 5,21% 2016-09-01
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 1 000 000 9,64% 1 000 000 9,64% 2016-06-14
Nationale-Nederlanden OFE 547 275 5,27% 547 275 5,27% 2015-12-02
Nationale-Nederlanden OFE 547 275 5,27% 547 275 5,27% 2015-11-26
Quercus TFI SA WZA 413 284 3,98% 413 284 3,98% 2015-08-26
Quercus TFI SA WZA 525 827 5,06% 525 827 5,06% 2015-07-13
Allianz Polska OFE WZA 989 603 9,53% 989 603 9,53% 2015-07-13
OFE Aviva BZ WBK WZA 960 000 9,25% 960 000 9,25% 2015-07-13
OFE PZU Złota Jesień WZA 558 500 5,38% 558 500 5,38% 2015-07-13
Esaliens TFI SA WZA 1 033 914 9,96% 1 033 914 9,96% 2015-07-13
OFE Aviva BZ WBK na ZWZ 660 591 6,36% 660 591 6,36% 2014-06-16
Nordea OFE na ZWZ 513 732 4,95% 513 732 4,95% 2014-06-16
Allianz Polska OFE na ZWZ 849 603 8,18% 849 603 8,18% 2014-06-16
Quercus TFI SA 590 368 5,69% 590 368 5,69% 2014-01-29
OFE Aviva BZ WBK 588 034 5,66% 588 034 5,66% 2013-07-24
Aviva Investors Poland SA 336 065 3,23% 336 065 3,23% 2013-02-28
Nationale-Nederlanden OFE 241 757 2,33% 241 757 2,33% 2013-01-28
Allianz Polska OFE 588 853 5,67% 588 853 5,67% 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 012 310 9,75% 1 012 310 9,75% 2013-01-24
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-01-10
Plata Aleksander 395 600 3,81% 395 600 3,81% 2012-03-31
Swolkień Andrzej 348 311 3,35% 348 311 3,35% 2012-03-31
Jaguś Paweł 322 200 3,10% 322 200 3,10% 2012-03-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 973 914 9,38% 973 914 9,38% 2011-11-03
Aviva Investors Poland SA 711 096 6,85% 711 096 6,85% 2011-11-03
Jaguś Paweł 319 000 3,07% 319 000 3,07% 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 425 353 4,09% 425 353 4,09% 2011-07-06
Aviva Investors Poland SA 574 807 5,54% 574 807 5,54% 2011-07-05
Aviva Investors Poland SA 994 785 9,58% 994 785 9,58% 2010-08-31
OFE PZU Złota Jesień 847 814 8,17% 847 814 8,17% 2010-08-31
Nationale-Nederlanden OFE 593 757 5,72% 593 757 5,72% 2010-08-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 956 710 9,22% 956 710 9,22% 2010-08-31
PZU Asset Management SA 480 012 4,62% 480 012 4,62% 2010-05-12
PZU Asset Management SA 570 012 5,49% 570 012 5,49% 2010-05-11
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 025 652 9,88% 1 025 652 9,88% 2010-04-09
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 040 151 10,02% 1 040 151 10,02% 2010-04-08
Jaguś Paweł 325 000 3,13% 325 000 3,13% 2010-03-01
Goliński Jan 313 088 3,01% 313 088 3,01% 2010-03-01
Goliński Jan 313 062 3,01% 313 062 3,01% 2010-03-01
Jaguś Paweł 322 000 3,10% 322 000 3,10% 2010-03-01
Nationale-Nederlanden OFE 574 375 5,53% 574 375 5,53% 2009-12-07
Nationale-Nederlanden OFE 394 375 3,80% 394 375 3,80% 2009-12-02
NN Investment Partners TFI SA 366 914 3,53% 366 914 3,53% 2009-11-27
NN Investment Partners TFI SA 614 501 5,92% 614 501 5,92% 2009-11-26
OFE PZU Złota Jesień 820 446 7,90% 820 446 7,90% 2009-11-24
OFE PZU Złota Jesień 515 265 4,96% 515 265 4,96% 2009-11-23
Aviva Investors Poland SA 835 777 8,05% 835 777 8,05% 2009-08-31
NN Investment Partners TFI SA 897 254 8,64% 897 254 8,64% 2009-08-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 040 614 10,02% 1 040 614 10,02% 2009-07-30
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 036 740 9,99% 1 036 740 9,99% 2009-07-19
PZU Asset Management SA 546 646 5,26% 546 646 5,26% 2009-07-06
Opera TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2009-06-30
MetLife TFI SA 394 981 3,80% 394 981 3,80% 2009-06-01
MetLife TFI SA 557 546 5,37% 557 546 5,37% 2009-05-31
Opera TFI SA 523 149 5,04% 523 149 5,04% 2009-05-27
NN Investment Partners TFI SA 607 145 5,85% 607 145 5,85% 2009-05-15
Sigge SA, Warszawa 0 0,00% 0 0,00% 2009-05-01
Opera TFI SA 623 149 6,00% 623 149 6,00% 2009-05-01
Sigge SA, Warszawa 623 149 6,00% 623 149 6,00% 2009-04-30
NN Investment Partners TFI SA 431 145 4,15% 431 145 4,15% 2009-02-05
NN Investment Partners TFI SA 607 145 5,85% 607 145 5,85% 2009-02-05
Swolkień Andrzej 347 700 3,35% 347 700 3,35% 2008-11-18
Goliński Jan 314 167 3,02% 314 167 3,02% 2008-11-18
Jaguś Paweł 340 000 3,27% 340 000 3,27% 2008-11-18
Plata Aleksander 383 381 3,69% 383 381 3,69% 2008-11-18
Swolkień Andrzej 344 038 3,31% 344 038 3,31% 2008-11-18
Ogółem 10 375 082 100,00% 10 375 082 100,00% 2008-10-31
OFE PZU Złota Jesień 507 115 4,88% 507 115 4,88% 2008-10-31
Sigge SA, Warszawa 901 421 8,90% 901 421 8,90% 2008-07-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 843 008 8,32% 843 008 8,32% 2008-07-31
Aviva Investors Poland SA 755 866 7,46% 755 866 7,46% 2008-07-31
Jaguś Paweł 290 000 2,86% 290 000 2,86% 2008-07-31
OFE PZU Złota Jesień 507 115 5,00% 507 115 5,00% 2008-07-31
Plata Aleksander 333 381 3,29% 333 381 3,29% 2008-07-31
Swolkień Andrzej 297 700 2,94% 297 700 2,94% 2008-07-31
MetLife TFI SA 571 116 5,64% 571 116 5,64% 2008-07-31
NN Investment Partners TFI SA 604 645 5,97% 604 645 5,97% 2008-07-31
Jaguś Paweł 293 151 2,89% 293 151 2,89% 2008-05-05
Jaguś Paweł 294 000 2,90% 294 000 2,90% 2008-02-14
Goliński Jan 264 167 2,60% 264 167 2,60% 2007-11-05
Plata Aleksander 338 970 3,34% 338 970 3,34% 2007-11-05
Swolkień Andrzej 307 384 3,03% 307 384 3,03% 2007-11-05
Jaguś Paweł 299 000 2,95% 299 000 2,95% 2007-11-05
Jaguś Paweł 251 000 2,47% 251 000 2,47% 2007-10-09
Plata Aleksander 288 970 2,85% 288 970 2,85% 2007-10-09
Goliński Jan 214 167 2,11% 214 167 2,11% 2007-10-09
OFE PZU Złota Jesień 505 684 4,00% 505 684 4,00% 2007-10-09
Swolkień Andrzej 257 384 2,54% 257 384 2,54% 2007-10-09
OFE PZU Złota Jesień 505 684 4,99% 505 684 4,99% 2007-10-09
MetLife TFI SA 589 000 5,81% 589 000 5,81% 2007-10-09
NN Investment Partners TFI SA 884 519 8,73% 884 519 8,73% 2007-10-09
Aviva Investors Poland SA 531 666 5,25% 531 666 5,25% 2007-10-09
Sigge SA, Warszawa 593 263 5,85% 593 263 5,85% 2007-10-09
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 567 846 5,60% 567 846 5,60% 2007-10-09
Ogółem 10 125 082 100,00% 10 125 082 100,00% 2007-10-09
Sigge SA, Warszawa 593 263 6,00% 593 263 6,00% 2007-08-03
Swolkień Andrzej 257 384 2,60% 257 384 2,60% 2007-08-03
Jaguś Paweł 251 000 2,54% 251 000 2,54% 2007-08-03
Plata Aleksander 288 970 2,92% 288 970 2,92% 2007-08-03
Goliński Jan 214 167 2,16% 214 167 2,16% 2007-08-03
MetLife TFI SA 589 000 5,96% 589 000 5,96% 2007-06-29
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 567 846 5,75% 567 846 5,75% 2007-06-15
OFE PZU Złota Jesień 505 684 5,12% 505 684 5,12% 2007-03-30
NN Investment Partners TFI SA 884 519 8,95% 884 519 8,95% 2007-03-23
Swolkień Andrzej 259 574 2,62% 259 574 2,62% 2007-02-13
Plata Aleksander 308 970 3,12% 308 970 3,12% 2007-02-13
Jaguś Paweł 261 562 2,64% 261 562 2,64% 2007-02-13
Goliński Jan 216 167 2,18% 216 167 2,18% 2007-02-13
Magna Polonia SA 0 0,00% 0 0,00% 2006-12-19
Magna Polonia SA 1 228 676 12,44% 1 228 676 12,44% 2006-11-15
Jaguś Paweł 186 562 1,88% 186 562 1,88% 2006-11-15
Swolkień Andrzej 184 574 1,86% 184 574 1,86% 2006-11-15
Goliński Jan 141 167 1,42% 141 167 1,42% 2006-11-15
Sigge SA, Warszawa 720 000 7,29% 720 000 7,29% 2006-11-15
Plata Aleksander 233 970 2,36% 233 970 2,36% 2006-11-15
NN Investment Partners TFI SA 981 567 9,93% 981 567 9,93% 2006-11-15
Aviva Investors Poland SA 531 666 5,38% 531 666 5,38% 2006-11-15
Ogółem 9 875 082 100,00% 9 875 082 100,00% 2006-11-15
Aviva Investors Poland SA 531 666 5,55% 531 666 5,55% 2006-10-19
NN Investment Partners TFI SA 981 567 10,25% 981 567 10,25% 2006-09-20
NN Investment Partners TFI SA 912 825 9,53% 912 825 9,53% 2006-09-01
NN Investment Partners TFI SA w tym 357 676 PDA 941 500 9,85% 941 500 9,85% 2006-08-07
Sigge SA, Warszawa w tym 273 528 PDA 720 000 7,51% 720 000 7,51% 2006-08-07
Plata Aleksander 233 970 2,44% 233 970 2,44% 2006-08-07
Magna Polonia SA 1 228 676 12,83% 1 228 676 12,83% 2006-08-07
Sigge SA, Warszawa 446 472 4,66% 446 472 4,66% 2006-08-07
Jaguś Paweł 186 562 1,94% 186 562 1,94% 2006-08-07
Swolkień Andrzej 184 574 1,92% 184 574 1,92% 2006-08-07
Goliński Jan 141 167 1,47% 141 167 1,47% 2006-08-07
Ogółem 9 575 082 100,00% 9 575 082 100,00% 2006-08-07
NN Investment Partners TFI SA w tym 357 676 PDA 941 500 9,83% 941 500 9,83% 2006-08-07
Sigge SA, Warszawa 446 472 6,33% 446 472 6,33% 2006-08-03
Ogółem 9 550 082 100,00% 9 550 082 100,00% 2006-08-03
Magna Polonia SA 5 277 156 74,85% 5 277 156 74,85% 2005-11-23
Magna Polonia SA 1 228 676 17,42% 1 228 676 17,42% 2005-11-23
Ogółem 7 050 082 100,00% 7 050 082 100,00% 2005-11-23

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2014-09-15 2014-12-01 1,07463 1,00 PLN -
2013-06-28 2013-07-15 1,14228 1,75 PLN -
2011-07-14 2011-08-02 1,07092 1,00 PLN -
2010-07-16 2010-08-02 1,06775 1,00 PLN -
2009-06-18 2009-07-08 1,03259 0,35 PLN -
2008-06-18 2008-07-03 1,01674 0,25 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-10-21 2018-11-06 - NWZ: zmiany w RN
2018-08-19 2018-09-04 - NWZ: emisja akcji serii M i N
2017-11-19 2017-12-05 - NWZA: przerwa w obradach do 2018-01-04, emisja akcji serii M
2017-08-27 2017-09-12 - NWZ: przerwa w obradach do 2017-09-26, zmiany w RN
2017-07-25 2017-08-10 - NWZA: emisja akcji serii M
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, emisja akcji serii L
2017-05-03 2017-05-19 - NWZA: emisja obligacji, zmiany w statucie
2016-05-29 2016-06-14 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-06-27 2015-07-13 - NWZA: zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2014, zmiany w RN
2015-05-26 ZWZ 2015-06-11, godzina 13:30:00
2014-11-17 NWZ 2014-12-03, godzina 11:00:00
2014-05-31 ZWZ 2014-06-16, godzina 13:00:00
2013-05-26 ZWZ 2013-06-11, godzina 11:00:00
2012-12-24 NWZ 2013-01-09, godzina 11:00:00
2012-05-27 ZWZ 2012-06-12, godzina 11:00:00
2011-05-24 ZWZ 2011-06-09, godzina 14:00:00
2010-05-22 ZWZ 2010-06-07, godzina 11:00:00
2009-08-17 NWZ 2009-09-02, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Połukord Sławomir Prezes Zarządu 2017-11-01
Ćwikliński Bartosz Wiceprezes Zarządu 2017-10-03
Łatka Bartłomiej Wiceprezes Zarządu 2017-06-28
Pogódź Konrad Wiceprezes Zarządu 2017-06-29
Zygmuntowicz Tomasz Wiceprezes Zarządu 2017-07-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skonieczny Gwidon Przewodniczący RN 2016-04-25
Kaczoruk, Stanisław Ryszard Członek RN 2017-09-26 PEO
Napiórkowski Wojciech Członek RN 2015-07-13 FRO, ADV, TRK, SHD, EMT
Włodarczyk Wojciech Członek RN 2017-09-15 KTY, CNG
Woźniak Piotr Członek RN 2015-07-13 ART, PND, LBT

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Połukord Sławomir Prezes Zarządu 2017-11-01
Ćwikliński Bartosz Wiceprezes Zarządu 2017-10-03
Włodarczyk Wojciech Prezes Zarządu 2017-09-15 2017-09-26 KTY, CNG
Zygmuntowicz Tomasz Członek Zarządu 2017-07-14
Zygmuntowicz Tomasz Wiceprezes Zarządu 2017-07-14
Pogódź Konrad Wiceprezes Zarządu 2017-06-29
Pogódź Konrad Członek Zarządu 2017-06-29
Łatka Bartłomiej Członek Zarządu 2017-06-28
Łatka Bartłomiej Wiceprezes Zarządu 2017-06-28
Strusiński Wojciech Prezes Zarządu 2017-06-14 2017-06-26
Strusiński Wojciech Prezes Zarządu 2017-06-09 2017-06-26
Kawecki Włodzimierz Wiceprezes Zarządu 2017-02-10 2017-06-28
Laudy Tomasz Prezes Zarządu 2016-06-01 2017-06-09
Tiahnybok Marek Wiceprezes Zarządu 2015-11-03 2016-11-22
Włodarczyk Wojciech Prezes Zarządu 2015-07-13 KTY, CNG
Strusiński Wojciech Wiceprezes Zarządu 2015-06-11
Suchenek Jacek Wiceprezes Zarządu 2015-01-01 PEP
Suchenek Jacek Członek Zarządu 2013-03-11 PEP
Goliński Jan Wiceprezes Zarządu 2002-01-01 2013-03-11
Jaguś Paweł Prezes Zarządu 2001-03-01 2016-06-01 ESS
Swolkień Andrzej Wiceprezes Zarządu 2001-03-01 2013-03-11
Plata Aleksander Wiceprezes Zarządu 1999-07-14

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 778 749
2016 733 765
2015 708 737
2014 663 683
2013 535 587
2012 485 0
2011 460 0
2010 397 0
2009 363 0
2008 283 0
2007 176 0