REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

CFI Holding (CFI)

PLINTKS00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,50 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,51 0,54 0,50 0,52 0,43 0,01
zmiana -1,96% -7,41% 0,00% -3,85% 16,28% 4 900,00%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja -772 046 198,00
Free float 4,27%
Liczba akcji 2 750 874 900
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: -772 046 198,00
Liczba akcji: 2 750 874 900
Liczba głosów na WZA: 2 750 874 900
Kapitał akcyjny: -478 668 642,76
Cena nominalna akcji: 0,31
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 633 353 130
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,96%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 633 353 130
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,96%
Free float: 5,04%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 750 874 900 (100,00%) 2 750 874 900 (100,00%)
Polaris sp. z o.o. 800 193 580 (29,09%) 800 193 580 (29,09%) CFI
Market Vektor Property 483 871 000 (17,59%) 483 871 000 (17,59%) CFI
Granada Investmets SA 378 716 350 (13,00%) 378 716 350 (13,00%) CFI
Varso Investments SA 357 911 280 (13,01%) 357 911 280 (13,01%) CFI
Waldorf Group sp. z o.o. 354 596 370 (12,89%) 354 596 370 (12,89%) CFI
Black Rock, Primorsko 258 064 550 (9,38%) 258 064 550 (9,38%) CFI

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria F - konwalidacja kapitału 2017-12-18 3 000 000 000 0,31 0,31 2 750 874 900 852 771 219,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-02
-
seria E - subskrypcja prywatna 2017-04-28 106 000 000 0,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-28 60 000 800 0,50 0,50 116 465 000 58 232 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-11-20
-
seria C - subskrypcja prywatna 2017-04-28 2 752 200 0,50 - 56 464 200 28 232 100,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-08
-
split 1:40 2016-06-29 - 0,50 - 53 712 000 26 856 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-09
2016-08-26
zmiana firmy z Intakus SA na CFI Holding SA 2015-01-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-27
-
seria C - subskrypcja prywatna 2014-06-18 12 500 20,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renumeracja akcji: seria A i B 2014-06-18 - 20,00 20,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-09-10
-
scalenie akcji 2000:1 2014-06-18 - 20,00 - 1 342 800 26 856 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-09-10
-
seria L - Restata Investments Ltd. 2014-06-18 816 260 0,01 - 2 685 600 000 26 856 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-29
-
seria K - Naruwe Ltd. 2014-02-19 15 900 000 0,01 0,01 2 684 783 740 26 847 837,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - Naruwe Ltd. 2014-02-19 252 000 000 0,01 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria I - Naruwe Ltd. 2014-02-19 36 249 998 0,01 0,01 2 668 883 740 26 688 837,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 013 650 000 0,01 0,01 2 632 633 742 26 326 337,42 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-01-18
-
seria H - subskrypcja prywatna - 744 062 268 0,01 - 1 618 983 742 16 189 837,42 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-06
-
seria G - subskrypcja prywatna - 67 757 225 0,01 - 874 921 474 8 749 214,74 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-06
-
seria F - subskrypcja prywatna - 244 664 249 0,01 - 807 164 249 8 071 642,49 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-06
-
seria K - subskrypcja prywatna 2013-06-24 15 900 000 0,01 0,01 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - subskrypcja prywatna 2013-06-24 252 000 000 0,01 0,01 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria I - Naruwe Ltd., Phimage Ltd. 2013-06-24 36 249 998 0,01 0,01 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja prywatna 2013-01-16 1 125 000 000 0,01 0,01 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:25 2013-01-16 - 0,01 - 562 500 000 5 625 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-02-01
2013-02-25
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-04-30
-
seria D - subskrypcja publiczna 2007-12-17 2 500 000 0,25 2,20 22 500 000 5 625 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-18
2010-03-05
2010-03-26
seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-06 12 000 000 0,25 - 20 000 000 5 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26
-
2010-03-26
seria B 2007-11-06 3 200 000 0,25 - 8 000 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:4 2007-11-06 - 0,25 - 4 800 000 1 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-27 1 200 000 1,00 1,00 1 200 000 1 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Restata Investments Ltd. 38 610 770 1,40% 38 610 770 1,40% 2018-08-02
Black Rock, Primorsko 258 064 550 9,38% 258 064 550 9,38% 2018-08-02
Granada Investmets SA 378 716 350 13,77% 378 716 350 13,77% 2018-08-02
Polaris sp. z o.o. 800 193 580 29,09% 800 193 580 29,09% 2018-08-02
Ogółem 2 750 874 900 100,00% 2 750 874 900 100,00% 2018-08-02
Rożniata Zbigniew 8 152 200 0,30% 8 152 200 0,30% 2018-08-02
Rożniata Zbigniew 8 152 200 0,30% 8 152 200 0,30% 2018-08-02
Restata Investments Ltd. 11 554 000 0,42% 11 554 000 0,42% 2018-08-02
Polaris sp. z o.o. 26 000 000 0,95% 26 000 000 0,95% 2018-08-02
Progress Invest Ltd. 28 000 000 1,02% 28 000 000 1,02% 2018-08-02
Progress Invest Ltd. 28 000 000 1,02% 28 000 000 1,02% 2018-08-02
Varso Investments SA 357 911 280 13,01% 357 911 280 13,01% 2018-08-02
Market Vektor Property 483 871 000 17,59% 483 871 000 17,59% 2018-08-02
Granada Investmets SA 378 716 350 13,00% 378 716 350 13,00% 2018-08-02
Waldorf Group sp. z o.o. 354 596 370 12,89% 354 596 370 12,89% 2018-08-02
BL10 sp. z o.o. s.k.a. 2 894 080 2,48% 2 894 080 2,48% 2017-11-20
Kopania Paweł 3 800 000 3,26% 3 800 000 3,26% 2017-11-20
Rożniata Zbigniew 8 152 200 7,00% 8 152 200 7,00% 2017-11-20
Restata Investments Ltd. 8 053 200 6,91% 8 053 200 6,91% 2017-11-20
Restata Investments Ltd. 11 554 000 9,92% 11 554 000 9,92% 2017-11-20
Rożniata Zbigniew 5 652 200 4,85% 5 652 200 4,85% 2017-11-20
Ogółem 116 465 000 100,00% 116 465 000 100,00% 2017-11-20
Kalinicki Janusz NWZ 3 800 000 3,26% 3 800 000 3,26% 2017-11-20
Polaris sp. z o.o. 26 000 000 22,32% 26 000 000 22,32% 2017-11-20
Progress Invest Ltd. 28 000 000 24,04% 28 000 000 24,04% 2017-11-20
Rożniata Zbigniew 2 900 000 5,14% 2 900 000 5,14% 2017-09-08
Ogółem 56 464 200 100,00% 56 464 200 100,00% 2017-09-08
BL10 sp. z o.o. s.k.a. 2 894 080 5,13% 2 894 080 5,13% 2017-09-08
Kopania Paweł 3 800 000 6,73% 3 800 000 6,73% 2017-09-08
Kalinicki Janusz NWZ 3 800 000 6,73% 3 800 000 6,73% 2017-09-08
Restata Investments Ltd. 8 053 200 14,26% 8 053 200 14,26% 2017-09-08
Rożniata Zbigniew 5 652 200 10,01% 5 652 200 10,01% 2017-09-08
Kalinicki Janusz NWZ 3 800 000 7,07% 3 800 000 7,07% 2017-04-28
Restata Investments Ltd. 8 053 200 14,99% 8 053 200 14,99% 2017-01-20
Kalinicki Janusz 3 000 000 5,59% 3 000 000 5,59% 2017-01-17
Kopania Paweł 3 800 000 7,07% 3 800 000 7,07% 2017-01-16
Restata Investments Ltd. 10 953 200 20,39% 10 953 200 20,39% 2017-01-16
Rożniata Zbigniew 2 900 000 5,40% 2 900 000 5,40% 2017-01-16
Witkowski Andrzej 2 300 000 4,28% 2 300 000 4,28% 2016-12-23
Witkowski Andrzej 7 000 000 13,03% 7 000 000 13,03% 2016-12-13
Phimage Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2016-10-13
Witkowski Andrzej 14 400 000 26,81% 14 400 000 26,81% 2016-10-13
Restata Investments Ltd. 14 753 200 27,47% 14 753 200 27,47% 2016-08-09
Phimage Ltd. 7 803 120 14,53% 7 803 120 14,53% 2016-08-09
BL10 sp. z o.o. s.k.a. 2 894 080 5,39% 2 894 080 5,39% 2016-08-09
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 3 500 240 6,00% 3 500 240 6,00% 2016-08-09
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 3 500 240 6,52% 3 500 240 6,52% 2016-08-09
Phimage Ltd. 7 440 640 13,85% 7 440 640 13,85% 2016-08-09
Witkowski Andrzej 12 400 000 23,09% 12 400 000 23,09% 2016-08-09
Ogółem 53 712 000 100,00% 53 712 000 100,00% 2016-08-09
Witkowski Andrzej 310 000 23,09% 310 000 23,09% 2016-05-27
Restata Investments Ltd. 368 830 27,47% 368 830 27,47% 2016-05-17
Naruwe Ltd. 2 000 0,15% 2 000 0,15% 2016-05-17
Glob Investment sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2015-12-18
Restata Investments Ltd. 235 450 17,53% 235 450 17,53% 2015-12-18
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2015-12-17
Restata Investments Ltd. 170 450 12,69% 170 450 12,69% 2015-12-16
Witkowski Andrzej 250 000 18,61% 250 000 18,61% 2015-12-16
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 87 506 6,51% 87 506 6,51% 2015-08-26
Restata Investments Ltd. WZA 126 000 9,38% 126 000 9,38% 2015-06-27
Witkowski Andrzej 125 000 9,30% 125 000 9,30% 2015-01-31
Idea sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2015-01-31
Idea sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2014-09-10
Ogółem 1 342 800 100,00% 1 342 800 100,00% 2014-09-10
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 125 000 9,30% 125 000 9,30% 2014-09-10
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 105 810 7,87% 105 810 7,87% 2014-09-10
Restata Investments Ltd. 125 000 9,30% 125 000 9,30% 2014-09-10
Phimage Ltd. 186 016 13,85% 186 016 13,85% 2014-09-10
Idea sp. z o.o. 125 000 9,30% 125 000 9,30% 2014-09-10
Naruwe Ltd. 186 016 13,85% 186 016 13,85% 2014-09-10
Glob Investment sp. z o.o. 125 000 9,30% 125 000 9,30% 2014-09-10
Boryczka Marek 131 000 025 4,98% 131 000 025 4,98% 2014-03-28
Phimage Ltd. 372 031 134 14,16% 372 031 134 14,16% 2014-01-23
Phimage Ltd. 372 031 134 23,07% 372 031 134 23,07% 2014-01-23
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 250 000 000 9,52% 250 000 000 9,52% 2014-01-23
Glob Investment sp. z o.o. 250 000 000 15,37% 250 000 000 15,37% 2014-01-23
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 250 000 000 15,37% 250 000 000 15,37% 2014-01-23
Glob Investment sp. z o.o. 250 000 000 9,52% 250 000 000 9,52% 2014-01-23
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 620 750 13,12% 211 620 750 13,12% 2014-01-23
Glob Investment sp. z o.o. 250 000 000 15,50% 250 000 000 15,50% 2014-01-23
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 620 750 13,01% 211 620 750 13,01% 2014-01-23
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 250 000 000 15,50% 250 000 000 15,50% 2014-01-23
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 620 750 8,05% 211 620 750 8,05% 2014-01-23
Phimage Ltd. 372 031 134 22,88% 372 031 134 22,88% 2014-01-23
Naruwe Ltd. 372 031 134 23,07% 372 031 134 23,07% 2014-01-22
Naruwe Ltd. 372 031 134 22,88% 372 031 134 22,88% 2014-01-22
Naruwe Ltd. 372 031 134 14,16% 372 031 134 14,16% 2014-01-22
Solski Tomasz 1 131 900 0,04% 1 131 900 0,04% 2014-01-18
Ogółem 2 625 779 577 100,00% 2 625 779 577 100,00% 2014-01-18
Idea sp. z o.o. 250 000 000 15,50% 250 000 000 15,50% 2014-01-18
Idea sp. z o.o. 250 000 000 15,37% 250 000 000 15,37% 2014-01-18
Idea sp. z o.o. 250 000 000 9,52% 250 000 000 9,52% 2014-01-18
Restata Investments Ltd. 250 000 000 9,52% 250 000 000 9,52% 2014-01-18
Boryczka Marek 151 237 975 5,75% 151 237 975 5,75% 2014-01-18
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,00% 142 300 0,00% 2014-01-18
Ślipek Jarosław 140 775 0,00% 140 775 0,00% 2014-01-18
Ogółem 1 612 129 577 100,00% 1 612 129 577 100,00% 2013-11-06
Solski Tomasz 1 131 900 0,07% 1 131 900 0,07% 2013-11-06
Boryczka Marek 151 237 975 9,30% 151 237 975 9,30% 2013-11-06
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 12,98% 211 061 100 12,98% 2013-11-06
Boryczka Marek 151 237 975 9,38% 151 237 975 9,38% 2013-11-06
Solski Tomasz 1 131 900 0,06% 1 131 900 0,06% 2013-11-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 33 000 000 2,02% 33 000 000 2,02% 2013-11-06
Ślipek Jarosław 140 775 0,00% 140 775 0,00% 2013-11-06
Ogółem 1 625 779 577 100,00% 1 625 779 577 100,00% 2013-11-06
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,00% 142 300 0,00% 2013-11-06
Solski Tomasz 1 131 900 0,19% 1 131 900 0,19% 2013-09-02
Ogółem 576 150 000 100,00% 576 150 000 100,00% 2013-09-02
Boryczka Marek 151 237 975 26,24% 151 237 975 26,24% 2013-09-02
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 33 000 000 5,72% 33 000 000 5,72% 2013-09-02
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 36,63% 211 061 100 36,63% 2013-09-02
Ślipek Jarosław 140 775 0,02% 140 775 0,02% 2013-09-02
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,02% 142 300 0,02% 2013-09-02
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 37,52% 211 061 100 27,68% 2013-07-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 33 000 000 5,86% 33 000 000 5,86% 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 181 311 100 32,23% 181 311 100 23,77% 2013-07-05
Ludkowski Piotr 0 0,00% 0 0,00% 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 37,52% 211 061 100 37,52% 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 26,88% 151 237 975 19,83% 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 26,88% 151 237 975 26,88% 2013-07-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 43 246 750 7,68% 43 246 750 7,68% 2013-07-04
Solski Tomasz 1 131 900 0,20% 1 131 900 0,20% 2013-07-04
Ślipek Jarosław 140 775 0,02% 140 775 0,02% 2013-07-04
Ogółem 562 500 000 100,00% 562 500 000 100,00% 2013-07-04
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,02% 142 300 0,02% 2013-07-04
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,02% 142 300 0,01% 2013-02-01
Ogółem 562 500 000 100,00% 762 500 000 100,00% 2013-02-01
Boryczka Marek 151 237 975 26,88% 243 238 000 31,90% 2013-02-01
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 181 311 100 32,23% 226 561 075 29,71% 2013-02-01
Solski Tomasz 1 131 900 0,20% 1 131 900 0,14% 2013-02-01
Ludkowski Piotr 29 750 000 5,28% 59 500 000 7,80% 2013-02-01
Ślipek Jarosław 140 775 0,02% 140 775 0,01% 2013-02-01
Aleksandrowicz Andrzej 99 999 999 999 9 999,99% 142 300 0,01% 2013-02-01
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 43 246 750 7,68% 76 246 750 9,99% 2013-02-01
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 7 252 444 32,00% 9 062 443 28,99% 2012-08-24
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim, poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 7 252 444 32,23% 9 062 443 29,71% 2012-08-24
Ludkowski Piotr 1 190 000 5,28% 2 380 000 7,80% 2012-06-30
Boryczka Marek 6 049 519 26,88% 9 729 520 31,90% 2012-06-12
Boryczka Marek 6 249 619 27,77% 9 929 620 32,55% 2012-06-06
Aleksandrowicz Andrzej 5 692 0,02% 5 692 0,01% 2012-05-15
Solski Tomasz 45 276 0,20% 45 276 0,14% 2012-05-15
Ślipek Jarosław 5 631 0,02% 5 631 0,01% 2012-05-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 1 729 870 7,68% 3 049 870 9,99% 2012-04-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 3 220 000 14,31% 4 540 000 14,88% 2012-04-03
Boryczka Marek 6 367 001 28,29% 10 047 002 32,94% 2012-03-31
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 8 442 444 37,52% 11 442 443 37,51% 2012-03-28
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 8 595 494 38,20% 11 595 493 38,01% 2012-03-27
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 8 668 578 38,52% 11 668 577 38,25% 2012-03-22
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-21
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 9 319 626 41,42% 12 319 625 40,39% 2012-03-20
Boryczka Marek 6 380 001 28,35% 10 060 002 32,98% 2011-06-19
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 9 328 135 41,45% 12 328 134 40,42% 2011-06-19
Boryczka Marek 638 001 2,83% 10 060 002 32,98% 2011-06-19
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 10 606 636 47,14% 14 885 136 48,80% 2011-04-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 4 320 000 19,20% 5 640 000 18,49% 2011-04-20
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 11 031 685 49,02% 15 310 185 50,19% 2011-04-15
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 12 351 685 54,89% 17 950 185 58,85% 2010-06-29
Ludkowski Bogdan 11 898 500 52,88% 17 497 000 57,36% 2010-03-05
Boryczka Marek 5 101 500 22,67% 7 503 000 24,60% 2010-03-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 3 000 000 13,33% 3 000 000 9,83% 2010-03-05
Ogółem 22 500 000 100,00% 30 500 000 100,00% 2010-03-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 3 000 000 14,99% 3 000 000 10,71% 2009-10-07
Ogółem 20 000 000 100,00% 28 000 000 100,00% 2009-10-07
Boryczka Marek 5 101 500 25,50% 7 503 000 26,79% 2009-10-07
Ludkowski Bogdan 11 898 500 59,49% 17 497 000 62,48% 2009-10-07

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2016-08-26 - 1:40 40,0000 - -
Split 2014-10-24 - 2000:1 0,0005 - -
Split 2013-02-25 - 1:25 25,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-12-02 2017-12-18 - NWZA: obniżenie kapitału, emisja akcji serii F
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: podział zysku
2017-04-12 2017-04-28 - NWZA: emisja akcji serii C, D i E
2016-05-26 2016-06-29 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, split akcji 1:40
2015-06-11 2015-06-27 - WZA: podział zysku
2015-01-15 NWZ 2015-01-31, godzina 11:00:00
2014-09-11 NWZ 2014-09-27, godzina 12:00:00
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 11:00:00
2014-06-02 NWZ 2014-06-18, godzina 12:00:00
2014-02-03 NWZ 2014-02-19, godzina 13:00:00
2013-12-14 NWZ 2013-12-30, godzina 13:00:00
2013-07-16 NWZ 2013-08-01, godzina 13:00:00
2013-06-08 ZWZ 2013-06-24, godzina 13:00:00
2013-03-09 NWZ 2013-03-25, godzina 13:00:00
2012-12-31 NWZ 2013-01-16, godzina 13:00:00
2012-06-11 ZWZ 2012-06-27, godzina 10:00:00
2012-04-01 NWZ 2012-04-17, godzina 10:00:00
2011-06-02 ZWZ 2011-06-18, godzina 10:00:00
2010-05-24 ZWZ 2010-06-09, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Feder-Kawczyńska, Joanna Prezes Zarządu 2018-02-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dębowski, Grzegorz Andrzej Członek RN 2016-06-29 HWE
Tomaszewski Janusz Członek RN 2016-06-29
Wodyk Aneta Członek RN 2016-06-29
Żbikowski Paweł Członek RN 2018-06-29 SHG

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Feder-Kawczyńska, Joanna Prezes Zarządu 2018-02-23
Kawczyński Michał Wiceprezes Zarządu 2014-02-19 2018-02-23
Radaczyński Ireneusz Wiceprezes Zarządu 2012-10-03
Ludkowski Bogdan Członek Zarządu 2012-06-01 2012-10-04
Flaczyński Tomasz Członek Zarządu 2012-06-01 2012-08-07
Ślipek Jarosław Prezes Zarządu 2009-01-12 2012-10-04
Janicki Maciej Wiceprezes Zarządu 2009-01-12 2011-02-14
Aleksandrowicz Andrzej Członek Zarządu 2007-09-27 2012-06-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 27 288
2017 27 288
2016 27 351
2016 27 351
2015 27 328
2015 27 328
2014 27 29
2013 7 22
2008 56 103
2007 24 71
2006 19 34
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA