Budownictwo

Analitycy pozytywnie o perspektywach producentów liczników

Analitycy Noble Securities wydali rekomendację "kupuj" dla Aplisensa i Sonela ustalając ceny docelowe na poziomach odpowiednio 18,2 zł i 10,1 zł. Dla akcji Apatora wydali zalecenie „trzymaj", z ceną docelową na poziomie 161 zł.
Foto: ROL, Adam Jagielak Adam Jagielak

Zdaniem autorów rekomendacji negatywne konsekwencje spadku popytu z kierunku wschodniego zostały już uwzględnione w kursach akcji. Wskazują, że zarządy firm z dużą ekspozycją na te rynki (Aplisens, Sonel) podjęły działania zmierzające do ograniczenia wpływu tego czynnika na wyniki finansowe, dlatego w kolejnych kwartałach prognozują powrót ich wyników na ścieżkę wzrostu.

- W Aplisensie trend spadkowy sprzedaży do Rosji zapoczątkowany w III kwartale 2013 r.  został wyhamowany w II kwartale 2014 r.. Niska baza drugiego półrocza 2013 r. pozwala prognozować wzrost zysków w najbliższych kwartałach – prognozują analitycy brokera.

Z kolei w Sonelu spodziewają się pozytywnego rozstrzygnięcia w przetargach na dostawy liczników jeszcze w 2014 r.-  Spółka wkrótce będzie formalnie oraz technologicznie przygotowana do włączenia się w rywalizację na rynku smart meteringu, a pod względem cenowym jej oferta jest bardzo konkurencyjna. Pozyskanie kontraktu w tym nowych obszarze biznesowym uwiarygodniłoby nasze oczekiwania – przekonują.

Przekonują, że opóźnienie we wdrażaniu inteligentnych liczników stwarza korzystną sytuację dla Apatora. - Reaktywacja rynku na tradycyjne liczniki w 2014 r. pozwoliła spółce pokryć niedobory pojawiające się w innych biznesach i podnieść rentowność. Oczekujemy przekroczenia prognozy zysku podanej przez zarząd pomimo niewypracowania założonych poziomów sprzedaży. Szczególnie dobrze zapowiada się IV kwartał, w którym rozpocznie się realizacja dwóch nowych kontraktów dla Tauronu, a dodatkowo jest to tradycyjnie okres „żniw" dla firm informatycznych (np. Elkomtechu) – wyjaśnili w raporcie.

Pozytywnie oceniono sytuację gotówkową wszystkich spółek. - Analizowane spółki charakteryzują się pozytywnym cash flow operacyjnym, a Aplisens oraz Sonel posiadają wysoką nadwyżkę gotówkowa przekraczającą plany inwestycyjne. Dlatego też oczekujemy utrzymania wypłat z zysku w kolejnych latach, a słabnięcie „ryzyka wschodniego" powinno działać stymulująco na poziom wypłat. Alternatywą dla dywidendy może być skup akcji (Aplisens) – przekonują.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.