REKLAMA
REKLAMA

Nawigacja

Kadry | Andrzej Jacaszek rezygnuje z pracy w resorcie

Andrzej Jacaszek, wiceminister finansów, odpowiedzialny m.in. za instytucje finansowe od 1 sierpnia odchodzi z resortu - dowiedział się PARKIET. Jego obowiązki przejmą inni podsekretarze stanu.

Andrzej Jacaszek pracował w resorcie rok. 2 sierpnia ub.r. został podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za sprawy związane z polityką finansową, analizami i statystyką oraz rachunkowością. Podlegały mu departamenty: instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeń, instytucje rynku kapitałowego - KPWiG, GPW), rachunkowości, instytucji płatniczej. Komunikat o rezygnacji wiceministra ze stanowiska powinien ukazać się w niedzielę wieczorem, najpóźniej w poniedziałek. Udało się nam ustalić, że oficjalnym powodem złożenia rezygnacji są sprawy osobiste, a także planowana kariera zawodowa. Nieoficjalnie mówi się, że A. Jacaszek zrezygnował na dwa miesiące przed końcem misji rządu premiera Marka Belki, tak by nie być wikłanym w przedwyborczą walkę polityczną (na razie nie ma ponoć żadnych konkretnych planów - prawdopodobnie wróci do działalności szkoleniowej z zarządzania strategicznego dla polskich przedsiębiorstw).

Wiceminister Jacaszek mógł to spokojnie zrobić, bo ministerstwu (podległemu mu departamentowi instytucji finansowych) udało się doprowadzić do końca prace nad nowelizacją pakietu ustaw ubezpieczeniowych także trzema ustawami zastępującymi prawo o publicznym obrocie (w piątek zostały uchwalone przez Sejm - od września wejdą w życie). A. Jacaszek w trakcie prac parlamentarnych nad ustawami ubezpieczeniowymi popierał liberalizację przepisów (wbrew stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) m.in. w zakresie obowiązków sprawozdawczych, wymogów wobec szefów firm (podobnie prorynkowe stanowisko zabierał na posiedzeniach KNUiFE, której był wiceprzewodniczącym).

Po jego odejściu z resortu nie planuje się obsadzania wakatu. Obowiązki i podległe mu departamenty przejmą inni wiceministrowie. Departament instytucji finansowych trafi do podsekretarza stanu Wiesława Szczuki ("należący" do niego departamentu należności i zobowiązań przejmie minister Mirosław Gronicki), rachunkowości do sekretarza stanu Stanisława Steca, a instytucji płatniczej - wiceministra Grzegorza Stanisławskiego.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA