REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Eurohold Bulgaria (EHG)

BG1100114062

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 5,7000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 5,2000 5,7000 5,8500 6,0000 3,5400 2,1700
zmiana 9,62% 0,00% -2,56% -5,00% 61,02% 162,67%
WIG (zmiana) 1,70% -3,18% -2,06% -4,09% -3,40% 8,96%
Na tle WIG (pp) 7,91 3,18 -0,51 -0,91 64,42 153,71
WIG-CEE (zmiana) 1,96% 1,89% 2,76% 0,85% 5,68% 71,46%
Na tle WIG-CEE (pp) 7,66 -1,89 -5,33 -5,85 55,34 91,22

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 125 895 920,00
Free float 16,48%
Liczba akcji 197 525 600
Dywidenda 0,03
Dywidenda (%) 0,0053
Cena / WK 3,23
C / Z 31,12

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 125 895 920,00
Liczba akcji: 197 525 600
Liczba głosów na WZA: 197 525 600
Kapitał akcyjny: 197 525 600,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 164 972 003
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,52%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 164 972 003
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,52%
Free float: 16,48%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 197 525 600 (100,00%) 197 525 600 (100,00%)
Starcom Holding AD 92 547 492 (46,85%) 92 547 492 (46,85%) EHG
Dar Finance EOOD 24 883 010 (12,60%) 24 883 010 (12,60%) EHG
KJK Capital OY poprzez KJK Fund II Balkan Discovery 20 474 680 (10,37%) 20 474 680 (10,37%) EHG
Blubeard Investments Ltd. 14 858 900 (7,52%) 14 858 900 (7,52%) EHG
Specialized Logistic Systems AD 12 207 921 (6,18%) 12 207 921 (6,18%) EHG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe 2019-04-22 79 010 240 1,00 1,95 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
prawo poboru 4:1 2017-10-02 36 180 600 1,00 1,30 197 525 600 197 525 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-22
2018-02-28
prawo poboru 3:2 2016-06-27 34 000 000 1,00 1,00 161 345 000 161 345 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-02-06
-
podwyższenie kapitału - 18 701 288 1,00 - 127 345 000 127 345 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-12-15
akcje zwykłe 2011-07-27 36 214 570 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe - prawo poboru 1:1 - 46 146 076 1,00 - 108 643 712 108 643 712,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-12-15
akcje zwykłe - prawo poboru 1:0,25 - 12 495 050 1,00 - 62 497 636 62 497 636,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-12-15
akcje założycielskie - 50 002 586 1,00 - 50 002 586 50 002 586,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-12-12
2011-12-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Blubeard Investments Ltd. 14 858 900 7,52% 14 858 900 7,52% 2019-06-14
Specialized Logistic Systems AD 12 207 921 6,18% 12 207 921 6,18% 2018-12-21
Specialized Logistic Systems AD 9 831 467 4,98% 9 831 467 4,98% 2017-12-29
Specialized Logistic Systems AD 9 989 467 5,06% 9 989 467 5,06% 2017-12-28
KJK Capital OY poprzez KJK Fund II Balkan Discovery 20 474 680 10,37% 20 474 680 10,37% 2017-12-22
Dar Finance EOOD 24 883 010 12,60% 24 883 010 12,60% 2017-12-22
Starcom Holding AD 92 547 492 46,85% 92 547 492 46,85% 2017-12-22
Ogółem 197 525 600 100,00% 197 525 600 100,00% 2017-12-22
KJK Capital OY poprzez KJK Fund II Balkan Discovery 20 474 680 12,69% 20 474 680 12,69% 2017-02-28
Starcom Holding AD 92 547 492 57,36% 92 547 492 57,36% 2017-02-28
Starcom Holding AD 58 882 831 36,50% 58 882 831 36,50% 2017-02-28
KJK Capital OY poprzez KJK Fund II Balkan Discovery 15 281 400 9,47% 15 281 400 9,47% 2017-02-06
Starcom Holding AD 64 076 112 39,71% 64 076 112 39,71% 2017-02-06
Dar Finance EOOD 24 883 010 15,42% 24 883 010 15,42% 2017-02-06
Ogółem 161 345 000 100,00% 161 345 000 100,00% 2017-02-06
Euroins Bulgaria 7 552 913 4,68% 7 552 913 4,68% 2017-02-06
Euroins Bulgaria 7 552 913 5,93% 7 552 913 5,93% 2016-12-23
KJK Capital OY poprzez KJK Fund II Balkan Discovery 15 281 400 11,99% 15 281 400 11,99% 2014-11-27
Euroins Bulgaria 6 367 249 5,00% 6 367 249 5,00% 2014-11-20
Dar Finance EOOD 24 883 010 19,53% 24 883 010 19,53% 2012-07-05
Expat Capital AD 2 946 0,00% 2 946 0,00% 2012-07-05
Expat Capital AD 21 297 113 16,72% 21 297 113 16,72% 2012-05-31
Starcom Holding AD 64 076 112 50,31% 64 076 112 50,31% 2012-05-31
Expat Capital AD 21 512 529 16,89% 21 512 529 16,89% 2011-12-15
Starcom Holding AD 57 399 374 45,07% 57 399 374 45,07% 2011-12-15
Ogółem 127 345 000 100,00% 127 345 000 100,00% 2011-12-15
Swedbank AS 4 239 000 2,99% 4 239 000 2,99% 2011-09-19
Thames Capital Partners Ltd. 3 841 467 2,99% 3 841 467 2,99% 2011-09-19
UniCredit Bank AG 2 954 160 2,71% 2 954 160 2,71% 2011-09-19
UniCredit Bank AG 2 954 160 2,00% 2 954 160 2,00% 2011-09-19
Salink Ltd. 1 847 553 1,70% 1 847 553 1,70% 2011-09-19
ING UPF 1 505 880 1,38% 1 505 880 1,38% 2011-09-19
ING UPF 1 505 880 1,00% 1 505 880 1,00% 2011-09-19
Salink Ltd. 1 847 553 1,00% 1 847 553 1,00% 2011-09-19
Expat Capital AD 21 512 529 19,80% 0 0,00% 2011-09-19
Expat Capital AD 21 512 529 19,80% 21 512 529 19,80% 2011-09-19
Starcom Holding AD 57 399 374 52,83% 57 399 374 52,83% 2011-09-19
Ogółem 108 643 712 100,00% 108 643 712 100,00% 2011-09-19
Leo Overseas Ltd. 4 359 283 4,01% 4 359 283 4,01% 2011-09-19
Leo Overseas Ltd. 4 359 283 4,00% 4 359 283 4,00% 2011-09-19
Swedbank AS 4 239 000 3,90% 4 239 000 3,90% 2011-09-19
Thames Capital Partners Ltd. 3 841 467 3,53% 3 841 467 3,53% 2011-09-19

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-14 2019-11-27 1,00368 0,01 BGN -
2018-07-13 2018-11-27 1,00414 0,01 BGN -
2017-09-30 2017-12-30 1,01054 0,01 BGN -
2016-07-14 2016-09-30 1,00433 0,00 BGN 0,002727 BGN, wypłata w terminie 30.09 - 30.12.2016
2015-09-30 2015-12-30 1,00457 0,00 BGN -
2015-06-30 2015-09-30 1,00298 0,00 BGN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2017-10-16 - 4:1 1,0000 1,30 40 336 250
Prawo poboru 2016-12-28 - 3:2 1,0000 1,00 84 896 666

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-14 2019-06-30 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,0125 BGN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-04-06 2019-04-22 - NWZ: zmiany w statucie, emisja akcji, zmiany w RN
2018-10-12 2018-10-28 - NWZ: zmiany w RN
2017-09-16 2017-10-02 - NWZA: podwyższenie kapitału
2017-09-03 2017-09-19 - NWZA: aneksy do umów gwarancyjnych
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,01 BGN, zmiany w RN
2017-04-23 2017-05-09 - NWZA: zmiany w statucie
2016-12-14 2016-12-30 - NWZA: zbycie ZCP
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,00287 BGN
2015-12-12 2015-12-28 - NWZA: emisja obligacji korporacyjnych, ustanowienie zastawu na akcjach spółki zależnej
2015-09-15 2015-10-01 - NWZA: zatwierdzenie sprawozdania za rok 2014, upoważnienie Zarządu do zawarcia transakcji
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,0046 BGN, wybór audytora
2015-02-27 NWZ 2015-03-17, godzina 11:00:00
2014-08-15 NWZ 2014-08-29, godzina 11:00:00
2014-06-16 NWZ 2014-06-30, godzina 11:00:00
2014-04-01 NWZ 2014-04-30, godzina 11:00:00
2014-04-01 NWZ 2014-04-15, godzina 11:00:00
2013-09-18 NWZ 2013-10-18, godzina 10:00:00
2013-09-18 NWZ 2013-10-02, godzina 10:00:00
2013-06-14 ZWZ 2013-07-15, godzina 11:00:00
2013-06-14 ZWZ 2013-06-28, godzina 11:00:00
2013-04-08 ZWZ 2013-05-09, godzina 10:00:00
2013-04-08 ZWZ 2013-04-22, godzina 10:00:00
2012-06-15 ZWZ 2012-06-29, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Boshov, Kiril Ivanov Prezes Zarządu 2011-09-19
Assenov, Assen Emanouilov Członek Zarządu 2011-09-19
Minchev Assen Członek Zarządu 2011-09-19
Mukova, Zlatolina Ivanova Członek Zarządu 2011-09-19

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Christov, Assen Milkov Przewodniczący RN 2011-09-19
Dimitrov, Dimitar Stoianov Wiceprzewodniczący RN 2011-09-19
Georgiev, Radi Georgiev Członek RN 2015-03-17
Lefter Razvan Członek RN 2015-03-17
Munkov, Ivan Georgiev Członek RN 2011-09-19
Vassilev, Nikolay Vassilev Członek RN 2011-09-19

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Minchev Assen Członek Zarządu 2011-09-19
Mukova, Zlatolina Ivanova Członek Zarządu 2011-09-19
Boshov, Kiril Ivanov Prezes Zarządu 2011-09-19
Assenov, Assen Emanouilov Członek Zarządu 2011-09-19

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 2 651
2017 0 2 169
2016 0 1 899
2015 0 1 707
2014 6 1 654
2014 6 1 654
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA