Komunikaty spółek ESPI i EBI

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka", "Sprzedający", "Strona") informuje, iż w dniu 3.06.2013 roku zawarł z Elektrownią Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący", "Strona") Aneks do Umowy wieloletniej na dostawę węgla energetycznego ("Umowa") dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni ("Blok I" i "Blok II") w gminie Pelplin ("Elektrownia"). Umowy dotyczył raport bieżący nr 28/2011 z dnia 20.12.2011 r.

W wyniku zawarcia Aneksu, Strony ustaliły najpóźniejszy termin uzyskania przez Kupującego finansowania dłużnego dla potrzeb budowy Bloku I i Bloku II Elektrowni na dzień 31 grudnia 2015 roku (najpóźniejszy termin zamknięcia finansowego). W związku z tym Umowa zawiera następujące warunki rozwiązujące:

a) Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, w części dotyczącej dostaw do Bloku I, z dniem 31 grudnia 2015 roku, jeżeli przed upływem tego terminu Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o zamknięciu finansowym dla Bloku I,

b) Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, w części dotyczącej dostaw do Bloku II, z dniem 31 grudnia 2015 roku, jeżeli przed upływem tego terminu Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o zamknięciu finansowym dla Bloku II.

Pozostałe postanowienia Umowy w wyniku zawarcia Aneksu nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach typowych dla organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w modelu Project Finance.

Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza wartość 10 (dziesięć) % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka", "Sprzedający", "Strona") informuje, iż w dniu 3.06.2013 roku zawarł z Elektrownią Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący", "Strona") Aneks do Umowy wieloletniej na dostawę węgla energetycznego ("Umowa") dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni ("Blok I" i "Blok II") w gminie Pelplin ("Elektrownia"). Umowy dotyczył raport bieżący nr 28/2011 z dnia 20.12.2011 r.

W wyniku zawarcia Aneksu, Strony ustaliły najpóźniejszy termin uzyskania przez Kupującego finansowania dłużnego dla potrzeb budowy Bloku I i Bloku II Elektrowni na dzień 31 grudnia 2015 roku (najpóźniejszy termin zamknięcia finansowego). W związku z tym Umowa zawiera następujące warunki rozwiązujące:

a) Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, w części dotyczącej dostaw do Bloku I, z dniem 31 grudnia 2015 roku, jeżeli przed upływem tego terminu Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o zamknięciu finansowym dla Bloku I,

b) Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, w części dotyczącej dostaw do Bloku II, z dniem 31 grudnia 2015 roku, jeżeli przed upływem tego terminu Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o zamknięciu finansowym dla Bloku II.

Pozostałe postanowienia Umowy w wyniku zawarcia Aneksu nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach typowych dla organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w modelu Project Finance.

Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza wartość 10 (dziesięć) % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-06-04 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-06-04 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.