REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

Esperotia Energy Investments zmniejsza straty

Notowana na NewConnect spółka Esperotia Energy Investments zmniejszył stratę netto w II kwartale 2014 r. Na poziomie jednostkowym wyniosła ona 118 tys. zł wobec 252 tys. zł pod kreską w analogicznym okresie ub. r. Z kolei na poziomie skonsolidowanym grupa była 262 tys. zł na minusie, czyli także mniej niż w tamtym roku, kiedy strata sięgała 378 tys. zł.

Zmniejszenie strat jest efektem restrukturyzacji kosztowej oraz zawieszenia działalności niektórych spółek celowych, które wznowią ją po zatwierdzeniu przez Sejm nowej ustawy o OZE i rozpoczną realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych.

Ponadto należąca do grupy spółka Carbo-Bio planuje rozpocząć w tym kwartale budowę biogazowni rolniczej w Świdwinie. Otrzymała już od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaliczkę w wysokości 2 mln zł w ramach przyznanej dotacji na budowę tej instalacji o mocy 1,2 MW. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 6 mln zł. Esperotia pracowała w minionym kwartale nad pozyskaniem finansowania dłużnego potrzebnego do realizacji tej inwestycji. Negocjacje przedłużały się z przyczyn niezależnych od spółki, ale obecnie znajdują się w końcowym etapie. Planowane rozpoczęcie budowy przypada na III kw. br.

- Głównym czynnikiem przedłużającego się procesu uzyskania finansowania dłużnego na realizację budowy biogazowni rolniczej w Świdwinie były problemy, które dotknęły Banco Espirito Santo. Obecnie jednak sytuacja się klaruje i liczymy, że w najbliższym czasie uzyskamy finansowanie na ten projekt - mówi Agnieszka Król, prezes Esperotia Energy Investments.

Esperotia ma zamiar dokonać kolejnej transakcji nabycia projektu biogazowni rolniczej z przyznaną dotacją oraz z otrzymanym pozwoleniem na budowę. Jest to zgodne z przyjętą strategią rozwoju spółki. Emitent liczy, że dzięki wejściu w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii mocno zwiększy się zainteresowanie funduszy inwestycjami w branżę OZE, w tym także biogazownie rolnicze. Ustawa o OZE jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i została skierowana do Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA