Wiadomości

Sprzedaż resztówki EC Wybrzeże nastąpi po 2003 roku - źródło

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie sprzeda w 2003 roku, jak wcześniej zakładano, 36% akcji Elektrociepłowni Wybrzeże (ECCW), wartych około 55 mln euro, które pozostały po pierwszym etapie prywatyzacji firmy, jak wynika z ustaleń agencji ISB.

"Aneks do umowy prywatyzacji ECW, który czeka na podpis ministra skarbu, nie przewiduje, że konsorcjum Electricite de France/ Gaz de France (EDF/GDF), inwestor strategiczny spółki, kupi akcje w 2003 roku" - powiedziało ISB źródło zbliżone do transakcji.

Z informacji ISB wynika, że sprzedaż resztówkowego pakietu akcji Wybrzeża może odbyć się w pierwszych dwóch miesiącach 2004 roku.

Przypomnijmy, że MSP zakładało, iż w tym roku sprzeda większość resztówek w spółkach energetycznych. Zamierzenie to udało się jednak zrealizować jak do tej pory tylko w przypadku Elektrowni Połaniec i częściowo w dwóch elektrociepłowniach z Torunia.

Pakiet 320.000 akcji Elektrociepłowni Wybrzeże, stanowiących obecnie 36,27% kapitału spółki, MSP ma sprzedać za około 55 mln euro francuskiemu inwestorowi strategicznemu.

Dokładna cena sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji ECW będzie zależała od tego, kiedy transakcja zostanie zrealizowana. Ustalona bowiem już w momencie pierwszego etapu prywatyzacji cena akcji resztówkowych podlega ciągłej waloryzacji.

ISB dowiedziała się nieoficjalnie, że cena ta wynosi ok. 152 euro za 1 akcję i zawiera prawie 12-proc. dyskonto w stosunku do ceny 1 sztuki akcji z pierwszego etapu prywatyzacji. Jednak po uwzględnieniu 3-letniej waloryzacji przekroczy ok. 170 euro za sztukę, czyli poziom cenowy z pierwszego etapu prywatyzacji ECW.

Przypomnijmy, że umowa prywatyzacji ECW została podpisana w czerwcu 2000 roku, a przejęcie akcji elektrociepłowni nastąpiło w lutym 2001 roku.

Skarb Państwa sprzedał wówczas na rzecz EDF 35% akcji ECW, a na rzecz GDF - 10% walorów tej spółki. Francuscy inwestorzy zapłacili za pakiet akcji prawie 64 mln euro. Cena uwzględniała waloryzację od podpisania umowy prywatyzacji do faktycznego przejęcia akcji ECW przez konsorcjum.

W skład ECW wchodzą dwie elektrociepłownie, w Gdańsku i w Gdyni, o łącznej mocy elektrycznej 340,6 MW oraz cieplnej 1279,1 MW.

W roku obrotowym 2001/2002 spółka odnotowała zysk netto w wysokości 18 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży sięgających 442 mln zł. (ISB)

Marcin Zaremba

maza/tom


Wideo komentarz