REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Kupiec poszukuje nowych projektów inwestycyjnych

Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, miała 73 tys. zł zysku netto oraz 23 mln zł przychodów w 2014 r.

W 2013 r. spółka wypracowała 53 tys. zł zysku netto, a jej sprzedaż sięgnęła 13 mln zł. Firma zamierza dalej rozwijać działalność spedycyjną oraz poszukiwać nowych projektów inwestycyjnych. W ocenie spółki działania prowadzone w zakresie rozwoju segmentu spedycji krajowej zaowocowały osiągnięciem miesięcznych przychodów na poziomie 2 mln zł, co pozwoliło zanotować ich najwyższy poziom w całej historii spółki. - Koniunktura na rynkach międzynarodowych nam sprzyja, stąd nasze aspiracje do dalszego powiększania obrotów. Patrząc na już zrealizowane wyniki, to do progu 2,5 mln zł miesięcznie możemy się zbliżyć już w II kwartale 2015 r. Uzyskiwane marże również wyglądają bardzo obiecująco - ocenia Leszek Wróblewski, prezes Kupca.

Kupiec w minionym roku był bardzo aktywny w zakresie rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych. Najważniejszym z nich była spółka BVT, zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, której akcje powinny zostać w najbliższym czasie wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. - Cały czas czekam na debiut BVT na rynku NewConnect, który będzie sprawdzianem nowego modelu rozwoju spółki jako inkubatora uruchamianych od zera, dobrze prosperujących firm, następnie wprowadzanych na alternatywny rynek – dodaje Wróblewski. Drugim projektem inwestycyjnym Kupca jest spółka Windykacja PL również działająca w branży windykacyjnej. Kupiec może mieć podwójne korzyści z rozwoju spółek należących do grupy, bowiem może liczyć na wzrost wyceny posiadanych aktywów oraz otrzymywać dywidendy, tak jak to miało miejsce w ostatnim czasie w przypadku BVT.

Kolejnym segmentem biznesowym, w którym spółka chce prowadzić działalność i rozwijać nowy projekt może być branża usług wspierających działalności dużych korporacji i podmiotów gospodarczych. Zarząd Kupca dostrzega duży potencjał w tej branży i zamierza wykorzystać sprzyjającą koniunkturę. Firma nie wyklucza wydzielenia ze swoich struktur działalności spedycyjnej, tak aby zwiększyć swoją transparentność.

W I kwartale Kupiec osiągnął 91 tys. zł zysku netto, a jego przychody zwiększyły się do poziomu 6,7 mln zł, co było najwyższym wynikiem kwartalnej sprzedaży w całej historii spółki.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA