REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Boruta-Zachem (BRU)

PLBRTZM00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,2600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,2570 0,2450 0,2100 0,2000 0,1500 -
zmiana 1,17% 6,12% 23,81% 30,00% 73,33% -
NCIndex (zmiana) -1,67% -4,19% -13,50% 7,93% -11,06% -35,19%
Na tle NCIndex (pp) 2,84 10,32 37,31 22,07 84,39 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 62 289 539,00
Free float 37,34%
Liczba akcji 239 575 150
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,66
C / Z 63,19

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 62 289 539,00
Liczba akcji: 239 575 150
Liczba głosów na WZA: 239 575 150
Kapitał akcyjny: 23 957 515,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 150 128 997
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,51%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 150 128 997
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,51%
Free float: 37,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 239 575 150 (100,00%) 239 575 150 (100,00%)
Joyfix Ltd. w porozumieniu 79 206 423 (33,00%) 79 206 423 (33,00%) BRU, AVC
Midorana Investments Ltd. w porozumieniu 40 955 030 (17,00%) 40 955 030 (17,00%) BRU
Bogusz Piotr 29 967 544 (12,51%) 29 967 544 (12,51%) BRU

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna 2019-03-07 25 000 000 0,10 0,20 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2016-01-20 78 208 674 0,10 0,20 239 575 150 23 957 515,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-25
-
seria B - prawo poboru 3:1 2015-04-10 21 791 326 0,10 0,20 161 366 476 16 136 647,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-22
-
zmiana firmy z Boruta-Zachem Kolor sp. z o.o. na Boruta-Zachem SA 2013-08-23 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-05
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2013-08-27 139 575 150 0,10 0,10 139 575 150 13 957 515,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-11
2013-11-05
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bogusz Piotr 29 967 544 12,51% 29 967 544 12,51% 2019-04-12
Max Welt Holdings LP 10 000 000 4,17% 10 000 000 4,17% 2019-03-12
Bogusz Piotr NWZ 23 000 000 9,60% 23 000 000 9,60% 2019-03-07
Max Welt Holdings LP 16 200 000 6,76% 16 200 000 6,76% 2018-12-28
Max Welt Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2018-12-28
Bogusz Piotr 12 000 000 5,01% 12 000 000 5,01% 2018-09-26
Joyfix Ltd. w porozumieniu 79 206 423 33,00% 79 206 423 33,00% 2018-09-19
Midorana Investments Ltd. w porozumieniu 40 955 030 17,00% 40 955 030 17,00% 2018-09-19
Futeresky Finance Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2018-09-19
Joyfix Ltd. 79 206 423 33,06% 79 206 423 33,06% 2018-09-19
Midorana Investments Ltd. 40 955 030 17,09% 40 955 030 17,09% 2018-09-19
Franasik Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2017-12-20
Max Welt Holdings Ltd. 16 160 799 6,75% 16 160 799 6,75% 2017-12-20
Futeresky Finance Ltd. 12 000 000 5,01% 12 000 000 5,01% 2017-05-09
Franasik Jacek 16 136 646 6,74% 16 136 646 6,74% 2016-12-14
Max Welt Holdings Ltd. 4 836 646 2,02% 4 836 646 2,02% 2016-12-13
Midorana Investments Ltd. 119 163 824 49,74% 119 163 824 49,74% 2016-05-25
Ogółem 239 575 150 100,00% 239 575 150 100,00% 2016-05-25
Max Welt Holdings Ltd. 8 069 609 3,37% 8 069 609 3,37% 2016-05-25
Midorana Investments Ltd. 119 163 824 49,74% 119 163 824 49,74% 2016-05-25
Midorana Investments Ltd. 40 955 150 17,09% 40 955 150 17,09% 2016-05-25
Midorana Investments Ltd. 119 163 824 49,00% 119 163 824 49,00% 2016-05-25
01Cyberaton SA 8 063 854 4,99% 8 063 854 4,99% 2015-11-25
01Cyberaton SA 8 063 854 4,00% 8 063 854 4,00% 2015-11-25
Zoukuma Ltd. 7 198 377 4,46% 7 198 377 4,46% 2015-11-09
01Cyberaton SA 15 974 509 9,89% 15 974 509 9,89% 2015-09-16
Zoukuma Ltd. 13 950 000 8,64% 13 950 000 8,64% 2015-09-16
Max Welt Holdings Ltd. 8 069 609 5,00% 8 069 609 5,00% 2015-08-28
Pangeatec LLC 0 0,00% 0 0,00% 2015-07-02
Zoukuma Ltd. 29 924 509 18,54% 29 924 509 18,54% 2015-07-02
Pangeatec LLC 15 689 461 9,72% 15 689 461 9,72% 2015-06-24
Zoukuma Ltd. 13 950 000 8,64% 13 950 000 8,64% 2015-06-24
Pangeatec LLC 16 024 915 9,93% 16 024 915 9,93% 2015-05-22
Ogółem 161 366 476 100,00% 161 366 476 100,00% 2015-05-22
Zoukuma Ltd. 14 235 048 8,82% 14 235 048 8,82% 2015-05-22
Midorana Investments Ltd. 40 955 150 25,38% 40 955 150 25,38% 2015-05-22
Acoustic Protection Solutions LLC 6 080 000 4,35% 6 080 000 4,35% 2015-04-08
Tonbo Investments Ltd. 5 306 554 3,80% 5 306 554 3,80% 2015-02-25
Tonbo Investments Ltd. 13 950 150 9,99% 13 950 150 9,99% 2015-02-09
Acoustic Protection Solutions LLC 13 950 000 9,99% 13 950 000 9,99% 2015-02-09
Pangeatec LLC 16 024 915 11,48% 16 024 915 11,48% 2015-02-09
Zoukuma Ltd. 14 235 048 10,19% 14 235 048 10,19% 2015-02-05
Midorana Investments Ltd. 40 955 150 29,34% 40 955 150 29,34% 2015-02-05
Altus TFI SA 6 978 460 4,99% 6 978 460 4,99% 2015-01-16
Altus TFI SA 7 000 000 5,01% 7 000 000 5,01% 2014-10-09
Midorana Investments Ltd. 110 555 150 79,20% 110 555 150 79,20% 2014-09-09
Midorana Investments Ltd. 117 555 150 84,22% 117 555 150 84,22% 2014-06-11
Ogółem 139 575 150 100,00% 139 575 150 100,00% 2013-11-05

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2015-04-23 seria B - prawo poboru 3:1 (objęto 21.791.326 akcji) 3:1 1,3333 0,20 46 525 050

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-02-19 2019-03-07 - NWZ: zmiany w RN, emisja akcji serii D
2018-05-12 2018-05-28 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-03-21 2018-04-06 - WZA: odwołane 2018-04-05, podział zysku, zmiany w RN
2018-02-21 2018-03-09 - ZWZ: odwołane 2018-03-08, przyjęcie sprawozdań, absolutoria, podział zysku
2017-05-14 2017-05-30 - WZA: odwołane 2017-05-29, podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-04-11 2017-04-27 - WZA: odwołane 2017-04-20, podział zysku, zmiany w RN
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: podział zysku
2015-06-06 2015-06-22 - WZA: przeznaczenie zysku
2015-01-31 NWZ 2015-02-16, godzina 12:00:00
2014-11-16 NWZ 2014-12-02, godzina 12:00:00
2014-07-27 NWZ 2014-08-12, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bielski Artur Prezes Zarządu 2016-05-20
Pawlikowski Marcin Wiceprezes Zarządu 2013-11-05
Wójcikowska Ewa Wiceprezes Zarządu 2016-08-02

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kułażyński Marek Członek RN 2019-03-07
Moś Marek Członek RN 2018-05-28
Pawlikowski Cezary Członek RN 2013-11-05
Peszyńska Beata Członek RN 2013-11-05
Wiaderek, Barbara Joanna Członek RN 2019-03-07
Łukaszewicz Marcin Członek RN 2018-05-28

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wójcikowska Ewa Wiceprezes Zarządu 2016-08-02
Bielski Artur Prezes Zarządu 2016-05-20
Pawlikowski Marcin Wiceprezes Zarządu 2013-11-05
Sażała Wiesław Prezes Zarządu 2013-11-05 2016-05-20

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 94 0
2016 79 0
2015 64 0
2014 67 0
2013 64 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA