REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Korporacja Gospodarcza Efekt (EFK)

PLEFEKT00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 18,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 18,0000 20,0000 26,2000 23,0000 21,2000 12,4500
zmiana 0,00% -10,00% -31,30% -21,74% -15,09% 44,58%
WIG (zmiana) 1,09% 5,97% -0,56% -3,59% 2,59% 6,11%
Na tle WIG (pp) -1,09 -15,97 -30,73 -18,15 -17,68 38,47
WIG-Poland (zmiana) 1,12% 6,08% -0,50% -3,55% 2,71% 5,44%
Na tle WIG-Poland (pp) -1,12 -16,08 -30,80 -18,19 -17,81 39,14
InvestorMS (zmiana) -0,09% 0,67% -3,34% -6,75% -0,54% 7,90%
Na tle InvestorMS (pp) 0,09 -10,67 -27,96 -14,99 -14,55 36,68

Dane rynkowe

Kapitalizacja 29 972 700,00
Free float 43,24%
Liczba akcji 1 665 150
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 29 972 700,00
Liczba akcji: 1 665 150
Liczba głosów na WZA: 2 257 650
Kapitał akcyjny: 1 665 150,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 945 082
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,61%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 945 082
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,61%
Free float: 44,39%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 665 150 (100,00%) 2 257 650 (100,00%)
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 468 142 (28,00%) 468 142 (20,00%) EFK
Adamek Bogumił w porozumieniu 191 405 (11,00%) 191 405 (8,00%) EFK
Wiśniewski Wojciech w porozumieniu z Agro-Jumal sp. z o.o. 158 865 (9,00%) 158 865 (7,00%) EFK, MAK
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ZWZ 126 670 (7,61%) 126 670 (5,61%) EFK

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria DD - zamienna: akcjonariusze Agro-Efekt SA 1999-09-28 540 150 1,00 - 1 665 150 1 665 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-07-10
2003-04-22
seria CC - prawo poboru 2:1 1993-12-22 375 000 1,00 25,00 1 125 000 1 125 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-01-07
1993-05-31
1994-07-25
seria BB - subskrypcja publiczna 1991-02-16 207 925 1,00 5,00 750 000 750 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1992-08-19
1993-02-18
1993-04-22
split 1:25 1992-05-18 - 1,00 - 542 075 542 075,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1992-05-29
-
seria AA - akcje założycielskie 1989-11-08 21 683 25,00 25,00 21 683 542 075,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1992-08-19
1989-12-06
1993-04-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wiśniewski Wojciech w porozumieniu z Agro-Jumal sp. z o.o. 158 865 9,00% 158 865 7,00% 2019-07-08
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o., ZWZ 158 865 9,54% 158 865 7,04% 2019-06-13
Adamek Bogumił ZWZ 191 405 11,49% 191 405 8,48% 2019-06-13
Adamek Bogumił w porozumieniu 191 405 11,00% 191 405 8,00% 2019-06-13
Inwest-Efekt sp. z o.o. ZWZ 468 142 28,11% 468 142 20,74% 2016-06-17
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ZWZ 126 670 7,61% 126 670 5,61% 2016-06-17
Inwest-Efekt sp. z o.o. w porozumieniu 468 142 28,00% 468 142 20,00% 2016-06-17
Inwest-Efekt sp. z o.o. 468 028 28,10% 468 028 20,73% 2015-06-25
Adamek Bogumił 189 125 11,35% 189 125 8,37% 2015-06-25
Adamek Bogumił 85 825 5,15% 85 825 3,80% 2015-02-13
Adamek Bogumił 85 825 5,15% 189 125 8,37% 2015-02-13
Adamek Bogumił 75 400 4,52% 137 000 6,06% 2013-11-27
Inwest-Efekt sp. z o.o. 461 764 27,73% 461 764 20,45% 2012-04-10
Inwest-Efekt sp. z o.o. 410 146 24,63% 410 146 18,16% 2011-11-14
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 157 679 9,46% 126 670 5,61% 2011-11-14
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2010-08-31
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 149 347 8,96% 149 347 6,61% 2010-08-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 408 421 24,52% 408 421 18,09% 2009-08-31
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 114 187 6,85% 114 187 5,05% 2009-08-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 405 782 24,36% 405 782 17,97% 2009-05-15
Wiśniewski Wojciech wraz z Agro-Jumal sp. z o.o. 113 722 6,82% 113 722 5,03% 2009-05-04
Inwest-Efekt sp. z o.o. 404 134 24,27% 404 134 17,90% 2008-08-14
Przybyło Bogumił 0 0,00% 0 0,00% 2007-11-14
Kokosiński Mieczysław 12 450 0,74% 12 450 0,55% 2007-08-14
Adamek Bogumił 15 375 0,92% 15 375 0,68% 2007-08-14
Adamek Bogumił 14 875 0,89% 14 875 0,65% 2006-08-14
Przybyło Bogumił 50 0,00% 50 0,00% 2006-08-14
Niestrój Roman 125 0,00% 125 0,00% 2006-08-14
Leśniak Jan 100 0,00% 100 0,00% 2006-08-14
Laska, Stanisław Bolesław 1 300 0,00% 1 300 0,00% 2006-08-14
Chachlowska Jadwiga 10 050 0,60% 10 050 0,44% 2006-08-14
Laska, Stanisław Bolesław 1 300 0,07% 1 300 0,05% 2006-08-14
Kokosiński Mieczysław 12 000 0,72% 12 000 0,53% 2006-08-14
Kohlenberg Przemysław 0 0,00% 0 0,00% 2006-05-15
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 64 866 3,89% 64 866 2,87% 2006-01-05
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2004-12-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 403 134 24,21% 403 134 17,85% 2004-08-16
Inwest-Efekt sp. z o.o. 396 110 23,78% 396 110 17,54% 2004-07-21
Kohlenberg Przemysław 113 105 6,79% 113 105 5,00% 2004-02-16
porozumienie inwestorów likwidacja porozumienia 0 0,00% 0 0,00% 2003-12-31
Inwest-Efekt sp. z o.o. 387 695 23,28% 387 695 17,17% 2003-08-14
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 82 166 4,93% 151 366 6,70% 2002-09-30
Inwest-Efekt sp. z o.o. 383 771 23,04% 383 771 16,99% 2002-07-30
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 75 683 4,54% 151 366 6,70% 2002-06-14
Orzeł Zofia przystšpienie do porozumienia 0 0,00% 0 0,00% 2001-06-27
porozumienie inwestorów Orzeł Robert i grupa osób fizycznych 536 000 32,19% 536 000 23,74% 2001-06-27
Gałczyński Jerzy 49 702 2,98% 49 702 2,20% 2001-03-31
Gałczyński Jerzy 99 149 5,95% 99 149 4,39% 2001-01-29
Alma Market SA w restrukturyzacji 108 933 6,54% 108 993 4,83% 2000-12-07
Gałczyński Jerzy 188 451 11,32% 188 451 8,35% 2000-11-29
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 37 670 2,26% 126 670 5,61% 2000-08-31
Gałczyński Jerzy 156 980 9,43% 156 980 6,95% 2000-08-31
Orzeł Zofia 140 463 8,44% 140 463 6,22% 2000-08-31
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 70 416 4,23% 139 616 6,18% 2000-08-31
GS Samopomoc Chłopska w Myślenicach 0 0,00% 0 0,00% 2000-08-31
Alma Market SA w restrukturyzacji 126 305 7,59% 126 305 5,59% 2000-07-10
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 22 250 1,34% 111 250 4,93% 2000-07-10
GS Samopomoc Chłopska w Myślenicach 316 591 19,01% 333 291 14,76% 2000-07-10
Inwest-Efekt sp. z o.o. 303 771 18,24% 303 771 13,46% 2000-07-10
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 64 359 3,87% 133 559 5,92% 2000-07-10
Orzeł Zofia 118 454 7,11% 118 454 5,25% 2000-07-10
Ogółem 1 665 150 100,00% 2 257 650 100,00% 2000-07-10
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 77 190 4,64% 0 0,00% 2000-07-10
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLA w Skawinie 17 550 1,05% 87 750 3,89% 2000-07-10
Gałczyński Jerzy 147 796 8,88% 147 796 6,55% 2000-07-10
Gałczyński Jerzy 147 796 13,14% 147 796 8,61% 2000-04-10
Gałczyński Jerzy 129 443 11,51% 129 443 7,54% 2000-02-29
Orzeł Zofia 118 454 10,53% 118 454 6,90% 2000-02-29
Fabryka Maszyn Odlewniczych SA 80 879 7,19% 80 879 4,71% 2000-02-22
Gałczyński Jerzy 127 000 11,29% 127 000 7,39% 2000-02-10
Orzeł Zofia 77 171 6,86% 77 171 4,49% 1999-09-28
Gałczyński Jerzy 76 500 6,80% 76 500 4,45% 1999-09-28
Orzeł Zofia 0 0,00% 0 0,00% 1999-09-03
Alma Market SA w restrukturyzacji 126 305 11,23% 126 305 7,35% 1999-09-03
Agro-Efekt sp. z o.o. 55 000 4,89% 55 000 3,20% 1999-05-05
Orzeł Zofia 111 507 9,91% 111 507 6,49% 1999-05-05
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 64 359 5,72% 133 559 7,78% 1999-02-04
WFOŚiGW 71 897 6,39% 71 897 4,19% 1999-02-04
Efekt SA przez Ekokonsorcjum-Efekt Sp. z o.o. 77 190 6,86% 0 0,00% 1999-02-04
Kaszycki Maciej 76 008 6,76% 76 008 4,43% 1999-02-04
Popławska Maria 78 000 6,93% 78 000 4,54% 1998-09-15
Popławska Maria 111 000 9,87% 111 000 6,46% 1998-06-26
Popławska Maria 100 345 8,92% 100 345 5,84% 1998-05-07
Bank Pekao SA 80 660 7,17% 80 660 4,65% 1997-08-04
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 22 250 1,98% 111 250 6,48% 1997-08-04
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLA w Skawinie 17 550 1,56% 87 750 5,11% 1997-08-04
GS Samopomoc Chłopska w Niepołomicach 17 300 1,54% 86 500 5,04% 1997-08-04
Ogółem 1 125 000 100,00% 1 717 500 100,00% 1997-08-04

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-09-10 2019-09-24 - 1,68 PLN akcje uprzywilejowane, projekt akcjonariusza
2019-09-10 2019-09-24 1,00568 0,10 PLN akcje zwykłe, 0,12 PLN - akcje uprzywilejowane
2018-09-14 2018-10-03 1,04608 1,00 PLN akcje uprzywilejowane 1,20 PLN dywidendy
2017-09-14 2017-10-03 - 1,08 PLN akcja uprzywilejowana
2017-09-14 2017-10-03 1,03462 0,90 PLN akcje uprzywilejowane - 1,08 PLN dywidendy
2016-09-14 2016-10-03 1,03340 0,80 PLN akcje uprzywilejowane - 0,96 PLN dywidendy
2015-09-17 2015-10-01 1,04294 0,70 PLN akcje imienne - 0,84 PLN dywidendy
2014-09-17 2014-10-01 1,05280 0,65 PLN akcje imienne - 0,78 PLN dywidendy
2013-09-20 2013-10-10 1,07437 0,65 PLN akcje imienne - 0,78 PLN dywidendy
2012-09-20 2012-10-10 1,06425 0,55 PLN akcje imienne - 0,66 PLN dywidendy
2011-09-20 2011-10-10 1,04816 0,55 PLN akcje imienne - 0,66 PLN dywidendy
2010-08-27 2010-10-08 1,03679 0,55 PLN akcje imienne - 0,66 PLN dywidendy
2009-08-28 2009-10-09 1,03092 0,55 PLN akcje imienne - 0,66 PLN dywidendy
2008-08-29 2008-10-10 1,02362 0,55 PLN akcje imienne - 0,66 PLN dywidendy
2007-08-30 2007-10-10 1,01506 0,50 PLN akcje imienne - 0,60 PLN dywidendy
2006-08-30 2006-10-10 1,02625 0,50 PLN akcje imienne - 0,60 PLN dywidendy
2005-08-30 2005-10-10 1,03687 0,40 PLN akcje imienne - 0,48 PLN dywidendy
2004-07-30 2004-09-10 1,03774 0,40 PLN akcje imienne - 0,48 PLN dywidendy
2003-07-31 2003-09-10 1,04598 0,40 PLN akcje imienne - 0,48 PLN dywidendy
2002-07-31 2002-09-06 1,06299 0,40 PLN akcje imienne - 0,48 PLN dywidendy
2001-08-14 2001-09-14 1,01702 0,40 PLN akcje imienne - 0,48 PLN dywidendy
1999-07-22 1999-09-01 1,05839 0,80 PLN akcje imienne - 0,96 PLN dywidendy
1998-07-23 1998-09-07 1,04615 0,60 PLN akcje imienne - 0,72 PLN dywidendy
1997-07-15 1997-10-09 1,03977 0,70 PLN akcje imienne - 0,84 PLN dywidendy
1996-07-31 1996-10-04 1,05348 1,00 PLN akcje imienne - 1,20 PLN dywidendy
1995-06-20 1995-08-04 1,04651 0,80 PLN akcje imienne - 0,96 PLN dywidendy

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2000-01-04 - - - - -
Asymilacja 1997-08-04 - - - - -
Asymilacja 1997-06-03 - - - - -
Asymilacja 1997-03-27 - - - - -
Asymilacja 1996-12-03 - - - - -
Asymilacja 1996-08-02 - - - - -
Asymilacja 1996-06-04 - - - - -
Asymilacja 1996-04-02 - - - - -
Asymilacja 1996-02-02 - - - - -
Asymilacja 1995-12-04 - - - - -
Asymilacja 1995-10-03 - - - - -
Asymilacja 1995-08-02 - - - - -
Prawo poboru 1994-02-02 seria CC - prawo poboru 2:1 2:1 1,3666 25,00 375 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-24 2019-07-10 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,20 PLN (akcje zwykłe), 1,44 PLN (akcje uprzywilejowane), zmiany w RN
2019-05-28 2019-06-13 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,20 PLN (akcje zwykłe), 1,44 PLN (akcje uprzywilejowane), zmiany w statucie
2018-06-05 2018-06-21 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,20 PLN (akcje uprzywilejowane), 1 PLN (akcje zwykłe), zmiany w RN
2017-06-05 2017-06-21 - WZA: wypłata dywidendy - 1,08 PLN, zmiany w RN
2016-06-01 2016-06-17 - WZA: wypłata dywidendy - 0,80 PLN
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,84 PLN
2014-11-02 NWZ 2014-11-18, godzina 11:00:00
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 11:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 11:00:00
2012-06-06 ZWZ 2012-06-22, godzina 11:00:00
2011-06-05 ZWZ 2011-06-21, godzina 11:00:00
2010-06-01 ZWZ 2010-06-17, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kawczyński Michał Prezes Zarządu 2019-07-10
Bartczak, Michał Hieronim Członek Zarządu 2019-07-10 MTL
Bujak Tomasz Członek Zarządu 2019-07-10 GNG, SHG, WSE, KZS, DRE

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Adamek Bogumił Przewodniczący RN 2014-11-18
Chojniak Katarzyna Członek RN 2019-07-10
Grabowski Piotr Członek RN 2019-07-10
Kokosińki Mieczysław Członek RN 2007-06-22
Pamuła Jan Członek RN 2019-07-10

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kawczyński Michał Prezes Zarządu 2019-07-10
Bartczak, Michał Hieronim Członek Zarządu 2019-07-10 MTL
Bujak Tomasz Członek Zarządu 2019-07-10 GNG, SHG, WSE, KZS, DRE
Okoński Jan Prezes Zarządu 2014-11-17 2017-07-10
Okoński Jan Prezes Zarządu 2014-11-17
Chachlowska Jadwiga Wiceprezes Zarządu 2007-06-20
Chachlowska Jadwiga Wiceprezes Zarządu 2007-06-20 2017-07-10
Lipińska-Długosz Olga Członek Zarządu 2007-06-20
Lipińska-Długosz Olga Członek Zarządu 2007-06-20 2019-07-10
Adamik Jerzy Członek Zarządu 2006-04-01 2007-05-10
Adamek Bogumił Prezes Zarządu 1989-01-01 2014-11-17

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 83 207
2017 82 207
2016 83 213
2015 86 200
2014 88 205
2013 209 0
2011 94 218
2009 103 252
2008 96 300
2007 102 227
2005 109 183
2004 125 211
2002 135 192
2001 191 0
1997 149 0
1996 136 0
1995 138 0
1994 145 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA