Komunikaty spółek ESPI i EBI

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA - Zakup udziałów w spółce Pronet IT Konsalting Inxhiniering Telekomunikime Sh.p.k.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-06
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Zakup udziałów w spółce Pronet IT Konsalting Inxhiniering Telekomunikime Sh.p.k.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("ASEE") informuje, że w dniu 5 listopada 2009 r., została zawarta umowa nabycia przez ASEE 100% udziałów ("Udziały") w spółce Pronet IT Konsalting Inxhiniering Telekomunikime Sh.p.k. z siedzibą w Pristinie, Kosovo ("Pronet").

Udziały zostały nabyte od osób fizycznych, wspólników Pronet.

Szacowany całkowity koszt nabycia 60% udziałów nie przekroczy 6,15m Euro opłaconych gotówką, zaś pozostałe 40% udziałów zostanie nabyte w zamian za 1.078.909 akcji ASEE. Tym samym wspólnicy Pronet zostaną akcjonariuszami ASEE.

Zakup 60% udziałów został sfinansowany ze środków własnych ASEE.

Pronet jest wiodącą spółką informatyczną w Kosowie oraz posiada znaczącą pozycję na rynku albańskim. Pronet jest wieloletnim partnerem spółek z Grupy ASEE. Pronet specjalizuje się w integracji, rozwoju i wdrożeniach systemów informatycznych dla banków, organów wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji państwowych. Pronet sprzedaje również systemy klasy ERP. Do kluczowych klientów Pronet należą Central Bank of Kosovo, Nova Ljubljanska Banka, Ministerstwo Sprawiedliwości w Kosovie oraz Pristina International Airport.

Pronet zatrudnia 88 osób.

W 2008 roku Pronet osiągnęło przychody w wysokości 9.3m Euro i zysk netto w wysokości 1.15m Euro.

Nabycie spółki Pronet jest kontynuacją budowy mocnej grupy regionalnej ASEE działającej w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Kosovie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii oraz Słowenii.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-06
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Zakup udziałów w spółce Pronet IT Konsalting Inxhiniering Telekomunikime Sh.p.k.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("ASEE") informuje, że w dniu 5 listopada 2009 r., została zawarta umowa nabycia przez ASEE 100% udziałów ("Udziały") w spółce Pronet IT Konsalting Inxhiniering Telekomunikime Sh.p.k. z siedzibą w Pristinie, Kosovo ("Pronet").

Udziały zostały nabyte od osób fizycznych, wspólników Pronet.

Szacowany całkowity koszt nabycia 60% udziałów nie przekroczy 6,15m Euro opłaconych gotówką, zaś pozostałe 40% udziałów zostanie nabyte w zamian za 1.078.909 akcji ASEE. Tym samym wspólnicy Pronet zostaną akcjonariuszami ASEE.

Zakup 60% udziałów został sfinansowany ze środków własnych ASEE.

Pronet jest wiodącą spółką informatyczną w Kosowie oraz posiada znaczącą pozycję na rynku albańskim. Pronet jest wieloletnim partnerem spółek z Grupy ASEE. Pronet specjalizuje się w integracji, rozwoju i wdrożeniach systemów informatycznych dla banków, organów wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji państwowych. Pronet sprzedaje również systemy klasy ERP. Do kluczowych klientów Pronet należą Central Bank of Kosovo, Nova Ljubljanska Banka, Ministerstwo Sprawiedliwości w Kosovie oraz Pristina International Airport.

Pronet zatrudnia 88 osób.

W 2008 roku Pronet osiągnęło przychody w wysokości 9.3m Euro i zysk netto w wysokości 1.15m Euro.

Nabycie spółki Pronet jest kontynuacją budowy mocnej grupy regionalnej ASEE działającej w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Kosovie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii oraz Słowenii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-06 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2009-11-06 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-06 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2009-11-06 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.