Komunikaty spółek ESPI i EBI

ASSECO SLOVAKIA a.s. - Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu spółki ISZP, s.r.o. ze spółką Asseco Slovakia, a.s.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SLOVAKIA
Temat
Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu spółki ISZP, s.r.o. ze spółką Asseco Slovakia, a.s.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Załączniki
Plik Opis
2009_33_merge with ISZP.rtf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SLOVAKIA
Temat
Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu spółki ISZP, s.r.o. ze spółką Asseco Slovakia, a.s.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Załączniki
Plik Opis
2009_33_merge with ISZP.rtf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-05 Jozef Klein Prezes Zarzadu Jozef Klein
2009-11-05 Martin Morávek Czlonek Zarzadu Martin Morávek

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-05 Jozef Klein Prezes Zarzadu Jozef Klein
2009-11-05 Martin Morávek Czlonek Zarzadu Martin Morávek

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.