Komunikaty spółek ESPI i EBI

REDAN - Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr40/2020
Data sporządzenia:2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan SA S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za 2020 rok, opublikowanego przez Emitenta w dniu 29 września 2020 r. Korekta wynika z omyłkowego przesłania w raporcie okresowym niewłaściwych załączników. Prawidłowe pliki, które powinny zostać wysłane jako raport okresowy za I półrocze 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Skonsolidowany_raport_polroczny_za_2020_rok.pdf.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN za pierwsze półrocze 2020 roku.pdf
Raport z przeglądu JSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdf
Raport z przeglądu SSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDANHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-21 617 71 23042 612-17 70
(telefon)(fax)
redan@redan.com.plwww.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.