Handel i konsumpcja

Ergonomia tak istotna jak wysokość zarobków?

Bez względu na to, jakiego pokolenia jesteśmy przedstawicielami, w miejscu pracy obecnie najbardziej cenimy… ergonomię. Wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji z jednej strony zaskakują, z drugiej – obrazują zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu miejsca pracy.
Foto: ROL

W październiku 2015 roku United Mind przeprowadziło w Szwecji badanie dotyczące postrzegania miejsca pracy przez przedstawicieli trzech różnych pokoleń: generacji Y (osób urodzonych w latach 1980-2000), pokolenia X (osób urodzonych w latach 1965-1979) oraz tzw. baby boomers (osób urodzonych między rokiem 1946 a 1964). Badanie to wykazało, że aż 58 proc. ankietowanych doświadcza dolegliwości fizycznych podczas wykonywania pracy, m.in. bóli stawów, których źródłem może być jakość obecnych lub wcześniejszych stanowisk pracy. Interesujące jest również to, że podczas wymieniania czynników wpływających na dobre samopoczucie w miejscu pracy wszystkie trzy grupy wskazały ergonomiczne wyposażenie biura jako czynnik bardzo dla nich istotny; opcję tę zaznaczyło 76 proc. przedstawicieli generacji Y, 77 proc. przedstawicieli pokolenia X i aż 84 proc. respondentów z grupy baby boomers. 79 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że ergonomia środowiska pracy jest równie istotna jak wysokość zarobków.

W październiku 2015 roku United Mind przeprowadziło w Szwecji badanie dotyczące postrzegania miejsca pracy przez przedstawicieli trzech różnych pokoleń: generacji Y (osób urodzonych w latach 1980-2000), pokolenia X (osób urodzonych w latach 1965-1979) oraz tzw. baby boomers (osób urodzonych między rokiem 1946 a 1964). Badanie to wykazało, że aż 58 proc. ankietowanych doświadcza dolegliwości fizycznych podczas wykonywania pracy, m.in. bóli stawów, których źródłem może być jakość obecnych lub wcześniejszych stanowisk pracy. Interesujące jest również to, że podczas wymieniania czynników wpływających na dobre samopoczucie w miejscu pracy wszystkie trzy grupy wskazały ergonomiczne wyposażenie biura jako czynnik bardzo dla nich istotny; opcję tę zaznaczyło 76 proc. przedstawicieli generacji Y, 77 proc. przedstawicieli pokolenia X i aż 84 proc. respondentów z grupy baby boomers. 79 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że ergonomia środowiska pracy jest równie istotna jak wysokość zarobków.

W październiku 2015 roku United Mind przeprowadziło w Szwecji badanie dotyczące postrzegania miejsca pracy przez przedstawicieli trzech różnych pokoleń: generacji Y (osób urodzonych w latach 1980-2000), pokolenia X (osób urodzonych w latach 1965-1979) oraz tzw. baby boomers (osób urodzonych między rokiem 1946 a 1964). Badanie to wykazało, że aż 58 proc. ankietowanych doświadcza dolegliwości fizycznych podczas wykonywania pracy, m.in. bóli stawów, których źródłem może być jakość obecnych lub wcześniejszych stanowisk pracy. Interesujące jest również to, że podczas wymieniania czynników wpływających na dobre samopoczucie w miejscu pracy wszystkie trzy grupy wskazały ergonomiczne wyposażenie biura jako czynnik bardzo dla nich istotny; opcję tę zaznaczyło 76 proc. przedstawicieli generacji Y, 77 proc. przedstawicieli pokolenia X i aż 84 proc. respondentów z grupy baby boomers. 79 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że ergonomia środowiska pracy jest równie istotna jak wysokość zarobków.

Ergonomia – czyli co?

Ergonomia – czyli co?

Ergonomia – czyli co?

Najprościej rzecz ujmując, ergonomia to nauka badająca zależności między człowiekiem a jego pracą. Wraz z rozwojem technologii większą wagę zaczęto przywiązywać do zagadnienia ergonomii środowiska pracy, koncentrując się szczególnie na relacji między człowiekiem a miejscem, w którym wykonuje on swoją pracę. Temat ergonomii podejmowany jest obecnie najczęściej w kontekście pracy przy komputerze, która wiąże się z długotrwałym pozostawaniem w pozycji siedzącej, co negatywnie odbija się na zdrowiu pracownika. Ergonomiczne miejsce pracy to zatem takie, które maksymalnie zostało dopasowane do psychicznych i fizycznych zdolności konkretnego pracownika oraz do rodzaju pracy przez niego wykonywanej.

Najprościej rzecz ujmując, ergonomia to nauka badająca zależności między człowiekiem a jego pracą. Wraz z rozwojem technologii większą wagę zaczęto przywiązywać do zagadnienia ergonomii środowiska pracy, koncentrując się szczególnie na relacji między człowiekiem a miejscem, w którym wykonuje on swoją pracę. Temat ergonomii podejmowany jest obecnie najczęściej w kontekście pracy przy komputerze, która wiąże się z długotrwałym pozostawaniem w pozycji siedzącej, co negatywnie odbija się na zdrowiu pracownika. Ergonomiczne miejsce pracy to zatem takie, które maksymalnie zostało dopasowane do psychicznych i fizycznych zdolności konkretnego pracownika oraz do rodzaju pracy przez niego wykonywanej.

Najprościej rzecz ujmując, ergonomia to nauka badająca zależności między człowiekiem a jego pracą. Wraz z rozwojem technologii większą wagę zaczęto przywiązywać do zagadnienia ergonomii środowiska pracy, koncentrując się szczególnie na relacji między człowiekiem a miejscem, w którym wykonuje on swoją pracę. Temat ergonomii podejmowany jest obecnie najczęściej w kontekście pracy przy komputerze, która wiąże się z długotrwałym pozostawaniem w pozycji siedzącej, co negatywnie odbija się na zdrowiu pracownika. Ergonomiczne miejsce pracy to zatem takie, które maksymalnie zostało dopasowane do psychicznych i fizycznych zdolności konkretnego pracownika oraz do rodzaju pracy przez niego wykonywanej.

Idealne środowisko pracy

Idealne środowisko pracy

Idealne środowisko pracy

Najpopularniejszym typem ergonomicznych rozwiązań dla biura są biurka z elektronicznie regulowaną wysokością blatu, które pozwalają swobodnie zmieniać pozycję pracy z siedzącej na stojącą. Ze wspomnianego wyżej szwedzkiego badania wynika, że aż 65 proc. respondentów zmienia pozycję w trakcie pracy, przy czym 49 proc. pracuje najczęściej na stojąco. Dla 84 proc. ankietowanych ergonomia mebli jest ważniejsza niż

Najpopularniejszym typem ergonomicznych rozwiązań dla biura są biurka z elektronicznie regulowaną wysokością blatu, które pozwalają swobodnie zmieniać pozycję pracy z siedzącej na stojącą. Ze wspomnianego wyżej szwedzkiego badania wynika, że aż 65 proc. respondentów zmienia pozycję w trakcie pracy, przy czym 49 proc. pracuje najczęściej na stojąco. Dla 84 proc. ankietowanych ergonomia mebli jest ważniejsza niż

Najpopularniejszym typem ergonomicznych rozwiązań dla biura są biurka z elektronicznie regulowaną wysokością blatu, które pozwalają swobodnie zmieniać pozycję pracy z siedzącej na stojącą. Ze wspomnianego wyżej szwedzkiego badania wynika, że aż 65 proc. respondentów zmienia pozycję w trakcie pracy, przy czym 49 proc. pracuje najczęściej na stojąco. Dla 84 proc. ankietowanych ergonomia mebli jest ważniejsza niż

ich wizualna atrakcyjność. Bogaty wybór biurek ergonomicznych znajdziemy na przykład w ofercie firmy AJ Produkty – zostały one dodatkowo wyposażone w mechanizm antyzgnieceniowy, który chroni nogi przed urazami. Minimalna wysokość regulowanego biurka to 640 mm, maksymalna – 1290 mm.

ich wizualna atrakcyjność. Bogaty wybór biurek ergonomicznych znajdziemy na przykład w ofercie firmy AJ Produkty – zostały one dodatkowo wyposażone w mechanizm antyzgnieceniowy, który chroni nogi przed urazami. Minimalna wysokość regulowanego biurka to 640 mm, maksymalna – 1290 mm.

ich wizualna atrakcyjność. Bogaty wybór biurek ergonomicznych znajdziemy na przykład w ofercie firmy AJ Produkty – zostały one dodatkowo wyposażone w mechanizm antyzgnieceniowy, który chroni nogi przed urazami. Minimalna wysokość regulowanego biurka to 640 mm, maksymalna – 1290 mm.

Dla ergonomii stanowiska pracy znaczenie ma również krzesło z regulowaną wysokością siedziska, podnóżek, odpowiednie ustawienie monitora komputera (w odległości 40-70 cm od oczu, z uwzględnieniem kąta obserwacji ekranu 20-50?), dobrane do preferencji użytkownika klawiatura i myszka, a także takie rozmieszczenie potrzebnych sprzętów, by nie zachodziła konieczność wykonywania nienaturalnych skrętów tułowia. Poza tymi czynnikami Państwowa Inspekcja Pracy zwraca również uwagę na odpowiednie oświetlenie miejsca pracy (zarówno naturalne, jak i sztuczne), temperaturę (nie może być niższa niż 18?C) i wentylację lub klimatyzację.

Dla ergonomii stanowiska pracy znaczenie ma również krzesło z regulowaną wysokością siedziska, podnóżek, odpowiednie ustawienie monitora komputera (w odległości 40-70 cm od oczu, z uwzględnieniem kąta obserwacji ekranu 20-50?), dobrane do preferencji użytkownika klawiatura i myszka, a także takie rozmieszczenie potrzebnych sprzętów, by nie zachodziła konieczność wykonywania nienaturalnych skrętów tułowia. Poza tymi czynnikami Państwowa Inspekcja Pracy zwraca również uwagę na odpowiednie oświetlenie miejsca pracy (zarówno naturalne, jak i sztuczne), temperaturę (nie może być niższa niż 18?C) i wentylację lub klimatyzację.

Dla ergonomii stanowiska pracy znaczenie ma również krzesło z regulowaną wysokością siedziska, podnóżek, odpowiednie ustawienie monitora komputera (w odległości 40-70 cm od oczu, z uwzględnieniem kąta obserwacji ekranu 20-50?), dobrane do preferencji użytkownika klawiatura i myszka, a także takie rozmieszczenie potrzebnych sprzętów, by nie zachodziła konieczność wykonywania nienaturalnych skrętów tułowia. Poza tymi czynnikami Państwowa Inspekcja Pracy zwraca również uwagę na odpowiednie oświetlenie miejsca pracy (zarówno naturalne, jak i sztuczne), temperaturę (nie może być niższa niż 18?C) i wentylację lub klimatyzację.

Konsekwencje rozwiązań nieergonomicznych

Konsekwencje rozwiązań nieergonomicznych

Konsekwencje rozwiązań nieergonomicznych

Wśród czynników uciążliwych w pracy biurowej wymienia się nadmierne obciążenie mięśniowo-szkieletowe (którego skutkiem są bóle szyi, ramion, pleców i dłoni), niewłaściwe oświetlenie (prowadzące do zmęczenia wzroku i zaburzenia koncentracji), hałas (rozprasza uwagę, wywołuje bóle głowy i nerwowość) oraz stres, który doprowadza do znużenia organizmu, stając się przyczyną popełniania błędów. Wszystkie wymienione czynniki są konsekwencją nieergonomicznych rozwiązań dla miejsca pracy. Środowisko pracy niedopasowane do preferencji i potrzeb konkretnego pracownika wpływa nie tylko na jego zdrowie, ale też na jakość świadczonej przez niego pracy.

Wśród czynników uciążliwych w pracy biurowej wymienia się nadmierne obciążenie mięśniowo-szkieletowe (którego skutkiem są bóle szyi, ramion, pleców i dłoni), niewłaściwe oświetlenie (prowadzące do zmęczenia wzroku i zaburzenia koncentracji), hałas (rozprasza uwagę, wywołuje bóle głowy i nerwowość) oraz stres, który doprowadza do znużenia organizmu, stając się przyczyną popełniania błędów. Wszystkie wymienione czynniki są konsekwencją nieergonomicznych rozwiązań dla miejsca pracy. Środowisko pracy niedopasowane do preferencji i potrzeb konkretnego pracownika wpływa nie tylko na jego zdrowie, ale też na jakość świadczonej przez niego pracy.

Wśród czynników uciążliwych w pracy biurowej wymienia się nadmierne obciążenie mięśniowo-szkieletowe (którego skutkiem są bóle szyi, ramion, pleców i dłoni), niewłaściwe oświetlenie (prowadzące do zmęczenia wzroku i zaburzenia koncentracji), hałas (rozprasza uwagę, wywołuje bóle głowy i nerwowość) oraz stres, który doprowadza do znużenia organizmu, stając się przyczyną popełniania błędów. Wszystkie wymienione czynniki są konsekwencją nieergonomicznych rozwiązań dla miejsca pracy. Środowisko pracy niedopasowane do preferencji i potrzeb konkretnego pracownika wpływa nie tylko na jego zdrowie, ale też na jakość świadczonej przez niego pracy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.