REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Kupiec z dobrymi wynikami

Spółka zanotowała 1,7 mln zł zysku netto w III kwartale 2015 r. przy przychodach sięgających 7,8 mln zł.
Foto: Bloomberg

W III kwartale 2014 r. Kupiec – firma działająca w branży transportu i spedycji, posiadająca dodatkowo udziały w spółkach zajmujących się windykacją należności – miała 72 tys. zł zysku netto, a jej sprzedaż wyniosła 6,7 mln zł. W trzech kwartałach tego roku Kupiec wypracował zysk netto w kwocie 2 mln zł przy przychodach kształtujących się na poziomie 22,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk netto sięgnął 113 tys. zł, a przychody wyniosły 17,1 mln zł. Korzystny wynik finansowy był rezultatem aktualizacji wyceny akcji BVT - Kupiec posiada 45,12 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki windykacyjnej – która we wrześniu tego roku zadebiutowała na rynku NewConnect. Spółka otrzymała również dywidendę od tego podmiotu w kwocie 240 tys. zł. Kupiec rozwija także segment spedycyjny, stale zwiększając przychody oraz marże w tym obszarze. Zarząd spółki zastanawia się nad utworzeniem podmiotu w 100 proc. zależnego od Kupca, który skupiłby się wyłącznie na działalności spedycyjnej.

Kupiec zamierza dalej rozwijać segment biznesowy związany z inwestowaniem w nowe przedsięwzięcia. Jednym z nich jest spółka Windykacja PL Sp. z o.o., w której Kupiec posiada 23 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Podmiot ten zajmuje się windykacją listowną i terenową pakietów należności masowych oraz windykacją prowadzoną na zlecenie, osiągając coraz lepsze wyniki finansowe i rozszerzając skalę prowadzonej działalności. - Działalność BVT i Windykacji PL Sp. z o.o. bardzo się uzupełniają. Dlatego też obecnie analizujemy proces połączenia obu spółek. BVT ma mocną pozycję w zakupie wierzytelności masowych, a Windykacja PL w windykacji na zlecenie. Zarządy obu spółek, jak również i Kupiec, widzą dużo korzyści z połączenia, w wyniku którego powstanie komplementarna firma windykacyjna działająca w szerokim spektrum działalności windykacyjnej - komentuje Leszek Wróblewski, prezes Kupca.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA