W biznesie tylko zmiana jest pewna

Inicjatywa Leadership Network to forum wymiany poglądów oraz budowania relacji pomiędzy różnymi szczeblami menedżerskimi. W ramach zajęć kursanci uczestniczą w sesjach poświęconych kulturze organizacji oraz nowym #wartościom Banku Pekao. Program realizowany jest on-line w formule Mastermind, która polega na pracy w kilkuosobowych grupach, co umożliwia uczestnikom uczenie się od siebie nawzajem poprzez wymianę własnych doświadczeń.

W trakcie szkoleń wprowadzany i dyskutowany jest również model przywództwa wg Johna C. Maxwella. Pozwala on na przeorientowanie postaw kadry menedżerskiej także w kontekście zmiany, która bez wątpienia stała się w ostatnich latach integralnym elementem zarządzania.

Oprócz sesji szkoleniowych i udziału w społeczności Leadership Network, menedżerowie mają także dostęp do inspirujących wykładów oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z kadrą zarządzającą najwyższego szczebla.

Menedżerowie o sobie

Przygotowane w trakcie szkoleń przez menedżerów samodzielne interpretacje #wartości Banku Pekao, zawarte są w czterech hasłach: Odpowiedzialnie, Prosto, Razem, Odważnie – i dotyczą budowy zespołu, relacji z klientami i procesu podejmowania decyzji. Jakie będą to rekomendacje? Kategoria #Odpowiedzialnie, to według pracowników może być np. dotrzymywanie terminów zadań, systematyczna praca bez spiętrzenia ważnych tematów, ale także dbanie o sprawy klientów, jak o swoje własne – skrupulatne podchodzenie do zgłaszanych reklamacji, czy organizacja czasu pracy tak, aby klient zawsze był w centrum naszej uwagi.

Czego menedżerowie chcieliby natomiast unikać? W tej kwestii zwracali oni uwagę przede wszystkim na bezwzględną konieczność wyciągania wniosków z popełnianych błędów, takich jak np. brak informacji zwrotnych i odpowiedniego raportowania czy niepogłębionej oceny zaangażowania pracowników.

Pojawiło się również pojęcie „kruchego lodu”, czyli tych elementów, na które należy zwrócić baczniejszą uwagę. Zauważono, że planowanie działań bez konsekwentnego monitoringu późniejszego przebiegu, czy składanie obietnic, których nie jest się w stanie zrealizować w 100 procentach – może być ryzykowne.

Lider musi inspirować

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

Niezaprzeczalnie w dzisiejszych czasach rola lidera jest coraz bardziej widoczna i ma bezpośredni wpływ na realizację stawianych celów oraz funkcjonowanie i sukces całej organizacji. – Lider zawsze koncentruje się na ludziach, wie, że w pracy ludzie są najważniejsi, bo to od pracowników i od tego, jaką mają motywację, zależy sukces firmy – mówi Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A. 

Jest to wizja wypływająca ze strategii Pekao. Bank definiuje ją w haśle „Bądźmy razem najlepsi”. To aspiracja do bycia liderem na polskim rynku bankowym, czyli najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem z ofertą wykraczającą poza tradycyjne usługi. Pekao chce wzmacniać siłę rodzimych marek, ale także chce być inspirującym miejscem pracy. – Dlatego ta jedna z największych instytucji finansowych w Europie środkowo-wschodniej musi stawiać na nowoczesne przywództwo i wspierać liderów na różnych szczeblach zarządzania – dodaje Bartosz Żukowski.

Jakie cechy powinien posiadać lider na miarę XXI wieku? Nad tym również zastanawiali się uczestnicy panelu „Lider-autorytet-komunikacja”, podczas którego zwracano uwagę na budowanie autorytetu i właściwego wpływu w relacjach z innymi.

Odpowiedź, która została zaprezentowana jako rezultat prac i dyskusji jest jasna i stawia również na rozwój kompetencji miękkich: „W Banku Pekao zdajemy sobie sprawę, że kadrom zarządzającym i kierującym pracami firm, organizacji i zespołów potrzebne są umiejętności i kompetencje daleko wykraczające poza sferę czysto specjalistyczną i zawodową. Dlatego stawiamy na rozwój kompetencji liderów, związanych z budowaniem i efektywnym porozumiewaniem się, skutecznością, angażowaniem i inspirowaniem innych ludzi, dbałością o ich rozwój i budową zaufania, co bezpośrednio przekłada się na bycie przywódcą z autorytetem” – napisali organizatorzy dyskusji w podsumowaniu debaty.

W Banku Pekao S.A. programy szkoleniowe są tak opracowane, aby w systematyczny sposób menedżerowie pozyskiwali wiedzę oraz przekładali ją na konkretne umiejętności, poprzez udział w szeregu zadań, projektach oraz dzięki wykonaniu pracy, która jest niezbędna w pozyskiwaniu nowych kompetencji.

- Inspirujący lider bierze odpowiedzialność za pracę całego zespołu, zachęca do działania, chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Powinien też wzbudzać zaufanie, pracować nad rozwijaniem kompetencji pracowników, posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole. Należy tez podkreślić inną ważna cechę: to odpowiedzialność za podejmowane decyzje – uważa Emilia Kracińska, Ekspert w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao S.A. 

Szukasz inspirującej i ciekawej pracy? Zapraszamy na stronę Kariera na bank, żeby zapoznać się z aktualnymi ofertami rekrutacyjnymi w Banku Pekao.

Materiał Promocyjny