REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Notowania spółki

Everest Investments (EVE)

PLWDMCP00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 7,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 6,9000 6,8000 0,5100 0,4180 1,0400 5,5900
zmiana 1,45% 2,94% 1 272,55% 1 574,64% 573,08% 25,22%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 16 121 343,00
Free float 53,65%
Liczba akcji 2 303 049
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -189,88
C / Z -352,83

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 16 812 257,70
Liczba akcji: 2 303 049
Liczba głosów na WZA: 2 303 049
Kapitał akcyjny: 1 381 829,40
Cena nominalna akcji: 0,60
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 067 495
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,35%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 067 495
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,35%
Free float: 53,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 303 049 (100,00%) 2 303 049 (100,00%)
Ciszewski January z Long Short Partners sp. z o.o. 611 761 (26,56%) 611 761 (26,56%) SET, EVE, SLK, PMF, BOA, JRH, ARE, CLC, SNG, OML, DGL, COM
Gemstone SA 455 734 (19,79%) 455 734 (19,79%) EVE, CLC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2017-04-28 - 0,60 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-12
-
scalenie akcji 6:1 2017-04-28 - 0,60 - 2 303 049 1 381 829,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-12
-
seria H1 - subskrypcja prywatna 2016-04-20 3 000 1,00 1,00 13 818 294 13 818 294,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-09-02
-
seria H - subskrypcja prywatna 2015-11-13 235 294 1,00 4,25 13 815 294 13 815 294,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-12-22
-
seria G - subskrypcja prywatna 2015-02-11 180 000 1,00 5,00 13 580 000 13 580 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-09
-
seria F - subskrypcja prywatna 2015-02-11 400 000 1,00 5,00 13 400 000 13 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-09
-
zmiana firmy z WDM Capital SA na Everest Investments SA 2015-01-19 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-09
-
seria F - subskrypcja prywatna 2013-11-08 2 000 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:5 2013-11-08 - 1,00 - 13 000 000 13 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-04
-
seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-27 200 000 5,00 25,00 2 600 000 13 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-25
2014-12-04
2014-11-26
seria D - subskrypcja prywatna 2013-06-27 200 000 5,00 25,00 2 400 000 12 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-25
2014-12-04
2014-11-26
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-27 600 000 5,00 25,00 2 200 000 11 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-04
-
scalenie akcji 50:1 2013-02-18 - 5,00 - 1 600 000 8 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-11
-
scalenie akcji 10:1 2008-04-01 - 0,10 - 80 000 000 8 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - akcje założycielskie 2008-02-06 330 000 000 0,01 - 800 000 000 8 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-03-14
-
seria A - akcje założycielskie 2008-02-06 470 000 000 0,01 0,01 470 000 000 4 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-03-14
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Zieliński Dawid 15 558 0,68% 15 558 0,68% 2020-03-20
Ciszewski January z Long Short Partners sp. z o.o. 611 761 26,56% 611 761 26,56% 2020-03-10
Gemstone SA 455 734 19,79% 455 734 19,79% 2020-03-03
Ciszewski January z Long Short Partners sp. z o.o. 683 761 29,69% 683 761 29,69% 2020-02-27
Gemstone SA 555 734 24,13% 555 734 24,13% 2020-02-18
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA, ZWZ 0 0,00% 0 0,00% 2020-02-13
Gemstone SA 608 734 26,43% 608 734 26,43% 2020-02-12
Ciszewski January z Long Short Partners sp. z o.o. 756 761 32,86% 756 761 32,86% 2020-02-10
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA, ZWZ 716 567 31,11% 716 567 31,11% 2020-02-10
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA, ZWZ 1 433 133 62,23% 1 433 133 62,23% 2019-06-28
Ogółem 2 303 049 100,00% 2 303 049 100,00% 2017-06-12
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA 1 427 833 62,00% 1 427 833 62,00% 2017-06-12
Ogółem 13 818 294 100,00% 13 818 294 100,00% 2016-09-02
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA 8 567 000 62,00% 8 567 000 62,00% 2016-09-02
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA 8 567 000 62,01% 8 567 000 62,01% 2015-12-22
Ogółem 13 815 294 100,00% 13 815 294 100,00% 2015-12-22
Ogółem 13 580 000 100,00% 13 580 000 100,00% 2015-10-09
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA 8 567 000 63,08% 8 567 000 63,08% 2015-10-09
Reino Capital SA wraz z WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. i WDM Inwestycje sp. z o.o. 649 999 5,00% 649 999 2,70% 2015-02-06
Reino Capital SA wraz z WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. i WDM Inwestycje sp. z o.o. 1 716 500 13,20% 1 716 500 7,15% 2015-02-03
Reino Capital SA wraz z WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. i WDM Inwestycje sp. z o.o. 2 783 001 21,40% 2 783 001 11,59% 2015-01-28
Sieradzan Piotr poprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA 8 567 000 65,90% 8 567 000 65,90% 2015-01-12
Reino Capital SA wraz z WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. 12 000 000 92,30% 23 000 000 95,83% 2014-09-25
Reino Capital SA wraz z WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. i WDM Inwestycje sp. z o.o. 12 000 000 92,00% 23 000 000 94,99% 2014-09-25
Ogółem 13 000 000 100,00% 13 000 000 100,00% 2013-12-04
Ogółem 13 000 000 100,00% 24 000 000 100,00% 2013-12-04

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2017-07-31 - 6:1 0,1667 - -
Zm. wart. nomin. 2017-07-21 - - - 0,10 -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-04-07 2020-04-23 - NWZ: zmiany w RN, emisja akcji serii B
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-04-12 2017-04-28 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-06-13 2016-06-29 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: pokrycie straty
2015-01-03 NWZ 2015-01-19, godzina 09:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Górski Łukasz Prezes Zarządu 2020-02-13 PMF, CLC, OML, DGL, COM

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gondek Michał Członek RN 2020-02-27
Kaleta Łukasz Członek RN 2020-02-25 CLC
Rozwadowska Agnieszka Członek RN 2020-02-24
Sterna Janusz Członek RN 2020-03-04 CLC
Zieliński Dawid Członek RN 2020-03-09 CLC

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Górski Łukasz Prezes Zarządu 2020-02-13 PMF, CLC, OML, DGL, COM
Mojżuk Wojciech Członek Zarządu 2019-11-15 2020-02-12 DRG
Mojżuk Wojciech Członek Zarządu 2019-11-15 DRG
Pietrucha Grzegorz Członek Zarządu 2015-06-30 2016-02-29
Potocka-Ołubiec Agnieszka Członek Zarządu 2015-06-30 2019-06-03
Sieradzan Piotr Prezes Zarządu 2015-01-19
Sieradzan Piotr Prezes Zarządu 2015-01-19 2020-02-12
Gudaszewski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2014-09-25 2015-01-19
Dzielnicki Adrian Wiceprezes Zarządu 2014-09-25 2015-01-19
Grzegorczyk Wojciech Prezes Zarządu 2014-09-25 2015-01-19

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2014 4 5
2013 8 9
2012 7 0
2011 6 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA