REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Labo Print (LAB)

PLLBPRT00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,9200 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 9,8800 10,0000 10,6000 11,8500 12,3500 15,9900
zmiana 0,40% -0,80% -6,42% -16,29% -19,68% -37,96%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 35 886 592,00
Free float 8,64%
Liczba akcji 3 617 600
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 886 592,00
Liczba akcji: 3 617 600
Liczba głosów na WZA: 6 261 600
Kapitał akcyjny: 3 617 600,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 305 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,34%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 949 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,00%
Free float: 8,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 3 617 600 (100,00%) 6 261 600 (100,00%)
Fryc Krzysztof 1 652 500 (45,67%) 2 974 500 (47,50%) LAB
Niedzielski Wiesław 1 652 500 (45,67%) 2 974 500 (47,50%) LAB

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-30 75 000 1,00 1,00 3 617 600 3 617 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-15
2015-12-22
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-30 26 600 1,00 - 3 542 600 3 542 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-08-24
2015-12-22
seria C - subskrypcja prywatna 2013-09-05 211 000 1,00 1,50 3 516 000 3 516 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-02-03
2013-11-14
2015-12-22
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2013-07-16 661 000 1,00 1,00 3 305 000 3 305 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-02-03
2013-08-01
2015-12-22
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2013-07-16 2 644 000 1,00 1,00 2 644 000 2 644 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-08-01
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Fryc Krzysztof 1 652 500 45,67% 2 974 500 47,50% 2015-09-15
Ogółem 3 617 600 100,00% 6 261 600 100,00% 2015-09-15
Niedzielski Wiesław 1 652 500 45,67% 2 974 500 47,50% 2015-09-15
Niedzielski Wiesław 1 652 500 46,64% 2 974 500 48,07% 2015-08-24
Ogółem 3 542 600 100,00% 6 186 600 100,00% 2015-08-24
Fryc Krzysztof 1 652 500 46,64% 2 974 500 48,07% 2015-08-24
Niedzielski Wiesław 1 652 500 46,99% 2 974 500 48,28% 2014-02-03
Fryc Krzysztof 1 652 500 46,99% 2 974 500 48,28% 2014-02-03
Ogółem 3 516 000 100,00% 6 160 000 100,00% 2013-11-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-27 2019-07-15 1,01834 0,19 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-01 2019-06-17 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,19 PLN, zmiany w RN
2018-05-06 2018-05-22 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2017-05-08 2017-05-24 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-05-28 2016-06-13 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-11-07 2015-11-23 - NWZA: zmiany w RN
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, emisja akcji serii D i E, zmiany w statucie,
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Fryc Krzysztof Prezes Zarządu 2013-08-01
Niedzielski Wiesław Wiceprezes Zarządu 2013-08-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Motała Łukasz Przewodniczący RN 2017-05-24
Jordan, Michał Jerzy Sekretarz RN 2013-08-01
Jordan Krzysztof Członek RN 2013-08-01
Koński Rafał Członek RN 2013-08-01
Zawierucha Sławomir Członek RN 2016-06-13

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fryc Krzysztof Prezes Zarządu 2013-08-01
Niedzielski Wiesław Wiceprezes Zarządu 2013-08-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 314 0
2017 225 0
2016 242 0
2015 158 0
2014 124 0
2013 93 0
2012 67 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA