Technologie

Cztery argumenty przemawiające za tym, że warto postawić na outsourcing IT

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. Współpraca z partnerem zewnętrznym może obejmować jedynie kilka funkcji (outsourcing selektywny) lub całe obszary (outsourcing całościowy). Dlaczego warto to zagadnienie przemyśleć? Zobaczmy!
Foto: ROL

W terminologii biznesowej pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w latach 80-tych XX w. Istota outsourcingu została jednak odkryta i wykorzystana dużo wcześniej. Już na początku XX wieku Henry Ford stwierdził, że: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.

 

Elastyczność doboru usług

 

Decyzja, w jakim zakresie zdecydować się na tego typu współpracę, zależy oczywiście od firmy. Istnieją opinie, że kluczowe obszary działalności tzw. core business powinien zawsze pozostawać w rękach firmy. Najczęściej outsourcuje się funkcje pomocnicze, wspierające główną strategię, tj. finanse, kadry, obsługę klienta a także usługi wysoko specjalistyczne, jak np.: obsługę IT.

 

Outsourcing IT może mieć różne oblicza. Wiele firm decyduje się na wsparcie przy obsłudze prostych projektów, np. wdrożeniu konkretnej aplikacji, która usprawni dany proces biznesowy, inne z kolei na oddanie firmie zewnętrznej całości zadań związanych z obsługą systemów informatycznych, doborem sprzętu i stałą opieką nad działaniami -mówi Paweł Stapf z Itelligencegroup.

 

Zalety outsourcingu IT

 

Warto wiedzieć, że outsourcing IT, nawet w mniejszej skali, ma określone, wymierne korzyści. Należą do nich:

 

Dostęp do specjalistów

 

Przekazywanie na zewnątrz obsługi informatycznej związane jest z nieustannym rozwojem technologii. Szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom trudno jest nadążyć za rozwiązaniami wymagającymi zaawansowanej wiedzy technicznej i informatycznej. Dobór odpowiednich narzędzi, rozwiązań, ich wdrażanie i kontrolowanie wymaga również doświadczenia. Problemem może być też brak odpowiednich programów i sprzętu. Outsourcing IT gwarantuje wsparcie szerokiego grona specjalistów z zakresu różnych rozwiązań informatycznych, których przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie zatrudnić samodzielnie.

 

Jakość usług informatycznych

 

Współpraca z firmą zewnętrzną to również gwarancja wysokiej jakości usług. Specjalizacja partnera zewnętrznego i jego skoncentrowanie się na obsłudze IT sprawia, że uzyskuje się szerszy dostęp do najnowszych, innowacyjnych rozwiązań, najlepszej wiedzy. Finalnie przekłada się to na jakość usługi, którą zewnętrzny dostawca wykonuje szybciej, taniej i lepiej.

 

Redukcja kosztów

 

Przekazanie obsługi IT pozwala na znaczne obniżenie kosztów zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za ten obszar. W przypadku małych firm jest to zazwyczaj jeden pracownik, większe przedsiębiorstwa mają odpowiednio większe działy. Obsługa zewnętrzna to brak kosztów zatrudnienia: pensji i pochodnych, kosztownych szkoleń, konieczności zapewnienia zastępstwa na okres urlopu. Odchodzą też koszty utrzymywania i zakupu własnych serwerów oraz kosztów ich eksploatacji.

 

Ciągłość usług IT

 

Ciągłość działania infrastruktury informatycznej jest w dzisiejszych czasach kluczowa w prowadzeniu biznesu. Dane przechowywane w formie elektronicznej stanowią często poważną wartość firmy i każda przerwa w dostępie do nich przekłada się na boleśnie odczuwane straty finansowe. Firma zewnętrzna jest w stanie zapewnić szybką reakcję w przypadku awarii przez całą dobę, dobierze sposób wykonywania i przechowywania kopii zapasowych i ewentualnego odzyskiwania danych.

 

Także takie zagadnienia jak bieżące administrowanie i zabezpieczenie sieci, możliwość zdalnego reagowania na problemy, pomoc w doborze sprzętu dla pracowników to obszary współpracy, które mieszczą się w zakresie outsourcingu IT.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.